ԱՅԲ ԲԵՆ ԳԻՄ.pptx

ԱՅԲ ԲԵՆ ԳԻՄ
ԻՍՊԻՐՅԱՆ ՕՖԵԼՅԱ
2021 թ․
Ամենուր զգացվում էր մասնագիտական գրքերի ու դասագրքերի պակաս։ Լինելով տարրական
դասարանների, մայրենի լեզվի ուսուցչուհի՝ իմ առջև մի մեծ խնդիր էր ծառացել։Թերևս սա հիմք եղավ,որ
մտածեի ու խնդրի լուծման ուղի գտնեի։Երևի թե աստվածային կամքն էր, որ մի գիշեր խորհելիս միտք
հղացավ․
Աստղացայտ գիշեր ու լու՜ռ վերացոմ․․․
Հա՜ր, անշեջ ոգի,նուրբ ելևէջով,
Որ սիրո ծնունդ սաղմնավորելով՝
Այգ էր արթնացնում խավար գիշերում։
Եվ քանց փարոսված մի աստեղնամոմ,
Անտես ծովացած մտքերում մեղմիկ,
Մի մաքրամաքուր երազ էր շաղում։
Ծնվեց քաղցրալար երգը հայեցի․․․․
Այո՛, երբեմն պահանջը դառնում է արարման սկիզբ,որը եղավ իմ դեպքում։ Այս գրքում
զետեղված բանաստեղծությունները օգնում են ուսուցչին, և փոքրիկների մեջ սերմանում է սեր
բնության ու հայրենիքի հանդեպ ։ Ես հավատացած եմ,որ եթե անձը անմնացորդ նվիրված է
մայրենիին,ապա այլ լեզուներին ևս կարևորություն կտա։ Մայրենին չսիրողը՝ երբևէ այլ լեզու
չի կարող սիրել։
-Դ -
Դ-ն դպրոցն է Դադեշի,
Դասը՝ հայոց գրերի,
Լուսավոր միտք դարերի։
-
-
Արարատից անթեղված
բոց եմ,
Սուրբ այբուբենյան,
աներեր այգ եմ,
Ու քանց արշալույս մի
աստվածային՝
Արևազօծ ուղին եմ ամեն
մի հայի։
-Ա-
- Բ –
Բ-ն՝
բառերն են մեր
բովանդակ
Քաղցրաբառբառ ու
հայեցի։
-Գ-
Գիր ու գրքով եմ գալիս,
Գարնան գոհար եմ տալիս։
-Ե-
Երամիս մեջ երանելի
Հունչ կա երկինք հասնող
երգի,
Ու մի երազ եդեմային։
-Զ-
Զ-ն զորացնող ուժ զինվորին,
Ու զրնգուն զանգ առաջին։
-Է-
Էջմիածինն ու Էրեբունին,
Ե՛վ նորովի,և՛ հնամյա
Էջն են հայոց էպոսի։
-Ը-
Դառնում եմ ընկեր ու ընթերցարան,
Որպեսզի
համեստ իմ ընտանիքով
Դառնամ ձեր
մտքի սրամիտ ընթացք։
-Թ-
Թ-ն ՝ թևածող ոգու թրթիռն է,
Թևատարած՝ սուրբ Թևաթորոսի։
-Թ-
Թ-ն ՝ թևածող ոգու թրթիռն է,
Թևատարած՝ սուրբ Թևաթորոսի։
-Ժ-
Ժպտածիծաղ Ժ տառն եմ,
Եվ ժայռագիր պատմություն եմ,
Ժպիտը՝ հայ ժողովրդի։
-Ի-
Ես էլ Ի-ն եմ,
իմաստնագիր,
Եվ
ինքնատիպ տառն եմ
հայոց ։
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ
-Լ-
Ես էլ լեզուն եմ հայոց,
Որ
ինձանով դու խոսես,
Ու լույսի պես
լցվելով՝
Փարոս դառնաս
և տուն կանչես։
-Խ-
Ես էլ Խ-ն եմ, խաչ ու խաչքար,
Ու խորհուրդը խաղաղության ։
-Ծ-
Ծունդայի ծոցում
Ծնված ծաղիկներ
Ծփում են ծուփ-ծուփ։
Դառնում Ջավախա
Երգը ծիծաղկոտ։
-Կ-
Քանց կաթնաղբյուր,կաթիլ-կաթիլ
Ծովանում եմ կարկաչելով,
Ու դառնում եմ կամք ու կանթեղ
Մանուկների կարող հոգում։
-Հ-
Ես հայ լեզուն, դու իմ հոգին,
Ես հայրենիք դու ինձ հերոս,
Ես քո հողը, դու իմ Հայկը,
