Lars Svanerud - Göteborg 18 maj 2017

Evensify
EvensifyEvensify
Lars Svanerud
#Officeinsights
Lantmäteriet är bekant
med varenda plats i
Sverige
Det här vill jag använda mina 30 minuter till
• Lite om mig
• Lite om Lantmäteriet
• Utvalda delar av vår process ”Från strategiska beslut till
inflyttning”
• Svara på era frågor
• Fånga er nyfikenhet så några av er hör av sig för fortsatt utbyte.
MÖTESTORGET VID
HUVUDKONTORET I GÄVLE
Lars Svanerud
Lokalstrateg på Lantmäteriet sedan 8/2-2016
Lokalstrateg = Coach + Guide + Utredare +Inspiratör
Vi har koll på bredden, höjden,
längden och tvären. Vi
kartlägger verkligheten, sätter
gränserna och håller reda på
vem som äger vad.
Organisation
Koncerngemensamma
enheter
Internrevision
GD
GD-stab
Styrelse
Fastighetsbildning Fastighetsinskrivning Geodata
Medarbetare
Hos oss jobbar bland annat lantmätare,
mätingenjörer, jurister, systemutvecklare,
personalspecialister, ekonomer, kvalificerade
handläggare och kommunikatörer.
Vi finns på…
www.lantmateriet.se
www.linkedin.com/company/lantmateriet
www.facebook.com/lantmateriet
Från strategiskt beslut till inflyttning.
Lantmäteriets lokalstrategi
Övergripande strategi och målsättning
Lantmäteriets Lokalförsörjningsstrategi är beslutad 2013-03-14.
Lokalförsörjningsstrategin skall vara ett stöd och verktyg för att säkerhetsställa en
god arbetsmiljö och att våra lokaler är yt- och kostnadseffektiva samt att lokalerna
utformas och anpassas till verksamhetens förutsättningar och behov.
Sammantaget är målet med strategi att bidra till
• En effektiv lokalförsörjning
• Bättre samordning inom Lantmäteriet
• Minskade lokalkostnader
• En modern och attraktiv arbetsplats
Detaljerade riktlinjer och mål
• Erfarenheter och riktlinjer från det strategiska programmet ”Vision 2013”
(ombyggnaden av huvudkontoret) ska användas vid all utformning av
Lantmäteriets lokaler.
• Lokalerna skall ha god tillgänglighet.
• Lokalerna ska så långt som möjligt utformas med öppna planlösningar
• Arbetsplatsens utformning ska medge långsiktiga lokallösningar som är
generella- vara mångsidigt användbara, flexibla och enkelt kunna ändras till
nya förutsättningar.
• Arbetsplatsen ska kunna nyttjas av flera medarbetare vid tex deltid. Det ska
alltid övervägas möjligheten att frångå det personliga arbetsbordet till förmån
för en kombination av olika arbetsmiljöer/möbleringar.
• Samlokalisering skall eftersträvas
• Yteffektiva lokallösningar med mål om max 20 m2 per arbetsplats
Lantmäteriet har
kontor på 60 orter
Nästan 2 000 medarbetare
varav hälften har sin
arbetsplats på huvudkontoret i
Gävle.
Det näst största kontoret, i
Stockholm, har 100
medarbetare.
Analys av nuläge och sammanställning av fakta
Frågeställningar
• Hur väl uppfyller kontoret de strategiska målen?
• Hur väl stödjer kontoret våra mål för en hållbarutveckling avseende miljö,
människa och ekonomi?
• Hur väl stödjer kontoret verksamhetens nuvarande och framtida arbetssätt?
Skapa förutsättningar för motivation till att bidra
i förändringen.
Kommunikation
Information, dialog och workshops
Mellancheferna har en nyckelroll
Bygg nätverk och säkra resurser som kan
bidra.
Lokalstrateg
Kategoriteam
Kontorsansvariga
HR
IT
KOMMUNIKATION
Miljö-
strateg
Inköp
Interna resurser
Externa resurser
