AEROSOLI.pdf

O

ocn

AEROSOLI
1. C. s. În ce ţară s-a început pentru prima dată producerea industrială a aerosolilor în
scop farmaceutic?
A. Germania;
B. Finlanda;
C. Rusia;
D. SUA;
E. Suedia;
Răspuns corect: D
2. C. m. Care sunt operaţiile de bază la producerea aerosolilor?
A. pregătirea amestecului de substanţe active şi auxiliare;
B. prepararea propulsorului sau a amestecului de propulsori;
C. umplerea recipientelor şi aprecierea calităţii;
D. producerea valvei de evacuare;
E. determinarea presiunii în recipient;
Răspuns corect: A, B, C
3. C. s. Care este valoarea presiunei în recipientul cu aerosol?
A. 1 atm;
B. 2 – 3 atm;
C. 5 – 6 atm;
D. 10 atm;
E. 15 – 16 atm;
Răspuns corect: B
4. C. s. Pentru acţiunea aerosolilor în regiunea bronhiilor dimensiunile optime ale fazei
dispersate se află în limitele:
A. 10 – 15 μm;
B. 5 μm;
C. 0,5 – 4 μm;
D. 0,2 – 0,5 μm;
E. 50 – 100 μm;
Răspuns corect: B
5. C. s. Care elementele nominalizate creează presiunea necesară în recipientele de
condiţionare a aerosolilor:
A. tubul plonjor;
B. valva de evacuare;
C. produsul de distribuit,
D. propulsorul;
E. capul de pulverizare;
Răspuns corect: D
6. C. m. Condiţiile principale la transportarea şi stocarea baloanelor cu aerosoli sunt:
A. ferite de lovituri;
B. ferite de acţiunea directă a razelor solare;
C. ferite de schimbul brusc de temperaturi;
D. păstrarea la întuneric;
E. păstrarea în apropierea surselor de căldură;
Răspuns corect: A, B, C
7. C. m. Cerinţele principale către propulsori sunt:
A. să posede acţiune de distrugere asupra stratului de ozon;
B. să poată fi transformaţi uşor în stare lichidă la presiuni neânsemnate;
C. presiunea vaporilor saturaţi la 20°C să fie în limitele 2 – 8 atm;
D. să fie stabili chimic şi să nu hidrolizeze;
E. să fie compatibili chimic cu substanţele medicamentoase, să nu irite pielea şi mucoasele, să
nu fie toxic;
Răspuns corect: B, C, D, E
8. C. m. Următoarele preparate prezintă aerosoli dozaţi:
A. Inhalipt;
B. Cameton;
C. Pantenol;
D. Astmopent;
E. Becotid;
Răspuns corect: D, E
9. C. s. În cazul aerosolilor cu valve dozatoare se utilizează următorul propulsor:
A. gaze lichefiate;
B. gaze comprimate;
C. solvenţi organici uşor volatili;
D. propulsor solid;
E. bioxidul de carbon;
Răspuns corect: A
10. C. m. Care propulsori fac parte din grupa gazelor lichefiate?
A. freonii;
B. propanul;
C. azotul;
D. argonul;
E. vinilcloridul;
Răspuns corect: A, B, E
11. C. m. Metodele de umplere a recipientelor cu aerosoli sunt:
A. la temperaturi joase;
B. la temperaturi înalte;
C. sub vid;
D. la presiuni înalte;
E. prin amestecare;
Răspuns corect: C, D
12. C. m. Recipientele pentru aerosoli trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
A. grosimea uniformă a pereţilor;
B. rezistenţă mecanică;
C. incolore;
D. stabilitate chimică;
E. să aibă înveliş de protecţie;
Răspuns corect: A, B, D, E
13. C. s. Care este cel mai răspândit material pentru confecţionarea recipientelor pentru
aerosoli:
A. masă plastică;
B. aluminiu;
C. sticlă NS – 1, NS – 3;
D. polipropilenă;
E. oţel inoxidabil;
Răspuns corect: C
14. C. m. Care sunt cerinţele principale prevăzute faţă de produsul concentrat în aerosoli:
A. să fie stabil din punct de vedere agregativ la variaţii de temperaturi;
B. să fie compatibil cu propulsorul şi piesele ambalajului;
C. să fie lichid şi cu viscozitate redusă;
D. să fie steril şi apirogen;
E. să fie inflamabil;
Răspuns corect: A, B, C
15. C. s. La ce temperatură se determină etanşietatea recipientelor cu aerosoli:
A. 20 – 25°C;
B. 30°C;
C. 45 – 50°C;
D. 70°C;
E. 90°C;
Răspuns corect: C
16. C. m. În compoziţia aerosolilor spume intră:
A. excipienţi pentru unguente;
B. linimente;
C. dispersii gaz/lichid;
D. soluţii sau suspensii ale răşinelor, plastifianţilor, substanţelor medicamentoase;
E. substanţe tensioactive macromoleculare;
Răspuns corect: C, E
17. C. s. În compoziţia aerosolilor care creează filme elastice intră:
A. excipienţi pentru unguente;
B. linimente;
C. soluţii sau suspensii ale răşinelor, plastifianţilor, substanţelor medicamentoase;
D. dispersii gaz/lichid;
E. emulgatori;
Răspuns corect: C
18. C. m. În compoziţia aerosolilor dezodorizante intră:
A. excipienţi pentru unguente;
B. plastifianţi, răşine;
C. dispersii gaz/lichid;
D. emulgatori;
E. conservanţi;
Răspuns corect: B, C, E
19. C. m. La propelenţi se referă:
A. freonii;
B. propanul;
C. vinilcloridul;
D. bioxidul de carbon;
E. acetona;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
20. C. m. Aerosolii pentru uz intern pot conţine substanţe active din următoarele grupe
farmacoterapeutice:
A. bronhodilatatoare;
B. antibiotice;
C. antipiretice;
D. antihistaminice;
E. anestezice;
Răspuns corect: A, B, D, E
21. C. s. În industria farmaceutică dintre gazele comprimate ca propulsor cel mai des se
foloseşte:
A. bioxidul de carbon;
B. oxigenul;
C. argonul;
D. azotul comprimat;
E. dioxidul de azot;
Răspuns corect: D
22. C. s. Freonului – 12 î-i corespunde următoarea formulă:
A. CCl3F;
B. CH4;
C. CClF2 – CClF2;
D. C2H5OH;
E. CCl2F2;
Răspuns corect: E
23. C. m. Verificarea calităţii aerosolilor constă în determinarea următorilor parametri:
A. determinarea rezistenţei mecanice;
B. valoarea presiunii;
C. controlul etanşietăţii;
D. determinarea masei medii de preparat într-o doză;
E. determinarea procentului conţinutului ambalajului;
Răspuns corect: B, C, D, E
24. C. m. Care propulsori fac parte din grupa gazelor comprimate:
A. propanul;
B. azotul;
C. freonii;
D. n – butanul;
E. bioxidul de carbon;
Răspuns corect: B, E
25. C. m. Gazele folosite ca propulsori la producerea aerosolilor trebuie să fie:
A. incolore;
B. inodore;
C. inerte din punct de vedere chimic;
D. neinflamabile;
E. punct de fierbere sub temperatura camerei;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
26. C. m. Aerosolii farmaceutici se pot obţine prin următoarele metode:
A. liofilizare;
B. precipitare;
C. antrenare cu vapori de apă şi condensarea la nivelul căilor respiratorii superioare;
D. dispersare cu aer sub presiune (cu ajutorul duzelor);
E. dispersare cu un gaz propulsor;
Răspuns corect: C, D, E
27. C. m. Aerosolii cu aplicare topică prezintă următoarele avantaje:
A. asigură o administrare rapidă şi comodă;
B. evită contactul manual cu suprafaţa tratată;
C. realizează o repartiţie uniformă a substanţei active pe suprafaţă tratată;
D. necesită un proces tehnologic simplu;
E. au un preţ de cost redus;
Răspuns corect: A, B, C
28. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la aerosolii de uz extern sunt
adevărate:
A. cele mai multe preparate sunt de tip spray;
B. asigură o mai bună protejare a conţinutului faţă de mediul extern;
C. gazele propulsoare trebuie să aibă un punct de fierbere scăzut;
D. gazele propulsoare trebuie să aibă un punct de fierbere ridicat;
E. gazele propulsoare lichefiate trebuie să se evapore în momentul trecerii prin orificiul de
emisie;
Răspuns corect: A, B, C, E
29. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii sunt valabile pentru aerosoli cu gaze
comprimate:
A. propulsorul poate fi: CO2, N2O, Ar, N2;
B. gazele comprimate pot fi solubile sau insolubile în produsul dispersat;
C. sunt puţin sensibili la variaţii de temperatură;
D. presiunea în recipient rămâne constantă pe toată durata eliberării conţinutului din recipient;
E. presiunea în recipient scade odată cu eliberarea conţinutului din recipient;
Răspuns corect: A, B, C, E
30. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii sunt valabile pentru aerosolii cu gaze lichefiate:
A. presiunea din recipient este determinată de presiunea de vapori a gazului propulsor, nu şi de
cantitatea acestuia;
B. propulsorii pot fi consideraţi ca făcând peste integrală din formulă;
C. presiunea în recipient rămâne constantă menţinându-se echilibrul între porţiunea de propulsor
lichefiat şi fracţiunea în stare de vapori;
D. ca gaze lichefiate se folosesc în special derivaţi clorofluoruraţi ai metanului şi etanului;
E. se obţin printr-un proces tehnologic simplu şi sunt lipsiţi de toxicitate;
Răspuns corect: A, B, C, D
31. C. m. Din categoria gazelor propulsoare lichefiate fac parte:
A. azot;
B. freon 11;
C. argon;
D. freon 12;
E. freon 114;
Răspuns corect: B, D, E
32. C. s. Dimensiunea particulelor pentru aerosolii de inhalaţie destinaţi a fi utilizaţi la
nivelul alveolelor pulmonare trebuie să fie:
A. între 10 – 30 μm;
B. între 30 – 50 μm;
C. < 3 μm;
D. între 3 – 10 μm;
E. > 50 μm;
Răspuns corect: C
33. C. m. Valva are rolul de a:
A. asigura utilizarea conţinutului aflat sub presiune;
B. asigură închiderea etanşă a recipientului;
C. permite distribuţia conţinutului printr-o simplă apăsare mecanică;
D. asigură dispersarea substanţei active în gazul propulsor;
E. toate cele mai sus menţionate;
Răspuns corect: A, B, C
34. C. m. Penteraţia aerosolilor în căile respiratorii depinde de:
A. mărimea particulelor substanţei active;
B. anatomia căilor respiratorii;
C. mecanica respiratorie;
D. timpul de contact între aerosol şi suprafaţa mucoasei;
E. agenţii de vâscozitate utilizaţi în formulare;
Răspuns corect: A, B, C, D
35. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul aerosolilor pentru căile
respiratorii:
A. produc un efect local asupra mucoaselor căilor respiratorii;
B. pot conţine antibiotice, bronhodilatatoare, glicozide cardiotonice, vasodilatatoare;
C. se folosesc exclusiv pentru efect sistemic;
D. conţin particule cu diametrul de volumul micronilor;
E. sunt denumiţi şi aerosoli de inhalaţie;
Răspuns corect: A, B, D, E
CAPSULE GELATINOASE
36. C. s. Capsulele gelatinoase operculate se prepară exclusiv prin:
A. liofilizare;
B. imersie;
C. ştanţare;
D. picurare;
E. presare;
Răspuns corect: B
37. C. m. La fabricarea învelişului capsulelor operculate se pot folosi următoarele grupe de
substanţe auxiliare:
A. agenţi de opacefiere;
A. substanţe tensioactive;
B. conservanţi;
C. coloranţi;
D. lubrifianţi;
Răspuns corect: A, B, C, D
38. C. m. În scopul obţinerii capsulelor enterosolubile se folosesc următoarele procedee:
A. acoperirea capsulelor cu pelicule de natriu carboximetilceluloză;
B. modificarea chimică a gelatinei prin prelucrarea cu formalină;
C. introducerea în compoziţia masei gelatinoase a substanţelor stabile în sucul gastric;
D. acoperirea capsulelor cu pelicule de acetilftalilceluloză;
E. introducerea în compoziţia masei gelatinoase a polivinilpirolidonei;
Răspuns corect: B, C, D
39. C. m. Indicaţi dezavantajele capsulelor gelatinoase:
A. posibilitatea localizării acţiunii substanţelor medicamentoase;
B. sensibilitate înaltă faţă de umiditate;
C. apariţia imediată a efectului terapeutic;
D. mediu prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor;
E. posibilitatea mascării mirosului şi gustului neplăcut al medicamentelor;
Răspuns corect: B, D
40. C. s. Următoarele afirmaţii referitoare la capsulele gelatinoase tari sunt adecvate, cu
excepţia:
A. sunt preparate din gelatină;
B. au formă de cilindri alungiţi;
C. se conservă în recipiente bine închise;
D. conţin substanţe active sub formă de soluţii apoase;
E. conţin de obicei substanţe active sub formă de pulberi sau granulate;
Răspuns corect: D
41. C. m. Plastifianţii folosiţi la prepararea capsulelor gelatinoase sunt:
A. glicerol;
B. acetoftalat de celuloză;
C. hidroxipropilceluloză;
D. sorbitol;
E. glucoza;
Răspuns corect: A, D
42. C. m. Conform FS ed. XI, controlul calităţii capsulelor gelatinoase constă în
determinarea următorilor parametri:
A. timpul de dezintegrare;
B. timpul de deformare;
C. masa medie;
D. omogenitatea dozării;
E. testul dizolvării;
Răspuns corect: A, C, D, E
43. C. m. Coloranţii folosiţi la prepararea capsulelor gelatinoase tari sunt:
A. indigotina;
B. eritrozina;
C. amarant;
D. albastru de metil;
E. tartrazina;
Răspuns corect: A, B, C, E
44. C. m. În calitate de conservanţi în componenţa masei gelatinoase se adaugă:
A. nipagină, nipazol;
B. cloretonă;
C. acid salicilic;
D. acid benzoic;
E. metabisulfit de sodiu;
Răspuns corect: A, C, D, E
45. C. s. Conform FS X, capsulele gelatinoase trebuie să se dezagrege în apă:
A. în cel mult 5 minute;
B. în cel mult 15 minute;
C. în cel mult 30 minute;
D. între 30 şi 60 minute;
E. în cel mult 60 minute;
Răspuns corect: C
46. C. m. În industria farmaceutică capsulele gelatinoase moi se prepară prin:
A. imersie;
B. ştanţare;
C. liofilizare;
D. picurare;
E. brichetare;
Răspuns corect: A, B, D
47. C. m. Indicaţi modul de administrare al capsulelor gelatinoase:
A. rectal;
B. peroral;
C. sublingual;
D. parenteral;
E. vaginal;
Răspuns corect: A, B, E
48. C. s. Următoarele afirmaţii referitoare la capsulele gelatinoase moi sunt adevărate, cu
excepţia:
A. se mai numesc “perle”;
B. sunt constituite dintr-un înveliş continuu şi moale de gelatină;
C. au formă sferică sau ovală;
D. conţin soluţii uleioase a substanţelor medicamentoase;
E. se obţin exclusiv prin metoda de imersie;
Răspuns corect: E
49. C. s. Conform cerinţelor farmacopeii capsulele gelatinoase enterosolubile trebuie să se
dezagrege:
A. în apă, în cel mult 15 minute;
B. în pepsină – soluţie acidă, în cel mult 120 minute;
C. în soluţie cu mediu bazic în cel mult 60 minute după ce capsulele nu s-au dezagregat în
soluţia cu mediu acid în 120 minute;
D. în pancreatină – soluţie alcalină în cel mult 120 minute;
E. nici una din afirmaţiile de mai sus nu este valabilă;
Răspuns corect: C
50. C. m. Care din următoarele afirmaţii referitoare la prepararea capsulelor gelatinoase
moi prin picurare sunt adevărate:
A. operaţia de umplere şi de formare a capsulelor se face concomitent;
B. formarea învelişului capsulelor şi umplerea capsulelor se realizează în două faze
distincte;
C. mărimea capsulelor poate fi modificată prin ajustarea vitezei de scurgere a soluţiilor
medicamentoase;
D. produsele lichide se introduc după transformarea lor în paste;
E. ca mediu de captare a picăturilor se foloseşte ulei de parafină;
Răspuns corect: A, C, E
51. C. m. Nominalizaţi factorii care influenţa efectul terapeutic al substanţelor
medicamentoase din capsule:
A. grosimea învelişului de gelatină;
B. doza substanţei medicamentoase;
C. regimul tehnologic de preparare a masei gelatinoase;
D. dimensiunile capsulelor;
E. granularea substanţei medicamentoase şi adăugarea substanţelor auxiliare;
Răspuns corect: B, E
52. C. s. Indicaţi particularităţile procesului tehnologic de preparare a capsulelor
gelatinoase prin ştanţare:
A. formarea unei picături sferice concomitent cu dozarea soluţiei substanţei
medicamentoase;
B. formarea capsulelor cu ajutorul a două injectoare concentrice;
C. formarea capsulelor prin scufundarea formelor metalice răcite în masa gelatinoasă;
D. formarea benzilor de gelatină, formarea jumătăţilor de capsulă cu umplerea
concomitentă şi sudarea capsulelor;
E. formarea capsulelor are loc cu ajutorul formelor cilindrice;
Răspuns corect: D
53. C. m. Care dintre substanţele nominalizate pot intra în compoziţia masei pentru
prepararea capsulelor gelatinoase:
A. gelatina;
B. amidonul;
C. apa;
D. glicerol;
E. nipagina;
Răspuns corect: A, C, D, E
54. C. m. Avantajele capsulelor ca formă medicamentoasă sunt următoarele:
A. posibilitatea incapsulării substanţelor colorante;
B. posibilitatea mascării mirosului şi a gustului neplăcut al medicamentelor;
C. posibilitatea protecţiei substanţei medicamentoase de acţiunea factorilor mediului
ambiant;
D. posibilitatea incapsulării soluţiilor apoase a substanţelor medicamentoase;
E. posibilitatea dezvoltării favorabile a microorganismelor;
Răspuns corect: A, B, C
55. C. m. Selectaţi din lista nominalizată preparatele care se eliberează în capsule
gelatinoase moi;
A. soluţie uleioasă vitamina A;
B. levomicitină;
C. aevit;
D. ulei de ricin;
E. lincomicină hidrohlorid;
Răspuns corect: A, C, D
56. C. s. Pentru spălarea capsulelor gelatinoase obţinute prin imersie se foloseşte:
