Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

3º domingo toc 2013 bene pagola

523 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

3º domingo toc 2013 bene pagola

 1. 1. José Antonio PagolaRed evangelizadora BUENAS NOTICIASDá a coñecer o Profeta de Deus. Pásao 27 de xaneiro de 2013 3º Tempo ordinario Lucas 1,1-4; 4,14-21Música: Bruch. Adagio.Presentación:B.Areskurrinaga HCEuskaraz:D.Amundarain
 2. 2. Nunha aldeaperdida de Galilea, chamada Nazaré,os vecinos da vila reúnense na sinagoga unha mañá de sábado para escoitar a Palabra de Deus. Despois dalgúns anos vividos buscando a Deusno deserto, Xesús volve á aldea na que crecera. crecera
 3. 3. A escena é de gran importancia para coñecer a Xesús e entender ben a súa misión. Segundo o relato de Lucas, nestaaldea case descoñecida por todos, vai facer Xesús a súa presentación como Profeta de Deus.
 4. 4. Despois de ler o texto,Xesús coméntao cunha soa frase: "Hoxe cúmprese esta Escritura que acabades de oír". Segundo Lucas, a xente "tiña os ollos fixos nel".
 5. 5. A atención de todos pasa do texto lido á persoa de Xesús.Que é o que nós podemos descubrir hoxe se fixamos os nosos ollos nel?
 6. 6. Movido poloEspírito de Deus. A vida enteira de Xesús está impulsada, conducida e orientada polo alento, a forza e o amor de Deus.
 7. 7. Crer na divindade de Xesús non é confesarteoricamente unhafórmula dogmática elaborada polos concilios.É ir descubrindo de maneira concretanas súa palabras enos seus xestos, asúa tenrura e o seu lume, o Misterio último da vida que os crenteschamamos "Deus".
 8. 8. Profeta de Deus. Xesús non foiunxido con aceitede oliva como se Foiunxía os reis para "unxido" transmitirlles opoder de goberno, polo ou aos sumos Espírito sacerdotes para de Deus. investilos de poder sacro.
 9. 9. Non vén a gobernar nin a rexer. É profeta de Deus dedicado a liberar a vida.Só o poderemos seguir se aprendemos a vivir co seu espírito profético.
 10. 10. Boa Nova para os pobres. A súa actuación é Boa Nova paraa clase social máis marxinada e desvalida: os máis necesitados de oír algo bo; os humillados e esquecidos por todos.
 11. 11. Empezamos a parecernos a Xesús cando anosa vida, a nosa actuación e amor solidariopode ser captado polos pobres como algo bo.
 12. 12. Dedicado a liberar. Vive entregado a liberar o ser humano de toda clase de escravitudes.A xente sénteo como liberador de sufrimentos, opresións e abusos; os cegos veno coma luz que libera do sen sentido e a desesperanza; os pecadores recíbeno como graza e perdón.
 13. 13. Seguimos a Xesús cando nos vai liberando de todo o que nos escraviza, empequenece ou deshumaniza. Daquela creemos nel como Salvador que nos encamiña cara á Vida definitiva. 
 14. 14. PROFETA Nunha aldea perdida de Galilea, chamada Nazaré, os veciños da vila reúnense na sinagoga unhamañá de sábado para escoitar a Palabra de Deus. Despois dalgúns anos vividos buscando a Deus no deserto,Xesús volve á aldea na que crecera. A escena é de gran importancia para coñecer a Xesús e entender ben a súa misión. Segundo orelato de Lucas, nesta aldea case descoñecida por todos, vai facer Xesús a súa presentación como Profeta deDeus e vai expoñer o seu programa aplicándose a si mesmo un texto do profeta Isaías. Despois de ler o texto, Xesús coméntao cunha soa frase: "Hoxe cúmprese esta Escritura queacabades de oír". Segundo Lucas, a xente "tiña os ollos fixos nel". A atención de todos pasa do texto lido ápersoa de Xesús. Que é o que nós podemos descubrir hoxe se fixamos os nosos ollos nel? Movido polo Espírito de Deus. A vida enteira de Xesús está impulsada, conducida e orientada poloalento, a forza e o amor de Deus. Crer na divindade de Xesús non é confesar teoricamente unha fórmuladogmática elaborada polos concilios. É ir descubrindo de maneira concreta nas súas palabras e os seus xestos,a súa tenrura e o seu lume, o Misterio último da vida que os crentes chamamos "Deus". Profeta de Deus. Xesús non foi unxido co ceite de oliva como se unxía aos reis para transmitirlles opoder de goberno, ou aos sumos sacerdotes para investilos de poder sacro. Foi "unxido" polo Espírito de Deus.Non vén gobernar nin rexer. É profeta de Deus dedicado a liberar a vida. Só o poderemos seguir seaprendemos a vivir co seu espírito profético. Boa Nova para os pobres. A súa actuación é Boa Nova para a clase social máis marxinada edesvalida: os máis necesitados de oír algo bo; os humillados e esquecidos por todos. Empezamos a parecernosa Xesús cando a nosa vida, a nosa actuación e amor solidario pode ser captado polos pobres como algo bo. Dedicado a liberar. Vive entregado a liberar o ser humano de toda clase de escravitudes. A xentesénteo como liberador de sufrimentos, opresións e abusos; os cegos veno como luz que libera do sen sentido ea desesperanza; os pecadores recíbeno como grazae perdón. Seguimos a Xesús cando nos vai liberando detodo o que nos escraviza, empequenece ou deshumaniza. Daquela cremos nel como Salvador que nosencamiña cara á Vida definitiva.  José Antonio Pagola

×