Եվ հավերժ են, հավատացե՛ք,
Հայն ու հրաշք Հայաստան։
-Ձ-
Ձյուն,ձմեռը հեռացավ,
Ձնծաղիկը արթնացավ,
Ու գլուխը ձյունի մեջ
-Գարու՜ն,գարու՜ն,-նա ձայնեց։
։
-Ղ-
Ես էլ Ղ-ն եմ,ղուշը Նոյի
Ղեկասյունը՝ հայ ազգի,
Որ վերածնված իմ
ժողովուրդը
Դառնա աստծո ղողանջուն
ձայնը։
- Ճ-
Քանց մի ճրագ ճառագելով ,
Դառնում ես դու ճախրող երազ,
Դառնում ճամփա ճշմարտության,
Ճակատագիրն ինքնության։
-Մ-
Ես մագաղաթ ու Մասիս եմ,
Որ մնայուն ու մոգական
Միտք եմ դառնում
մաշտոցյան։
-Յ-
Շող եմ հույսի ու
լույսի
Եվ մայրական
համբյուրի,
Որ մեսրոպյան
բույր ունի։
-Յ-
Շող եմ հույսի ու լույսի
Եվ մայրական համբյուրի,
Որ մեսրոպյան բույր ունի։
-Ն-
Նարեկացուն ոգի տվել,
Սուրբ <<Նարեկն>> եմ արարել։
Թե իմ ոգով ներշնչվեք՝
Ն-ի ուժը կտեսնեք։
-Շ-
Շողացող աստղ եմ
Արևի շող եմ,
Վաղորդյան շաղ եմ,
Ու Շ տառն եմ։
-Ո-
Ո-ն եմ, որդի ու ոստան,
Ու ոգեշունչ էությամբ՝
Այբուբենյան ոսկետառ։
-Չ-
Չինարի ծառ եմ,
Չիր ու չամիչ եմ,
Թռչունների չու՝
Ու չքնաղ մի տառ։
-Չ-
Չինարի ծառ եմ,
Չիր ու չամիչ եմ,
Թռչունների չու՝
Ու չքնաղ մի տառ։
-Պ-
Պապենավանդ պատմության
Պարգևն է ու պահապան
Պ տառը հայապատկան։
- Ջ-
Իմ Ջավախքի ջրերում
Ջրաշուշանն է աճում,
Ջրաստղերը ջահեր դառնում,
Դեպի անհունն են սուզվում։
- Ջ-
Իմ Ջավախքի ջրերում
Ջրաշուշանն է աճում,
Ջրաստղերը ջահեր դառնում,
Դեպի անհունն են սուզվում։
- Ռ –
Ռազմաբերդն եմ ես իմ ազգի,
Որ ռամիկը խաղաղ ապրի,
Եվ ռամկուհու երգը խաղաղ
Չառնի երանգ ռազմահունչ։
- -Ս-
Ս-ն եմ,Սանասար,
Նաև՝ սյունաքար,
Եվ Սասնա սարի,
Սառնազով աղբյուր։
-Վ-
Վ-ն եմ․․․
Դարեր ապրած մի վիմագիր,
Վերածնված սուրբ վերնագիր,
Վիրահայի լուսե գիր ։
-Տ-
Ես էլ Տ-ն եմ,Տիր ու տեր եմ,
Ու հայեցի սուրբ տառերը
Հայոց լուսե տիեզերքում։
- Ր-
Մեծ րաբունու միտքը հանճար,
Րոպեն անգամ չի կորցրել,
Ու մտքի մի լուսե շողն էլ
Դարձավ Ր տառը մեր աներեր։
-Ց-
- Ց -
Արշալույսի ցող եմ ցնծուն,
Ցրված ազգիս հանգրվան,
Հույսով ցողված արտ ցորենի,
Ցասումն ընդեմ ոսոխի։
- Ց -
Արշալույսի ցող եմ ցնծուն,
Ցրված ազգիս հանգրվան,
Հույսով ցողված արտ ցորենի,
Ցասումն ընդեմ ոսոխի։
-Ու-
Ուսմունքն եմ ես մաշտոցյան
Հային ուրույն ուխտ սրբազան,
Ուրիշ մի երգ հոգուց բխած,
Ուսուցանվող դարերից դար։
-Փ-
Փ տառն եմ փառազարդ,
Փափագը հայր Մաշտոցի։
Փարվանա ուՓարոս եմ
Փոթորկալից հայ կյանքում։
-Փ-
Փ տառն եմ փառազարդ,
Փափագը՝ հայր Մաշտոցի։
Փարվանա ու Փարոս եմ
Փոթորկալից հայ կյանքում։
-Ք-
Ես քանդակ ու քնար եմ,
Եվ ՝ քաղաքամայր եմ։
-և-
Երևանի ու Սևանի
Արևազուն տառն եմ սրբոց,
Արևագալ օրը հայոց։
-և-
Երևանի ու Սևանի