A. apa;
B. glicerolul;
C. uleiul de parafină;
D. acetona;
E. alcoolul izopropilic;
Răspuns corect: E
57. C. s. Pentru înlăturarea bulelor de aer din masa gelatinoasă înainte de imersie se
foloseşte următorul procedeu:
A. filtrarea;
B. centrifugarea;
C. asprirarea aerului cu pompa de vid;
D. decantarea;
E. masa este supusă acţiunii presiunii aerului;
Răspuns corect: C
58. C. s. Omogenitatea dozării substanţelor medicamentoase în capsule se determină când
doza acesteia constituie:
A. mai mult de 100 mg;
B. 50 mg şi mai puţin;
C. 50 mg – 100 mg;
D. 1 mg şi mai puţin;
E. până la 100 mg;
Răspuns corect: B
59. C. s. La prepararea capsulelor prin ştanţare procedeul Colton se deosebeşte de metoda
Scherer prin:
A. capsulele sunt umplute numai pe jumătate;
B. lipsa liniei mediane la perimetru;
C. prezenţa liniei mediane care reprezintă locul de sudare;
D. pentru ştanţare se folosesc matriţe sub formă de valţuri;
E. benzile de gelatină se introduc între valţuri în poziţie verticală;
Răspuns corect: A
60. C. m. Dintre metodele de preparare a capsulelor nominalizate selectaţi metodele bazate
pe presarea benzilor de gelatină:
A. metoda imersiei;
B. metoda picurării;
C. metoda ştanţării;
D. metoda scufundării;
E. metoda cu matriţe rotative;
EMPLASTRE, LICHIDE ADEZIVE, SINAPISME
61. C. m. În funcţie de modul de acţiune emplastrele se clasifică în:
A. epidermice;
B. endermatice;
C. de plumb;
D. cauciucate;
E. diadermatice;
Răspuns corect: A, B, E
62. C. m. Masele pentru emplastre conţin următoarele grupe de substanţe auxiliare:
A. plastifianţi;
B. antioxidanţi;
C. substanţe aderente;
D. substanţe care îmbunătăţesc proprietăţile reologice;
E. substanţe care neutralizează acizii răşinoşi;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
63. C. s. Pentru fabricarea emplastrului simplu de plumb în calitate de materie primă se
folosesc:
A. ulei de floarea soarelui, cauciuc, oxid de plumb;
B. benzen, lanolină, oxid de plumb, oxid de zinc;
C. lanolină, colofoniu, oxid de plumb;
D. ulei de floarea soarelui, grăsime de porc, oxid de plumb, apă;
E. benzen, cauciuc, oxid de plumb;
Răspuns corect: D
64. C. m. La emplastrele lichide (cleiuri dermatologice) se referă:
A. colodiu elastic;
B. cerigelul;
C. furaplastul cu perclorvinil;
D. cleolul;
E. emplastru cu extract de ardei;
Răspuns corect: A, B, C, D
65. C. m. La emplastrele obişnuite (simple) se referă:
A. emplastru simplu de plumb;
B. emplastru cu epilină;
C. emplastru de plumb compus;
D. emplastru cu acrihină;
E. emplastrul cu extract de ardei;
Răspuns corect: A, B, C, D
66. C. s. Emplastrul adeziv elastic extern are următoarea compoziţie:
A. cauciuc, colofoniu, lanolină, parafină lichidă, fenil – β – naftilamină, benzină, sulf;
B. cauciuc, zinc oxid, lanolină, parafină lichidă, fenil – β – naftilamină, benzină;
C. colofoniu, oxid de zinc, lanolină, parafină lichidă, acid salicilic, fenil – β – naftilamină;
D. cauciuc, colofoniu, oxid de zinc, fenil – β – naftilamină;
E. cauciuc, colofoniu, benzină, oxid de zinc, lanolină, ceară, fenil – β – naftilamină;
Răspuns corect: E
67. C. m. În calitate de substanţe capabile să formeze filme elastice în compoziţia
emplastrelor lichide se folosesc:
A. colodiu;
B. colofoniu;
C. polimetacrilaţi;
D. etilceluloza;
E. polietilenglicol;
Răspuns corect: A, B, C, D
68. C. m. Procesul tehnologic de fabricare a sinapismelor cuprinde următoarele faze de
lucru:
A. presarea seminţelor;
B. degresarea seminţelor presate;
C. hidroliza măcuhului obţinut;
D. prepararea masei de muştar;
E. întinderea masei pe bandă de hârtie;
Răspuns corect: A, B, D, E
69. C. m. Care dintre compuşii nominalizaţi asigură efectul terapeutic al sinapismelor:
A. sinigrina;
B. alilizotoicianat;
C. emulsina;
D. uleiul gras;
E. mirosina;
Răspuns corect: A, B, C
70. C. s. Sinapismele se referă la emplastrele:
A. de plumb;
B. răşinoase;
C. cerate;
D. cauciucate;
E. lichide;
Răspuns corect: D
71. C. s. Înainte de aplicare sinapismele se cufundă în apă cu temperatura:
A. + 20°C;
B. + 30°C;
C. + 37°C;
D. + 25°C;
E. +45°C;
Răspuns corect: C
72. C. m. Condiţiile şi termenul de păstrare a sinapismelor sunt următoarele:
A. la rece;
B. la loc uscat;
C. în loc ferit de lumină;
D. timp de 8 luni;
E. timp de 1 an;
Răspuns corect: B, D
73. C. m. Cataplasmele se folosesc în răceli şi artroze, afecţiuni reumatismale datorită
acţiunii:
A. antihistaminice;
B. analgezice;
C. rubefiante;
D. calmante;
E. hipermiante;
Răspuns corect: C, E
74. C. s. Ca produs intermediar la fierberea emplastrului simplu de plumb se formează:
A. săpunul de plumb;
B. glicerolul;
C. sulfatul de plumb;
D. carbonatul de plumb;
E. grăsimi nesăpunificate;
Răspuns corect: B
75. C. m. Emplastrul simplu de plumb serveşte ca semifabricat la fabricarea:
A. leucoplastrului;
B. emplastrului de plumb compus;
C. emplastru cu eplină;
D. emplastrului bactericid;
E. emplastrului cu extract de ardei;
Răspuns corect: B, C
76. C. s. În calitate de antioxidant al cauciucului în compoziţia emplastrului adeziv elastic
extern se adaugă:
A. nipagină;
B. nipazol;
C. butiloxianizol;
D. fenil – β – naftilamină;
E. α – tocoferol;
Răspuns corect: D
77. C. s. Pentru a micşora acţiunea iritantă a colofoniului asupra pielii, în compoziţia
leucoplastului se adaugă:
A. oxid de zinc;
B. lanolină anhidră;
C. ceară galbenă;
D. cauciuc;
E. oxid de plumb;
Răspuns corect: A
78. C. m. La fabricarea emplastrelor cauciucate, benzina serveşte ca dizolvant pentru:
A. colofoniu;
B. fenil – β – naftilamină;
C. cauciuc;
D. zinc oxid;
E. ceară;
Răspuns corect: A, C
79. C. m. Ca substanţe antiseptice în compoziţia emplastrului bactericid se foloseşte:
A. dioxidina;
B. furacilina;
C. sintomicina;
D. verde de briliant;
E. furadonina;
Răspuns corect: B, C, D
80. C. s. La fierberea emplastrului simplu de plumb în prezenţa apei are loc o reacţie de:
A. oxidare;
B. reducere;
C. esterificare;
D. neutralizare;
E. saponificare;
Răspuns corect: E
FORME MEDICAMENTOASE RECTALE, VAGINALE ŞI URETRALE
81. C. s. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la supozitoare nu este adevărată:
A. conţin doze unitare din una sau mai multe substanţe active;
B. sunt destinate administrării pe cale rectală, vaginală sau uretrală;
C. se pot obţine prin presare, topire şi turnare;
D. se folosesc exclusiv pentru acţiune locală;
E. se conservă în recipiente bine închise, la cel mult 25°C;
Răspuns corect: D
82. C. m. Pe cale industrială supozitoarele se fabrică prin următoarele procedee:
A. imersie;
B. turnare;
C. modelare manuală;
D. presare;
E. dispersare;
Răspuns corect: B, D
83. C. m. Administrarea pe cale rectală se recomandă:
A. în cazul substanţelor care sunt modificate în contact cu sucurile digestive;
B. la copii;
C. în cazul substanţelor care sunt inactivate la nivelul ficatului;
D. în cazul sfincterelor relaxate;
E. în cazurile de alterări ale mucoasei gastrice;
Răspuns corect: A, B, C, E
84. C. m. Dezavantajele untului de cacao ca excipient la prepararea supozitoarelor sunt:
A. existenţa fenomenului de polimorfism;
B. absenţa contracţiei de volum;
C. tendinţa de râncezire;
D. capacitatea scăzută de încorporare a apei;
E. posibilitatea de prelucrare a supozitoarelor prin modelare manuală, presare, topire şi turnare
în forme;
Răspuns corect: A, B, C, D
85. C. m. Polietilenglicolii ca excipienţi pentru supozitoare prezintă următoarele
caracteristici:
A. se pretează la prepararea supozitoarelor prin modelare manuală;
B. râncezesc cu uşurinţă;
C. cedează substanţele medicamentoase prin dizolvare;
D. nu prezintă tendinţa de scurgere din cavităţile în care se introduc;
E. sunt higroscopice;
Răspuns corect: C, D, E
86. C. s. Conform farmacopeei, supozitoarele se conservă în ambalaj bine închis la
temperatura;
A. rece (2 – 8°C);
B. loc răcoros (8 –15°C);
C. cel mult 20°C;
D. cel puţin 25°C;
E. orice temperatură;
Răspuns corect: C
87. C. s. Care dintre următoarele preparate nu sunt destinate administrării vaginale;
A. ovule;
B. capsule gelatinoase moi;
C. pesării;
D. globule;
E. rectiole;
Răspuns corect: E
88. C. s. Timpul deformării complete pentru supozitoare trebuie să constituie:
A. nu mai puţin de 3 – 4 min;
B. nu mai mult de 3- 4 min;
C. 5 min;
D. 15 min;
E. 30 min;
Răspuns corect: B
89. C. m. Care dintre următoarele substanţe sunt administrării pe cale rectală pentru
acţiune locală;
A. astringente;
B. antiseptice;
C. emoliente;
D. hemostatice;
E. anestezice locale;
Răspuns corect: A, C, D, E
90. C. m. În supozitoare vaginale se pot incorpora substanţe:
A. antiseptice;
B. antifungice;
C. antipiretice;
D. antihemoragice;
E. anticoncepţionale;
Răspuns corect: A, B, D, E
91. C. m. Avantajele capsulelor rectale faţă de supozitoare sunt următoarele:
A. sunt mai stabile la temperaturi ridicate;
B. sunt mai comode în administrare, păstrare şi transportare;
C. substanţa medicamentoasă este absorbită mai rapid;
D. substanţa medicamentoasă este absorbită mai încet;
E. procesul tehnologic de fabricare este mult mai simplu;
Răspuns corect: A, B, C
92. Supozitoarele rectale pentru adulţi (N 2) trebuie să aibă masa cuprinsă între;
A. 1 – 2 g;
B. 1 – 3 g;
C. 2 – 3 g;
D. 2 – 4 g;
E. 3 – 4 g;
Răspuns corect: C
93. C. m. Ca înlocuitori ai untului de cacao la prepararea supozitoarelor se folosesc:
A. masa Estarinum;
B. masa gelatinoasă;
C. lassupol G;
D. masa de glicerină cu stearină;
E. massupol;
Răspuns corect: A, C, E
94. C. s. Rectiolele se mai numesc şi:
A. capsule gelatinose rectale;
B. rectotampoane;
C. clisme;
D. microclisme;
E. pesarii;
Răspuns corect: D
95. C. m. Ovulele pot conţine substanţe active cu acţiune:
A. antiseptică;
B. analgezic – antipiretică;
C. antihemoragică;
D. antihelmintică;
E. anticoncepţională;
Răspuns corect: A, C, E
96. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la supozitoarele obţinute prin
liofilizare sunt adevărate:
A. apa conţinută este îndepărtată la temperaturi ridicate;
B. sunt poroase;
C. sunt rezistente;
D. la preparare se folosesc substanţe hidrofile macromoleculare (gelatină, alginaţi, derivaţi de
celuloză);
E. este indicată prepararea lor în cazul substanţelor termostabile;
Răspuns corect: B, C, D
97. C. m. Care dintre următoarele tipuri de forme farmaceutice pot fi folosite pentru
administrare vaginală:
A. soluţii;
B. unguente;
C. supozitoare;
D. comprimate;
E. capsule gelatinoase moi;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
98. C. s. Supozitoarele rectale pentru copii (N1) trebuie să aibă masă cuprinsă între:
A. 1 – 2 g;
B. 1 – 3 g;
C. 2 – 3 g;
D. 2 – 4 g;
E. 3 – 4 g;
Răspuns corect: A
99. C. m. Coborârea punctului de topire al untului de cacao se produce la asocierea cu:
A. cloralhidrat;
B. azotat de argint;
C. acetat de plumb;
D. camfor;
E. fenol;
Răspuns corect: A, D, E
100. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la supozitoarele rectale sunt
adevărate:
A. are formă cilindrico – conică sau de torpilă;
B. au diametrul bazei de 8 – 10 mm;
C. au lungimea de 20 – 30 mm;
D. au masa de 2 – 3 g pentru adulţi;
E. au masa de 1 – 2 g pentru copii;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
UNGUENTE, LINIMENTE, PASTE,
SUSPENSII ŞI EMULSII FARMACEUTICE
101. C. m. Pentru omogenizarea emulsiilor în condiţii de uzină se folosesc:
A. omogenizatorul cu două sau trei valţuri;
B. reactorul – omogenizator;
C. moara cu pietre;
D. aparatul cu rotor pulsativ;
E. morile coloidale (prin fricţiune; cu rotor şi bile; cu vibrocavitaţie);
Răspuns corect: D, E
102. C. s. Indicaţi care din prescripţiile următoare reprezintă paste farmaceutice:
A. amidoclorură de mercur 10,0; vaselină 60,0; lanolină 30,0;
B. kaliu iodid 50,0; tiosulfat de sodiu 1,0; apă purificată 44,0; lanolină anhidră 135,0; excipient
emulsiv 270,0;
C. acid salicilic 2,0; oxid de zinc 25,0; vaselină 48,0;
D. amicazol 5,0; esterul monoetilic al etilenglicolului 4,5; lanolină anhidră 10,0; emulgatorul T-2
20,0; alcool cinamic 0,15; tetraborat de sodiu 1,5; apă purificată 48,85;
E. acid undecilenic 8,0, cupru undicelinat 8,0; esterul paraclorfenilic al glicerolului 4,0;
emulgatorul N 1 7,0; etilceluloză 4,0; apă purificată ad 100,0;
Răspuns corect: C
103. C. m. Standardizarea linimentelor are loc conform următorilor indici de calitate:
A. dozarea principiilor active;
B. valoarea pH-ului mediului;
C. gradul de dispersie al fazei solide în suspensii şi al picăturilor în emulsii;
D. stabilitatea termică;
E. rezistenţa la îngheţ;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
104. C. s. Pentru producerea unguentelor în condiţii de uzină se foloseşte următorul
aparat:
A. malaxoare cu turbină;
B. aparatul cu rotor pulsativ;
C. moara coloidală;
D. fluerul fluid;
E. emiţătorul magnitostrictor;
Răspuns corect: B
105. C. s. Diapazonul undelor ultrasonore se află în limitele:
A. peste 1010
Hz;
B. de la 16000 până la 1010
Hz;
C. până la 16 Hz;
D. de la 16 până la 16000 Hz;
E. până la 16000 Hz;
Răspuns corect: B
106. C. m. Pe ce principiu se efectuează forfecarea în morile coloidale la producerea
suspensiilor şi emulsiilor:
A. triturarea particulelor solide;
B. lovirea;
C. triturarea şi lovirea;
D. cavitaţia;
E. tăierea;
Răspuns corect: A, B, C, D
107.C. s. Pentru producerea suspensiilor industriale se utilizează următorul aparat:
A. fluerul fluid;
B. emiţătorul magnitostrictor;
C. moara coloidală cu rotor şi bile;
D. malaxorul universal;
E. malaxorul cu turbină;
Răspuns corect: C
108. C. m. Ce exigenţe sunt înaintate faţă de emulsiile şi suspensiile parenterale:
A. transparenţă;
B. sterilitate;
C. incolore;
D. lipsite de impurităţi mecanice, vizibile, omogene;
E. apirogenitate;
Răspuns corect: B, D, E
109. C. m. Ce metode de fabricare a linimentelor se folosesc în condiţii de uzină:
A. amestecarea cu ajutorul malaxoarelor rapide şi a aparatului cu rotor pulsativ;
B. micronizarea cu ajutorul infrasunetului;
C. forfecarea în mediu lichid în morile coloidale;
D. micronizarea cu ajutorul ultrasunetului;
E. amestecarea intensivă hipersonoră;
Răspuns corect: A, C, D
110. C. m. Stabilitatea fizică a unei emulsii este influenţată de:
A. diferenţa de densităţi dintre faze;
B. viscozitatea mediului de dispersie;
C. raportul de concentraţie al fazelor;
D. diametrul particulelor fazei dispersate;
E. tensiunea interfacială;
Răspuns corect: B, C, D, E
111. C. m. Tweenurile folosite ca emulgatori sunt:
A. derivaţi de polioxietilen ai esterilor graşi cu sorbitanul;
B. esteri ai acizilor graşi cu polietilenglicoli;
C. emulgatori de tip A/U;
D. emulgatori de tip U/A;
E. neionogeni;
Răspuns corect: A, D, E
112. C. s. Emulsiile parenterale sunt exclusiv emulsii de tipul:
A. A/U;
B. U/A;
C. U/A/V;
D. A/U/A;
E. toate tipurile de mai sus;
Răspuns corect: B
113. C. m. Pentru asigurarea stabilităţii microbiologice a unei emulsii de uz intern se
recomandă adaos de:
A. nipagin;
B. nipazol;
C. α – tocoferol;
D. acid benzoic;
E. butilhidroxianisol;
Răspuns corect: A, B, E
114.C. m. Vâscozitatea emulsiilor depinde de:
A. vâscozitatea fazei externe;
B. vâscozitatea fazei interne;
C. concentraţia fazei disperse;
D. gradul de dispersie;
E. natura emulgatorului;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
115. C. m. Prepararea aseptică se foloseşte la obţinerea suspensiilor care se aplică pe:
A. plăgi;
B. arsuri;
C. pielea sugarilor;
D. pielea capului;
E. mucoasa oculară;
Răspuns corect: A, B, C, E
116. C. m. Următoarele afirmaţii referitoare la suspensiile injectabile sunt adevărate:
A. se prepară din substanţe active aduse la gradul de fineţe prevăzut în monografia respectivă;
B. în cazul suspensiilor injectabile uleioase se admite o uşoară încălzire, la 37°C, înainte de
administrare;
C. se administrează i/m;
D. se administrează i/v;
E. se pot prepara cu sau fără adaos de agenţi de suspendare;
Răspuns corect: A, B, C, E
117. C. m. Modul de acţiune al agenţilor stabilizanţi folosiţi la prepararea suspensiilor se
