Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Cas projecte ntic

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 6 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Cas projecte ntic (20)

Anuncio

Cas projecte ntic

  1. 1. Cas projecte NTIC: Què fem amb el material que tenim? Síntesi destacant l’aprenentatge que es pretén Els mestres i educadors d’un centre que ofereix PQPI adaptats fan inventari del materials que tenen i, a través del treball en grups, unifiquen criteris per al disseny de materials en format digital que seran penjats a la plataforma virtual (Moodle) que volen crear al centre. Índex Contingut Observacions Context General Experiència en ensenyament 30 anys Experiència / Nivell d’expertesa en l’ús de TIC Utilització a casa i a la feina (a l’aula) Tipus d’escola Centre d’educació post- obligatòria professionalitzador - Educació Especial - PQPI adaptats Localització del centre --- Connexió Internet (wifi) d’alta velocitat Localització dels recursos tecnològics Aula d’informàtica, aules de crèdits i aules de taller Aula d’informàtica (10 ordinadors) Aules de crèdit (1 ordinador cadascuna) Aules de taller (6 ordinadors cadascuna) Situació sòcio - econòmica dels alumnes --- Context de la història o cas Nivell dels alumnes Mestres i educadors Diferents nivells i anys d’experiència Àrea / unitat Interdisciplinar. Es treballen diferents continguts del mòdul-B dels PQPI. Fites en la història Activitats planificades a la sessió o unitat • Avaluació inicial Determinar el punt de partida. • Introducció a la Plataforma Moodle Tipus d’arxiu, conversió de formats, inserció d’arxius...
  2. 2. • Formació de grups i pluja d’idees Creació de grups per treballar els diferents blocs de continguts. • Inventari i selecció del material existent per crear les activitats (2 sessions) Cada grup fa inventari dels materials que hi ha en relació al seu bloc de contingut. Desa el necessari i vigent i descarta el que ja no serveix. • Preparació d’activitats en grups (2 sessions) Els grups dissenyen activitats en funció dels continguts que li toquen i els materials que han seleccionat. • Penjar les activitats a la Plataforma virtual. • Exposició per grups del treball realitzat Cada grup presenta el treball realitzat a la resta del claustre. • Autoavaluació i valoració conjunta del procés. Nivell d’aprenentatge esperat - Conèixer la plataforma virtual Moodle: funcionament, procediments i possibilitats educatives. - Fer servir la plataforma Moddle com a eina organitzadora de l’activitat didàctica. - Penjar material pedagògic (activitats, exercici, unitats didàctiques) a la Moodle amb una estructura i mètode acordat en el claustre. - Organitzar la Moodle de manera que permeti treballar de la manera desitjada. • Tenir material didàctic a l’abast d’alumnes i professors. • Tenir un sistema de comunicació que permeti interactuar amb la comunitat educativa (agenda, notícies, comunicats...). • Facilitar l’avaluació. - Poder donar resposta a la necessitat que l’alumne avanci en l’ús i aplicació de les TIC, aprengui, experimenti, comparteixi, investigui, realitzi treballs guiats i interactuï amb la comunitat educativa i augmenti l’autonomia en el treball. - Mostrar actitud positiva, iniciativa i capacitat de diàleg. Tipus d’activitat Activitat d’ensenyament-aprenentatge mediat per les TIC. Creació de la Plataforma Moodle del centre per estructurar la informació i material existent. Activitats de la història o cas Tecnologies utilitzades - Ordinadors amb connexió a internet - Plataforma Moodle - Programa Hot Potatoes - Xarxa Calaméo - Processador de textos - Power Point - Youtube Raó per la qual la fa - Algunes eines les coneixien d’una sessió de formació anterior sobre
