Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

6 nadal bautismo señor b 2015 bene pagola

713 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

6 nadal bautismo señor b 2015 bene pagola

 1. 1. 11 xaneiro 2015 O Bautismo do Señor  Marcos 1, 7-11 Música:Beethoven Violin sonata nº 5 Presentaión:B.Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain José Antonio PagolaJosé Antonio Pagola ESCOITAR O QUE DI O SEÑOR
 2. 2. Os primeirosOs primeiros cristiánscristiáns vivíanvivían convencidosconvencidos de que parade que para seguir aseguir a Xesús éXesús é insuficienteinsuficiente un bautismoun bautismo de auga ou unde auga ou un rito parecido. É necesario vivir enchoupados do seu Espírito Santo.
 3. 3. Por iso nos evanxeosPor iso nos evanxeos recóllense de diversasrecóllense de diversas maneiras estasmaneiras estas palabras do Bautista:palabras do Bautista: ««Eu bautízovos conEu bautízovos con auga, pero El (Xesús)auga, pero El (Xesús) havos bautizar cohavos bautizar co Espírito SantoEspírito Santo».
 4. 4. Non é estraño que nos momentos de crise recordaran de maneira especial a necesidade de vivir guiados, sostidos e fortalecidos polo seu Espírito.
 5. 5. «O que teña oídos, que escoite o que o Espírito di ás Igrexas». A Apocalipse, escrita nos momentos críticos que vive a Igrexa baixo oIgrexa baixo o emperadoremperador Domiciano, repiteDomiciano, repite unha e outra vezunha e outra vez aos cristiáns:aos cristiáns:
 6. 6. A mutación cultural sen precedentesA mutación cultural sen precedentes que estamos vivindo, estanos a pedirque estamos vivindo, estanos a pedir hoxe aos cristiáns unha fidelidadehoxe aos cristiáns unha fidelidade sen precedentes ao Espírito desen precedentes ao Espírito de Xesús.Xesús. Antes de pensar en estratexias eAntes de pensar en estratexias e receitas pastorais ante a crise,receitas pastorais ante a crise, temos que nos preguntar comotemos que nos preguntar como estamos acollendo nós o Espírito deestamos acollendo nós o Espírito de Xesús.Xesús.
 7. 7. En vez deEn vez de lamentarnoslamentarnos unha e outra vezunha e outra vez da secularizaciónda secularización crecente, temoscrecente, temos que nosque nos preguntar quepreguntar que camiños novoscamiños novos anda buscandoanda buscando hoxe Deus parahoxe Deus para encontrarse cosencontrarse cos homes e mullereshomes e mulleres do noso tempo;do noso tempo;
 8. 8. …como temos que renovar a nosa maneira de pensar, de dicir e de vivir a fe para que a súa Palabra poida chegar ata os interrogantes, as dúbidas e os medos que abrollan no seu corazón.
 9. 9. Antes de elaborar proxectos pensados ata os seus últimos detalles, necesitamos transformar a nosa mirada, a nosa actitud e nosa relación co mundo de hoxe.
 10. 10. Necesitamos parecernos máis aNecesitamos parecernos máis a Xesús. Deixarnos trabajar polo seuXesús. Deixarnos trabajar polo seu Espírito.Espírito. Só Xesús pode darlle á Igrexa unSó Xesús pode darlle á Igrexa un rostro novo.rostro novo.
 11. 11. O Espírito de Xesús segueO Espírito de Xesús segue vivo e operante taménvivo e operante tamén hoxe no corazón dashoxe no corazón das persoas, aínda que nóspersoas, aínda que nós nin nos preguntemosnin nos preguntemos como se relaciona concomo se relaciona con quen se afastaronquen se afastaron definitivamente da Igrexa.definitivamente da Igrexa.
 12. 12. Chegou o momento de aprender a ser a «Igrexa de Xesús» para todos, e isto só El nolo pode ensinar.
 13. 13. Non temos que falar só en termos de crise.Non temos que falar só en termos de crise. Estanse a crear unhas condicións nas que o esencial doEstanse a crear unhas condicións nas que o esencial do evanxeo pode resoar de maneira nova.evanxeo pode resoar de maneira nova. Unha Igrexa más fráxil, débil e humilde pode facer que oUnha Igrexa más fráxil, débil e humilde pode facer que o Espírito de Xesús sexa entendido e acollidoEspírito de Xesús sexa entendido e acollido con máis verdadecon máis verdade..
 14. 14.   ESCOITAR O QUE DI O ESPÍRITO   Os primeiros cristiáns vivían convencidos de que para seguir a Xesús é insuficiente un bautismo de auga ou un rito parecido. É necesario vivir enchoupados do seu Espírito Santo. Por iso nos evanxeos recóllese de diversas maneiras estas palabras do Bautista: «Eu bautízovos con auga, pero El (Xesús) havos bautizar con Espírito Santo». Non é estraño que nos momentos de crise recordaran de maneira especial a necesidade de vivir guiados, sostidos e fortalecidos polo seu Espírito. A Apocalipse, escrita nos momentos críticos que vive a Igrexa baixo o emperador Domiciano, repite unha e otra vez aos cristiáns: «O que teña oídos, que escoite o que o Espírito di ás Igrexas». A mutación cultural sen precedentes que estamos vivindo, estanos pedindo hoxe aos cristiáns unha fidelidade sen precedentes ao Espírito de Xesús. Antes de pensar en estratexias e receitas pastorais ante a crise, temos que nos preguntar como estamos acollendo nós o Espírito de Xesús. En vez de lamentarnos unha e outra vez da secularización crecente, temos que nos preguntar que camiños novos anda buscando hoxe Deus para encontrarse cos homes e mulleres do noso tempo; como temos que renovar a nosa maneira de pensar, de dicir e de vivir a fe para que a súa Palabra poida chegar ata os interrogantes, as dúbidas e os medos que abrollan no seu corazón. Antes de elaborar proxectos pensados ata os seus últimos detalles, necesitamos transformar nosa mirada, a nosa actitude e a nosa relación co mundo de hoxe. Necesitamos parecernos máis a Xesús. Deixarnos traballar polo seu Espírito. Só Xesús pode darlle á Igrexa un rostro novo. O Espírito de Xesús segue vivo e operante tamén hoxe no corazón das persoas, aínda que nós nin nos preguntemos como se relaciona con quen se afastaron definitivamente da Igrexa. Chegou o momento de aprender a ser a «Igrexa de Xesús» para todos, e isto só El nolo pode ensinar. Non temos que falar só en termos de crise. Estanse creando unhas condicións nas que o esencial do evanxeo pode resoar de maneira nova. Unha Igrexa máis fráxil, débil e humilde pode facer que o Espírito de Xesús sexa entendido e acollido con máis verdade. José Antonio Pagola

×