manifestă prin:
A. mărirea vâscozităţii mediului de dispersie;
B. formarea de filme în jurul particulelor de substanţă insolubilă;
C. scăderea tensiunii interfaciale solid/lichid;
D. conferirea de sarcini electrice;
E. micşorarea razei particulelor;
Răspuns corect: A, B, C, D
118. C. m. Substanţele tensioactive facilitează suspendarea, deoarece:
A. se absorb la interfaţa aer – lichid;
B. se absorb la instalaţia solid – lichid;
C. reduc tensiunea interfacială solid – lichid;
D. măresc tensiunea superficială a lichidului;
E. favorizează umectarea solidului;
Răspuns corect: A, B, C, E
119. C. s. Conform farmacopeei FR X pastele sunt unguente – suspensii în care faza
dispersată depăşeşte:
A. 10%;
B. 15%;
C. 20%;
D. 25%;
E. 30% din masa unguentului;
Răspuns corect: D
120. C. s. Conform FR X cremele sunt unguente – emulsii în care faza apoasă depăşeşte:
A. 5%;
B. 10%;
C. 20%;
D. 30%;
E. 40% din masa unguentului;
Răspuns corect: B
121. C. m. Care din următoarele afirmaţii referitoare la bazele de unguent grase sunt
adevărate:
A. sunt denumite şi baze anhidre lipofile;
B. pot conţine grăsimi, uleiuri vegetale şi animale, hidrocarburi, siliconi;
C. se pot îndepărta prin spălare cu apă;
D. cele care pot incorpora apa ca fază internă se numesc baze de absorbţie;
E. nici una dintre afirmaţiile de mai sus;
Răspuns corect: A, B, D
122. C. m. Care din următoarele afirmaţii referitoare la bazele de unguent hidrosolubile
sunt adevărate:
A. în general nu sunt inerte din punct de vedere fiziologic;
B. se usucă şi formează film la locul de aplicare;
C. se îndepărtează uşor prin spălare cu apă;
D. pH – ul poate fi uşor reglat prin tamponare;
E. consistenţa este influenţată considerabil de temperatură;
Răspuns corect: B, C, D
123. C. m. Bazele de unguent hidrosolubile sunt indicate în tratamentul:
A. bolnavilor cu pielea sensibilă la grăsimi;
B. pielii acoperite cu păr;
C. pielii traumatizate;
D. afecţiunilor mucoaseor;
E. afecţiunilor oftalmice;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
124. C. m. Excipientul emulsiv pentru prepararea unguentului cu sulf se prepară din
următoarele componente:
A. apă purificată;
B. lanolină;
C. emulgator T – 2;
D. parafină solidă;
E. vaselină;
Răspuns corect: A, C, E
125. C. s. Care dintre următoarele unguente se păstrează la lista A:
A. unguentul cu hidrocortizon acetat 1%;
B. unguentul cu clotrimazol 1%;
C. unguentul cu clorhidrat de pilocarpină 2%;
D. unguentul cu fenilbutazonă 4%;
E. unguentul cu oxid de zinc 10%;
Răspuns corect: C
126. C. m. Conform FR X, care dintre următoarele afirmaţii referitoare la unguente sunt
adevărate:
A. sunt preparate farmaceutice semisolide;
B. sunt destinate aplicării pe piele sau pe mucoase;
C. se folosesc în scop terapeutic sau de protecţie;
D. sunt constituite din excipienţi în care se pot incorpora substanţele active;
E. se conservă în recipiente bine închise, la rece;
Răspuns corect: A, B, C, D
127. C. m. Conform FR X, care dintre următoarele afirmaţii referitoare la unguente
oftalmice sunt adevărate:
A. sunt preparate farmaceutice semisolide, sterile;
B. sunt destinate aplicării pe mucoasa conjunctivală;
C. se prepară în condiţii aseptice;
D. la preparare se folosesc în general baze de unguent liposolubile şi neiritante pentru mucoasa
conjunctivală;
E. substanţele active se incorporează în baza de unguent sub formă de soluţii sau pulberi
micronizate;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
128. C. s. Conform FR X, în unguentele suspensii oftalmice, particulele trebuie să
prezinte un diametru de cel mult:
A. 25μm pentru 90% şi 50 μm pentru 10% din particulele examinate;
B. 50 μm pentru 90% şi 100 μm pentru 10% din particulele examinate;
C. 50 μm pentru 90% şi 180 μm pentru 10% din particulele examinate;
D. 25 μm pentru 75% şi 50 μm pentru 25% din particulele examinate;
E. 50 μm pentru 75% şi 100 μm pentru 25% din particulele examinate;
Răspuns corect: A
129. C. s. Conform FRX, unguentele oftalmice se condiţionează în recipiente care conţin
cel mult:
A. 5 g unguent;
B. 10 g unguent;
C. 15 g unguent;
D. 20 g unguent;
E. 50 g unguent;
Răspuns corect: B
130. C. s. Conform FRX, unguentele oftalmice se conservă la o temperatură de cel mult:
A. 8°C;
B. 15°C;
C. 25°C;
D. 40°C;
E. FRX nu face nici o precizare în acest sens;
Răspuns corect: C
131. C. s. Indicaţi aparatul care constă din 2 discuri, aşezate orizontal unul deasupra
altuia. Discul inferior se roteşte, cel superior este imobil şi este unit cu pâlnia de
alimentare a unguentului:
A. dismembratorul;
B. dezintegratorul;
C. moara coloidală;
D. moara cu discuri;
E. moara cu 3 valţuri;
Răspuns corect: D
132. C. m. În cazul dispersării cu ajutorul ultrasunetului are loc:
A. o acţiune hidraulică puternică care duce la turbulenţă şi pulsarea amestecului;
B. crearea alternativă a zonelor de contracţie şi dilatare a lichidului;
C. crearea bulelor de cavitaţie în timpul contracţiei;
D. crearea bulelor de cavitaţie în timpul dilatării;
E. crearea bulelor de cavitaţie la interfaţa dintre faze;
Răspuns corect: B, D
133. C. m. Pentru dispergarea mecanică în mediu lichid se folosesc:
A. malaxoare cu elice;
B. aparatul cu rotor pulsativ;
C. malaxoare cu turbină;
D. fluerul fluid;
E. morile cu jet;
Răspuns corect: A, B, C, D
134. C. m. În industrie suspensiile se fabrică prin următoarele metode:
A. sedimentare;
B. amestecare intensivă;
C. dispersarea fazei solide în faza lichidă;
D. condensare;
E. dispersarea ultrasonoră;
Răspuns corect: B, C, D, E
135. C. s. Consecutivitatea topirii componentelor din compoziţia excipientului are loc:
A. în ordinea creşterii temperaturii de topire;
B. în ordinea descreşterii temperaturii de topire;
C. în primul rând se topesc excipienţii hidrocarburaţi, apoi graşi;
D. în primul rând se topesc excipienţii graşi, apoi hidracarburaţi;
E. componentele excipientului se dizolvă la încălzire în uleiuri grase sau minerale;
Răspuns corect: B
136. C. m. Pentru omogenizarea unguentelor în industrie se folosesc:
A. panelul electric pentru topirea bazelor de unguent;
B. emiţătoare magnitostrictori;
C. aparatul cu rotor pulsativ;
D. moara cu pietre;
E. morile cu valţuri;
Răspuns corect: C, D, E
137. C. m. Faţă de excipienţii pentru unguente sunt înaintate următoarele cerinţe:
A. inofensitate;
B. compatibilitate cu substanţele medicamentoase;
C. transparenţă;
D. rezistenţă mecanică;
E. puritate microbiologică;
Răspuns corect: A, B, E
138. C. m. Care dintre următoarele unguente produse industrial prezintă unguente –
suspensii:
A. cu mercur alb;
B. cu streptocidă;
C. cu camfor;
D. cu oxid de zinc;
E. cu sulf;
Răspuns corect: A, B, D, E
139. C. m. Ca ambalaj pentru unguente poate servi:
A. tuburile din aluminiu;
B. cutii de carton pergamenate;
C. borcane din sticlă;
D. tuburi din polietilenă;
E. panele din mase plastice cu capac;
Răspuns corect: A, C, D
140. C. m. Aprecierea calităţii unguentelor are loc conform următoarelor parametri:
A. dozarea principiilor active;
B. valoarea pH-ului;
C. mărimea particulelor în unguentele suspensii;
D. proprietăţile reologice;
E. omogenitatea;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
141. C. m. Proprietăţile consistente ale unguentelor se apreciază conform următorilor
parametri:
A. gradul cedării principiilor active;
B. densitatea;
C. viscozitatea;
D. plasticitatea;
E. penetraţia;
Răspuns corect: C, D, E
142.C. m. La componentele hidrofile a excipienţilor pentru unguente se referă:
A. metilceluloza;
B. ulei de piersic;
C. vaselina;
D. polietilenglicolii;
E. polivinilpirolidona;
Răspuns corect: A, D, E
143. C. m. La componentele lipofile a excipienţilor pentru unguente se referă:
A. natriu carboximetilceluloză;
B. uleiurile hidrogenizate;
C. siliconii;
D. parafina;
E. vaselina;
Răspuns corect: B, C, D, E
144. C. s. Scopul principal la omogenizarea unguentelor este:
A. repartizarea uniformă a substanţei medicamentoase în excipient;
B. micşorarea dimensiunilor particulelor fazei solide în unguentele suspensii;
C. micşorarea proprietăţilor reologice ale unguentelor (plasticitatea şi penetraţia);
D. sporirea disponibilităţii biologice a substanţelor medicamentoase;
E. pentru realizarea tuturor parametrilor indicaţi mai sus;
Răspuns corect: B
145.C. s. Factorul principal, care poate influenţa efectul terapeutic al unguentelor este:
A. tehnologia de fabricare a unguentului;
B. natura excipientului;
C. cantitatea de unguent aplicată pe piele sau mucoase;
D. coeficientul de repartiţie a substanţei medicamentoase în excipient şi prin piele;
E. prezenţa substanţelor tensioactive;
Răspuns corect: B
146. C. s. În ce cazuri la fabricarea suspensiilor şi emulsiilor procesul tehnologic prevede
mărunţirea extrafină a fazei dispersate:
A. la obţinerea mixturilor;
B. la fabricarea unguentelor oftalmice;
C. la fabricarea linimentelor;
D. la fabricarea suspensiilor şi emulsiilor parenterale;
E. la producerea comprimatelor;
Răspuns corect: D
147. C. s. Conform FRX, prepararea bazelor grase de unguent se realizează prin:
A. topirea componentelor la 37°C;
B. dispersarea fazei apoase în faza grasă;
C. dispersarea fazei grase în faza apoasă;
D. triturarea la mojar a componentelor;
E. amestecarea până la răcire a componentelor topite şi eventual filtrate;
Răspuns corect: E
148. C. s. Toate afirmaţiile următoare privitoare la bazele hidrosolubile sunt adevărate,
cu excepţia:
A. sunt inerte din punct de vedere fiziologic;
B. se usucă şi formează film la locul de aplicare;
C. consistenţa este influenţată considerabil de temperatură;
D. pH – ul poate fi uşor reglat prin tamponare;
E. sunt lavabile;
Răspuns corect: C
149. C. s. Testul de acantoză permite să se tragă concluzia asupra:
A. capacităţii bazelor de unguent de a absorbi apa;
B. capacităţii de cedare a substanţei active din excipienţi;
C. toleranţei fiziologice a bazelor de unguent;
D. viscozităţii bazelor de unguent;
E. capacităţii de întindere a bazelor de unguent;
Răspuns corect: C
150. C. m. Indicele de apă se determină la următorii excipienţi:
A. baze de unguent emulsie A/U;
B. baze de unguent emulsie U/A;
C. hidrogeluri;
D. baze de absorbţie;
E. vaselină.
Răspuns corect: A, D
PROCESE ŞI APARATELE PRINCIPALE ALE
TEHNOLOGIEI MEDICAMENTELOR
151. C. m. Producerea industrială a medicamentelor se normează de către următoarele
acte normative:
A. monografie farmacopeică sau monografie farmacopeică temporară;
B. regulament tehnologic;
C. reţetă;
D. instrucţiune de utilizare;
E. licenţă;
B. Răspuns corect: A, B
152. C. s. Coeficientul de consum reprezintă:
A. cantitatea de substanţe, folosite pentru obţinerea unei cantităţi anumite de produs finit;
B. raportul dintre masa componentelor iniţiale şi masa produsului finit;
C. raportul dintre masa produsului finit şi masa produselor iniţiale;
D. raportul dintre masa pierderilor şi masa substanţelor iniţiale;
E. suma cantităţilor pierderilor şi a substanţelor iniţiale;
Răspuns corect: B
153. C. m. Calitatea cernerii şi productivitatea sitelor depinde de:
A. forma şi dimensiunile ochiurilor sitei;
B. grosimea stratului de material pe sită;
C. umiditatea materialului;
D. viteza de mişcare a materialului pe sită;
E. caracterul mişcării şi calea parcursă de materială;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
154. C. m. Pentru amestecarea materialelor solide se folosesc următoarele tipuri de
malaxoare:
A. reactoare;
B. cu corp rotativ;
C. prin suspendare în aer;
D. cu palete rotative;
E. cu acţiune centripetă;
Răspuns corect: B, C, D, E
155.C. s. În care compartiment al regulamentului tehnologic industrial sunt descrise
proprietăţile farmacologice ale preparatului:
A. caracteristica produsului finit;
B. caracteristica materiei prime şi a semifabricatelor;
C. descrierea procesului tehnologic;
D. schema aparatajului tehnologic;
E. bilanţul material;
Răspuns corect: A
156. C. m. Indicaţi ce informaţie este oglindită în numărul seriei unui medicament
produs industrial:
A. numărul ordinului pentru acest preparat;
B. numărul de ordine al produsului;
C. unul din punctele ordinului MS;
D. anul de fabricaţie;
E. anul confirmării ordinului MS;
Răspuns corect: B, D
157.C. s. Indicaţi modul corect de înscriere al termenului de valabilitate pentru un
medicament produs industrial:
A. 12.09.04;
B. IX.01.04;
C. VII.04;
D. 25.03.04;
E. 3.4.04;
Răspuns corect: C
158. C. m. Care sunt criteriile de clasificare a maşinelor pentru mărunţire:
A. după modul de mărunţire al materialului;
B. după caracterul instrumentului care produce mărunţirea;
C. după gradul de mărunţire al materialului;
D. după productivitatea morilor;
E. după viteza de turaţie a tobei, discului etc.;
Răspuns corect: A, B, C
159. C. s. Productivitatea mare a sitelor vibratoare se explică prin faptul, că:
A. sita are o viteză mare de turaţie a axului, pe care este fixat grătarul;
B. pe suprafaţa sitei se află un strat gros de material destinat cernerii;
C. sita are o suprafaţă mare de cernere;
D. oscilabile de intensitate înaltă aruncă materialul aflat pe sită, creând astfel posibilitatea de a
nimeri pe suprafaţa sitei tuturor particulelor mici;
E. sita are un diametru mare al ochiurilor;
Răspuns corect: D
160. C. s. Care sunt factorii ce influenţează randamentul sitelor:
A. dimensiunile şi forma ochiurilor;
B. grosimea stratului de material pe sită;
C. umiditatea materialului;
D. caracterul mişcării şi calea parcursă de material;
E. toţi factorii de mai sus;
Răspuns corect: E
161. C. m. Pulverizarea în morile cu bile se bazează pe principiul:
A. strivirii;
B. despicării;
C. lovirii;
D. forfecării;
E. triturării;
Răspuns corect: A, C, E
162. C. s. Pentru obţinerea speciilor produsele vegetale se mărunţesc cu ajutorul:
A. concasorului cu cilindri;
B. tocătoarelor;
C. dezintegratoarelor;
D. dezmembratoarelor;
E. concasorului cu ciocane;
Răspuns corect: B
163. C. m. Solubilitatea căror dintre substanţelor nominalizate scade prin încălzire:
A. hidroxidul de calciu;
B. furacilina;
C. glicerofosfatul de calciu;
D. metilceluloza;
E. hexametilentetramina;
Răspuns corect: A, C, D
164. C. m. Cu degajare de căldură se dizolvă următoarele substanţe:
A. glucoza;
B. sulfatul de cupru anhidru;
C. hidroxidul de sodiu;
D. carbonatul de potasiu;
E. etanolul;
Răspuns corect: B, C, D, E
165. C. m. Prepararea soluţiilor în baza solvenţilor volatili se va realiza respectând
următoarele condiţii:
A. dizolvarea se va face fără încălzire;
B. dizolvarea se va realiza în reactoare închise etanş;
C. dizolvarea se va face prin încălzire;
D. filtrarea soluţiilor se va face sub presiune;
E. filtrarea soluţiilor se va face sub vid;
Răspuns corect: A, B, D
166.C. s. Se pararea corpurilor solide de lichide prin sedimentare se supune legii lui:
A. Hagen – Poisseuille;
B. Dalton;
C. Pascal;
D. Stokes;
E. Fick;
Răspuns corect: D
167. C. s. Forţa mitrică a filtrării o constituie:
A. suprafaţa filtrului;
B. grosimea stratului filtrant;
C. diferenţa de presiuni pe ambele părţi ale filtrului;
D. vâscozitatea lichidului;
E. timpul filtrării;
Răspuns corect: C
168. C. m. La metodele de separare a fazei solide şi lichide se referă:
A. presarea;
B. filtrarea;
C. liofilizarea;
D. centrifugarea;
E. decantarea;
Răspuns corect: A, B, D, E
169. C. m. Sedimentarea la temperaturi sub 10°C se folosesc la purificarea următoarelor
forme farmaceutice:
A. preparate maximal purificate;
B. tincturi;
C. soluţiilor injectabile în fiole;
D. extracte fluide;
E. opoterapicelor;
Răspuns corect: B, D, E
170. C. m. Materialele filtrante trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
A. rezistenţă mecanică;
B. rezistenţă chimică;
C. rezistenţă hidrodinamică minimală;
D. preţ de cost redus;
E. viteză mare de filtrare;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
SOLUŢII INJECTABILE
171.C. m. La prepararea soluţiilor injectabile se folosesc ca solvenţi:
A. apă pentru injecţii;
B. dimexid;
C. alcool;
D. uleiuri vegetale;
E. glicerol;
Răspuns corect: A, E
172. C. m. Apa pentru injecţii ca solvent, prezintă următoarele calităţi:
A. este bine tolerată de ţesuturi;
B. este asimilată de organism;
C. suportă acţiunea căldurii;
D. asigură stabilitatea tuturor substanţelor active;
E. dizolvă substanţe cu caracter hidrofob;
Răspuns corect: A, B, C
173. C. m. Solvenţii utilizaţi în farmacie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
A. să nu aibă acţiune farmacologică proprie;
B. să fie inert din punct de vedere chimic;
C. să fie puri;
D. să aibă constantă dielectrică mică;
E. să nu prezinte inocuitate;
Răspuns corect: A, B, C, E
174. C. s. Care dintre următoarele soluţii de glucoză este izotonică:
A. 0,9%;
B. 5%;
C. 20%;
D. 33%;
E. 40%;
Răspuns corect: B
175. C. s. Care dintre următoarele soluţii de natriu clorid este izotonică:
A. 0,9%;
B. 2%;
C. 5%;
D. 10%;
E. 20%;
Răspuns corect: A
176. C. m. Preparatele injectabile se pot prezenta sub formă de:
A. soluţii;
B. emulsii;
C. suspensii;
D. pulberi, comprimate;
E. capsule.
Răspuns corect: A, B, C, D
177. C. m. Recipientele utilizate pentru condiţionarea soluţiilor perfuzabile au
capacitatea de:
A. 100 ml;
B. 250 ml;
C. 500 ml;
D. 1000 ml;
E. 2000 ml;
Răspuns corect: A, B, C, D
178. C. m. O soluţie izotonică are acelaşi ca a sângelui:
A. compoziţie;
B. PH;
C. vâscozitate:
D. presiune osmotică;
E. densitate specifică;
Răspuns corect: A, B, C, D
179. Sterilizarea prin filtrare se foloseşte pentru:
A. emulsii U/A;
B. emulsii A/U;
C. soluţii termolabile;
D. soluţii uleioase;
E. suspensii;
Răspuns corect: C
180. În calitate de solvenţi neapoşi la prepararea soluţiilor injectabile folosesc:
A. uleiuri vegetale;
B. eteri (simpli şi compuşi) (etiloleat);
C. alcooli mono- şi poliatomici (etanol, glicerol);
D. amide (N1- N- dimetilamida);
E. sulfoxizi şi sulfoni (Dimetilsulfoxid şi sulfolan);
Răspuns corect: A, B, C, D, E
181. C. s. Schema tehnologică generală de preparare a soluţiilor injectabile este
prezentată prin următoarele faze:
A. fabricarea fiolelor (flacoanelor), pregătirea lor pentru umplere, înfiolarea (umplerea,
etanşarea flacoanelor, sudarea fiolelor), sterilizarea, controlul calităţii, signarea,
ambalarea;
B. producerea şi pregătirea solvenţilor, prepararea soluţiilor, înfiolarea, sterilizarea,
controlul calităţii, signarea şi ambalarea;
C. fabricarea fiolelor (flacoanelor), pregătirea fiolelor (flacoanelor) pentru umplere,
prepărarea şi pregătirea solvenţilor, pregătirea soluţiei, înfiolarea (umplerea,
închiderea), sterilizarea, controlul calităţii, signarea, ambalarea;
D. dizolvarea, izotonizarea, stabilizarea, introducerea conservanţilor, standardizarea,
filtrarea (obişnuită şi sterilizantă);
E. toate schemele sus menţionate sunt corecte;
Răspuns corect: C
182. C. m. Enumăraţi avantajele preparatelor parenterale faţă de alte forme
farmaceutice:
A. răspuns imediat şi biodisponibilitate biologică deplină;
B. se exclude acţiunea tractului gastro – intestinal şi bariera hepatică;
C. dozare exactă şi comodă;
D. administrarea la bolnavi în stare de inconştientă;
E. stabilitate şi posibilitate de preparare în vrag;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
183. C. m. Soluţiile injectabile trebuie să fie:
A. pure şi lipsite de impurităţi mecanice:
B. sterile şi apirogene;
C. stabile şi cu vâscozitatea necesară;
D. izotonice, izoionice şi izohidrice;
E. administrate uşor de bolnavul însuşi;
Răspuns corect: A, B, C, D
184. C. m. Care sunt dezavantajele soluţiilor parenterale:
A. răspuns imediat şi biodisponibilitate biologică deplină;
B. posibilitatea reacţiilor antigene, alergice şi pirogene la administrarea lor;
C. administrându-le are loc leziunea vaselor sanguine, ţesuturilor, nervurilor;
D. dozare exactă şi comodă;
E. posibilitatea de a fi administrate bolnavilor în stare de inconştienţă;
Răspuns corect: C, D
185. C. m. Pentru asigurarea parametrilor calităţii soluţiilor parenterale se creează şi se
înaintează exigenţe speciale faţă de:
A. puritatea încăperilor de producere, sistemul de ventilare;
B. utilajul tehnologic;
C. sistemelor de transport alimentar, recepţionarea materiei prime, cât şi a producţiei finite;
D. personalul ce deserveşte producerea;
E. conducătorii secţiilor de producere şi administraţia uzinelor;
Răspuns corect: A, B, C, D
186. C. m. Ce clase de puritate a încăperilor de producere sunt folosite la producerea
soluţiilor injectabile:
A. clasa A;
B. clasa B;
C. clasa C;
D. clasa D;
E. clasa E;
Răspuns corect: A, B
187. C. s. Ce torent de aer creează cele mai prielnice condiţii pentru puritatea încăperilor
aseptice:
A. afluent cu viteza de 50 m în minut pe toată suprafaţa încăperii;
B. afluent cu viteza de 27,5 m în minut pe toată suprafaţa încăperii;
C. turbulent;
D. cu vârtej;
E. cu tiraj de ventilare forţat;
Răspuns corect: B
188. C. s. În ce clasă de puritate a încăperilor se efectuează descărcarea flacoanelor
sterile, dopurilor, căpăcelelor, dozarea soluţiilor sterile, fisionarea pulberilor sterile în
flacoane, astuparea flacoanelor cu dopuri, completarea filtrelor pentru sterilizare:
A. clasa A;
B. clasa B;
C. clasa C;
D. clasa D;
E. clasa E;
Răspuns corect: A
189. C. s. În ce clasă de puritate a încăperilor se efectuează prepararea soluţiilor
injectabile, filtrarea lor, spălarea fiolelor şi a flacoanelor:
A. clasa A;
B. clasa B;
C. clasa C;
D. clasa D;
E. clasa E;
Răspuns corect: B
190. C. s. Selectaţi marca sticlei utilizată la fabricarea fiolelor şi flacoanelor, pentru
soluţiile substanţelor uşor oxidabile:
A. MTO;
B. ChT, NT – 2, NS – 2A;
C. AB – 1;
D. SNS – 1;
E. NS – 1, NS – 3;
Răspuns corect: E
191. C. s. Selectaţi marca sticlei utilizată la fabricarea fiolelor şi flacoanelor, pentru
soluţii alterabile la lumină:
A. MTO;
B. ChT, NT – 2, NS – 2A;
C. AB – 1;
D. SNS – 1;
E. NS – 1, NS – 3;
Răspuns corect: D
192. C. s. Selectaţi marca sticlei utilizată la fabricarea fiolelor şi flacoanelor, pentru sânge
şi soluţii perfuzabile:
A. MTO;
B. ChT, NT – 2, NS – 2A;
C. AB – 1;
D. SNS – 1;
E. NS – 1, NS – 3;
Răspuns corect: B
193. C. s. Selectaţi marca sticlei utilizată la fabricarea fiolelor şi flacoanelor, pentru
soluţiile uleioase:
A. MTO;
B. ChT, NT – 2, NS – 2A;
C. AB – 1;
D. SNS – 1;
E. NS – 1, NS – 3;
Răspuns corect: C
194. C. m. Care sunt exigenţele de bază înaintate faţă de sticlă la fabricarea fiolelor:
A. transparentă, incoloră, fuzibilitate;
B. stabilitate chimică şi termică;
C. rezistenţă mecanică;
D. valţare uşoară;
E. ştanţare;
Răspuns corect: A, B, C
195. C. s. Care este temperatura optimală a arzătorului de gaze la fabricarea fiolelor în
semiautomate:
A. 1700 – 1800 °C;
B. 1250 – 1350 °C;
C. 900 – 1000 °C;
D. 600 – 650 °C;
E. sub 500 °C;
Răspuns corect: B
196. C. s. Din ce cauză în sticla fiolelor apar tensiuni remanente:
A. din cauza stabilităţii alcaline a sticlei;
B. din cauza stabilităţii termice a sticlei;
C. din cauza stabilităţii chimice a sticlei;
D. din cauza variaţiilor însemnate de temperatură a pereţilor, capilarelor, fundului la
fabricarea fiolelor;
E. din cauza proprietăţilor protectoare faţă de lumină a sticlei;
Răspuns corect: D
197.C. m. Prin ce parametri de calitate se reglamentează calitatea tuburilor la fabricarea
fiolelor:
A. tuburile trebuie să fie omogene (lipsite de bule de aer şi impurităţii);
B. de formă circulară la tăietură pe toată lungimea tubului (cerc, dar nu elips);
C. diametru uniform pe toată lungimea;
D. exactitatea masei şi lungimea tubului;
E. cu procent maximal de transparenţă;
Răspuns corect: A, B, C
198. C. s. Care metodă de spălare a tuburilor de sticlă este mai răspândită:
A. spălarea cu ultrasunet prin contact direct;
B. ultrasonoră;
C. metoda “camerei”;
D. termică;
E. prin vaporocondensare;
Răspuns corect: C
199. C. m. Care sunt efectele specifice ai ultrasunetului ce influenţează spălarea
tuburilor:
A. cavitaţia, presiunea şi “vântul”;
B. oscilaţiile mecanice proprii ale tuburilor cu frecvenţă înaltă;
C. mişcarea turbulentă a fluxului de apă;
D. cheltuieli mari şi viteză insuficientă a fluxului de apă;
E. piezoefectul;
Răspuns corect: A, B
200. C. s. Ce operaţii au loc la pregătirea fiolelor pentru umplere:
A. deschiderea fiolelor, completarea în casete, spălarea (internă şi externă), uscarea,
recoacerea;
B. fabricarea fiolelor, sterilizarea, deschiderea, recoacerea;
C. recoacerea, spălarea, determinarea stabilităţii chimice şi termice;
D. deschiderea fiolelor binare, recoacerea, sterilizarea;
E. fabricarea fiolelor, recoacerea, deschiderea, sterilizarea;
Răspuns corect: A
201.C. m. Care sunt indicii principali de calitate a fiolelor:
A. lipsa tensiunilor remanente;
B. stabilitate chimică şi termică;
C. proprietăţi de protecţie faţă de lumină (sticla SNS-1);
D. vid necesar, îndestulător;
E. tensiuni remanente îndestulătoare;
Răspuns corect: A, B, C
202. C. s. În ce aparat se determină tensiunile remanente în sticla fiolelor:
A. în cuptoare de recoacere;
B. AП – 25, АП – 30;
C. refractometru;
D. PH-metru (ionomer);
E. în polariscop;
Răspuns corect: E
203.C. s. La ce metodă se foloseşte vidul pentru stingere şi spălare mai eficace a fiolelor:
A. prin vid, turbovid, condensare a vaporilor;
B. ultrasunet, vibroultrasunet;
C. termică;
D. cu seringa (SAN – 1);
E. în maşinile Strunk;
Răspuns corect: A
204. C. m. Enumăraţi metodele de producere a apei demineralizate:
A. distilare;
B. schimb de ioni;
C. osmoza inversă;
D. electrodializă;
E. ultradializ, ultrafiltrare, evaporare prin membrană;
Răspuns corect: B, C, D, E
205. C. s. Care-i esenţa metodei osmozei indirecte de preparare a apei purificate:
A. trecerea simultană a solventului prin membrana semipermiabilă în soluţie;
B. trecerea solventului din compartimentul soluţiei prin membrana semipermiabilă fiind
supus unei presiuni superioare (30 – 70 kg) celei osmotice;
C. mişcarea dirijată a ionilor concomitent cu acţiunea selectivă a membranei acţionată de
curentul electric continuu;
D. solventul traversează membrana şi sub formă de vapori se îndepărtează de la suprafaţă;
E. se filtrează ca prin sită;
Răspuns corect: B
206. C. s. Ce element constructiv nou a introdus firma “Bonapace” la aquadistilator
pentru a ridica randamentul lui:
A. talere cu site şi clopote;
B. distilarea în trei trepte (multiple);
C. termocompresor;
D. reglatoare de nivel şi presiune;
E. captatoare (de spumă, picături);
Răspuns corect: C
207. C. m. Ce solvenţi neapoşi se folosesc la prepararea soluţiilor injectabile:
A. apa purificată;
B. uleiuri vegetale;
C. esteri şi eteri (etiloleatul şi benzilbenzoatul);
D. alcooli (mono- şi polivalenţi, etanolul, glicerolul);
E. PEG – 100, PEG – 600;
Răspuns corect: B, C, D, E
208. C. s. Ce preparate se înfiolează folosind protecţia în gaz inert:
A. substanţele bazelor puternice şi a acizilor slabi;
B. sărurile bazelor puternice şi acizilor slabi;
C. sărurile acizilor puternici şi bazelor slabe;
D. emulsiile destinate parenteral;
E. suspensiile parenterale, pulberile;
Răspuns corect: A
209. C. m. La ce maşini se foloseşte umplerea fiolelor cu seringa:
A. АП – 4М2;
B. АП – 5М2;
C. ştrunk;
D. Rota – 50.
E. АП – 6М;
Răspuns corect: C, D
210. C. m. Ce preparate de mai jos trebuie să fie apirogene:
A. magneziu sulfat, calciu clorid, cofein natriu-benzoat;
B. eufilina, hexametilentetramina;
C. natriu citrat, natriu hidrocarbonat sau hidrocitrat;
D. glucoza;
E. gelatina;
Răspuns corect: D, E
211. C. m. Pe ce principiul se bazează metoda fizică de stabilizare a soluţiilor injectabile:
A. înfiolarea separată a substanţei şi a solventului;
B. respectarea principiului protecţiei gazoase;
C. selectarea fiolelor din materiale chimice stabil sau înlocuirea sticlei cu polimer;
D. adăugarea stabilizatorilor;
E. adăugarea antioxidanţilor;
Răspuns corect: A, B, C
212. C. s. La ce metodă de sterilizare folosesc izotopii de cobalt şi ceziu:
A. la sterilizarea cu aer cald la temperatura 180 – 200°C;
B. la sterilizarea prin filtrare;
C. la sterilizarea cu aburi sub presiune;
D. la sterilizarea prin radiaţii ionizante (radiosterilizatoare);
E. la sterilizaţia prin încălzire cu aburi;
Răspuns corect: D
213.C. s. Ce serveşte ca agent de sterilizare la sterilizarea cu gaze:
A. aburi saturaţi, p – 0,11 ±0,02 mPa şi t° 120°C;
B. aerul supraîncălzit cu t° 180°C sau 200°C;
C. membranele de acetatceluloză de marca MFA – 0,2 şi MFA – 0,3 cu dimensiunea
porilor 0,2 şi 0,3 mm;
D. izotopii de cobalt şi ceziu;
E. amestecul de etilen oxid şi carbon oxid în raport de 9:1;
Răspuns corect: E
214. C. m. La ce automate de sudare a fiolelor se foloseşte metoda de întindere a
capilarului:
A. automatul liniar АП – 6M;
B. automate rotor cu gaze inerte;
C. automatele firmei “Strunk”;
D. automatele de sudare cu electroşoc;
E. Rota – 50;
Răspuns corect: C, E
215. C. s. Ce piesă a instalaţiei de signare a fiolelor transmite inscripţia pe fiola cu soluţie
injectabilă:
A. baia;
B. racleta;
C. cilindru portclişeu;
D. cilindru ofset;
E. barabanul;
Răspuns corect: D
216.C. s. Cu ce se formează celula pentru fiole în ambalajul poliacrilvinil:
A. cu vid;
B. cu aer comprimat;
C. cu puansonul;
D. cu racleta;
E. cu plunjerul;
Răspuns corect: A
217. C. m. Cum se verifică stabilitatea soluţiilor înfiolate:
A. microbiologic utilizând test microorganisme,
B. prin filtrarea cu membrane;
C. prin metoda membrana microscopică;
D. prin metoda optică;
E. prin sterilizare;
Răspuns corect: A, B
218. C. s. Numiţi fazele principale la fabricarea fiolelor:
A. calibrarea tuburilor de sticlă, spălarea, uscarea sortarea lor;
B. sortarea tuburilor de sticlă, înmuierea şi spălarea tuburilor ,calibrarea, fabricarea
fiolelor;
C. turnarea tuburilor, calibrarea, spălarea şi uscarea lor, fabricarea fiolelor;
D. turnarea tuburilor, sortarea conform cerinţelor, fabricarea fiolelor;
E. turnarea tuburilor, recoacerea lor, spălarea, uscarea şi sterilizarea;
Răspuns corect: C
219. C. m. Enumeraţi metodele posibile de spălare interioară a fiolelor:
A. cu seringa, sub vid, cu vârtej, prin condensare a vaporilor;
B. prin turbovid, termic, vibrare, cu ultrasunet;
C. cu ultrasunet în contact;
D. cu seringa, termică, metoda “camerei”;
E. prin condensarea vaporilor, termică, metoda “camerei”;
Răspuns corect: A, B, C
220. C. m. Indicaţi metodele de spălare interioară a fiolelor prin intermediul vidului:
A. cu seringa;
B. cu vârtej;
C. prin condensare a vaporilor;
D. prin vibraţie;
E. termică;
Răspuns corect: B, C
221. C. m. Enumeraţi aparatele, utilizate pentru uscarea şi sterilizarea fiolelor:
A. uscătoria cu tunel, dulapurile de uscare;
B. dulapuri de uscare cu torent de aer cald laminar;
C. sterilizatoare cu vapori de tipul АП – 7 şi АП – 18, aparatul lui Rezepin;
D. instalaţia cu ultrasunet;
E. camera lui Krupin;
Răspuns corect: A, B
222. C. m. Enumeraţi metodele de umplere a fiolelor cu soluţie injectabilă:
A. prin vid;
B. prin condensarea vaporilor;
C. cu seringa;
D. cu vârtej;
E. prin metoda “camerei”;
Răspuns corect: A, B, C
223. C. m. Enumeraţia metodele de determinare a etanşeităţii fiolelor:
A. cu soluţie colorată de metilen albastru;
B. cu vidul în camere cu vid;
C. utilizând câmp electric de frecvenţă înaltă;
D. utilizând câmp electric de frecvenţă joasă;
E. cu soluţie de săpun;
Răspuns corect: A, B, C, E
224. C. s. Indicaţi la ce temperatură şi cu ce scop se efectuează recoacerea fiolelor în
cuptoare tip tunel:
A. la 200 – 240°C pentru încălzirea şi răcirea periodică a sticlei;
B. la 440 – 620 pentru a scoate tensiunile remanente;
C. la 320 – 400°C pentru arderea impurităţilor organice;
D. la 300 – 400°C pentru încălzirea sticlei şi scoaterea tensiunilor remanente;
E. la 120 – 200°C pentru determinarea stabilităţii termice a sticlei fiolelor;
C. Răspuns corect: B
225.C. s. Numiţi operaţiile principale la faza pregătirii fiolelor pentru umplere:
A. spălarea fiolelor, uscarea şi sterilizarea lor, determinarea calităţii;
B. deschiderea fiolelor, spălarea şi uscarea lor, determinarea vidului;
C. deschiderea fiolelor, recoacerea fiolelor, spălarea externă şi internă a fiolelor, uscarea şi
sterilizarea, determinarea calităţii;
D. deschiderea fiolelor, spălarea externă şi internă, uscarea, recoacerea fiolelor;
E. deschiderea fiolelor, spălarea fiolelor, uscarea, determinarea stabilităţii termice şi
chimice a sticlei, recoacerea fiolelor;
Răspuns corect: C
226. C. s. Numiţi operaţiile principale la fazele de preparare a soluţiilor injectabile şi
înfiolare:
A. dizolvarea, filtrarea, umplerea, standardizarea, sudarea;
B. dizolvarea, standardizarea, filtrarea, umplerea, sudarea;
C. dizolvarea, izotonizarea, stabilizarea, introducerea conservanţilor, standardizarea,
filtrarea, umplerea, sudarea;
D. dizolvarea, introducerea conservanţilor, stabilizarea, umplerea, sudarea;
E. dizolvarea, stabilizarea, umplerea, sudarea, sterilizarea;
Răspuns corect: C
227. C. s. Numiţi solvenţii farmacopeici neapoşi la producerea soluţiilor injectabile:
A. uleiuri vegetale, etiloleatul, alcoolul etilic, glicerolul, propilenglicolul, polietilenoxidul
– 400, benzilbenzoatul, alcoolul benzilic;
B. uleiuri vegetale, PEG – 400, izopropilmiristat;
C. etiloleat, alcool etilic, dimexid, uleiuri vegetale;
D. uleiuri vegetale, benzilbenzoat, glicerol, propilenglicol, alcool benzilic, dimetilsulfoxid;
E. apa purificată, apa pentru injecţii, etanol, glicerol, uleiuri vegetale;
Răspuns corect: A
228. C. s. Indicaţi componenţa stabilizatorului pentru glucoză, folosită la producerea