  3. 3. servir materials en format digital. - Utilització en la pràctica diària. Naturalesa de las activitats (tasques cognitives a realitzar) Utilitzar diferents eines per organitzar el material que tenen, argumentant quin trien, i dissenyant noves activitats en format digital a partir de criteris consensuats. Dificultats trobades - Algun dia han faltat mestres i els equips han quedat reduïts - S’han hagut de canviar els espais de treball, ja fos perquè hi havia una reunió o perquè un dels ordinadors de l’aula no tenia el programari necessari - Les presentacions finals s’han hagut de fer sense projector, ja que no va funcionar. Ajuda / col·laboració emprada Adaptació a les necessitats, per tal de personalitzar el procés en tot moment, i resolució dels dubtes que van sorgint. Rol del professor Actua com a orientador i guia del procés, animant als alumnes a treballar col·laborativament i resolent dubtes. Rol de l’estudiant Actiu, protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. L’estudiant ha d’investigar i reflexionar. Resultats Observacions Els alumnes han realitzat les diferents activitats i els objectius s’han assolit: la plataforma virtual s’ha creat i està en funcionament. Avaluació de l’aprenentatge Avaluació inicial Determinar el punt de partida (coneixements previs) Avaluació sumativa Del procés Avaluació final Autoavaluació i valoració conjunta del procés i els resultats obtinguts Lliçó apresa pel professor La mediació de les TIC en les situacions d’E-A i el treball cooperatiu, faciliten l’aprenentatge significatiu. A més, emplaçades amb alumnes amb NEE, les TIC són molt motivadores i faciliten l’accés a l’aprenentatge, incrementant la seva autonomia en el treball i afavorint la interacció de tota la comunitat. Història complerta ENTREVISTADOR: Bon dia, i gràcies per concedir-me aquesta entrevista. M’agradaria començar parlant una mica d’alguna experiència que hagis portat a terme amb l’aplicació de noves tecnologies. MESTRE: Doncs mira, precisament ara fa poc els mestres hem estat treballant creant una plataforma virtual al centre on compartir tota la feina que anem fent. I ja està en funcionament!
  4. 4. ENTREVISTADOR: Molt interessant la idea d’aquest projecte de creació d’una plataforma virtual. Com va sorgir la idea? MESTRE: La idea va sorgir d’un problema. La majoria dels mestres i educadors del centre fa uns 30 anys que ens dediquem al món educatiu, i això vol dir que durant tots aquests anys cadascú ha acumulat tant de material que ja no sabíem què teníem i no era operatiu per treballar. D’aquesta manera, es va plantejar la idea de estructura la informació que teníem pel que fa al mòdul-B, que és comú a tots els perfils, i elaborar material en format digital amb els mateixos criteris. ENTREVISTADOR: Hi va haver acord entre tot el claustre? MESTRE: Sí. Vam fer una avaluació inicial, a mode de debat-conversa, on vam veure la necessitat de renovació i estructuració de la informació que teníem. És que encara guardàvem fitxes fetes a mà o a màquina. Imagina’t! ENTREVISTADOR: Però pel que tinc entès, tu personalment ja tenies experiència en aquest tema, oi? MESTRE: Doncs sí. Actualment sóc mestre d’informàtica del centre, però anteriorment ja havia estat coordinador del departament d’informàtica en un altre centre. Així doncs, he realitzat diversos cursos en relació amb les TAC i és per això que jo he agafat el paper de guia en aquest procés. ENTREVISTADOR: I la resta, tenia alguna noció prèvia d’elaboració de material en format digital? MESTRE: Anteriorment, tot el claustre vam realitzar una formació sobre com elaborar materials digitals. De tota manera, sí que és veritat que, tot i que les utilitzin aquí i a casa, cadascú té un nivell diferent pel que fa a recursos i eines 2.0, així com també cadascú els aplica de diferent manera a la pràctica diària. ENTREVISTADOR: Això ha suposat un problema? MESTRE: Tot i que inicialment semblava que això seria un “handicap”, la veritat és que el fet de treballar en grups, el treball cooperatiu i la col·laboració entre iguals ha permès superar reptes. A