Արևազուն տառն եմ սրբոց,
Արևագալ օրը հայոց ։
- Օ -
Օ տառն եմ սիրով օծված,
Օազիսը՝ օտարության,
Հայ օջախի պահապան։
-Ֆ-
Ֆրանսահայ մի նկարիչ
Նկարել է ֆիդային՝
Ֆիլմի հերոս Ֆրիկին։
fbcdn-sphotos-e-
a.akamaihd.nethttps://www.google.com/search?q=%D5%A1%D6%80%D5%A5%D6%82&sxsrf=ALiCzsa
2arO-
_7qB52eegO1MMbVYYtKhig:1670341920220&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjfiLvGrOX7
AhWngP0HHQnED58Q_AUoAXoECAIQAw&biw=878&bih=647&dpr=0.9
Armenia, and Mount Ararat in occupied Armenia http://www.gotravel.am/en/incoming
Մնացած պատկերները վերցված են իմ ձեռագործ գորգերից։
ru.pinterest.com
www.pinterest.it
Magaghat.am
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jing.fm%2Ficlip%2FiTwwxm_-soloveika-
%2F&psig=AOvVaw3ry9fRbgCVzcjTuMIBWCk7&ust=1670397876839000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4Qjhxq
FwoTCMDH45-75PsCFQAAAAAdAAAAABAx
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbavnews.am%2Ftag%2F%25D5%25B4%25D5%25A1%25D5%
25BD%25D5%25AB%25D5%25BD-
%25D5%25BD%25D5%25A1%25D6%2580%2F&psig=AOvVaw1EiZd9UI9cpQ1Lk8oAX_-
0&ust=1670398274150000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJDFxNK85PsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Fhy%2F%25D4%25B5%25D6%2580
%25D5%25A1%25D5%25AA%25D5%25B7%25D5%25BF%25D5%25A1%25D5%25AF%25D5%25A1%25D5%25B6_
%25D5%25A3%25D5%25B8%25D6%2580%25D5%25AE%25D5%25AB%25D6%2584%25D5%25B6%25D5%25A5%
25D6%2580&psig=AOvVaw2RArgM34L8BU9wTa3NMJuW&ust=1670404545470000&source=images&cd=vfe&ve
d=0CA0QjRxqFwoTCLDO_avW5PsCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fazat.tv%2Flji-makardaky-bardzracel-
e%2F&psig=AOvVaw3oT8BCRlqjqr20ZMewrewc&ust=1670405390307000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRx
qFwoTCJj7iZPX5PsCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.panorama.am%2Fam%2Fnews%2F2020%2F07%2F15%2
F%25D5%2593%25D5%25A1%25D6%2580%25D5%25BE%25D5%25A1%25D5%25B6%25D5%25A1-
%25D5%25AC%25D5%25AB%25D5%25B3%2F2328255&psig=AOvVaw0hSeQ8KRMrEHysnnjn-
Vtd&ust=1670405628694000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCMCkkYPY5PsCFQAAAAAdAAAAABA
D
https://phoenixtour.org/wp-content/uploads/2020/04/00-ARMENIAN-ALPHABET-MONUMENT-cover-photo-3.jpg
https://forum.tourtrans.ru/uploads/gallery_17413_1498_36792.jpg
ru.pinterest.com
1 de 42

Recomendados

