Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Dom16 tob b.pagola

49 visualizaciones

Publicado el

Domingo 16 - Tempo Ordinario ciclo B 2018
Bene Pagola

Publicado en: Meditación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Dom16 tob b.pagola

 1. 1. Presentaci�n: B. Areskurrinaga HC Euskaraz: D. Amundarain. M�sica: Andr�s Tejero. 22 xullo 2018 16� Tempo Ordinario Marcos 6, 30-3 Jos� Antonio Pagola
 2. 2. Os disc�pulos,Os disc�pulos, enviados porenviados por Xes�sXes�s para anunciarpara anunciar o seuo seu Evanxeo,Evanxeo, volvenvolven entusiasmadoentusiasmado s.s. F�ltallesF�ltalles tempo paratempo para contar a seucontar a seu Mestre todo oMestre todo o
 3. 3. Ao parecer, Xes�s quere escoitalos conAo parecer, Xes�s quere escoitalos con calma e inv�taos a retirarsecalma e inv�taos a retirarse ��eles s�s aeles s�s a un sitio tranquilo a descansar unun sitio tranquilo a descansar un poucopouco��..
 4. 4. A xente estr�galles todo o seu plan.A xente estr�galles todo o seu plan. De todas as aldeas corren a buscalos.De todas as aldeas corren a buscalos. Xa non � posible aquela reuni�nXa non � posible aquela reuni�n tranquila que proxectara Xes�s a soastranquila que proxectara Xes�s a soas cos seus disc�pulos m�is achegados.cos seus disc�pulos m�is achegados.
 5. 5. Para cando chegan ao lugar, aPara cando chegan ao lugar, a multitude invadiuno todo.multitude invadiuno todo. Como reaccionar� Xes�s?Como reaccionar� Xes�s?
 6. 6. O evanxelista describe con detalle a s�aO evanxelista describe con detalle a s�a actitude. A Xes�s nunca lle estorba aactitude. A Xes�s nunca lle estorba a xente.xente. Fixa a s�a ollada na multitude.Fixa a s�a ollada na multitude. Sabe ollar, non s� as persoas concretas eSabe ollar, non s� as persoas concretas e pr�ximas, sen�n tam�n a esa masa depr�ximas, sen�n tam�n a esa masa de xente formada por homes e mulleres senxente formada por homes e mulleres sen voz, sen rostro e sen importanciavoz, sen rostro e sen importancia
 7. 7. Decontado esp�rtase nel aDecontado esp�rtase nel a compaix�n. Non o pode evitar.compaix�n. Non o pode evitar. ��Sentiu compaix�n por elesSentiu compaix�n por eles �.�. L�vaos a todos moi dentro doL�vaos a todos moi dentro do seu coraz�n.seu coraz�n.
 8. 8. Nunca osNunca os abandonar�.abandonar�. ���llaos como�llaos como ovellas senovellas sen pastorpastor�:�: xentes sen gu�asxentes sen gu�as para descubrir opara descubrir o cami�o, sencami�o, sen profetas paraprofetas para escoitar a voz deescoitar a voz de Deus.Deus. Por iso,Por iso, ��p�xose ap�xose a ensinalosensinalos con calmcon calma�,a�, dedic�ndollesdedic�ndolles
 9. 9. Un d�a teremos que revisar ante Xes�s,Un d�a teremos que revisar ante Xes�s, noso �nico Se�or, como ollamos enoso �nico Se�or, como ollamos e tratamos a esas multitudes que se nostratamos a esas multitudes que se nos est�n marchando pouco a pouco daest�n marchando pouco a pouco da Igrexa, tal vez porque non escoitanIgrexa, tal vez porque non escoitan entre n�s o seu Evanxeo e porque xaentre n�s o seu Evanxeo e porque xa non lles din nada os nosos discursos,non lles din nada os nosos discursos, comunicados e declaraci�ns.comunicados e declaraci�ns.
 10. 10. Persoas sinxelas e boas �s quePersoas sinxelas e boas �s que estamos decepcionando porqueestamos decepcionando porque non ven en n�s a compaix�n denon ven en n�s a compaix�n de Xes�s.Xes�s.
 11. 11. Crentes que non saben a quen acudir nin que cami�os seguir para encontrarse cun Deus m�is humano que o que perciben entre n�s. Cristi�ns que se calan porque saben que a s�a palabra non ser� tida en conta por ningu�n importante na Igrexa.
 12. 12. Un d�a o rostro desta Igrexa cambiar�. Aprender� a actuar con m�is compaix�n; esquecerase dos seus propios discursos e po�erase a escoitar o sufrimento da xente. Xes�s ten forza para transformar os nosos
 13. 13. COMO OVELLAS SEN PASTOR � Os disc�pulos, enviados por Xes�s para anunciar o seu Evanxeo, volven entusiasmados. F�ltalles tempo para contar a seu Mestre todo o que fixeron e ensinaron. Ao parecer, Xes�s quere escoitalos con calma e inv�taos a retirarse � eles s�s a un sitio tranquilo a descansar un pouco�. A xente estr�galles todo o seu plan. De todas as aldeas corren a buscalos. Xa non � posible aquela reuni�n tranquila que proxectara Xes�s a soas cos seus disc�pulos m�is achegados. Para cando chegan ao lugar, a multitude invadiuno todo. Como reaccionar� Xes�s? O evanxelista describe con detalle a s�a actitud. A Xes�s nunca lle estorba a xente. Fixa a s�a ollada na multitude. Sabe ollar, non s� as persoas concretas e pr�ximas, sen�n tam�n a esa masa de xente formada por homes e mulleres sen voz, sen rostro e sen importancia especial. Decontado esp�rtase nel a compaix�n. Non o pode evitar. �Sentiu compaix�n por eles�. L�vaos a todos moi dentro do seu coraz�n. Nunca os abandonar�. ��llaos como ovellas sen pastor�: xentes sen gu�as para descubrir o cami�o, sen profetas para escoitar a voz de Deus. Por iso, � p�xose a ensinalos con calma�, dedic�ndolles tempo e atenci�n para alimentalos coa s�a Palabra curadora. Un d�a teremos que revisar ante Xes�s, noso �nico Se�or, como ollamos e tratamos esas multitudes que se nos est�n marchando pouco a pouco da Igrexa, tal vez porque non escoitan entre n�s o seu Evanxeo e porque xa non lles din nada os nosos discursos, comunicados e declaraci�ns. Persoas sinxelas e boas �s que estamos decepcionando porque non ven en n�s a compaix�n de Xes�s. Crentes que non saben a quen acudir nin que cami�os seguir para encontrarse cun Deus m�is humano que o que perciben entre n�s. Cristi�ns que se calan porque saben que a s�a palabra non ser� tida en conta por ningu�n importante na Igrexa. Un d�a o rostro desta Igrexa cambiar�. Aprender� a actuar con m�is compaix�n; esquecerase dos seus propios discursos e po�erase a escoitar o sufrimento da xente. Xes�s ten forza para transformar os nosos coraz�ns e renovar as nosas comunidades. Jos� Antonio Pagola

×