Andra verksamheter,
myndigheter och företag
som har erfarenhet och
vill samverka
Linkedin
Konsulter
Forskare
Egna befintliga
nätverkskontakter
Tydlig process skapar trygghet och ökar graden
av tillit.
Projektstart
• Bakgrund
• Syfte, mål
• Omfattning
• Avgränsningar
• Organisation
• Hantera nuvarande avtal
• Tidplan
• Budget
• Intressentanalys
• Riskanalys
• Enkät
• Nyttjandegrad
• Marknadsanalys
Behovsanalys
• Verksamhetsbeskrivni
ng
• Lokalförteckning
• Sambandsanalys
• Funktionsbeskrivning
• Riskanalys
Hyresförfrågan
• Hyresvärdsförteckni
ng
• Lokalprogram
• Förfrågan
• Anbudsöppning
• Anbudssammanställ
ning
• Lokalvisning
• Utvärdering
Avtal, Förhandling
• Fastställa produkten
• Juridiska villkor
• Ekonomiska villkor
• Teckna hyresavtal
• Säga upp befintliga
avtal
Lokalanpassning, flytt
• Bevaka avtal
• Egna entreprenader
• Inköp
• Flytt plan
• Återställning nuvarande
lokal
• Avslut, uppföljning,
Utvärdering
Projektstart Behovsanalys Hyresförfrågan Avtal
Lokalanpassning,
Flytt
Nuläge och
övergripande
målbild
Nuläge, övergripande mål
• Workshops 1 + 2
• Bakgrund
• Utmaningar
• Framgångsfaktorer
• Förväntningar
• Förutsättningar
• Framtidsscenarion
Projekt dokumenteras i Antura och är tillgängligt
för alla inom Lantmäteriet
Projektorganisationer samverkar mellan varandra
STYRGRUPP
Rebecka Schantz
Åsa Söderberg
Lena Löfgren
Lars Svanerud
PROJEKTLEDARE
Rebecka Schantz
Projektgrupp
Anki, Anna-Lena,
Tomas, Robert
Interna stödresurser
Mikael Munter (skydd och säkerhet)
Lena Fahlevik (HR)
Johan Ericsson (IT telefoni, AV)
Lena André (IT arbetsplats & skrivare)
Anders Matsson (IT wifi, nätverk)
Göran Persson (Inköp)
Referensgrupp
Övriga medarbetare
Lokal samverkansgrupp
Externa resurser
Lokalförsörjningskonsult Cajsa Nyberg
NIRAS
Arkitekt
Avtalsjurist (NIRAS)
Flyttfirma
Hyresvärd
VÄNERSBORG
STYRGRUPP
PROJEKTLEDARE
Projektgrupp
Interna stödresurser Referensgrupp
Externa resurser
STOCKHOLM
STYRGRUPP
PROJEKTLEDARE
Projektgrupp
Interna stödresurser Referensgrupp
Externa resurser
ÖSTERSUND
STYRGRUPP
PROJEKTLEDARE
Projektgrupp
Interna stödresurser Referensgrupp
Externa resurser
LULEÅ
STYRGRUPP
PROJEKTLEDARE
Projektgrupp
Interna stödresurser Referensgrupp
Externa resurser
HÄRNÖSAND
STYRGRUPP
PROJEKTLEDARE
Projektgrupp
Interna stödresurser Referensgrupp
Externa resurser
NYKÖPING
STYRGRUPP
PROJEKTLEDARE
Projektgrupp
Interna stödresurser Referensgrupp
Externa resurser
MORA
Erfarenheter och material från de tidiga projekten
utvecklas till standarder som förenklar och spar tid
för kommande projekt
Lokalförteckning
Rutin för särskilda
medicinska behov
Tidplan, checklista
Riskanalys
Kalkylunderlag för
budgetarbete i
tidiga skeden
Typrumsbeskrivning
Funktionsbeskrivning
Utvecklingsområden vi identifierat
• Minska konsultberoendet i projektskedet
• Uppdatera Lokalstrategin
• Utveckla fler standardkoncept
• Utveckla miljökraven vi ställer mot hyresvärdarna
• Utveckla enkäten till medarbetare avseende frågor som rör
kontorsmiljön
Tack för mig!
Lokalstrategier och förändringsledning.
Epost: lars.svanerud@lm.se
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/lars-svanerud-9047ba33/
Om ni även gillar eller är nyfikna på skog och fjäll
Facebook: Lars Svanerud
Instagram: Lars Svanerud
1 de 21