Միսակ Մեծարենց por
Միսակ ՄեծարենցՄիսակ Մեծարենց
Միսակ Մեծարենցsilemil98
1.6K vistas35 diapositivas
Պարույր Սևակ por
Պարույր ՍևակՊարույր Սևակ
Պարույր Սևակkarinemkhitaryan
2K vistas10 diapositivas
Պարույր Սևակ por
Պարույր ՍևակՊարույր Սևակ
Պարույր Սևակkarinemkhitaryan
535 vistas10 diapositivas
Sevak por
SevakSevak
Sevakkarinemkhitaryan
782 vistas10 diapositivas
Daniel varujan por
Daniel varujanDaniel varujan
Daniel varujanAnna Mkrtchyan
1.3K vistas26 diapositivas
եղիշե չարենց por
եղիշե չարենցեղիշե չարենց
եղիշե չարենցAnna Mkrtchyan
3.2K vistas18 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a ԱՅԲ ԲԵՆ ԳԻՄ.pptx

Hovhannes tumanyan por
Hovhannes tumanyanHovhannes tumanyan
Hovhannes tumanyangrigarnar
2.3K vistas14 diapositivas
Իսահակյան por
ԻսահակյանԻսահակյան
ԻսահակյանSona Arsenyan
6.4K vistas41 diapositivas
ջութակը և սրինգը por
ջութակը և սրինգըջութակը և սրինգը
ջութակը և սրինգըAnushikNikoghosyan
1.9K vistas20 diapositivas
դանիել վարուժան por
դանիել վարուժանդանիել վարուժան
դանիել վարուժանJasmik
3.6K vistas8 diapositivas
եղիշե չարենց por
եղիշե չարենցեղիշե չարենց
եղիշե չարենցJasmik
1.6K vistas12 diapositivas

Similar a ԱՅԲ ԲԵՆ ԳԻՄ.pptx(20)

Hovhannes tumanyan por grigarnar
Hovhannes tumanyanHovhannes tumanyan
Hovhannes tumanyan
grigarnar2.3K vistas
դանիել վարուժան por Jasmik
դանիել վարուժանդանիել վարուժան
դանիել վարուժան
Jasmik3.6K vistas
եղիշե չարենց por Jasmik
եղիշե չարենցեղիշե չարենց
եղիշե չարենց
Jasmik1.6K vistas
презентация Microsoft office power point por karinemkhitaryan
презентация Microsoft office power pointпрезентация Microsoft office power point
презентация Microsoft office power point
karinemkhitaryan1.1K vistas
Վահան տերյանի por astghikp
Վահան տերյանիՎահան տերյանի
Վահան տերյանի
astghikp384 vistas
տերյան por Jasmik
տերյանտերյան
տերյան
Jasmik1.5K vistas
նորօրյա աղոթք por gev1998
նորօրյա աղոթքնորօրյա աղոթք
նորօրյա աղոթք
gev19981.7K vistas
Սայաթ-Նովա por sargis_1979
Սայաթ-ՆովաՍայաթ-Նովա
Սայաթ-Նովա
sargis_19793.4K vistas

ԱՅԲ ԲԵՆ ԳԻՄ.pptx

 • 1. ԱՅԲ ԲԵՆ ԳԻՄ ԻՍՊԻՐՅԱՆ ՕՖԵԼՅԱ 2021 թ․
