Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Modeli organizacije medijskih merenja

  1. Čitanost i gledanost u digitalnom svetu: Modeliorganizacije medijskihmerenja
  2. Modeli organizacije medijskih merenja MOC JIC OS
  3. Medij Naziv usluge Naziv isporučioca Model organizacije TV AGB Arianna AGB Nielsen OS TV Beat platform TV Beat OS Print IPSOS Puls Ipsos OS Radio IPSOS Puls Ipsos OS OOH OMEX Ipsos OS Online Gemius Audience Gemius OS DotMetrics DotMetrics/Ipsos OS Kros medija TGI Medianna Adria OS Brand Puls Ipsos OS
  4. Šta je JIC? JIC-ovi su neprofitne organizacije koje osnivaju pojedinci i organizacije/udruženja predstavnici tri zainteresovane strane unutar medijske industrije – medijskih kuća, agencija i olašivača. Modeli JIC-a uključuju one koji zastupaju pojedinačne kategorije medija, tzv. “čisti” JIC-ovi, kombinuju nekoliko različitih kategorija, tzv. “kombinovani” JIC-ovi ili obuhvataju sve kategorije medija koje se mere na nekom tržištu, tzv. “super” JIC-ovi. Zajedničke karakteristike Varijacije Tripartitna struktura, neprofitni karakter, registrovane kao udruženje, tipična organizaciona struktura na tri nivoa, tipičan finansijski i poslovni model zasnovan na vlasništvu nad podacima, ugovoren model odlučivanja Lokalna prilagođavanja u domenu: 1) pravne forme (osim neprofitnog karaktera), 2) broja članova i medijskih kuća obuhvaćenih istraživanjem i izveštavanjem, 3) saradnje sa regulatornim telima i 4) minimalnog prilagođavanja finansijkog i poslovnog modela.
  5. STEP-BY-STEP Fokus na jednoj kategoriji medija Osnivati JIC manjeg obima i omogućiti njegov rast kroz integrisanje i drugih kategorije medija Pružti podršku osnivanju regionalnog JIC-a kako bi se obezbedio pristup malih lokalnih medija medijskim merenjima Promovisati koristi, zagovarati osnivanje JIC-a, sarađivati sa već uspostavljenim samoregulatornim telima, prilagoditi pravnu formu i organizacionu strukturu domaćem regulatornom okviru, razviti odgovarajući poslovni model
  6. Izrada ove prezentacije omogućena je uz pomoć američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Za sadržaj ove prezentacije odgovoran je IREX i autori i on ne mora nužno odražavati stavove USAID-a i vlade Sjedinjenih Američkih Država. This Presentation is made possible by the support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents of this Presentation are the sole responsibility of IREX and authors and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.
Publicidad