Recomendados

Kent Magnusson - Göteborg 18 maj 2017 por
Kent Magnusson - Göteborg 18 maj 2017Kent Magnusson - Göteborg 18 maj 2017
Kent Magnusson - Göteborg 18 maj 2017Evensify
1K vistas39 diapositivas
OfficeInsights - Kungälvs Kommun - Mattias Karlsson por
OfficeInsights - Kungälvs Kommun - Mattias KarlssonOfficeInsights - Kungälvs Kommun - Mattias Karlsson
OfficeInsights - Kungälvs Kommun - Mattias KarlssonEvensify
2.8K vistas45 diapositivas
Framtidens arbetsplats - IT och den rörliga medarbetaren por
Framtidens arbetsplats - IT och den rörliga medarbetarenFramtidens arbetsplats - IT och den rörliga medarbetaren
Framtidens arbetsplats - IT och den rörliga medarbetarenEvensify
1.9K vistas16 diapositivas
Skapa mer ett vackert kontor por
Skapa mer ett vackert kontorSkapa mer ett vackert kontor
Skapa mer ett vackert kontorEvensify
1.9K vistas30 diapositivas
Så genomförde vi vår resa till aktivitetsbaserat arbetssätt por
Så genomförde vi vår resa till aktivitetsbaserat arbetssättSå genomförde vi vår resa till aktivitetsbaserat arbetssätt
Så genomförde vi vår resa till aktivitetsbaserat arbetssättEvensify
655 vistas25 diapositivas
Sweco / Aktivitetsbaserat kontor / Rethink Office por
Sweco / Aktivitetsbaserat kontor / Rethink OfficeSweco / Aktivitetsbaserat kontor / Rethink Office
Sweco / Aktivitetsbaserat kontor / Rethink OfficeSummit & Friends
709 vistas23 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Inledningstal av Micael larsen por
Inledningstal av Micael larsenInledningstal av Micael larsen
Inledningstal av Micael larsenEvensify
183 vistas20 diapositivas
Tieto PPS tar PULSEN på Scania por
Tieto PPS tar PULSEN på ScaniaTieto PPS tar PULSEN på Scania
Tieto PPS tar PULSEN på ScaniaSvenskt Projektforum
2.8K vistas14 diapositivas
Skanska / Rethink Office / Fredrik Lantz por
Skanska / Rethink Office / Fredrik LantzSkanska / Rethink Office / Fredrik Lantz
Skanska / Rethink Office / Fredrik LantzSummit & Friends
588 vistas33 diapositivas
Effektivare Webborganisation por
Effektivare WebborganisationEffektivare Webborganisation
Effektivare WebborganisationITrevolutionists
1.1K vistas31 diapositivas
Styr din organisation utifrån en kundupplevelsestrategi! por
Styr din organisation utifrån en kundupplevelsestrategi! Styr din organisation utifrån en kundupplevelsestrategi!
Styr din organisation utifrån en kundupplevelsestrategi! Transformator Design Group
805 vistas25 diapositivas
Ref_brev Lars-Åke Rydh - JÅ - nov-16 por
Ref_brev Lars-Åke Rydh - JÅ - nov-16Ref_brev Lars-Åke Rydh - JÅ - nov-16
Ref_brev Lars-Åke Rydh - JÅ - nov-16Jan- Stolt Karlsson
61 vistas1 diapositiva

La actualidad más candente(6)

Similar a Lars Svanerud - Göteborg 18 maj 2017

Genomföra komplexa webbprojekt por
Genomföra komplexa webbprojektGenomföra komplexa webbprojekt
Genomföra komplexa webbprojektFredrik Dolleus
2.4K vistas41 diapositivas
Kundpresentation 2010 por
Kundpresentation 2010Kundpresentation 2010
Kundpresentation 2010Stewalle
194 vistas28 diapositivas
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt por
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projektUtvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projektSvenskt Projektforum
2.8K vistas38 diapositivas
Projektledning teori 4 por
Projektledning teori 4Projektledning teori 4
Projektledning teori 4Peter Nydal
810 vistas12 diapositivas
Snabbkurs i projektledning por
Snabbkurs i projektledningSnabbkurs i projektledning
Snabbkurs i projektledningErik Fors-Andrée
31.9K vistas28 diapositivas
Generell Ftg Linkedin111214 por
Generell Ftg Linkedin111214Generell Ftg Linkedin111214
Generell Ftg Linkedin111214pertjernberg
256 vistas17 diapositivas

Similar a Lars Svanerud - Göteborg 18 maj 2017(20)