 • 2. Ամենուր զգացվում էր մասնագիտական գրքերի ու դասագրքերի պակաս։ Լինելով տարրական դասարանների, մայրենի լեզվի ուսուցչուհի՝ իմ առջև մի մեծ խնդիր էր ծառացել։Թերևս սա հիմք եղավ,որ մտածեի ու խնդրի լուծման ուղի գտնեի։Երևի թե աստվածային կամքն էր, որ մի գիշեր խորհելիս միտք հղացավ․ Աստղացայտ գիշեր ու լու՜ռ վերացոմ․․․ Հա՜ր, անշեջ ոգի,նուրբ ելևէջով, Որ սիրո ծնունդ սաղմնավորելով՝ Այգ էր արթնացնում խավար գիշերում։ Եվ քանց փարոսված մի աստեղնամոմ, Անտես ծովացած մտքերում մեղմիկ, Մի մաքրամաքուր երազ էր շաղում։ Ծնվեց քաղցրալար երգը հայեցի․․․․ Այո՛, երբեմն պահանջը դառնում է արարման սկիզբ,որը եղավ իմ դեպքում։ Այս գրքում զետեղված բանաստեղծությունները օգնում են ուսուցչին, և փոքրիկների մեջ սերմանում է սեր բնության ու հայրենիքի հանդեպ ։ Ես հավատացած եմ,որ եթե անձը անմնացորդ նվիրված է մայրենիին,ապա այլ լեզուներին ևս կարևորություն կտա։ Մայրենին չսիրողը՝ երբևէ այլ լեզու չի կարող սիրել։
 • 3. -Դ - Դ-ն դպրոցն է Դադեշի, Դասը՝ հայոց գրերի, Լուսավոր միտք դարերի։
 • 4. - - Արարատից անթեղված բոց եմ, Սուրբ այբուբենյան, աներեր այգ եմ, Ու քանց արշալույս մի աստվածային՝ Արևազօծ ուղին եմ ամեն մի հայի։ -Ա-
 • 5. - Բ – Բ-ն՝ բառերն են մեր բովանդակ Քաղցրաբառբառ ու հայեցի։
 • 6. -Գ- Գիր ու գրքով եմ գալիս, Գարնան գոհար եմ տալիս։
 • 7. -Ե- Երամիս մեջ երանելի Հունչ կա երկինք հասնող երգի, Ու մի երազ եդեմային։
 • 8. -Զ- Զ-ն զորացնող ուժ զինվորին, Ու զրնգուն զանգ առաջին։
 • 9. -Է- Էջմիածինն ու Էրեբունին, Ե՛վ նորովի,և՛ հնամյա Էջն են հայոց էպոսի։
 • 10. -Ը- Դառնում եմ ընկեր ու ընթերցարան, Որպեսզի համեստ իմ ընտանիքով Դառնամ ձեր մտքի սրամիտ ընթացք։
 • 11. -Թ- Թ-ն ՝ թևածող ոգու թրթիռն է, Թևատարած՝ սուրբ Թևաթորոսի։ -Թ- Թ-ն ՝ թևածող ոգու թրթիռն է, Թևատարած՝ սուրբ Թևաթորոսի։
 • 12. -Ժ- Ժպտածիծաղ Ժ տառն եմ, Եվ ժայռագիր պատմություն եմ, Ժպիտը՝ հայ ժողովրդի։
 • 13. -Ի- Ես էլ Ի-ն եմ, իմաստնագիր, Եվ ինքնատիպ տառն եմ հայոց ։ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ
 • 14. -Լ- Ես էլ լեզուն եմ հայոց, Որ ինձանով դու խոսես, Ու լույսի պես լցվելով՝ Փարոս դառնաս և տուն կանչես։
 • 15. -Խ- Ես էլ Խ-ն եմ, խաչ ու խաչքար, Ու խորհուրդը խաղաղության ։
 • 16. -Ծ- Ծունդայի ծոցում Ծնված ծաղիկներ Ծփում են ծուփ-ծուփ։ Դառնում Ջավախա Երգը ծիծաղկոտ։
 • 17. -Կ- Քանց կաթնաղբյուր,կաթիլ-կաթիլ Ծովանում եմ կարկաչելով, Ու դառնում եմ կամք ու կանթեղ Մանուկների կարող հոգում։
 • 18. -Հ- Ես հայ լեզուն, դու իմ հոգին, Ես հայրենիք դու ինձ հերոս, Ես քո հողը, դու իմ Հայկը, Եվ հավերժ են, հավատացե՛ք, Հայն ու հրաշք Հայաստան։
 • 19. -Ձ- Ձյուն,ձմեռը հեռացավ, Ձնծաղիկը արթնացավ, Ու գլուխը ձյունի մեջ -Գարու՜ն,գարու՜ն,-նա ձայնեց։ ։