soluţiilor injectabile:
A. acidul clorhidric, natriu bromid, apă;
B. apă, acid clorhidric, natriu hidroxid;
C. acid clorhidric, apă, glucoză, natriu nitrit;
D. apă, acid clorhidric, calciu clorid;
E. acid clorhidric, natriu clorid, apă;
Răspuns corect: E
229. C. s. Cu ajutorul căror substanţe se efectuează purificarea specială a soluţiei
injectabile de calciu clorid:
A. prin adăugarea oxidului de magneziu şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe
cărbune activat;
B. prin adăugarea albuşului de ou şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune
activat;
C. prin adăugarea acidului clorhidric şi filtrarea posterioară;
D. prin adăugarea oxidului de fier şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune
activat;
E. prin adăugarea de calciu hidroxid şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune
activat;
Răspuns corect: E
230. C. s. Cu ajutorul căror substanţe se efectuează purificarea specială a soluţiei
injectabile de gelatină medicinală:
A. prin adăugarea oxidului de magneziu şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe
cărbune activat;
B. prin adăugarea albuşului de ou şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune
activat;
C. prin adăugarea acidului clorhidric şi filtrarea posterioară;
D. prin adăugarea oxidului de fier şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune
activat;
E. prin adăugarea de calciu hidroxid şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune
activat;
Răspuns corect: B
231.C. s. Cu ajutorul căror substanţe se efectuează purificarea specială a soluţiei injectabile
de magneziu sulfat:
A. prin adăugarea oxidului de magneziu şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe
cărbune activat;
B. prin adăugarea albuşului de ou şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune
activat;
C. prin adăugarea acidului clorhidric şi filtrarea posterioară;
D. prin adăugarea oxidului de fier şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune
activat;
E. prin adăugarea de calciu hidroxid şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune
activat;
Răspuns corect: A
232. C. s. Cu ajutorul căror substanţe se efectuează purificarea specială a soluţiei
injectabile de glucoză:
A. prin adăugarea oxidului de magneziu şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe
cărbune activat;
B. prin adăugarea albuşului de ou şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune
activat;
C. prin adăugarea acidului clorhidric şi filtrarea posterioară;
D. prin adăugarea oxidului de fier şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune
activat;
E. prelucrarea prealabilă cu cărbune activat şi stabilizarea posterioară cu acid clorhidric;
Răspuns corect: E
233. C. m. Indicaţi exigenţele, înaintate faţă de sticla pentru fiole:
A. transparenţă, stabilitate chimică, rezistenţă mecanică;
B. incoloră, stabilitate termică, fizibilitate;
C. rezistenţa la apă, transparenţa, stabilitate chimică şi termică;
D. stabilitate chimică şi termică, lipsa tensiunilor remanente;
E. proprietăţi de protecţie faţă de lumină, transparenţă, incoloră, stabilitate termică şi
chimică;
Răspuns corect: A, B
234. C. s. Indicaţi ce stabilizator se foloseşte pentru stabilizarea soluţiilor de novocaină de
0,5%, 1% şi 2% pentru injecţii :
A. soluţie de acid clorhidric de 0,1 m până la pH 3,8 – 4,5;
B. soluţie de natriu hidroxid 0,1 m;
C. natriu metabisulfit;
D. natriu hidrocarbonat şi natriu sulfit anhidru;
E. soluţie de acid clorhidric 0,1 m şi natriu clorid;
Răspuns corect: A
235. C. s. Indicaţi ce stabilizator se foloseşte pentru stabilizarea soluţiei de cofein natriu
benzoat 10% şi 20% pentru injecţii:
A. soluţie de acid clorhidric de 0,1 m până la pH 3,8 – 4,5;
B. soluţie de natriu hidroxid 0,1 m;
C. natriu metabisulfit;
D. natriu hidrocarbonat şi natriu sulfit anhidru;
E. soluţie de acid clorhidric 0,1 m şi natriu clorid;
Răspuns corect: B
236. C. s. Indicaţi ce stabilizator se foloseşte pentru stabilizarea soluţiei novocainamidă
10% pentru injecţii:
A. soluţie de acid clorhidric de 0,1 m până la pH 3,8 – 4,5;
B. soluţie de natriu hidroxid 0,1 m;
C. natriu metabisulfit;
D. natriu hidrocarbonat şi natriu sulfit anhidru;
E. soluţie de acid clorhidric 0,1 m şi natriu clorid;
Răspuns corect: C
237. C. s. Indicaţi ce stabilizator se foloseşte pentru stabilizarea soluţiei de natriu
ascorbinat 5% pentru injecţii:
A. soluţie de acid clorhidric de 0,1 m până la pH 3,8 – 4,5;
B. soluţie de natriu hidroxid 0,1 m;
C. natriu metabisulfit;
D. natriu hidrocarbonat şi natriu sulfit anhidru;
E. soluţie de acid clorhidric 0,1 m şi natriu clorid;
Răspuns corect: D
238. C. s. Indicaţi ce stabilizator se foloseşte pentru stabilizarea soluţiei de glucoză de
10%, 25% şi 40% pentru injecţii:
A. soluţie de acid clorhidric de 0,1 m până la pH 3,8 – 4,5;
B. soluţie de natriu hidroxid 0,1 m;
C. natriu metabisulfit;
D. natriu hidrocarbonat şi natriu sulfit anhidru;
E. soluţie de acid clorhidric 0,1 m şi natriu clorid;
Răspuns corect: E
239. C. s. Indicaţi ce soluţie injectabilă pentru injecţii se prepară fără sterilizarea termică
(aseptic):
A. novocaină;
B. glucoză;
C. magneziu sulfat;
D. hexametilentetramină;
E. calciu clorid;
Răspuns corect: D
240. C. m. Indicaţi particularităţile preparării soluţiei uleioase de camfor 20% pentru
injecţii:
A. sterilizarea prealabilă a uleiului;
B. camfora prealabil se triturează în mojar steril şi se dizolvă în ulei semirece (40°C) prin
amestecare;
C. filtrarea soluţiei se face prin filtru sub presiune;
D. umplerea se face cu seringa în fiole sterile (uscate);
E. sudarea se face prin întinderea capilarului, controlul calităţii se face cu soluţie de săpun;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
241. C. m. Sudarea fiolelor se face prin:
A. topirea capilarului;
B. întinderea capilarului;
C. electroşoc;
D. închiderea cu masă plastică;
E. parafinarea capilarului;
Răspuns corect: A, B, C
242. C. m. Sterilizarea termică se produce în:
A. sterilizarea cu aburi;
B. dulapuri de uscare;
C. cu gaze;
D. cu izotopii de ceziu şi cobalt;
E. prin bujii filtrante tip “GhIChI”;
Răspuns corect: A, B
243. C. m. Pentru ce substanţe FS XI înaintează exigenţe sporite de puritate “Calitate
pentru injecţii”:
A. glucoza;
B. gelatina;
C. magneziu sulfat, calciu clorid, cofein-benzoat de natriu;
D. eufilina, hexametilentetramina;
E. natriu citrat, natriu hidrocarbonat şi hidrocitrat;
Răspuns corect: C, D, E
244. C. m. Indicaţi dezavantajul metodei farmacopeice de determinare a pirogenilor în
soluţii injectabile:
A. dependenţa rezultatelor experimentale de sensibilitatea individuală a animalului;
B. o sensibilitate cu mult mai mare a omului faţă de pirogene decât la iepuri;
C. cheltuieli mari la menţinerea şi îngrijirea animalelor;
D. metodă uşor de efectuat;
E. sensibilitate mare la determinarea substanţelor pirogene;
Răspuns corect: A, B, C
245. C. m. Indicaţi testele de determinare a substanţelor pirogene în soluţii injectabile:
A. testul de pirogenitate pe iepuri, cu măsurarea temperaturii rectale;
B. testul Limulus (L.A.L. – Limulus Amoebocite Lysate);
C. testul membrano – microscopic;
D. testul filtrării prin membrane;
E. testul filtrării prin bujii “GhIChI”;
Răspuns corect: A, B
246. C. m. Indicaţi testele de determinare a sterilităţii soluţiilor injectabile:
A. testul microbiologic pe medii speciale;
B. testul filtrării prin membrane a volumelor mari de soluţii;
C. prin sterilizare;
D. metoda optică;
E. metoda microscopică pe membrană;
Răspuns corect: A, B
247. C. m. Cum se face controlul calităţii soluţiilor injectabile la impurităţi mecanice
(testul de claritate):
A. fiolele (flacoanele) se rotesc şi se privesc pe fondal alb – negru la lumina unui bec
electric de 60 Wt;
B. cu metode optico – vizuale (folosind lentile, lumină polarizată, raze lazer);
C. cu metode optice (cu înregistrarea automată de către fotoelement a absorbţiei luminii);
D. cu metoda microscopică pe membrană;
E. filtrând prin hârtie de filtru;
Răspuns corect: A, B, C, D
248. C. m. Indicaţi normele farmacopeice de umplere a fiolelor de volumul 1, 2, 5, 10, 20
ml în cazul soluţiilor apoase:
A. 1,10;
B. 2,15;
C. 5,30;
D. 10,50;
E. 20,60;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
249. C. m. Indicaţi normele farmacopeice de umplere a fiolelor de volumul 1, 2, 5, 10, 20
ml în cazul soluţiilor uleioase:
A. 1,15;
B. 2,25;
C. 5,50;
D. 10,70;
E. 20,90;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
250. C. m. Care sunt testele de calitate la standardizarea soluţiilor injectabile până la
înfiolare:
A. teste chimice (identificarea şi dozarea);
B. testul de claritate (impurităţi mecanice);
C. determinarea pH-ului;
D. transparenţa şi culoarea;
E. sterilitatea;
Răspuns corect: A, B, C, D
251. C. s. Indicaţi metoda farmacopeică (FS XI) de calculare a concentraţiei izotonice în
soluţiile injectabile:
A. conform legii Want – Goff;
B. conform legii lui RAOULT;
C. conform echivalenţilor în clorură de sodiu;
D. conform punctului crioscopic (metoda crioscopică);
E. metode grafice;
Răspuns corect: C
252. C. m. Substituenţii de sânge trebuie să corespundă exigenţelor suplimentare cum
sunt:
A. izotonice;
B. izoionice;
C. izohidrice;
D. vâscozitate ca la plasma sângelui;
E. sterilitate;
Răspuns corect: A, B, C, D
253. C. s. Prin ce metodă se disperseză emulsiile şi suspensiile parenterale:
A. cu ultrasunet (magnitostricţie şi piezoefect);
B. în moara coloidală prin fricţiune;
C. în moara coloidală tip rotar cu bile;
D. în moara coloidală;
E. în moara coloidală cu vibrocavitaţie;
Răspuns corect: A
254. C. m. Liofilizarea ca metodă fizică de stabilizare a preparatelor parenterale se
foloseşte la producerea:
A. antibioticelor, enzimelor;
B. ser sanguin sec;
C. vaccinuri;
D. seruri;
E. preparate oftalmice;
Răspuns corect: A, B, C, D
COMPRIMATE
255. C. s. Daţi definiţia farmacopeică a comprimatelor ca formă farmaceutică:
A. comprimatele prezintă formă farmaceutică solidă dozată, obţinută prin compresarea
substanţelor medicamentoase sau a amestecului de substanţe medicamentoase şi auxiliare
şi este destinată administrării interne, externe, sublinguale, pentru implantaţii sau
parenterale;
B. formă farmaceutică obţinută prin compresarea substanţelor medicamentoase şi auxiliare la
MCR;
C. formă farmaceutică obţinută prin modelarea substanţelor medicamentoase şi auxiliare în
matriţa maşinii de comprimat;
D. formă farmaceutică dozată pentru uz intern obţinută prin compresarea substanţelor
medicamentoase şi a celor auxiliare;
E. formă farmaceutică dozată obţinută prin compactarea unor mase de compresare speciale
la maşinile ci excentric;
Răspuns corect: A
256.C. m. Cum se clasează comprimatele în dependenţă de metoda de producere:
A. compactate;
B. compresate;
C. friabile;
D. cu carcas;
E. turte;
Răspuns corect: B, C
257. C. s. Care este greutatea specifică a comprimatelor obţinute prin modelarea maselor
speciale (friabile):
A. 1 – 2%;
B. 2 – 5%;
C. 5 – 8%;
D. 8 – 10%;
E. peste 10%;
Răspuns corect: A
258. C. s. Indicaţi comprimatele friabile produse în CSI:
A. norsulfazol;
B. dibazol;
C. ednit;
D. nitroglicerină;
E. asparcam;
Răspuns corect: D
259. C. s. Când şi în ce ţară au apărut pentru prima dată informaţia despre compresarea
pulberilor în comprimate:
A. în a. 1844 în Marea Britanie;
B. în a. 1846 în SUA şi Germania;
C. în a. 1848 în Elveţia şi Franţa;
D. în a. 1850 în Suedia;
E. în a. 1900 în Rusia;
Răspuns corect: A
260. C. s. Când şi în ce ţară comprimatele ca formă farmaceutică a devenit formă
oficială:
A. în a. 1850 în Marea Britanie;
B. în a. 1860 în SUA;
C. în a. 1880 în Germania;
D. în a. 1900 în Rusia;
E. în a. 1901 în Suedia;
Răspuns corect: E
261. C. m. Indicaţi avantajele comprimatelor ca formă farmaceutică:
A. volum mic;
B. dozarea exactă în condiţii de producere, mecanizareă pe scară mare;
C. portativitatea comprimatelor, care asigură comoditatea livrării, păstrării şi transportării
medicamentelor;
D. conservarea (relativ îndelungată) a substanţelor în stare presată. Pentru substanţele uşor
labile se pot folosi învelişuri de protecţie;
E. fiind conservate, comprimatele pot pierde dezagregarea şi se cimentează sau invers, îşi
pierd integritatea;
Răspuns corect: A, B, C, D
262. C. m. Indicaţi care sunt neajunsurile comprimatelor ca formă farmaceutică:
A. fiind conservate se cimentează;
B. fiind conservate îşi pierd integritatea;
C. nu toţi bolnavii, mai ales copiii, pot înghiţi liber comprimatele;
D. diferite substanţe medicamentoase (natriu bromid şi kaliu bromid) formează în zona
dizolvării soluţii de concentraţie mare, care pot duce la o iritare puternică a membranelor
mucoasei;
E. au un aspect exterior plăcut;
Răspuns corect: A, B, C, D
263. C. m. Indicaţi grupele de comprimate cunoscute în dependenţă de prescriere şi
modul administrării:
A. oriblettae;
B. rezoriblettae;
C. injectablettae, implantablettae;
D. solublettae;
E. bacili, boli, uteritoria, vagitoria;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
264. C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi împlutorii:
A. cu scopul asigurării masei necesare a comprimatului;
B. cu scopul granulării şi asigurării rezistenţei mecanice necesare la compresare;
C. cu scopul asigurării biodisponibilităţii substanţelor medicamentoase puţin solubile şi
hidrofile;
D. cu scopul îmbunătăţirii fluidităţii amestecului de compresat;
E. cu scopul asigurării dezagregării comprimatelor în timpul necesar;
Răspuns corect: A
265. C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi lianţii în comprimate:
A. pentru granulare şi asigurarea rezistenţei mecanice necesare la compresare;
B. pentru asigurarea biodisponibilităţii substanţelor medicamentoase puţin solubile;
C. pentru asigurarea îmbunătăţirii fluidităţii amestecului de comprimate;
D. pentru a reda culoarea şi gustul necesar comprimatului;
E. pentru asigurarea dezagregării comprimatelor în timpul necesar;
Răspuns corect: A
266. C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi diluanţii:
pentru asigurarea biodisponibilităţii substanţelor puţin solubile şi hidrofobe;
D. pentru asigurarea rezistenţei mecanice necesare a comprimatelor;
pentru asigurarea dezagregării comprimatelor;
pentru a reda culoarea şi gustul necesar comprimatelor;
pentru îmbunătăţirea fluidităţii granulatelor;
Răspuns corect: A
267.C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi dezagreganţii:
A. pentru asigurarea masei necesare a comprimatelor;
B. pentru asigurarea rezistenţei mecanice necesare a comprimatelor;
C. pentru asigurarea biodisponibilităţii comprimatelor;
D. pentru asigurarea fluidităţii maselor de compresat;
E. pentru asigurarea dezagregării necesare a comprimatelor sau dizolvarea substanţelor
medicamentoase;
Răspuns corect: E
268. C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi lubrifianţii în comprimate:
A. pentru a reda comprimatelor culoarea şi gustul necesar;
B. pentru asigurarea fluidităţii maselor de comprimat;
C. pentru asigurarea dezagregării necesare;
D. pentru granulare şi asigurarea rezistenţei mecanice necesare;
E. pentru asigurarea masei necesare a comprimatelor;
Răspuns corect: B
269. C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi coloranţii şi substanţele corigente:
A. pentru asigurarea masei necesare a comprimatelor;
B. pentru granulare şi asigurarea rezistenţei mecanice necesare a comprimatelor;
C. pentru asigurarea biodisponibilităţii comprimatelor;
D. pentru asigurarea dezagregării necesare a comprimatelor sau dizolvarea lor;
E. pentru a reda comprimatelor culoarea şi gustul necesar;
Răspuns corect: E
270. C. m. Care este mecanismul de acţiune al dezagreganţilor:
A. asigură o dezintegrare mecanică rapidă în mediu lichid şi ca rezultat o cedare uşoară şi
absorbţie posterioară a substanţelor medicamentoase;
B. dezagregă comprimatul din cauza măririi volumului (turgescieri) agenţilor de dezagregare
în contact cu apa;
C. un factor este capilaritatea care favorizează pătrunderea apei în interiorul comprimatului,
exercitarea unei presiuni hidrostatice şi dizolvarea legăturilor interparticulare de liant;
D. asigură formarea unui gaz în mediu lichid ce favorizează dezagregarea;
E. îmbunătăţeşte hidrofobitatea substanţelor medicamentoase;
Răspuns corect: B, C, D
271. C. m. Ce substanţe fac parte din împlutori şi diluanţi:
A. zaharoza, lactoza;
B. glucoza, natriu clorid;
C. magneziu carbonat, calciu fosfat;
D. gelatina;
E. mercur diclorid;
Răspuns corect: A, B, C
272. C. m. Ce substanţe fac parte din dezagreganţi:
A. gelatina, natriu alginat;
B. gumele, amidonul;
C. amestec de acid tartric şi citric cu natriu hidrocarbonat şi calciu carbonat;
D. twin – 80;
E. flavurozum şi cerulozum;
Răspuns corect: A, B, C, D
273. C. m. Ce substanţe fac parte din aglutinanţi:
A. apa, alcoolul etilic;
B. gumele, gelatina, mucilagul de amidon;
C. zahărul, siropul de zahăr;
D. derivaţi ai celulozei, acidul alginic şi alginaţi;
E. calciu şi magniu stearat;
Răspuns corect: A, B, C, D
274. C. m. Ce substanţe fac parte din lubrifianţi:
A. calciu şi magniu stearat;
B. acidul stearic;
C. talcul şi aerosilul;
D. polietilenoxidul – 4000;
E. eozina, titanul dioxid;
Răspuns corect: A, B, C, D
275. C. m. Ce substanţe fac parte din coloranţi:
A. indigo, tartrazin;
B. roşu de amarant, galben de tartrazin, tropeolin 00;
C. eozina, titanul dioxid;
D. clorofila, flavurozum, cerulezum;
E. ceara galbenă, parafina alba, PEG – 400;
Răspuns corect: A, B, C, D