Genomföra komplexa webbprojekt por Fredrik Dolleus
Genomföra komplexa webbprojektGenomföra komplexa webbprojekt
Genomföra komplexa webbprojekt
Fredrik Dolleus2.4K vistas
Kundpresentation 2010 por Stewalle
Kundpresentation 2010Kundpresentation 2010
Kundpresentation 2010
Stewalle194 vistas
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt por Svenskt Projektforum
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projektUtvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt
Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt
Svenskt Projektforum2.8K vistas
Projektledning teori 4 por Peter Nydal
Projektledning teori 4Projektledning teori 4
Projektledning teori 4
Peter Nydal810 vistas
Generell Ftg Linkedin111214 por pertjernberg
Generell Ftg Linkedin111214Generell Ftg Linkedin111214
Generell Ftg Linkedin111214
pertjernberg256 vistas
Kravhantering i praktiken publikt por Lars Blixt
Kravhantering i praktiken publiktKravhantering i praktiken publikt
Kravhantering i praktiken publikt
Lars Blixt1.2K vistas
Projektledning intro teori 1 por Peter Nydal
Projektledning intro teori 1Projektledning intro teori 1
Projektledning intro teori 1
Peter Nydal2.6K vistas
Visaulisering som Förändringskraft! por Mats Hultman
Visaulisering som Förändringskraft!Visaulisering som Förändringskraft!
Visaulisering som Förändringskraft!
Mats Hultman512 vistas
Modern Workplace – en införandemodell för Office 365 por Intranätverk
Modern Workplace – en införandemodell för Office 365Modern Workplace – en införandemodell för Office 365
Modern Workplace – en införandemodell för Office 365
Intranätverk491 vistas
Ingrid Domingues och Linda Backlund - Verksamheten gör intranätet och intra... por inUse
Ingrid Domingues och Linda Backlund - Verksamheten gör intranätet och intra...Ingrid Domingues och Linda Backlund - Verksamheten gör intranätet och intra...
Ingrid Domingues och Linda Backlund - Verksamheten gör intranätet och intra...
inUse2.5K vistas
Projektverktygsdagen 2013 - Tieto PPS & Arbetsförmedlingen por Svenskt Projektforum
Projektverktygsdagen 2013 - Tieto PPS & ArbetsförmedlingenProjektverktygsdagen 2013 - Tieto PPS & Arbetsförmedlingen
Projektverktygsdagen 2013 - Tieto PPS & Arbetsförmedlingen
Svenskt Projektforum1.3K vistas
Svensk geoprocess skapar förutsättningar för enklare samhällsbyggande, Olov J... por Geological Survey of Sweden
Svensk geoprocess skapar förutsättningar för enklare samhällsbyggande, Olov J...Svensk geoprocess skapar förutsättningar för enklare samhällsbyggande, Olov J...
Svensk geoprocess skapar förutsättningar för enklare samhällsbyggande, Olov J...
Aktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens Renoveringsverkstad por IQ Samhällsbyggnad
Aktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens RenoveringsverkstadAktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens Renoveringsverkstad
Aktivering av bostadsrättsföreningar - Riksbyggens Renoveringsverkstad
IQ Samhällsbyggnad413 vistas
Kvalitetsmässan Ledarskap por kba2015
Kvalitetsmässan LedarskapKvalitetsmässan Ledarskap
Kvalitetsmässan Ledarskap
kba20152.5K vistas
Den digitala agendan på WebCoast 2013 por Maria Gustavsson
Den digitala agendan på WebCoast 2013 Den digitala agendan på WebCoast 2013
Den digitala agendan på WebCoast 2013
Maria Gustavsson862 vistas