 • 20. -Ղ- Ես էլ Ղ-ն եմ,ղուշը Նոյի Ղեկասյունը՝ հայ ազգի, Որ վերածնված իմ ժողովուրդը Դառնա աստծո ղողանջուն ձայնը։
 • 21. - Ճ- Քանց մի ճրագ ճառագելով , Դառնում ես դու ճախրող երազ, Դառնում ճամփա ճշմարտության, Ճակատագիրն ինքնության։
 • 22. -Մ- Ես մագաղաթ ու Մասիս եմ, Որ մնայուն ու մոգական Միտք եմ դառնում մաշտոցյան։
 • 23. -Յ- Շող եմ հույսի ու լույսի Եվ մայրական համբյուրի, Որ մեսրոպյան բույր ունի։ -Յ- Շող եմ հույսի ու լույսի Եվ մայրական համբյուրի, Որ մեսրոպյան բույր ունի։
 • 24. -Ն- Նարեկացուն ոգի տվել, Սուրբ <<Նարեկն>> եմ արարել։ Թե իմ ոգով ներշնչվեք՝ Ն-ի ուժը կտեսնեք։
 • 25. -Շ- Շողացող աստղ եմ Արևի շող եմ, Վաղորդյան շաղ եմ, Ու Շ տառն եմ։
 • 26. -Ո- Ո-ն եմ, որդի ու ոստան, Ու ոգեշունչ էությամբ՝ Այբուբենյան ոսկետառ։
 • 27. -Չ- Չինարի ծառ եմ, Չիր ու չամիչ եմ, Թռչունների չու՝ Ու չքնաղ մի տառ։ -Չ- Չինարի ծառ եմ, Չիր ու չամիչ եմ, Թռչունների չու՝ Ու չքնաղ մի տառ։
 • 28. -Պ- Պապենավանդ պատմության Պարգևն է ու պահապան Պ տառը հայապատկան։
 • 29. - Ջ- Իմ Ջավախքի ջրերում Ջրաշուշանն է աճում, Ջրաստղերը ջահեր դառնում, Դեպի անհունն են սուզվում։ - Ջ- Իմ Ջավախքի ջրերում Ջրաշուշանն է աճում, Ջրաստղերը ջահեր դառնում, Դեպի անհունն են սուզվում։
 • 30. - Ռ – Ռազմաբերդն եմ ես իմ ազգի, Որ ռամիկը խաղաղ ապրի, Եվ ռամկուհու երգը խաղաղ Չառնի երանգ ռազմահունչ։
 • 31. - -Ս- Ս-ն եմ,Սանասար, Նաև՝ սյունաքար, Եվ Սասնա սարի, Սառնազով աղբյուր։
 • 32. -Վ- Վ-ն եմ․․․ Դարեր ապրած մի վիմագիր, Վերածնված սուրբ վերնագիր, Վիրահայի լուսե գիր ։
 • 33. -Տ- Ես էլ Տ-ն եմ,Տիր ու տեր եմ, Ու հայեցի սուրբ տառերը Հայոց լուսե տիեզերքում։
 • 34. - Ր- Մեծ րաբունու միտքը հանճար, Րոպեն անգամ չի կորցրել, Ու մտքի մի լուսե շողն էլ Դարձավ Ր տառը մեր աներեր։
 • 35. -Ց- - Ց - Արշալույսի ցող եմ ցնծուն, Ցրված ազգիս հանգրվան, Հույսով ցողված արտ ցորենի, Ցասումն ընդեմ ոսոխի։ - Ց - Արշալույսի ցող եմ ցնծուն, Ցրված ազգիս հանգրվան, Հույսով ցողված արտ ցորենի, Ցասումն ընդեմ ոսոխի։
 • 36. -Ու- Ուսմունքն եմ ես մաշտոցյան Հային ուրույն ուխտ սրբազան, Ուրիշ մի երգ հոգուց բխած, Ուսուցանվող դարերից դար։
 • 37. -Փ- Փ տառն եմ փառազարդ, Փափագը հայր Մաշտոցի։ Փարվանա ուՓարոս եմ Փոթորկալից հայ կյանքում։ -Փ- Փ տառն եմ փառազարդ, Փափագը՝ հայր Մաշտոցի։ Փարվանա ու Փարոս եմ Փոթորկալից հայ կյանքում։
 • 38. -Ք- Ես քանդակ ու քնար եմ, Եվ ՝ քաղաքամայր եմ։
 • 39. -և- Երևանի ու Սևանի Արևազուն տառն եմ սրբոց, Արևագալ օրը հայոց։ -և- Երևանի ու Սևանի Արևազուն տառն եմ սրբոց, Արևագալ օրը հայոց ։