més jo, com a mediador, he anat els dubtes i dificultats que s’anaven donant. ENTREVISTADOR: A través de quin tipus d’activitats heu treballat? MESTRE: Com deia, vam començar amb una avaluació inicial. A partir d’aquí, els vaig fer una sessió recordatòria sobre l’elaboració de materials digitals i els vaig explicar quin tipus d’arxius havien de crear, com penjar-los a la plataforma... Vam formar els grups, que primer van seleccionar el material que necessitaven i posteriorment van dissenyar les activitats per ser penjades. ENTREVISTADOR: I quines tecnologies heu utilitzat? MESTRE: Hem treballat amb ordinadors amb connexió a internet, utilitzant diferents eines com el processador de textos, el programa Hot Potatoes, la xarxa Calaméo, presentacions amb Power Point, vídeos de Youtube... per dissenyar les activitats i penjar-les a la Moodle. ENTREVISTADOR: Els recursos existents al centre han estat suficients? MESTRE: Sí, de fet teníem ordinadors de sobres, tots amb connexió amb wifi d’alta velocitat. Quan els alumnes estan aquí a vegades han de treballar en parelles perquè no n’hi ha un per cadascun, però els mestres som 15, així que tothom ha pogut tenir un ordinador si ho necessitava. Cada aula de crèdit disposa d’un ordinador, les aules de tallers de 6 i l’aula d’informàtica de 10. Això ha permès també que cada grup pogués treballar en espais diferenciats, sense interferències. ENTREVISTADOR: T’has trobat amb alguna dificultat? MESTRE: Sempre n’hi ha. Durant la posada en marxar ens hem trobat que algun dia un equip ha quedat reduït perquè faltava un mestre, algun ordinador no tenia els programes necessaris, una aula ja estava ocupada per alguna altra activitat... I el dia que havíem de compartir les activitats que havíem fet el projector no va voler funcionar. Però bé, això simplement ens ha obligat a realitzar petits canvis per adaptar-nos a la situació del moment, i tot i així ha anat bé. ENTREVISTADOR: Quines conclusions en treus de tot plegat? Com s’ha avaluat el projecte?
  5. 5. MESTRE: Hem avaluat conjuntament el projecte tenint en compte d’on partíem i els objectius que hem aconseguit. Els materials s’han dissenyat, la plataforma s’ha creat i està en funcionament. La conclusió que en trec és que ha estat un treball molt profitós i que, a banda de suposar-nos una ajuda per estructurar la informació, és molt funcional de cara a la nostra pràctica diària, ja que les TIC emplaçades amb alumnes amb NEE són molt motivadores i faciliten l’accés a l’aprenentatge, incrementant la seva autonomia en el treball i afavorint la interacció de tota la comunitat. ENTREVISTADOR: Així doncs, creus que s’ha aconseguit resoldre el problema inicial del que es partia? MESTRE: Totalment. I que duri! Que a vegades tendim a acomodar-nos i llavors es produeix un estancament que no ens permet avançar. ENTREVISTADOR: Moltes gràcies per dedicar-me aquest temps i compartir la teva experiència. MESTRE: Gràcies a tu, quan vulguis.
  6. 6. MESTRE: Hem avaluat conjuntament el projecte tenint en compte d’on partíem i els objectius que hem aconseguit. Els materials s’han dissenyat, la plataforma s’ha creat i està en funcionament. La conclusió que en trec és que ha estat un treball molt profitós i que, a banda de suposar-nos una ajuda per estructurar la informació, és molt funcional de cara a la nostra pràctica diària, ja que les TIC emplaçades amb alumnes amb NEE són molt motivadores i faciliten l’accés a l’aprenentatge, incrementant la seva autonomia en el treball i afavorint la interacció de tota la comunitat. ENTREVISTADOR: Així doncs, creus que s’ha aconseguit resoldre el problema inicial del que es partia? MESTRE: Totalment. I que duri! Que a vegades tendim a acomodar-nos i llavors es produeix un estancament que no ens permet avançar. ENTREVISTADOR: Moltes gràcies per dedicar-me aquest temps i compartir la teva experiència. MESTRE: Gràcies a tu, quan vulguis.

×