Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Web 2.0 ja sosiaalinen media

1.873 visualizaciones

Publicado el

Katsaus terminologiaan

Web 2.0 ja sosiaalinen media

 1. 1. Lähde: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Web_2.0_Map.svg
 2. 2. Mikä on Web 2.0? <ul><li>” Vanha” web (Web 1.0) </li></ul><ul><li>Työasema-asennukset </li></ul><ul><li>Ohjelmistojen päivitykset </li></ul><ul><li>Tietokoneohjelma/-sovellus </li></ul><ul><li>” virallinen” informaatio </li></ul><ul><li>Suljettu hierarkia </li></ul><ul><li>Hakemistot (taksonomiat) </li></ul><ul><li>Keskitetty tuotanto </li></ul><ul><li>Microsoft </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Päätelaiteriippumattomuus </li></ul><ul><li>” Ikuinen beta-versio” </li></ul><ul><li>Ei ohjelma, vaan palvelu </li></ul><ul><li>Oman informaation julkaiseminen </li></ul><ul><li>Julkisuus, avoimuus ( kollektiivinen äly ) </li></ul><ul><li>Tagit (folksonomiat) </li></ul><ul><li>Hajautetut verkostot </li></ul><ul><li>Google, Flickr, YouTube, Blogger </li></ul><ul><li>Web 2.0 = ansaintamalli, tekniikkaa, kulttuuria </li></ul>
 3. 3. Mikä on Web 2.0? <ul><li>Web 1.0  </li></ul><ul><li>mp3.com </li></ul><ul><li>Britannica Online </li></ul><ul><li>kotisivut </li></ul><ul><li>sisällönhallintajärjestelmät </li></ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul><ul><li>Napster </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>blogit </li></ul><ul><li>wikit </li></ul><ul><li>Käsiteparit selventävät esitetyn siirtymän suuntaa, mutta mihin raja voidaan vetää? </li></ul><ul><li>Käsitettä käytetään innokkaasti markkinointivälineenä </li></ul><ul><li>Käsite on edelleenkin vasta muotoutumassa, eikä sitä voida täsmällisesti määritellä </li></ul>
 4. 4. Mikä on Web 2.0? <ul><li>Kyseessä ei kuitenkaan ole tiukka määritelmä tai malli </li></ul><ul><li>Kyse ennemminkin konseptista tai toimintatavasta, ideologiasta </li></ul>Uudet ideat Vanhat tekniikat Laajakaista-yhteydet Web 2.0
 5. 5. Mikä on Web 2.0? <ul><li>Yksi Web 2.0:n tärkeimmistä periaatteista: tuotteet eivät ole oletusarvoisesti web-tuotteita </li></ul><ul><li>Sen sijaan ne yhdistävät web-alustan tuen ja voiman koko mediainfrastruktuuriin </li></ul><ul><li>Tuotteet ovat palvelutuotteita , eivät paketoituja sovelluksia </li></ul>
 6. 6. Esimerkki Web 2.0:sta – kollektiivisen älyn käyttö
 7. 7. Kollektiivinen äly <ul><li>Yksi keskeinen periaate, joka yhdistää Web 1.0 – 2.0 –siirtymän onnistuneesti suorittaneita toimijoita, on webin kollektiivisen älykkyyden hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Perustuu koko webin perustavimpaan ominaisuuteen: hyperlinkittämiseen </li></ul><ul><ul><li>käyttäjät lisäävät uutta sisältöä – sisältö linkitetään muiden käyttäjien sivuille </li></ul></ul><ul><ul><li>mielenkiintoinen sisältö linkittyy laajemmalle kuin mielenkiinnoton </li></ul></ul>
 8. 8. Kollektiivisen älyn käyttö – esimerkkejä <ul><li>Yahoo! </li></ul><ul><ul><li>aloitti linkkilistana, joka kasvoi tuhansista miljooniin internetin alkupäivinä </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaikka Yahoo!:lla on nykyään runsaasti muutakin liiketoimintaa, sen rooli portaalina webin käyttäjien kollektiiviseen työhön on edelleen merkittävä </li></ul></ul><ul><ul><li>HS 1.2.2008: ”Maailman suurin ohjelmistoyhtiö Microsoft tarjoutuu ostamaan internetyhtiö Yahoon 44,6 miljardilla dollarilla eli 30 miljardilla eurolla” </li></ul></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><ul><li>sen läpimurto hakupalveluna oli PageRank eli tekniikka joka perustuu webin linkkien rakenteen hyödyntämiseen haettavan tiedon relevanssia määritettäessä </li></ul></ul><ul><ul><li>ei pelkästään haun kohteena olevien asiakirjojen ominaisuuksien vertailu </li></ul></ul>
 9. 9. Kollektiivisen älyn käyttö – esimerkkejä <ul><li>Wikipedia: Online-tietosanakirja, joka perustuu ajatukseen sisällön avoimuudesta ja jatkuvasta, rajoittamattomasta muokkaamisesta </li></ul><ul><li>Wikipediassa sovelletaan vanhaa Open Source –liikkeen slogania &quot;with enough eyeballs, all bugs are shallow&quot; sisällöntuottamiseen </li></ul>