Más de Evensify

Hur kan man som chef leda väl för hälsa? por
Hur kan man som chef leda väl för hälsa?Hur kan man som chef leda väl för hälsa?
Hur kan man som chef leda väl för hälsa?Evensify
478 vistas23 diapositivas
Övervikt och fetma: vems är ansvaret och hur bör arbetsgivare agera? - Erik h... por
Övervikt och fetma: vems är ansvaret och hur bör arbetsgivare agera? - Erik h...Övervikt och fetma: vems är ansvaret och hur bör arbetsgivare agera? - Erik h...
Övervikt och fetma: vems är ansvaret och hur bör arbetsgivare agera? - Erik h...Evensify
383 vistas16 diapositivas
Sömnens roll för hälsa och prestationsförmåga - Torbjörn Åkerstedt por
Sömnens roll för hälsa och prestationsförmåga - Torbjörn Åkerstedt Sömnens roll för hälsa och prestationsförmåga - Torbjörn Åkerstedt
Sömnens roll för hälsa och prestationsförmåga - Torbjörn Åkerstedt Evensify
646 vistas33 diapositivas
Aktivitetsbaserade arbetsplatser sätter högre krav på självledarskap por
Aktivitetsbaserade arbetsplatser sätter högre krav på självledarskapAktivitetsbaserade arbetsplatser sätter högre krav på självledarskap
Aktivitetsbaserade arbetsplatser sätter högre krav på självledarskapEvensify
458 vistas27 diapositivas
Arbeta Effektivt por
Arbeta EffektivtArbeta Effektivt
Arbeta EffektivtEvensify
194 vistas15 diapositivas
Går det att lagstifta fram goda arbetsplatser? por
Går det att lagstifta fram goda arbetsplatser?Går det att lagstifta fram goda arbetsplatser?
Går det att lagstifta fram goda arbetsplatser?Evensify
359 vistas41 diapositivas

Más de Evensify(20)

Hur kan man som chef leda väl för hälsa? por Evensify
Hur kan man som chef leda väl för hälsa?Hur kan man som chef leda väl för hälsa?
Hur kan man som chef leda väl för hälsa?
Evensify478 vistas
Övervikt och fetma: vems är ansvaret och hur bör arbetsgivare agera? - Erik h... por Evensify
Övervikt och fetma: vems är ansvaret och hur bör arbetsgivare agera? - Erik h...Övervikt och fetma: vems är ansvaret och hur bör arbetsgivare agera? - Erik h...
Övervikt och fetma: vems är ansvaret och hur bör arbetsgivare agera? - Erik h...
Evensify383 vistas
Sömnens roll för hälsa och prestationsförmåga - Torbjörn Åkerstedt por Evensify
Sömnens roll för hälsa och prestationsförmåga - Torbjörn Åkerstedt Sömnens roll för hälsa och prestationsförmåga - Torbjörn Åkerstedt
Sömnens roll för hälsa och prestationsförmåga - Torbjörn Åkerstedt
Evensify646 vistas
Aktivitetsbaserade arbetsplatser sätter högre krav på självledarskap por Evensify
Aktivitetsbaserade arbetsplatser sätter högre krav på självledarskapAktivitetsbaserade arbetsplatser sätter högre krav på självledarskap
Aktivitetsbaserade arbetsplatser sätter högre krav på självledarskap
Evensify458 vistas
Arbeta Effektivt por Evensify
Arbeta EffektivtArbeta Effektivt
Arbeta Effektivt
Evensify194 vistas
Går det att lagstifta fram goda arbetsplatser? por Evensify
Går det att lagstifta fram goda arbetsplatser?Går det att lagstifta fram goda arbetsplatser?
Går det att lagstifta fram goda arbetsplatser?
Evensify359 vistas
Helhetsfokus på medarbetarna är drivkraften bakom våra affärsresultat por Evensify
Helhetsfokus på medarbetarna är drivkraften bakom våra affärsresultatHelhetsfokus på medarbetarna är drivkraften bakom våra affärsresultat