 • 40. - Օ - Օ տառն եմ սիրով օծված, Օազիսը՝ օտարության, Հայ օջախի պահապան։
 • 41. -Ֆ- Ֆրանսահայ մի նկարիչ Նկարել է ֆիդային՝ Ֆիլմի հերոս Ֆրիկին։
 • 42. fbcdn-sphotos-e- a.akamaihd.nethttps://www.google.com/search?q=%D5%A1%D6%80%D5%A5%D6%82&sxsrf=ALiCzsa 2arO- _7qB52eegO1MMbVYYtKhig:1670341920220&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjfiLvGrOX7 AhWngP0HHQnED58Q_AUoAXoECAIQAw&biw=878&bih=647&dpr=0.9 Armenia, and Mount Ararat in occupied Armenia http://www.gotravel.am/en/incoming Մնացած պատկերները վերցված են իմ ձեռագործ գորգերից։ ru.pinterest.com www.pinterest.it Magaghat.am https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jing.fm%2Ficlip%2FiTwwxm_-soloveika- %2F&psig=AOvVaw3ry9fRbgCVzcjTuMIBWCk7&ust=1670397876839000&source=images&cd=vfe&ved=0CA4Qjhxq FwoTCMDH45-75PsCFQAAAAAdAAAAABAx https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbavnews.am%2Ftag%2F%25D5%25B4%25D5%25A1%25D5% 25BD%25D5%25AB%25D5%25BD- %25D5%25BD%25D5%25A1%25D6%2580%2F&psig=AOvVaw1EiZd9UI9cpQ1Lk8oAX_- 0&ust=1670398274150000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJDFxNK85PsCFQAAAAAdAAAAABAD https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Fhy%2F%25D4%25B5%25D6%2580 %25D5%25A1%25D5%25AA%25D5%25B7%25D5%25BF%25D5%25A1%25D5%25AF%25D5%25A1%25D5%25B6_ %25D5%25A3%25D5%25B8%25D6%2580%25D5%25AE%25D5%25AB%25D6%2584%25D5%25B6%25D5%25A5% 25D6%2580&psig=AOvVaw2RArgM34L8BU9wTa3NMJuW&ust=1670404545470000&source=images&cd=vfe&ve d=0CA0QjRxqFwoTCLDO_avW5PsCFQAAAAAdAAAAABAI https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fazat.tv%2Flji-makardaky-bardzracel- e%2F&psig=AOvVaw3oT8BCRlqjqr20ZMewrewc&ust=1670405390307000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRx qFwoTCJj7iZPX5PsCFQAAAAAdAAAAABAh https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.panorama.am%2Fam%2Fnews%2F2020%2F07%2F15%2 F%25D5%2593%25D5%25A1%25D6%2580%25D5%25BE%25D5%25A1%25D5%25B6%25D5%25A1- %25D5%25AC%25D5%25AB%25D5%25B3%2F2328255&psig=AOvVaw0hSeQ8KRMrEHysnnjn- Vtd&ust=1670405628694000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoTCMCkkYPY5PsCFQAAAAAdAAAAABA D https://phoenixtour.org/wp-content/uploads/2020/04/00-ARMENIAN-ALPHABET-MONUMENT-cover-photo-3.jpg https://forum.tourtrans.ru/uploads/gallery_17413_1498_36792.jpg ru.pinterest.com