276. C. m. Ce substanţe fac parte din cele ce favorizează efect prelungit:
A. ceara albă;
B. parafina, gliceridstearatele;
C. mono- şi distearinele;
D. talcul;
E. amidonul;
Răspuns corect: A, B, C
277. C. m. Ce substanţe fac parte din cele peliculogene:
A. OPMCeluloza, OPCeloloza;
B. PVP, PEG;
C. Etilceluloza, etilpropilceluloza;
D. AC, APV, MFC, PEO;
E. Gelatin, alginaţi de sodiu, gumele;
Răspuns corect: A, B, C, D
278. C. m. Care sunt proprietăţile fizico – chimice principale ale preparatelor
pulverulente:
A. forma şi dimensiunile particulelor, densitatea pulberei;
B. suprafaţa specifică a pulberilor, densitatea reală;
C. fricţiunea internă, capacitatea de umectare;
D. higroscopicitatea, proprietăţile electrice;
E. fluiditatea maselor de compresat;
Răspuns corect: A, B, C, D
279.C. m. Care sunt proprietăţilor tehnologice principale ale preparatelor pulverulente:
A. componenţa fracţiilor, porozitatea masei pulverulente;
B. factorul de umplere;
C. coeficientul de împachetare şi fluiditatea pulberilor;
D. presarea pulberilor şi forţa de expulzare a comprimatelor din matriţă;
E. higroscopicitatea şi proprietăţile electrice;
Răspuns corect: A, B, C, D
280. C. m. Care este componenţa granulometrică optimă a maselor de comprimat:
A. peste 60% trebuie să fie fracţii de dimensiunile particulelor 0,5 – 2 mm;
B. până la 20% trebuie să fie fracţiile de dimensiunile particulelor până la 0,2 mm;
C. 80% trebuie să fie fracţiile de dimensiunile 2 mm şi mai mari;
D. 90% trebuie să fie fracţiile de dimensiunile de până la 0,5 mm;
E. toate fracţiile de mai sus sunt corecte;
Răspuns corect: A, B
281.C. m. Care sunt valorile umidităţii optimale pentru masele de comprimat:
A. până la 0,5%;
B. de la 0,5 la 4%;
C. de la 4 până la 6%;
D. de la 8 la 10%;
E. peste 10%;
Răspuns corect: B, C
282. C. m. Care este fluiditatea optimală pentru masele de comprimat:
A. până la 1 g/s;
B. de la 1 g/s la 4 g/s;
C. de la 4 g/s la 5 g/s;
D. de la 5 g/s la 8 g/s;
E. peste 8 g/s;
Răspuns corect: B, C
283. C. m. Care sunt etapele procesului comprimării:
A. îndesarea (tasarea, condensarea) materialului;
B. deformarea granulelor şi particulelor;
C. formarea unui corp compact;
D. aglutinarea materialului sub presiune;
E. contracţia după volum a acestui corp compact;
Răspuns corect: A, C, E
284. C. m. De ce depinde formarea contactului dintre particule la presarea
comprimatelor:
A. contactul se formează în rezultatul formării suprafeţelor de contact mecanice dintre
particule şi deasemenea în ansamblu de proeminenţele suprafeţei şi de particulele
neregulate;
B. de “teoria sinterizării sub presiune”;
C. însemnătatea deosebită de presare o are umeditatea (umeditatea reziduală);
D. sub acţiunea forţelor intermoleculare crescânde (Van – der – Waals) particulele aderă
între ele;
E. de legarea diferitor materiale în faza solidă (“sudarea rece”);
Răspuns corect: A, B, C, D, E
285. C. m. Care sunt fazele de bază a mecanismului unirii materialului în faza solidă:
A. topirea şi presarea materialului;
B. proeminenţele suprafeţei formate şi particulele neregulate ale granulatelor;
C. formarea contactului fizic;
D. activizarea suprafeţelor de contact;
E. dezvoltarea unei interacţiuni de volum;
Răspuns corect: C, D, E
286. C. m. Care sunt parametrii principali ai procesului “sudării la rece” la comprimare:
A. energia legăturii dintre particule;
B. elasticitatea şi plasticitatea materialului fluid;
C. presiunea compresării;
D. temperatura materialului;
E. durata acţiunii presării;
Răspuns corect: C, D, E
287. C. m. Care sunt teoriile contemporane de bază ce lămuresc procesul compresării:
A. teoria mecanică;
B. teoria copilarocoloidală;
C. teoria electrostatică;
D. teoria sinterizării sub presiune;
E. “Sudarea la rece”;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
288. C. m. De ce depinde rezistenţa mecanică a comprimatelor:
A. de presiunea de compresare;
B. de cantitatea de aglutinanţi;
C. de cantitatea de umeditatea (2-5%) în granulate;
D. de substanţele lubrifiante;
E. de substanţele colorante;
Răspuns corect: A, B, C
289. C. m. De ce depinde dezagregarea comprimatelor:
A. de cantitatea substanţei aglutinante;
B. de gradul compresării;
C. de cantitatea substanţelor dezagregante;
D. de proprietăţile substanţelor încorporate în comprimat (posibilitatea de a se dizolva, a se
umecta, a se gonfla);
E. de cantitatea substanţelor lubrifiante;
Răspuns corect: A, B, C, D
290. C. s. Care este schema tehnologică adevărată la presarea comprimatelor folosind
granularea umedă:
A. pregătirea materiei prime (cântărirea, măsurarea, măcinarea, cernerea), amestecarea,
umectarea, granularea, uscarea, pudrarea, presarea, standardizarea, ambalarea;
B. pregătirea materiei prime, amestecarea, compactarea, pudrarea, compresarea,
standardizarea, ambalarea;
C. pregătirea materiei prime, amestecarea pulberilor, presarea, standardizarea, ambalarea;
D. amestecarea, presarea, filmarea, ambalarea;
E. compactarea, pudrarea, presarea, ambalarea;
Răspuns corect: A
291. C. s. Care este schema tehnologică adevărată la producerea comprimatelor folosind
granularea uscată:
A. pregătirea materiei prime (cântărirea, măsurarea, măcinarea, cernerea), amestecarea,
umectarea, granularea, uscarea, pudrarea, presarea, standardizarea, ambalarea;
B. pregătirea materiei prime, amestecarea, compactarea, pudrarea, compresarea,
standardizarea, ambalarea;
C. pregătirea materiei prime, amestecarea pulberilor, presarea, standardizarea, ambalarea;
D. amestecarea, presarea, filmarea, ambalarea;
E. compactarea, pudrarea, presarea, ambalarea;
Răspuns corect: B
292. C. s. Care este schema tehnologică adevărată la producerea comprimatelor folosind
presarea directă a substanţelor medicamentoase şi celor auxiliare:
A. pregătirea materiei prime (cântărirea, măsurarea, măcinarea, cernerea), amestecarea,
umectarea, granularea, uscarea, pudrarea, presarea, standardizarea, ambalarea;
B. pregătirea materiei prime, amestecarea, compactarea, pudrarea, compresarea,
standardizarea, ambalarea;
C. pregătirea materiei prime, amestecarea pulberilor, presarea, standardizarea, ambalarea;
D. amestecarea, presarea, filmarea, ambalarea;
E. compactarea, pudrarea, presarea, ambalarea;
Răspuns corect: C
293. C. m. Ce tipuri de granulare sunt utilizate la producerea comprimatelor prin
presarea directă:
A. umedă;
B. uscată;
C. în pat fluidizat;
D. prin nebulizare;
E. cristalizarea dirijată;
Răspuns corect: D, E
294. C. m. Ce metode de granulare sunt utilizate la producerea comprimatelor:
A. umedă;
B. uscată;
C. în pat fluidizat;
D. prin nebulizare;
E. prin fluiditate;
Răspuns corect: A, B, C, D
295. C. m. Ce granulatoare (aparate) sunt utilizate la efectuarea granulării umede:
A. granulator pentru granularea umedă;
B. malaxorul – granulator centripet;
C. granulatorul de tipul 3027;
D. SP – 30;
E. SG – 30;
Răspuns corect: A, B, C, E
296. C. m. Ce granulatoare (aparate) sunt utilizate la efectuarea granulării uscate:
A. granulator pentru granularea umedă;
B. granulator pentru granularea uscată;
C. granulator – presă;
D. compactorul;
E. SG – 30;
Răspuns corect: B, C, D
297. C. s. Ce operaţii tehnologice sunt realizate concomitent prin granularea în pat
fluidizat:
A. amestecarea şi uscarea;
B. granularea şi uscarea;
C. amestecarea şi granularea;
D. granularea şi sferonizarea;
E. amestecarea, umectarea pulberii, formarea şi uscarea granulatelor;
Răspuns corect: E
298. C. m. Ce maşini de comprimat contemporane cunoaşteţi:
A. maşini de comprimat cu excentrie tip KTM – 1M;
B. maşini de comprimat rotative tip RTM – 41;
C. maşini pentru comprimate friabile;
D. maşini de comprimat rotative tip RTM41M3;
E. maşini de comprimat rotative tip RTM41M2;
Răspuns corect: D, E
299. C. m. Ce parametri este necesar de reglat la granularea în pat fluidizat:
A. cantitatea de pulbere în lucru;
B. cantitatea de lichid de granulare (concentraţia soluţiei, vâscozitatea etc.), poziţia
dispozitivului de nebulizare;
C. viteza şi timpul dăzării lichidului de granulare;
D. temperatura şi viteza aerului, timpul uscării;
E. succesiunea alternativă a aerului cald şi rece după timp;
Răspuns corect: A, B, C, D, E
300. C. m. Care sunt piesele principale ale dozatorului de alimentare din trei camere la
maşina contemporană RTM:
A. malaxorul de încărcare;
B. malaxorul de umplere;
C. malaxorul de dozare;
D. matriţa;
E. puansoanele;
Răspuns corect: A, B, C
301. C. m. Ce serveşte ca pres-instrument de bază la maşinile de tipul RTM:
A. matriţele;
B. puansoanele;
C. dozatorul de alimentare;
D. şablonul (superior şi inferior);
E. mecanismul de expulzare a comprimatelor;
Răspuns corect: A, B
302. C. m. Care sunt operaţiile principale la compresarea în maşinile excentrice (KTM):
A. dozarea granulatelor;
B. presarea granulatelor;
C. expulzarea (evacuarea) comprimatului în matriţă;
D. filmarea comprimatului;
E. ambalarea comprimatului;
Răspuns corect: A, B, C
303. C. s. Ce piesă a maşinii de comprimat se uzează în primul rând:
A. puansonul superior;
B. puansonul inferior;
C. matriţa;
D. dozatorul;
E. agitatorul;
Răspuns corect: C
304. C. s. Ce se află în mişcare relativă faţă de matriţă la compresarea comprimatelor în
maşinile cu excentric:
A. dozatorul;
B. puansoanele;
C. matriţa;
D. biela;
E. manivela;
Răspuns corect: A
305. C. s. Ce se află în mişcare relativă faţă de dozator la maşinile rotative (tip RTM):
A. dozatorul;
B. matriţa;
C. puansoanele;
D. rotorul (cu poansoane şi matriţe);
E. şablonul (superior şi inferior);
Răspuns corect: D
306. C. m. Ce tipuri de filme (pentru acoperire) cunoaşteţi:
A. prin drajefiere;
B. peliculogene;
C. presate;
D. micromoleculare;
E. formate din compuşi complecşi;
Răspuns corect: A, B, C
307. C. s. În ce aparate se efectuează acoperirea comprimatelor prin drajefiere:
A. maşini KTM;
B. maşini RTM;
C. turbine (cazane) de drajefiat;
D. RTM – 24 D;
E. maşini de compresare cu acţiune triplă;
Răspuns corect: C
308. C. m. Care sunt fazele principale la acoperirea comprimatelor prin drajefiere:
A. dizolvarea pulberei;
B. acoperirea sau predrajefierea;
C. stratificarea;
D. uniformizarea;
E. lustruirea;
Răspuns corect: B, C, D, E
309. C. s. Ce metodă de acoperire a comprimatelor a fost propusă de ICŞChFH
(P.Paşnev):
A. prin drajefiere;
B. prin presare;
C. prin filmare;
D. prin acoperirea cu suspensie;
E. în pat fluidizat;
Răspuns corect: D
310. C. s. Ce metodă de acoperire a comprimatelor a fost propusă în Marea Britanie de
firma Manesti :
A. prin drajefiere;
B. prin presare;
C. prin filmare;
D. prin acoperirea cu suspensie;
E. în pat fluidizat;
Răspuns corect: B
311. C. m. Ce metodă de filmare a comprimatelor cunoaşteţi:
A. în turbina de drajefiat;
B. în pat fluidizat;
C. în instalaţii cu acţiune centripetă;
D. în maşini cu presare dublă;
E. de uscare prin nebulizare;
Răspuns corect: A, B, C
312. C. m. Ce tipuri de filme pentru acoperirea comprimatelor cunoaşteţi:
A. hidrosolubile;
B. solubile în sucul gastric;
C. enterosolubile (solubile în intestine);
D. insolubile;
E. tip carcas;
Răspuns corect: A, B, C, D
313. C. m. În calitate de filme hidrosolubile pentru comprimate folosesc:
A. PVP, MC;
B. OPMC, NaCMC;
C. dietilaminometilceluloza;
D. acetilftalilceluloza;
E. etilceluloza;
Răspuns corect: A, B
314. C. m. În calitate de filme solubile în sucul gastric pentru comprimate folosesc:
A. dietilaminometilceluloza;
B. benzilaminoceluloza;
C. paraaminobenzoaţi ai zaharozei;
D. paraaminobenzoaţi ai acetilcelulozei;
E. polivinilpirolidona (PVP) şi MC;
Răspuns corect: A, B, C, D
315. C. m. În calitate de filme enterosolubile (solubile în intestine) folosesc:
A. AFC, MFC;
B. PVAF, ftalaţi ai decstrinei;
C. lactoza, manitul, sorbitul.
D. şerlacul, răşini de poliacrilaţi (Eudragit);
E. PVP, MC;
Răspuns corect: A, B, C, D
316. C. m. În calitate de filme insolubile pentru comprimate folosesc:
A. etilceluloză;
B. acetilceluloză;
C. eudragit;
D. PVP, MC;
E. NaKMC, benzilaminoceluloză;
Răspuns corect: A, B
317. C. s. Indicaţi operaţiile principale la acoperirea comprimatelor prin presare:
A. acoperirea sau predrajefierea, stratificarea, uniformizarea, colorarea, lustruirea;
B. încărcarea comprimatelor în turbină, pregătirea soluţiei de acoperit, reglarea parametrilor
procesului (temperatura, soluţiei ce se usucă, timpul de nebulizare a soluţiei, debitul
soluţiei cu pompa de dozare), nebulizarea soluţiei pelicologene, suflarea azotului cald
pentru uscarea filmului, înlăturarea solventului din cazan (turbină);
C. încărcarea comprimatelor în rezervor, instalarea rezervorului în aparat, reglarea
parametrilor procesului (timpul de acoperire, temperatura aerului), pregătire, conectarea
sistemului de pulverizare a soluţiei, etanşarea aparatului, crearea vidului în sistemă,
filtrarea aerului atmosferic aspirat în aparat şi încălzirea lui, ieşirea aerului în atmosferă;
D. încărcarea comprimatelor în colectorul perforat, menţinerea nivelului necesar al soluţiei
de acoperire, scufundarea comprimatelor în colectorul cu soluţia peliculogenă, uscarea
comprimatelor în curent de aer ascendent;
E. dozarea în matriţă a stratului de granulate inferior, transportul nucleului spre matriţă cu
ajutorul dispozitivului de transfer, presarea parţială a nivelului în granulat cu ajutorul
puansonului superior, dozarea stratului superior de granulat, presarea definitivă cu ambele
puansoane (superior şi inferior), expulzarea comprimatului acoperit;
Răspuns corect: E
318. C. s. Indicaţi operaţiile de bază la acoperirea comprimatelor prin metoda drajefierii:
A. acoperirea sau predrajefierea, stratificarea, uniformizarea, colorarea, lustruirea;
B. încărcarea comprimatelor în turbină, pregătirea soluţiei de acoperit, reglarea parametrilor
procesului (temperatura, soluţiei ce se usucă, timpul de nebulizare a soluţiei, debitul
soluţiei cu pompa de dozare), nebulizarea soluţiei pelicologene, suflarea azotului cald
pentru uscarea filmului, înlăturarea solventului din cazan (turbină);
C. încărcarea comprimatelor în rezervor, instalarea rezervorului în aparat, reglarea
parametrilor procesului (timpul de acoperire, temperatura aerului), pregătire, conectarea
sistemului de pulverizare a soluţiei, etanşarea aparatului, crearea vidului în sistemă,
filtrarea aerului atmosferic aspirat în aparat şi încălzirea lui, ieşirea aerului în atmosferă;
D. încărcarea comprimatelor în colectorul perforat, menţinerea nivelului necesar al soluţiei
de acoperire, scufundarea comprimatelor în colectorul cu soluţia policulogenă, uscarea
comprimatelor în curent de aer ascendent;
E. dozarea în matriţă a stratului de granulate inferior, transportul nucleului spre matriţă cu
ajutorul dispozitivului de transfer, presarea parţială a nivelului în granulat cu ajutorul
puansonului superior, dozarea stratului superior de granulat, presarea definitivă cu ambele
puansoane (superior şi inferior), expulzarea comprimatului acoperit;
Răspuns corect: A
319. C. s. Indicaţi operaţiile principale la acoperirea comprimatelor în pat fluidizat:
A. acoperirea sau predrajefierea, stratificarea, uniformizarea, colorarea, lustruirea;
B. încărcarea comprimatelor în turbină, pregătirea soluţiei de acoperit, reglarea parametrilor
procesului (temperatura, soluţiei ce se usucă, timpul de nebulizare a soluţiei, debitul
soluţiei cu pompa de dozare), nebulizarea soluţiei pelicologene, suflarea azotului cald
pentru uscarea filmului, înlăturarea solventului din cazan (turbină);
C. încărcarea comprimatelor în rezervor, instalarea rezervorului în aparat, reglarea
parametrilor procesului (timpul de acoperire, temperatura aerului), pregătire, conectarea
sistemului de pulverizare a soluţiei, etanşarea aparatului, crearea vidului în sistemă,
filtrarea aerului atmosferic aspirat în aparat şi încălzirea lui, ieşirea aerului în atmosferă;
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf
AEROSOLI.pdf

Recomendados

Teste chim tox-2013-2014-1-1Teste chim tox-2013-2014-1-1
Teste chim tox-2013-2014-1-1Flybe Ryodzy
2.7K vistas53 diapositivas
Físico-química aula 1Físico-química aula 1
Físico-química aula 1Biomedicina_
9.4K vistas41 diapositivas
Emch 11 100Emch 11 100
Emch 11 100Gantulga Nyamdorj
7.3K vistas12 diapositivas
Emch 20 100Emch 20 100
Emch 20 100Gantulga Nyamdorj
6.5K vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Emch 17 100Emch 17 100
Emch 17 100Gantulga Nyamdorj
6.3K vistas13 diapositivas
009 acucares 2011_2_013009 acucares 2011_2_013
009 acucares 2011_2_013Raul Tomé
8.2K vistas12 diapositivas
Erchimt emchilgee sudlalErchimt emchilgee sudlal
Erchimt emchilgee sudlalGantulga Nyamdorj
1.9K vistas36 diapositivas
Setgetsiin ovchin sudlalSetgetsiin ovchin sudlal
Setgetsiin ovchin sudlalGantulga Nyamdorj
834 vistas19 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Emch 17 100Emch 17 100
Emch 17 100
Gantulga Nyamdorj6.3K vistas
009 acucares 2011_2_013009 acucares 2011_2_013
009 acucares 2011_2_013
Raul Tomé8.2K vistas
Erchimt emchilgee sudlalErchimt emchilgee sudlal
Erchimt emchilgee sudlal
Gantulga Nyamdorj1.9K vistas
Setgetsiin ovchin sudlalSetgetsiin ovchin sudlal
Setgetsiin ovchin sudlal
Gantulga Nyamdorj834 vistas
Нийгмийн эрүүл мэнд - 134Нийгмийн эрүүл мэнд - 134
Нийгмийн эрүүл мэнд - 134
Gantulga Nyamdorj12.8K vistas
Hodolgoon zasalch 300Hodolgoon zasalch 300
Hodolgoon zasalch 300
Gantulga Nyamdorj3.7K vistas
Eronhii emchiin jishig soril 2Eronhii emchiin jishig soril 2
Eronhii emchiin jishig soril 2
Gantulga Nyamdorj3.3K vistas