Helhetsfokus på medarbetarna är drivkraften bakom våra affärsresultat
Evensify255 vistas
Därför är hälsoläget en av ledningens viktigaste prioriteringar por Evensify
Därför är hälsoläget en av ledningens viktigaste prioriteringarDärför är hälsoläget en av ledningens viktigaste prioriteringar
Därför är hälsoläget en av ledningens viktigaste prioriteringar
Evensify237 vistas
Gisela Bäcklander forskare via KTH por Evensify
Gisela Bäcklander forskare via KTHGisela Bäcklander forskare via KTH
Gisela Bäcklander forskare via KTH
Evensify293 vistas
Bliwas resa till flexibelt och mobilt arbetssätt por Evensify
Bliwas resa till flexibelt och mobilt arbetssättBliwas resa till flexibelt och mobilt arbetssätt
Bliwas resa till flexibelt och mobilt arbetssätt
Evensify227 vistas
Arbetsplatsen som en tjänst (WaaS) – en kontinuerlig förändringsprocess som s... por Evensify
Arbetsplatsen som en tjänst (WaaS) – en kontinuerlig förändringsprocess som s...Arbetsplatsen som en tjänst (WaaS) – en kontinuerlig förändringsprocess som s...
Arbetsplatsen som en tjänst (WaaS) – en kontinuerlig förändringsprocess som s...
Evensify306 vistas
Hur du och ditt kontor kan passa varandra – mot välbefinnande, hälsa och vins... por Evensify
Hur du och ditt kontor kan passa varandra – mot välbefinnande, hälsa och vins...Hur du och ditt kontor kan passa varandra – mot välbefinnande, hälsa och vins...
Hur du och ditt kontor kan passa varandra – mot välbefinnande, hälsa och vins...
Evensify320 vistas
Peter Ullstad - Från mötesplatser till lärmiljöer – det handlar om kontor por Evensify
Peter Ullstad - Från mötesplatser till lärmiljöer – det handlar om kontorPeter Ullstad - Från mötesplatser till lärmiljöer – det handlar om kontor
Peter Ullstad - Från mötesplatser till lärmiljöer – det handlar om kontor
Evensify256 vistas
Leila Karchaoui - Konsten att få mer glädje och högre resultat på sista raden por Evensify
Leila Karchaoui - Konsten att få mer glädje och högre resultat på sista radenLeila Karchaoui - Konsten att få mer glädje och högre resultat på sista raden
Leila Karchaoui - Konsten att få mer glädje och högre resultat på sista raden
Evensify194 vistas
Eva Vingård - Arbetsförmåga - igår, idag och i morgon por Evensify
Eva Vingård - Arbetsförmåga - igår, idag och i morgonEva Vingård - Arbetsförmåga - igår, idag och i morgon
Eva Vingård - Arbetsförmåga - igår, idag och i morgon
Evensify304 vistas
Joakim Berg - Göteborg 18 maj 2017 por Evensify
Joakim Berg - Göteborg 18 maj 2017Joakim Berg - Göteborg 18 maj 2017
Joakim Berg - Göteborg 18 maj 2017
Evensify171 vistas
Leif Denti - Göteborg 18 maj 2017 por Evensify
Leif Denti - Göteborg 18 maj 2017Leif Denti - Göteborg 18 maj 2017
Leif Denti - Göteborg 18 maj 2017
Evensify1.1K vistas
Katarina Graffman - Göteborg 18 maj 2017 por Evensify
Katarina Graffman - Göteborg 18 maj 2017Katarina Graffman - Göteborg 18 maj 2017
Katarina Graffman - Göteborg 18 maj 2017
Evensify1.1K vistas
Malin Moosberg - Göteborg 18 maj 2017 por Evensify
Malin Moosberg - Göteborg 18 maj 2017Malin Moosberg - Göteborg 18 maj 2017
Malin Moosberg - Göteborg 18 maj 2017
Evensify1.1K vistas
Ulrike Rahe - Göteborg 18 maj 2017 por Evensify
Ulrike Rahe - Göteborg 18 maj 2017Ulrike Rahe - Göteborg 18 maj 2017
Ulrike Rahe - Göteborg 18 maj 2017
Evensify996 vistas

