Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

8º stma. trindade c 2013

432 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

8º stma. trindade c 2013

 1. 1. Aínda teño moitas cousas que vos dicir, pero nonAínda teño moitas cousas que vos dicir, pero nonpodedes cargar con elas por agora.podedes cargar con elas por agora.
 2. 2. Cando veña El, o Espírito da verdade, havosCando veña El, o Espírito da verdade, havosencamiñar á verdade plena. Pois non falará pola súaencamiñar á verdade plena. Pois non falará pola súaconta, senón que vos dirá o que escoitou e havosconta, senón que vos dirá o que escoitou e havos
 3. 3. A fe no Deus unA fe no Deus une trino deberíae trino debería«caracterizar a existencia«caracterizar a existenciacristiá íntegra,cristiá íntegra,a piedade cristiá,a piedade cristiá,a moral cristiáa moral cristiáe a teoloxía cristiá,e a teoloxía cristiá,responsable da verdaderesponsable da verdadecristiá.»cristiá.»E. JüngelE. Jüngel
 4. 4. É un só Deus o que se nos revelaÉ un só Deus o que se nos revela• como fonte de vida,como fonte de vida,• como modelocomo modelode misericordia,de misericordia,• como manancial do amor.como manancial do amor.
 5. 5. ““Pacifica a miña alma,Pacifica a miña alma,fai dela o teu ceo,fai dela o teu ceo,a túa morada amadaa túa morada amadae o lugar do teu repouso”.e o lugar do teu repouso”.Ao noso Deus -TrindadeAo noso Deus -Trindadedirixímonosdirixímonoscoas humildes e ardentescoas humildes e ardentespalabras depalabras deSta. Isabel da Trindade:Sta. Isabel da Trindade:
 6. 6. Unha comunidade modélicaUnha comunidade modélicapara toda a sociedade,para toda a sociedade,porque non anulaporque non anulaa identidade de cadaa identidade de cadapersoa e reúne vontadespersoa e reúne vontadesno ser e nano ser e navontade común.vontade común.
 7. 7. Xesús afirmaa súa comuñón de vidaco Pai celestial.Anuncia que o Espíritotomará do tesourodesa vida compartidapara guiaros crentesata a verdade plena.
 8. 8. É a comuñón a que crea vida e alegría.É a comuñón a que crea vida e alegría.Esa relación de Xesús co seu PaiEsa relación de Xesús co seu Paié o modelo da mellor relación humana.é o modelo da mellor relación humana.«Todo o que ten o Pai é meu»«Todo o que ten o Pai é meu»
 9. 9. «O Espírito da verdade«O Espírito da verdadehavos encamiñar ata a verdade plena»havos encamiñar ata a verdade plena»Se non o recibimosSe non o recibimosviviremosviviremosna opinión e a dúbida, nana opinión e a dúbida, naincertezaincertezae o relativismo.e o relativismo.Ningún outro mestreNingún outro mestredeste mundo nos levarádeste mundo nos levaráá verdade últimaá verdade últimaque vén de Deus.que vén de Deus.
 10. 10. Deus Trindade,Pai, Fillo e Espírito Santo,dános un corazón limpo, fortee grande para acollerte,adorarte e anunciarteno noso mundo..
 11. 11. Texto: José Román Flecha AndrésPALABRA DEL SEÑOR –SalamancaPresentación: Antonia Castro PaneroMúsica: Ego sum. Palestrina

×