Nem, huuli, es zuiNem, huuli, es zui
Nem, huuli, es zui
Gantulga Nyamdorj3.9K vistas
Em nairuulagch 1Em nairuulagch 1
Em nairuulagch 1
Gantulga Nyamdorj3.5K vistas
Chih, khamar, khooloi sudlalChih, khamar, khooloi sudlal
Chih, khamar, khooloi sudlal
Gantulga Nyamdorj948 vistas
Eronhii mergejliin emch jishig soril-2Eronhii mergejliin emch jishig soril-2
Eronhii mergejliin emch jishig soril-2
Gantulga Nyamdorj3.9K vistas
Emch 23 100Emch 23 100
Emch 23 100
Gantulga Nyamdorj6.7K vistas
InjeçAo De Co2 SemináRioInjeçAo De Co2 SemináRio
InjeçAo De Co2 SemináRio
Alan Ferreira3.7K vistas
Emch 21 100Emch 21 100
Emch 21 100
Gantulga Nyamdorj6.6K vistas
Ih emch elselt 3Ih emch elselt 3
Ih emch elselt 3
Gantulga Nyamdorj718 vistas
Davtan eronhii emch soril 1Davtan eronhii emch soril 1
Davtan eronhii emch soril 1
Gantulga Nyamdorj45.4K vistas
Emch 10 100Emch 10 100
Emch 10 100
Gantulga Nyamdorj8.2K vistas
Eronhii emchiin jishig soril 7Eronhii emchiin jishig soril 7
Eronhii emchiin jishig soril 7
Gantulga Nyamdorj1.6K vistas

AEROSOLI.pdf

 • 1. AEROSOLI 1. C. s. În ce ţară s-a început pentru prima dată producerea industrială a aerosolilor în scop farmaceutic? A. Germania; B. Finlanda; C. Rusia; D. SUA; E. Suedia; Răspuns corect: D 2. C. m. Care sunt operaţiile de bază la producerea aerosolilor? A. pregătirea amestecului de substanţe active şi auxiliare; B. prepararea propulsorului sau a amestecului de propulsori; C. umplerea recipientelor şi aprecierea calităţii; D. producerea valvei de evacuare; E. determinarea presiunii în recipient; Răspuns corect: A, B, C 3. C. s. Care este valoarea presiunei în recipientul cu aerosol? A. 1 atm; B. 2 – 3 atm; C. 5 – 6 atm; D. 10 atm; E. 15 – 16 atm; Răspuns corect: B 4. C. s. Pentru acţiunea aerosolilor în regiunea bronhiilor dimensiunile optime ale fazei dispersate se află în limitele: A. 10 – 15 μm; B. 5 μm; C. 0,5 – 4 μm; D. 0,2 – 0,5 μm; E. 50 – 100 μm; Răspuns corect: B 5. C. s. Care elementele nominalizate creează presiunea necesară în recipientele de condiţionare a aerosolilor: A. tubul plonjor; B. valva de evacuare; C. produsul de distribuit, D. propulsorul; E. capul de pulverizare; Răspuns corect: D 6. C. m. Condiţiile principale la transportarea şi stocarea baloanelor cu aerosoli sunt: A. ferite de lovituri; B. ferite de acţiunea directă a razelor solare; C. ferite de schimbul brusc de temperaturi; D. păstrarea la întuneric; E. păstrarea în apropierea surselor de căldură; Răspuns corect: A, B, C 7. C. m. Cerinţele principale către propulsori sunt: A. să posede acţiune de distrugere asupra stratului de ozon; B. să poată fi transformaţi uşor în stare lichidă la presiuni neânsemnate; C. presiunea vaporilor saturaţi la 20°C să fie în limitele 2 – 8 atm;
 • 2. D. să fie stabili chimic şi să nu hidrolizeze; E. să fie compatibili chimic cu substanţele medicamentoase, să nu irite pielea şi mucoasele, să nu fie toxic; Răspuns corect: B, C, D, E 8. C. m. Următoarele preparate prezintă aerosoli dozaţi: A. Inhalipt; B. Cameton; C. Pantenol; D. Astmopent; E. Becotid; Răspuns corect: D, E 9. C. s. În cazul aerosolilor cu valve dozatoare se utilizează următorul propulsor: A. gaze lichefiate; B. gaze comprimate; C. solvenţi organici uşor volatili; D. propulsor solid; E. bioxidul de carbon; Răspuns corect: A 10. C. m. Care propulsori fac parte din grupa gazelor lichefiate? A. freonii; B. propanul; C. azotul; D. argonul; E. vinilcloridul; Răspuns corect: A, B, E 11. C. m. Metodele de umplere a recipientelor cu aerosoli sunt: A. la temperaturi joase; B. la temperaturi înalte; C. sub vid; D. la presiuni înalte; E. prin amestecare; Răspuns corect: C, D 12. C. m. Recipientele pentru aerosoli trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: A. grosimea uniformă a pereţilor; B. rezistenţă mecanică; C. incolore; D. stabilitate chimică; E. să aibă înveliş de protecţie; Răspuns corect: A, B, D, E 13. C. s. Care este cel mai răspândit material pentru confecţionarea recipientelor pentru aerosoli: A. masă plastică; B. aluminiu; C. sticlă NS – 1, NS – 3; D. polipropilenă; E. oţel inoxidabil; Răspuns corect: C 14. C. m. Care sunt cerinţele principale prevăzute faţă de produsul concentrat în aerosoli: A. să fie stabil din punct de vedere agregativ la variaţii de temperaturi; B. să fie compatibil cu propulsorul şi piesele ambalajului;
 • 3. C. să fie lichid şi cu viscozitate redusă; D. să fie steril şi apirogen; E. să fie inflamabil; Răspuns corect: A, B, C 15. C. s. La ce temperatură se determină etanşietatea recipientelor cu aerosoli: A. 20 – 25°C; B. 30°C; C. 45 – 50°C; D. 70°C; E. 90°C; Răspuns corect: C 16. C. m. În compoziţia aerosolilor spume intră: A. excipienţi pentru unguente; B. linimente; C. dispersii gaz/lichid; D. soluţii sau suspensii ale răşinelor, plastifianţilor, substanţelor medicamentoase; E. substanţe tensioactive macromoleculare; Răspuns corect: C, E 17. C. s. În compoziţia aerosolilor care creează filme elastice intră: A. excipienţi pentru unguente; B. linimente; C. soluţii sau suspensii ale răşinelor, plastifianţilor, substanţelor medicamentoase; D. dispersii gaz/lichid; E. emulgatori; Răspuns corect: C 18. C. m. În compoziţia aerosolilor dezodorizante intră: A. excipienţi pentru unguente; B. plastifianţi, răşine; C. dispersii gaz/lichid; D. emulgatori; E. conservanţi; Răspuns corect: B, C, E 19. C. m. La propelenţi se referă: A. freonii; B. propanul; C. vinilcloridul; D. bioxidul de carbon; E. acetona; Răspuns corect: A, B, C, D, E 20. C. m. Aerosolii pentru uz intern pot conţine substanţe active din următoarele grupe farmacoterapeutice: A. bronhodilatatoare; B. antibiotice; C. antipiretice; D. antihistaminice; E. anestezice; Răspuns corect: A, B, D, E 21. C. s. În industria farmaceutică dintre gazele comprimate ca propulsor cel mai des se foloseşte: A. bioxidul de carbon;
 • 4. B. oxigenul; C. argonul; D. azotul comprimat; E. dioxidul de azot; Răspuns corect: D 22. C. s. Freonului – 12 î-i corespunde următoarea formulă: A. CCl3F; B. CH4; C. CClF2 – CClF2; D. C2H5OH; E. CCl2F2; Răspuns corect: E 23. C. m. Verificarea calităţii aerosolilor constă în determinarea următorilor parametri: A. determinarea rezistenţei mecanice; B. valoarea presiunii; C. controlul etanşietăţii; D. determinarea masei medii de preparat într-o doză; E. determinarea procentului conţinutului ambalajului; Răspuns corect: B, C, D, E 24. C. m. Care propulsori fac parte din grupa gazelor comprimate: A. propanul; B. azotul; C. freonii; D. n – butanul; E. bioxidul de carbon; Răspuns corect: B, E 25. C. m. Gazele folosite ca propulsori la producerea aerosolilor trebuie să fie: A. incolore; B. inodore; C. inerte din punct de vedere chimic; D. neinflamabile; E. punct de fierbere sub temperatura camerei; Răspuns corect: A, B, C, D, E 26. C. m. Aerosolii farmaceutici se pot obţine prin următoarele metode: A. liofilizare; B. precipitare; C. antrenare cu vapori de apă şi condensarea la nivelul căilor respiratorii superioare; D. dispersare cu aer sub presiune (cu ajutorul duzelor); E. dispersare cu un gaz propulsor; Răspuns corect: C, D, E 27. C. m. Aerosolii cu aplicare topică prezintă următoarele avantaje: A. asigură o administrare rapidă şi comodă; B. evită contactul manual cu suprafaţa tratată; C. realizează o repartiţie uniformă a substanţei active pe suprafaţă tratată; D. necesită un proces tehnologic simplu; E. au un preţ de cost redus; Răspuns corect: A, B, C 28. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la aerosolii de uz extern sunt adevărate: A. cele mai multe preparate sunt de tip spray;
 • 5. B. asigură o mai bună protejare a conţinutului faţă de mediul extern; C. gazele propulsoare trebuie să aibă un punct de fierbere scăzut; D. gazele propulsoare trebuie să aibă un punct de fierbere ridicat; E. gazele propulsoare lichefiate trebuie să se evapore în momentul trecerii prin orificiul de emisie; Răspuns corect: A, B, C, E 29. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii sunt valabile pentru aerosoli cu gaze comprimate: A. propulsorul poate fi: CO2, N2O, Ar, N2; B. gazele comprimate pot fi solubile sau insolubile în produsul dispersat; C. sunt puţin sensibili la variaţii de temperatură; D. presiunea în recipient rămâne constantă pe toată durata eliberării conţinutului din recipient; E. presiunea în recipient scade odată cu eliberarea conţinutului din recipient; Răspuns corect: A, B, C, E 30. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii sunt valabile pentru aerosolii cu gaze lichefiate: A. presiunea din recipient este determinată de presiunea de vapori a gazului propulsor, nu şi de cantitatea acestuia; B. propulsorii pot fi consideraţi ca făcând peste integrală din formulă; C. presiunea în recipient rămâne constantă menţinându-se echilibrul între porţiunea de propulsor lichefiat şi fracţiunea în stare de vapori; D. ca gaze lichefiate se folosesc în special derivaţi clorofluoruraţi ai metanului şi etanului; E. se obţin printr-un proces tehnologic simplu şi sunt lipsiţi de toxicitate; Răspuns corect: A, B, C, D 31. C. m. Din categoria gazelor propulsoare lichefiate fac parte: A. azot; B. freon 11; C. argon; D. freon 12; E. freon 114; Răspuns corect: B, D, E 32. C. s. Dimensiunea particulelor pentru aerosolii de inhalaţie destinaţi a fi utilizaţi la nivelul alveolelor pulmonare trebuie să fie: A. între 10 – 30 μm; B. între 30 – 50 μm; C. < 3 μm; D. între 3 – 10 μm; E. > 50 μm; Răspuns corect: C 33. C. m. Valva are rolul de a: A. asigura utilizarea conţinutului aflat sub presiune; B. asigură închiderea etanşă a recipientului; C. permite distribuţia conţinutului printr-o simplă apăsare mecanică; D. asigură dispersarea substanţei active în gazul propulsor; E. toate cele mai sus menţionate; Răspuns corect: A, B, C 34. C. m. Penteraţia aerosolilor în căile respiratorii depinde de: A. mărimea particulelor substanţei active; B. anatomia căilor respiratorii; C. mecanica respiratorie; D. timpul de contact între aerosol şi suprafaţa mucoasei;
 • 6. E. agenţii de vâscozitate utilizaţi în formulare; Răspuns corect: A, B, C, D 35. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul aerosolilor pentru căile respiratorii: A. produc un efect local asupra mucoaselor căilor respiratorii; B. pot conţine antibiotice, bronhodilatatoare, glicozide cardiotonice, vasodilatatoare; C. se folosesc exclusiv pentru efect sistemic; D. conţin particule cu diametrul de volumul micronilor; E. sunt denumiţi şi aerosoli de inhalaţie; Răspuns corect: A, B, D, E CAPSULE GELATINOASE 36. C. s. Capsulele gelatinoase operculate se prepară exclusiv prin: A. liofilizare; B. imersie; C. ştanţare; D. picurare; E. presare; Răspuns corect: B 37. C. m. La fabricarea învelişului capsulelor operculate se pot folosi următoarele grupe de substanţe auxiliare: A. agenţi de opacefiere; A. substanţe tensioactive; B. conservanţi; C. coloranţi; D. lubrifianţi; Răspuns corect: A, B, C, D 38. C. m. În scopul obţinerii capsulelor enterosolubile se folosesc următoarele procedee: A. acoperirea capsulelor cu pelicule de natriu carboximetilceluloză; B. modificarea chimică a gelatinei prin prelucrarea cu formalină; C. introducerea în compoziţia masei gelatinoase a substanţelor stabile în sucul gastric; D. acoperirea capsulelor cu pelicule de acetilftalilceluloză; E. introducerea în compoziţia masei gelatinoase a polivinilpirolidonei; Răspuns corect: B, C, D 39. C. m. Indicaţi dezavantajele capsulelor gelatinoase: A. posibilitatea localizării acţiunii substanţelor medicamentoase; B. sensibilitate înaltă faţă de umiditate; C. apariţia imediată a efectului terapeutic; D. mediu prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor; E. posibilitatea mascării mirosului şi gustului neplăcut al medicamentelor; Răspuns corect: B, D
 • 7. 40. C. s. Următoarele afirmaţii referitoare la capsulele gelatinoase tari sunt adecvate, cu excepţia: A. sunt preparate din gelatină; B. au formă de cilindri alungiţi; C. se conservă în recipiente bine închise; D. conţin substanţe active sub formă de soluţii apoase; E. conţin de obicei substanţe active sub formă de pulberi sau granulate; Răspuns corect: D 41. C. m. Plastifianţii folosiţi la prepararea capsulelor gelatinoase sunt: A. glicerol; B. acetoftalat de celuloză; C. hidroxipropilceluloză; D. sorbitol; E. glucoza; Răspuns corect: A, D 42. C. m. Conform FS ed. XI, controlul calităţii capsulelor gelatinoase constă în determinarea următorilor parametri: A. timpul de dezintegrare; B. timpul de deformare; C. masa medie; D. omogenitatea dozării; E. testul dizolvării; Răspuns corect: A, C, D, E 43. C. m. Coloranţii folosiţi la prepararea capsulelor gelatinoase tari sunt: A. indigotina; B. eritrozina; C. amarant; D. albastru de metil; E. tartrazina; Răspuns corect: A, B, C, E 44. C. m. În calitate de conservanţi în componenţa masei gelatinoase se adaugă: A. nipagină, nipazol; B. cloretonă; C. acid salicilic; D. acid benzoic; E. metabisulfit de sodiu; Răspuns corect: A, C, D, E 45. C. s. Conform FS X, capsulele gelatinoase trebuie să se dezagrege în apă: A. în cel mult 5 minute; B. în cel mult 15 minute; C. în cel mult 30 minute; D. între 30 şi 60 minute; E. în cel mult 60 minute; Răspuns corect: C 46. C. m. În industria farmaceutică capsulele gelatinoase moi se prepară prin: A. imersie; B. ştanţare; C. liofilizare; D. picurare; E. brichetare;
 • 8. Răspuns corect: A, B, D 47. C. m. Indicaţi modul de administrare al capsulelor gelatinoase: A. rectal; B. peroral; C. sublingual; D. parenteral; E. vaginal; Răspuns corect: A, B, E 48. C. s. Următoarele afirmaţii referitoare la capsulele gelatinoase moi sunt adevărate, cu excepţia: A. se mai numesc “perle”; B. sunt constituite dintr-un înveliş continuu şi moale de gelatină; C. au formă sferică sau ovală; D. conţin soluţii uleioase a substanţelor medicamentoase; E. se obţin exclusiv prin metoda de imersie; Răspuns corect: E 49. C. s. Conform cerinţelor farmacopeii capsulele gelatinoase enterosolubile trebuie să se dezagrege: A. în apă, în cel mult 15 minute; B. în pepsină – soluţie acidă, în cel mult 120 minute; C. în soluţie cu mediu bazic în cel mult 60 minute după ce capsulele nu s-au dezagregat în soluţia cu mediu acid în 120 minute; D. în pancreatină – soluţie alcalină în cel mult 120 minute; E. nici una din afirmaţiile de mai sus nu este valabilă; Răspuns corect: C 50. C. m. Care din următoarele afirmaţii referitoare la prepararea capsulelor gelatinoase moi prin picurare sunt adevărate: A. operaţia de umplere şi de formare a capsulelor se face concomitent; B. formarea învelişului capsulelor şi umplerea capsulelor se realizează în două faze distincte; C. mărimea capsulelor poate fi modificată prin ajustarea vitezei de scurgere a soluţiilor medicamentoase; D. produsele lichide se introduc după transformarea lor în paste; E. ca mediu de captare a picăturilor se foloseşte ulei de parafină; Răspuns corect: A, C, E 51. C. m. Nominalizaţi factorii care influenţa efectul terapeutic al substanţelor medicamentoase din capsule: A. grosimea învelişului de gelatină; B. doza substanţei medicamentoase; C. regimul tehnologic de preparare a masei gelatinoase; D. dimensiunile capsulelor; E. granularea substanţei medicamentoase şi adăugarea substanţelor auxiliare; Răspuns corect: B, E 52. C. s. Indicaţi particularităţile procesului tehnologic de preparare a capsulelor gelatinoase prin ştanţare: A. formarea unei picături sferice concomitent cu dozarea soluţiei substanţei medicamentoase; B. formarea capsulelor cu ajutorul a două injectoare concentrice; C. formarea capsulelor prin scufundarea formelor metalice răcite în masa gelatinoasă;
 • 9. D. formarea benzilor de gelatină, formarea jumătăţilor de capsulă cu umplerea concomitentă şi sudarea capsulelor; E. formarea capsulelor are loc cu ajutorul formelor cilindrice; Răspuns corect: D 53. C. m. Care dintre substanţele nominalizate pot intra în compoziţia masei pentru prepararea capsulelor gelatinoase: A. gelatina; B. amidonul; C. apa; D. glicerol; E. nipagina; Răspuns corect: A, C, D, E 54. C. m. Avantajele capsulelor ca formă medicamentoasă sunt următoarele: A. posibilitatea incapsulării substanţelor colorante; B. posibilitatea mascării mirosului şi a gustului neplăcut al medicamentelor; C. posibilitatea protecţiei substanţei medicamentoase de acţiunea factorilor mediului ambiant; D. posibilitatea incapsulării soluţiilor apoase a substanţelor medicamentoase; E. posibilitatea dezvoltării favorabile a microorganismelor; Răspuns corect: A, B, C 55. C. m. Selectaţi din lista nominalizată preparatele care se eliberează în capsule gelatinoase moi; A. soluţie uleioasă vitamina A; B. levomicitină; C. aevit; D. ulei de ricin; E. lincomicină hidrohlorid; Răspuns corect: A, C, D 56. C. s. Pentru spălarea capsulelor gelatinoase obţinute prin imersie se foloseşte: A. apa; B. glicerolul; C. uleiul de parafină; D. acetona; E. alcoolul izopropilic; Răspuns corect: E 57. C. s. Pentru înlăturarea bulelor de aer din masa gelatinoasă înainte de imersie se foloseşte următorul procedeu: A. filtrarea; B. centrifugarea; C. asprirarea aerului cu pompa de vid; D. decantarea; E. masa este supusă acţiunii presiunii aerului; Răspuns corect: C 58. C. s. Omogenitatea dozării substanţelor medicamentoase în capsule se determină când doza acesteia constituie: A. mai mult de 100 mg; B. 50 mg şi mai puţin; C. 50 mg – 100 mg; D. 1 mg şi mai puţin; E. până la 100 mg;