Lars Svanerud - Göteborg 18 maj 2017

 • 2. Lantmäteriet är bekant med varenda plats i Sverige
 • 3. Det här vill jag använda mina 30 minuter till • Lite om mig • Lite om Lantmäteriet • Utvalda delar av vår process ”Från strategiska beslut till inflyttning” • Svara på era frågor • Fånga er nyfikenhet så några av er hör av sig för fortsatt utbyte. MÖTESTORGET VID HUVUDKONTORET I GÄVLE
 • 4. Lars Svanerud Lokalstrateg på Lantmäteriet sedan 8/2-2016 Lokalstrateg = Coach + Guide + Utredare +Inspiratör
 • 5. Vi har koll på bredden, höjden, längden och tvären. Vi kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på vem som äger vad.
 • 7. Medarbetare Hos oss jobbar bland annat lantmätare, mätingenjörer, jurister, systemutvecklare, personalspecialister, ekonomer, kvalificerade handläggare och kommunikatörer.
 • 9. Från strategiskt beslut till inflyttning.
 • 10. Lantmäteriets lokalstrategi Övergripande strategi och målsättning Lantmäteriets Lokalförsörjningsstrategi är beslutad 2013-03-14. Lokalförsörjningsstrategin skall vara ett stöd och verktyg för att säkerhetsställa en god arbetsmiljö och att våra lokaler är yt- och kostnadseffektiva samt att lokalerna utformas och anpassas till verksamhetens förutsättningar och behov. Sammantaget är målet med strategi att bidra till • En effektiv lokalförsörjning • Bättre samordning inom Lantmäteriet • Minskade lokalkostnader • En modern och attraktiv arbetsplats Detaljerade riktlinjer och mål • Erfarenheter och riktlinjer från det strategiska programmet ”Vision 2013” (ombyggnaden av huvudkontoret) ska användas vid all utformning av Lantmäteriets lokaler. • Lokalerna skall ha god tillgänglighet. • Lokalerna ska så långt som möjligt utformas med öppna planlösningar • Arbetsplatsens utformning ska medge långsiktiga lokallösningar som är generella- vara mångsidigt användbara, flexibla och enkelt kunna ändras till nya förutsättningar. • Arbetsplatsen ska kunna nyttjas av flera medarbetare vid tex deltid. Det ska alltid övervägas möjligheten att frångå det personliga arbetsbordet till förmån för en kombination av olika arbetsmiljöer/möbleringar. • Samlokalisering skall eftersträvas • Yteffektiva lokallösningar med mål om max 20 m2 per arbetsplats
 • 11. Lantmäteriet har kontor på 60 orter Nästan 2 000 medarbetare varav hälften har sin arbetsplats på huvudkontoret i Gävle. Det näst största kontoret, i Stockholm, har 100 medarbetare.
 • 12. Analys av nuläge och sammanställning av fakta Frågeställningar • Hur väl uppfyller kontoret de strategiska målen? • Hur väl stödjer kontoret våra mål för en hållbarutveckling avseende miljö, människa och ekonomi? • Hur väl stödjer kontoret verksamhetens nuvarande och framtida arbetssätt?
 • 13. Skapa förutsättningar för motivation till att bidra i förändringen.
 • 14. Kommunikation Information, dialog och workshops Mellancheferna har en nyckelroll
 • 15. Bygg nätverk och säkra resurser som kan bidra. Lokalstrateg Kategoriteam Kontorsansvariga HR IT KOMMUNIKATION Miljö- strateg Inköp Interna resurser Externa resurser Andra verksamheter, myndigheter och företag som har erfarenhet och vill samverka Linkedin Konsulter Forskare Egna befintliga nätverkskontakter
 • 16. Tydlig process skapar trygghet och ökar graden av tillit. Projektstart • Bakgrund • Syfte, mål • Omfattning • Avgränsningar • Organisation • Hantera nuvarande avtal • Tidplan • Budget • Intressentanalys • Riskanalys • Enkät • Nyttjandegrad • Marknadsanalys Behovsanalys • Verksamhetsbeskrivni ng • Lokalförteckning • Sambandsanalys • Funktionsbeskrivning • Riskanalys Hyresförfrågan • Hyresvärdsförteckni ng • Lokalprogram • Förfrågan • Anbudsöppning • Anbudssammanställ ning • Lokalvisning • Utvärdering Avtal, Förhandling • Fastställa produkten • Juridiska villkor • Ekonomiska villkor • Teckna hyresavtal • Säga upp befintliga avtal Lokalanpassning, flytt • Bevaka avtal • Egna entreprenader • Inköp • Flytt plan • Återställning nuvarande lokal • Avslut, uppföljning, Utvärdering Projektstart Behovsanalys Hyresförfrågan Avtal Lokalanpassning, Flytt Nuläge och övergripande målbild Nuläge, övergripande mål • Workshops 1 + 2 • Bakgrund • Utmaningar • Framgångsfaktorer • Förväntningar • Förutsättningar • Framtidsscenarion
 • 17. Projekt dokumenteras i Antura och är tillgängligt för alla inom Lantmäteriet
 • 18. Projektorganisationer samverkar mellan varandra STYRGRUPP Rebecka Schantz Åsa Söderberg Lena Löfgren Lars Svanerud PROJEKTLEDARE Rebecka Schantz Projektgrupp Anki, Anna-Lena, Tomas, Robert Interna stödresurser Mikael Munter (skydd och säkerhet) Lena Fahlevik (HR) Johan Ericsson (IT telefoni, AV) Lena André (IT arbetsplats & skrivare) Anders Matsson (IT wifi, nätverk) Göran Persson (Inköp) Referensgrupp Övriga medarbetare Lokal samverkansgrupp Externa resurser Lokalförsörjningskonsult Cajsa Nyberg NIRAS Arkitekt Avtalsjurist (NIRAS) Flyttfirma Hyresvärd VÄNERSBORG STYRGRUPP PROJEKTLEDARE Projektgrupp Interna stödresurser Referensgrupp Externa resurser STOCKHOLM STYRGRUPP PROJEKTLEDARE Projektgrupp Interna stödresurser Referensgrupp Externa resurser ÖSTERSUND STYRGRUPP PROJEKTLEDARE Projektgrupp Interna stödresurser Referensgrupp Externa resurser LULEÅ STYRGRUPP PROJEKTLEDARE Projektgrupp Interna stödresurser Referensgrupp Externa resurser HÄRNÖSAND STYRGRUPP PROJEKTLEDARE Projektgrupp Interna stödresurser Referensgrupp Externa resurser NYKÖPING STYRGRUPP PROJEKTLEDARE Projektgrupp Interna stödresurser Referensgrupp Externa resurser MORA
 • 19. Erfarenheter och material från de tidiga projekten utvecklas till standarder som förenklar och spar tid för kommande projekt Lokalförteckning Rutin för särskilda medicinska behov Tidplan, checklista Riskanalys Kalkylunderlag för budgetarbete i tidiga skeden Typrumsbeskrivning Funktionsbeskrivning
 • 20. Utvecklingsområden vi identifierat • Minska konsultberoendet i projektskedet • Uppdatera Lokalstrategin • Utveckla fler standardkoncept • Utveckla miljökraven vi ställer mot hyresvärdarna • Utveckla enkäten till medarbetare avseende frågor som rör kontorsmiljön
 • 21. Tack för mig! Lokalstrategier och förändringsledning. Epost: lars.svanerud@lm.se Linkedin: https://www.linkedin.com/in/lars-svanerud-9047ba33/ Om ni även gillar eller är nyfikna på skog och fjäll Facebook: Lars Svanerud Instagram: Lars Svanerud