 10. 10. Kollektiivisen älyn käyttö – esimerkkejä <ul><li>Folksonomia - taksonomia </li></ul><ul><li>Sivustot del.icio.us ja Flickr pioneereja folksonomia-konseptin kehittämisessä </li></ul><ul><li>Folksonomialla (vrt. taksonomia, asioiden luokittelu määrättyjen sääntöjen mukaan) tarkoitetaan vapaata, yhteisöllistä luokittelumetodia </li></ul><ul><ul><li>Luokkien nimet ovat käyttäjien itsensä valitsemia sanoja, joita kutsutaan tageiksi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tagit sallivat luokitusten vapaan liukumisen päällekkäin assosiatiivisella, ihmisaivoille luontevalla tavalla </li></ul></ul><ul><ul><li>esimerkkinä Flickr-palvelussa oleva kuva koiranpennusta voidaan luokitella sekä avainsanalla ”koiranpentu” että ”söpö” </li></ul></ul>
 11. 11. Open Source
 12. 12. Open Source – Kollektiivisen älyn käytön malliesimerkki <ul><li>Suuri osa webin infrastruktuuria – Linux, Apache, MySQL ja PHP – on kehitetty Open Source –metodilla, eli yhteisöllisen työn periaatteella, joka itsessään pohjautuu webissä olevan tiedon kollektiiviseen jakamiseen </li></ul><ul><li>Open Source eli avoin lähdekoodi tarkoittaa ohjelmia, joita kuka tahansa voi korjata, kehittää, kopioida ja käyttää vapaasti </li></ul><ul><li>Suljetun lähdekoodin ohjelmistossa käyttäjä ei pääse ohjelmiston lähdekoodiin </li></ul><ul><li>Avointa lähdekoodia kehitetään jatkuvasti </li></ul><ul><ul><li>Sitä ei nähdä sanan perinteisessä mielessä valmiina vaan prosessina (”ikuinen beta-versio”) </li></ul></ul><ul><li>Tällä hetkellä suurimmassa open source –hakemistossa, SourceForgessa , on yli 160 000 projektia ja yli 1,7 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää </li></ul>
 13. 13. Sosiaalinen media
 14. 14. Sosiaalinen media <ul><li>Sosiaalisuus = yksilöiden välistä vuorovaikutusta, toisten huomioimista, kuulumista ryhmään </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media? </li></ul><ul><ul><li>Sosiaalinen media ei ole sama asia kuin Web 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Web 2.0 on konsepti, teknologian uutta hyödyntämistä, ansaintamalli </li></ul></ul><ul><li>Sosiaalisen median ydinkäsitteitä ovat </li></ul><ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisällöt </li></ul></ul>
 15. 15. Sosiaalinen media <ul><li>Yhteisöt </li></ul><ul><ul><li>Yhteisö syntyy sinne, missä yksilöillä on jotakin yhteistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisö syntyy sinne, missä yksilöillä on jotakin annettavaa toisilleen vastavuoroisesti </li></ul></ul><ul><li>Sisällöt </li></ul><ul><ul><li>Jotakin, mikä voi olla yksilöille yhteistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Jotakin, mitä yksilöillä on toisilleen annettavaksi </li></ul></ul>
 16. 16. Sosiaalinen media <ul><li>Sosiaalinen media rakentuu sisällöstä, yhteisöistä ja Web 2.0 -teknologioista </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media tarkoittaa siis sovelluksia, jotka perustuvat </li></ul><ul><ul><li>joko kokonaan käyttäjien tuottamaan sisältöön tai </li></ul></ul><ul><ul><li>joissa käyttäjien tuottamalla sisällöllä ja käyttäjien toiminnalla on merkittävä rooli sovelluksen tai palvelun arvon lisääjänä </li></ul></ul><ul><li>tyypillistä sosiaalisen median sovelluksille on </li></ul><ul><ul><li>Osallistuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoimuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskustelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Verkottuminen </li></ul></ul>
 17. 17. Sosiaalinen media – muutakin kuin hypetystä? <ul><li>Tulevaisuuden vahvistuvat trendit opetusteknologian ja verkko-opetuksen alueella: </li></ul><ul><ul><li>Blogien ja wikien käyttö </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiilioppiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Laajakaistaverkon hyödyntäminen: Liikkuvan kuvan opetuskäyttö sen eri muodoissa (reaaliaikainen ja on-demand –suoratoisto eli streaming) </li></ul></ul><ul><ul><li>VLE (Virtual Learning Environment) </li></ul></ul><ul><ul><li>Web 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>Erilaisten yhteistoiminnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen perustuvien pedagogisten mallien vahvistuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>” Blended learning” </li></ul></ul><ul><ul><li>Painopiste siirtyy yhä enemmän laitekeskustelusta mm. verkko-opetuksen vuorovaikutusprosesseihin </li></ul></ul>Lähde: Jarmo Viteli, Finnish View on Current Megatrends in Learning: Social Media Shaking Pedagogical Practices (ppt-esitys)

×