Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Vinnova

166 visualizaciones

Publicado el

Leif Callenholm berättar om Vinnovas aktivitetsbaserade kontor.

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Vinnova

 1. 1. Anpassa sidfoten 1. Klicka ”Sidhuvu ”Infoga”. 2. Kryssa du vill ha Notera sk ”Uppdate och ”Upp datum i s innebär a alltid visa presentat ”Sidfot” ka ange titel eller möte Observer sidnumre syns i uts redigering presentat Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Varmt välkomna!
 2. 2. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Strategi Fokus på resultat, kunder och medarbetare Vision Sverige är ledande inom forskning och innovation Mission Vi stärker innovationskraften för hållbar tillväxt och samhällsnytta Våga experimentera Lita på aktörerna Stimulera internationell uppkoppling Värdegrund: respekt, ansvarstagande, mod = RAM Uppmuntra samverkan Anta samhälls- utmaningar
 3. 3. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Styrelse Hasse Johansson, ordförande Verksledning Charlotte Brogren, generaldirektör Förvaltningsavdelningen Leif Callenholm Avdelning Verksamhetsutveckling Göran Marklund Kommunikations- avdelningen Karin Sevedag Tell Internationella avdelningen Joakim Appelquist Avdelning Hälsa Jenni Nordborg Avdelning Samhälls- utveckling – Transport, Miljö och Regioner Joakim Tiseus Avdelning Tjänster och IKT Cecilia Sjöberg Avdelning Industriell utveckling och innovationsledning Ulf Holmgren Generaldirektör Charlotte Brogren Charlotte.Brogren@VINNOVA.se 08 473 30 01 2014-09-26
 4. 4. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Vårt nya kontor - nytt arbetssätt
 5. 5. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 6. 6. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 7. 7. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 8. 8. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) •  Tillgodoser varierade arbetssituationer •  Stödjer kreativitet och ökar möjligheten att jobba tvärs •  Bidrar till en hälsofrämjande fysisk arbetsmiljö •  Uppmuntrar till arbete på kontoret jämfört med arbete hemifrån •  Möjliggör ökad yta för externa besökare (2015 hade vi drygt 13 000) •  Varumärket •  Attraktivare arbetsgivare
 9. 9. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 10. 10. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 11. 11. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 12. 12. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 13. 13. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 14. 14. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 15. 15. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 16. 16. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 17. 17. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 18. 18. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 19. 19. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 20. 20. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Mitt skrivbord! Mina papper! Mina kompisar!
 21. 21. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Före 30 – 70 Efter 95 – 5
 22. 22. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Medarbetarundersökningen 2016 (2014) 30% 41% 79%
 23. 23. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) ”Kan du beskriva vad som hände som gjorde att du blev positiv till nya kontoret?”
 24. 24. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) ” Det var ju ingen enskild händelse som gjorde att jag blev positiv, snarare känslan som kom då allt började bli färdigställt. Det som fick mig att ”tippa över” och bli positiv var ledningens (ffa din) inställning till projektet, att det var en satsning på en bättre arbetsplats, inte en besparing. Dina regelbundna infobrev och känslan av att ni gick ”all in” gjorde att jag slutade längta efter min gamla trygga plats, till en önskan att prova något nytt. För mig symboliserar det nya kontoret frihet; att kunna röra sig friare, att kunna välja plats efter behov och humör, att kunna träffa kollegor på ett naturligare sätt, att kunna slappna av i soffan och samtidigt känna sig produktiv. Kontoret är också smakfullt och ger en känsla av ”här jobbar öppna, innovativa, moderna, trygga och nyfikna människor”. ”
 25. 25. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Vanliga frågor / farhågor Bild 25
 26. 26. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Får jag möjlighet att välja plats? Ja! Bild 26 Måste jag byta plats varje dag? Nej Måste skrivbordet vara tomt när jag går hem? Ja Clean desk
 27. 27. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Bild 27 Måste jag komma tidigt? NEJ = gott om skrivbord ++ Hur hittar jag en kollega? Via Lync / landskap Måste VINNOVA bli papperslöst? NEJ – men papperslösare
 28. 28. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 29. 29. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Bild 29 Får jag ett personligt skåp? Ja i någon av två zoner Gemensam förvaring? Ja Genomförande? Etappvis från sommaren 2014
 30. 30. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Bild 30 Blir det hemvister? Nej Ergonomi? Ja! Tyst zon? Ja 40 platser
 31. 31. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Bild 31 Boka plats? Nej undantag fadder och särskilda projekt Projektrum över tid? Ja Kaffe? i Köket
 32. 32. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 33. 33. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 34. 34. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) •  Alla medarbetare har en bärbar PC •  Papperslös ärendehantering •  Inga namnunderskrifter – digitala beslut •  e-arkiv •  Arbetsrum på Intranätet – gemensam information/ delning/lärande •  Utmaning – ordning&reda i dokumenthanteringen Digitalisering – digital lagring
 35. 35. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Hur är jag en bra ledare i ett aktivitetsbaserat kontor? •  Fysiskt tillgänglig OCH uppsökande •  Temposänkning - springer inte genom landskapet •  Ser & hör - öppen för samtal •  Gemensamma överenskommelser •  Fasta mötestider
 36. 36. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Statens beredning för medicinsk och social utvärdering Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
 37. 37. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 38. 38. Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot)
 39. 39. www.VINNOVA.se Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta Sveriges innovationsmyndighet

×