Notas del editor

 1. Lantmäteriets verksamhet spänner över många områden, men den gemensamma nämnaren är att allt på ett eller annat sätt handlar om platsen. Vi vet allt om Sveriges geografi och dess fastigheter.
 2. Vi skulle må mycket bättre av att spendera mer tid ute i skogen eller uppe på fjället än inne i kontoren. Fastighetschef Affärsområdeschef Projektledare Fastighetsförvaltare Byggnadssnickare Utbildad byggnadsnickare och fastighetsingenjör
 3. Vi gör det möjligt för människor att färdas effektivt och att bygga och bo säkert. Hos oss får du rätt information när du behöver plocka upp en karta i din smartphone. Om du vill köpa en tomt sköter vi fastighetsbildningen på ett tryggt sätt. Vi säkrar gränserna och ägandet av landets tre miljoner fastigheter. Lantmäteriets insatser är också nödvändiga när stora väg- eller järnvägsprojekt planeras. Vårt arbete lägger grunden för Sveriges infrastruktur.
 4. På vår hemsida kan du ansöka om lantmäteriförrättning, titta på akter för din egen fastighet eller ta del av våra historiska kartor.  Vi finns också på Facebook och Linkedin.
 5. Mitt uppdrag utgår från Lantmäteriets strategiska mål. Förutsättningarna avgör vilken strategi jag och vi ska ha för att lyckas.
 6. Lokalstrategin fanns på plats i övrigt fria händer att få saker att hända
 7. En utmaning är att Lantmäteriets kontor och medarbetare finns utspridda på 60 orter
 8. Sammanställning av data efter revidering av avtalsdatabasen och dialoge visar att 35 kvm per medarbetare Många nöjda med eget kontor Missnöje med inneklimat , brist på mötesytor, för trångt, för stort Bristande kravställning i våra hyresavtal Bristande uppföljing på miljöparametarar som energiföfrbukning, andela gröna hyresavtal, grön el mm
 9. Med någorlunda koll på nuläget på en övergripande nivå så var nästa setg att forma en strategi för att få igång en vilja till förändring. Kommunikation Fakta om nuläget Fakta om kontorsmiljöer och dess betydlese som strategiskt verktyg Bild av en annan värd Process för att driva förändringen Vänta och se om något händer
 10. Kommunikation - Information och dialoger
 11. Bygga nätverk (internt och externt) Säkra resurser som kan bidra till att stötta verksamheterna i deras utvecklingsbehov