 • 10. Răspuns corect: B 59. C. s. La prepararea capsulelor prin ştanţare procedeul Colton se deosebeşte de metoda Scherer prin: A. capsulele sunt umplute numai pe jumătate; B. lipsa liniei mediane la perimetru; C. prezenţa liniei mediane care reprezintă locul de sudare; D. pentru ştanţare se folosesc matriţe sub formă de valţuri; E. benzile de gelatină se introduc între valţuri în poziţie verticală; Răspuns corect: A 60. C. m. Dintre metodele de preparare a capsulelor nominalizate selectaţi metodele bazate pe presarea benzilor de gelatină: A. metoda imersiei; B. metoda picurării; C. metoda ştanţării; D. metoda scufundării; E. metoda cu matriţe rotative; EMPLASTRE, LICHIDE ADEZIVE, SINAPISME 61. C. m. În funcţie de modul de acţiune emplastrele se clasifică în: A. epidermice; B. endermatice; C. de plumb; D. cauciucate; E. diadermatice; Răspuns corect: A, B, E 62. C. m. Masele pentru emplastre conţin următoarele grupe de substanţe auxiliare: A. plastifianţi; B. antioxidanţi; C. substanţe aderente; D. substanţe care îmbunătăţesc proprietăţile reologice; E. substanţe care neutralizează acizii răşinoşi; Răspuns corect: A, B, C, D, E 63. C. s. Pentru fabricarea emplastrului simplu de plumb în calitate de materie primă se folosesc: A. ulei de floarea soarelui, cauciuc, oxid de plumb; B. benzen, lanolină, oxid de plumb, oxid de zinc; C. lanolină, colofoniu, oxid de plumb; D. ulei de floarea soarelui, grăsime de porc, oxid de plumb, apă; E. benzen, cauciuc, oxid de plumb; Răspuns corect: D 64. C. m. La emplastrele lichide (cleiuri dermatologice) se referă: A. colodiu elastic; B. cerigelul; C. furaplastul cu perclorvinil; D. cleolul; E. emplastru cu extract de ardei; Răspuns corect: A, B, C, D 65. C. m. La emplastrele obişnuite (simple) se referă: A. emplastru simplu de plumb; B. emplastru cu epilină;
 • 11. C. emplastru de plumb compus; D. emplastru cu acrihină; E. emplastrul cu extract de ardei; Răspuns corect: A, B, C, D 66. C. s. Emplastrul adeziv elastic extern are următoarea compoziţie: A. cauciuc, colofoniu, lanolină, parafină lichidă, fenil – β – naftilamină, benzină, sulf; B. cauciuc, zinc oxid, lanolină, parafină lichidă, fenil – β – naftilamină, benzină; C. colofoniu, oxid de zinc, lanolină, parafină lichidă, acid salicilic, fenil – β – naftilamină; D. cauciuc, colofoniu, oxid de zinc, fenil – β – naftilamină; E. cauciuc, colofoniu, benzină, oxid de zinc, lanolină, ceară, fenil – β – naftilamină; Răspuns corect: E 67. C. m. În calitate de substanţe capabile să formeze filme elastice în compoziţia emplastrelor lichide se folosesc: A. colodiu; B. colofoniu; C. polimetacrilaţi; D. etilceluloza; E. polietilenglicol; Răspuns corect: A, B, C, D 68. C. m. Procesul tehnologic de fabricare a sinapismelor cuprinde următoarele faze de lucru: A. presarea seminţelor; B. degresarea seminţelor presate; C. hidroliza măcuhului obţinut; D. prepararea masei de muştar; E. întinderea masei pe bandă de hârtie; Răspuns corect: A, B, D, E 69. C. m. Care dintre compuşii nominalizaţi asigură efectul terapeutic al sinapismelor: A. sinigrina; B. alilizotoicianat; C. emulsina; D. uleiul gras; E. mirosina; Răspuns corect: A, B, C 70. C. s. Sinapismele se referă la emplastrele: A. de plumb; B. răşinoase; C. cerate; D. cauciucate; E. lichide; Răspuns corect: D 71. C. s. Înainte de aplicare sinapismele se cufundă în apă cu temperatura: A. + 20°C; B. + 30°C; C. + 37°C; D. + 25°C; E. +45°C; Răspuns corect: C 72. C. m. Condiţiile şi termenul de păstrare a sinapismelor sunt următoarele: A. la rece;
 • 12. B. la loc uscat; C. în loc ferit de lumină; D. timp de 8 luni; E. timp de 1 an; Răspuns corect: B, D 73. C. m. Cataplasmele se folosesc în răceli şi artroze, afecţiuni reumatismale datorită acţiunii: A. antihistaminice; B. analgezice; C. rubefiante; D. calmante; E. hipermiante; Răspuns corect: C, E 74. C. s. Ca produs intermediar la fierberea emplastrului simplu de plumb se formează: A. săpunul de plumb; B. glicerolul; C. sulfatul de plumb; D. carbonatul de plumb; E. grăsimi nesăpunificate; Răspuns corect: B 75. C. m. Emplastrul simplu de plumb serveşte ca semifabricat la fabricarea: A. leucoplastrului; B. emplastrului de plumb compus; C. emplastru cu eplină; D. emplastrului bactericid; E. emplastrului cu extract de ardei; Răspuns corect: B, C 76. C. s. În calitate de antioxidant al cauciucului în compoziţia emplastrului adeziv elastic extern se adaugă: A. nipagină; B. nipazol; C. butiloxianizol; D. fenil – β – naftilamină; E. α – tocoferol; Răspuns corect: D 77. C. s. Pentru a micşora acţiunea iritantă a colofoniului asupra pielii, în compoziţia leucoplastului se adaugă: A. oxid de zinc; B. lanolină anhidră; C. ceară galbenă; D. cauciuc; E. oxid de plumb; Răspuns corect: A 78. C. m. La fabricarea emplastrelor cauciucate, benzina serveşte ca dizolvant pentru: A. colofoniu; B. fenil – β – naftilamină; C. cauciuc; D. zinc oxid; E. ceară; Răspuns corect: A, C
 • 13. 79. C. m. Ca substanţe antiseptice în compoziţia emplastrului bactericid se foloseşte: A. dioxidina; B. furacilina; C. sintomicina; D. verde de briliant; E. furadonina; Răspuns corect: B, C, D 80. C. s. La fierberea emplastrului simplu de plumb în prezenţa apei are loc o reacţie de: A. oxidare; B. reducere; C. esterificare; D. neutralizare; E. saponificare; Răspuns corect: E FORME MEDICAMENTOASE RECTALE, VAGINALE ŞI URETRALE 81. C. s. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la supozitoare nu este adevărată: A. conţin doze unitare din una sau mai multe substanţe active; B. sunt destinate administrării pe cale rectală, vaginală sau uretrală; C. se pot obţine prin presare, topire şi turnare; D. se folosesc exclusiv pentru acţiune locală; E. se conservă în recipiente bine închise, la cel mult 25°C; Răspuns corect: D 82. C. m. Pe cale industrială supozitoarele se fabrică prin următoarele procedee: A. imersie; B. turnare; C. modelare manuală; D. presare; E. dispersare; Răspuns corect: B, D 83. C. m. Administrarea pe cale rectală se recomandă: A. în cazul substanţelor care sunt modificate în contact cu sucurile digestive; B. la copii; C. în cazul substanţelor care sunt inactivate la nivelul ficatului; D. în cazul sfincterelor relaxate; E. în cazurile de alterări ale mucoasei gastrice; Răspuns corect: A, B, C, E 84. C. m. Dezavantajele untului de cacao ca excipient la prepararea supozitoarelor sunt: A. existenţa fenomenului de polimorfism; B. absenţa contracţiei de volum; C. tendinţa de râncezire; D. capacitatea scăzută de încorporare a apei; E. posibilitatea de prelucrare a supozitoarelor prin modelare manuală, presare, topire şi turnare în forme; Răspuns corect: A, B, C, D 85. C. m. Polietilenglicolii ca excipienţi pentru supozitoare prezintă următoarele caracteristici:
 • 14. A. se pretează la prepararea supozitoarelor prin modelare manuală; B. râncezesc cu uşurinţă; C. cedează substanţele medicamentoase prin dizolvare; D. nu prezintă tendinţa de scurgere din cavităţile în care se introduc; E. sunt higroscopice; Răspuns corect: C, D, E 86. C. s. Conform farmacopeei, supozitoarele se conservă în ambalaj bine închis la temperatura; A. rece (2 – 8°C); B. loc răcoros (8 –15°C); C. cel mult 20°C; D. cel puţin 25°C; E. orice temperatură; Răspuns corect: C 87. C. s. Care dintre următoarele preparate nu sunt destinate administrării vaginale; A. ovule; B. capsule gelatinoase moi; C. pesării; D. globule; E. rectiole; Răspuns corect: E 88. C. s. Timpul deformării complete pentru supozitoare trebuie să constituie: A. nu mai puţin de 3 – 4 min; B. nu mai mult de 3- 4 min; C. 5 min; D. 15 min; E. 30 min; Răspuns corect: B 89. C. m. Care dintre următoarele substanţe sunt administrării pe cale rectală pentru acţiune locală; A. astringente; B. antiseptice; C. emoliente; D. hemostatice; E. anestezice locale; Răspuns corect: A, C, D, E 90. C. m. În supozitoare vaginale se pot incorpora substanţe: A. antiseptice; B. antifungice; C. antipiretice; D. antihemoragice; E. anticoncepţionale; Răspuns corect: A, B, D, E 91. C. m. Avantajele capsulelor rectale faţă de supozitoare sunt următoarele: A. sunt mai stabile la temperaturi ridicate; B. sunt mai comode în administrare, păstrare şi transportare; C. substanţa medicamentoasă este absorbită mai rapid; D. substanţa medicamentoasă este absorbită mai încet; E. procesul tehnologic de fabricare este mult mai simplu; Răspuns corect: A, B, C
 • 15. 92. Supozitoarele rectale pentru adulţi (N 2) trebuie să aibă masa cuprinsă între; A. 1 – 2 g; B. 1 – 3 g; C. 2 – 3 g; D. 2 – 4 g; E. 3 – 4 g; Răspuns corect: C 93. C. m. Ca înlocuitori ai untului de cacao la prepararea supozitoarelor se folosesc: A. masa Estarinum; B. masa gelatinoasă; C. lassupol G; D. masa de glicerină cu stearină; E. massupol; Răspuns corect: A, C, E 94. C. s. Rectiolele se mai numesc şi: A. capsule gelatinose rectale; B. rectotampoane; C. clisme; D. microclisme; E. pesarii; Răspuns corect: D 95. C. m. Ovulele pot conţine substanţe active cu acţiune: A. antiseptică; B. analgezic – antipiretică; C. antihemoragică; D. antihelmintică; E. anticoncepţională; Răspuns corect: A, C, E 96. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la supozitoarele obţinute prin liofilizare sunt adevărate: A. apa conţinută este îndepărtată la temperaturi ridicate; B. sunt poroase; C. sunt rezistente; D. la preparare se folosesc substanţe hidrofile macromoleculare (gelatină, alginaţi, derivaţi de celuloză); E. este indicată prepararea lor în cazul substanţelor termostabile; Răspuns corect: B, C, D 97. C. m. Care dintre următoarele tipuri de forme farmaceutice pot fi folosite pentru administrare vaginală: A. soluţii; B. unguente; C. supozitoare; D. comprimate; E. capsule gelatinoase moi; Răspuns corect: A, B, C, D, E 98. C. s. Supozitoarele rectale pentru copii (N1) trebuie să aibă masă cuprinsă între: A. 1 – 2 g; B. 1 – 3 g; C. 2 – 3 g; D. 2 – 4 g;
 • 16. E. 3 – 4 g; Răspuns corect: A 99. C. m. Coborârea punctului de topire al untului de cacao se produce la asocierea cu: A. cloralhidrat; B. azotat de argint; C. acetat de plumb; D. camfor; E. fenol; Răspuns corect: A, D, E 100. C. m. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la supozitoarele rectale sunt adevărate: A. are formă cilindrico – conică sau de torpilă; B. au diametrul bazei de 8 – 10 mm; C. au lungimea de 20 – 30 mm; D. au masa de 2 – 3 g pentru adulţi; E. au masa de 1 – 2 g pentru copii; Răspuns corect: A, B, C, D, E UNGUENTE, LINIMENTE, PASTE, SUSPENSII ŞI EMULSII FARMACEUTICE 101. C. m. Pentru omogenizarea emulsiilor în condiţii de uzină se folosesc: A. omogenizatorul cu două sau trei valţuri; B. reactorul – omogenizator; C. moara cu pietre; D. aparatul cu rotor pulsativ; E. morile coloidale (prin fricţiune; cu rotor şi bile; cu vibrocavitaţie); Răspuns corect: D, E 102. C. s. Indicaţi care din prescripţiile următoare reprezintă paste farmaceutice: A. amidoclorură de mercur 10,0; vaselină 60,0; lanolină 30,0; B. kaliu iodid 50,0; tiosulfat de sodiu 1,0; apă purificată 44,0; lanolină anhidră 135,0; excipient emulsiv 270,0; C. acid salicilic 2,0; oxid de zinc 25,0; vaselină 48,0; D. amicazol 5,0; esterul monoetilic al etilenglicolului 4,5; lanolină anhidră 10,0; emulgatorul T-2 20,0; alcool cinamic 0,15; tetraborat de sodiu 1,5; apă purificată 48,85; E. acid undecilenic 8,0, cupru undicelinat 8,0; esterul paraclorfenilic al glicerolului 4,0; emulgatorul N 1 7,0; etilceluloză 4,0; apă purificată ad 100,0; Răspuns corect: C 103. C. m. Standardizarea linimentelor are loc conform următorilor indici de calitate: A. dozarea principiilor active; B. valoarea pH-ului mediului; C. gradul de dispersie al fazei solide în suspensii şi al picăturilor în emulsii; D. stabilitatea termică; E. rezistenţa la îngheţ; Răspuns corect: A, B, C, D, E 104. C. s. Pentru producerea unguentelor în condiţii de uzină se foloseşte următorul aparat: A. malaxoare cu turbină; B. aparatul cu rotor pulsativ;
 • 17. C. moara coloidală; D. fluerul fluid; E. emiţătorul magnitostrictor; Răspuns corect: B 105. C. s. Diapazonul undelor ultrasonore se află în limitele: A. peste 1010 Hz; B. de la 16000 până la 1010 Hz; C. până la 16 Hz; D. de la 16 până la 16000 Hz; E. până la 16000 Hz; Răspuns corect: B 106. C. m. Pe ce principiu se efectuează forfecarea în morile coloidale la producerea suspensiilor şi emulsiilor: A. triturarea particulelor solide; B. lovirea; C. triturarea şi lovirea; D. cavitaţia; E. tăierea; Răspuns corect: A, B, C, D 107.C. s. Pentru producerea suspensiilor industriale se utilizează următorul aparat: A. fluerul fluid; B. emiţătorul magnitostrictor; C. moara coloidală cu rotor şi bile; D. malaxorul universal; E. malaxorul cu turbină; Răspuns corect: C 108. C. m. Ce exigenţe sunt înaintate faţă de emulsiile şi suspensiile parenterale: A. transparenţă; B. sterilitate; C. incolore; D. lipsite de impurităţi mecanice, vizibile, omogene; E. apirogenitate; Răspuns corect: B, D, E 109. C. m. Ce metode de fabricare a linimentelor se folosesc în condiţii de uzină: A. amestecarea cu ajutorul malaxoarelor rapide şi a aparatului cu rotor pulsativ; B. micronizarea cu ajutorul infrasunetului; C. forfecarea în mediu lichid în morile coloidale; D. micronizarea cu ajutorul ultrasunetului; E. amestecarea intensivă hipersonoră; Răspuns corect: A, C, D 110. C. m. Stabilitatea fizică a unei emulsii este influenţată de: A. diferenţa de densităţi dintre faze; B. viscozitatea mediului de dispersie; C. raportul de concentraţie al fazelor; D. diametrul particulelor fazei dispersate; E. tensiunea interfacială; Răspuns corect: B, C, D, E 111. C. m. Tweenurile folosite ca emulgatori sunt: A. derivaţi de polioxietilen ai esterilor graşi cu sorbitanul; B. esteri ai acizilor graşi cu polietilenglicoli;
 • 18. C. emulgatori de tip A/U; D. emulgatori de tip U/A; E. neionogeni; Răspuns corect: A, D, E 112. C. s. Emulsiile parenterale sunt exclusiv emulsii de tipul: A. A/U; B. U/A; C. U/A/V; D. A/U/A; E. toate tipurile de mai sus; Răspuns corect: B 113. C. m. Pentru asigurarea stabilităţii microbiologice a unei emulsii de uz intern se recomandă adaos de: A. nipagin; B. nipazol; C. α – tocoferol; D. acid benzoic; E. butilhidroxianisol; Răspuns corect: A, B, E 114.C. m. Vâscozitatea emulsiilor depinde de: A. vâscozitatea fazei externe; B. vâscozitatea fazei interne; C. concentraţia fazei disperse; D. gradul de dispersie; E. natura emulgatorului; Răspuns corect: A, B, C, D, E 115. C. m. Prepararea aseptică se foloseşte la obţinerea suspensiilor care se aplică pe: A. plăgi; B. arsuri; C. pielea sugarilor; D. pielea capului; E. mucoasa oculară; Răspuns corect: A, B, C, E 116. C. m. Următoarele afirmaţii referitoare la suspensiile injectabile sunt adevărate: A. se prepară din substanţe active aduse la gradul de fineţe prevăzut în monografia respectivă; B. în cazul suspensiilor injectabile uleioase se admite o uşoară încălzire, la 37°C, înainte de administrare; C. se administrează i/m; D. se administrează i/v; E. se pot prepara cu sau fără adaos de agenţi de suspendare; Răspuns corect: A, B, C, E 117. C. m. Modul de acţiune al agenţilor stabilizanţi folosiţi la prepararea suspensiilor se manifestă prin: A. mărirea vâscozităţii mediului de dispersie; B. formarea de filme în jurul particulelor de substanţă insolubilă; C. scăderea tensiunii interfaciale solid/lichid; D. conferirea de sarcini electrice; E. micşorarea razei particulelor; Răspuns corect: A, B, C, D 118. C. m. Substanţele tensioactive facilitează suspendarea, deoarece:
 • 19. A. se absorb la interfaţa aer – lichid; B. se absorb la instalaţia solid – lichid; C. reduc tensiunea interfacială solid – lichid; D. măresc tensiunea superficială a lichidului; E. favorizează umectarea solidului; Răspuns corect: A, B, C, E 119. C. s. Conform farmacopeei FR X pastele sunt unguente – suspensii în care faza dispersată depăşeşte: A. 10%; B. 15%; C. 20%; D. 25%; E. 30% din masa unguentului; Răspuns corect: D 120. C. s. Conform FR X cremele sunt unguente – emulsii în care faza apoasă depăşeşte: A. 5%; B. 10%; C. 20%; D. 30%; E. 40% din masa unguentului; Răspuns corect: B 121. C. m. Care din următoarele afirmaţii referitoare la bazele de unguent grase sunt adevărate: A. sunt denumite şi baze anhidre lipofile; B. pot conţine grăsimi, uleiuri vegetale şi animale, hidrocarburi, siliconi; C. se pot îndepărta prin spălare cu apă; D. cele care pot incorpora apa ca fază internă se numesc baze de absorbţie; E. nici una dintre afirmaţiile de mai sus; Răspuns corect: A, B, D 122. C. m. Care din următoarele afirmaţii referitoare la bazele de unguent hidrosolubile sunt adevărate: A. în general nu sunt inerte din punct de vedere fiziologic; B. se usucă şi formează film la locul de aplicare; C. se îndepărtează uşor prin spălare cu apă; D. pH – ul poate fi uşor reglat prin tamponare; E. consistenţa este influenţată considerabil de temperatură; Răspuns corect: B, C, D 123. C. m. Bazele de unguent hidrosolubile sunt indicate în tratamentul: A. bolnavilor cu pielea sensibilă la grăsimi; B. pielii acoperite cu păr; C. pielii traumatizate; D. afecţiunilor mucoaseor; E. afecţiunilor oftalmice; Răspuns corect: A, B, C, D, E 124. C. m. Excipientul emulsiv pentru prepararea unguentului cu sulf se prepară din următoarele componente: A. apă purificată; B. lanolină; C. emulgator T – 2; D. parafină solidă;
 • 20. E. vaselină; Răspuns corect: A, C, E 125. C. s. Care dintre următoarele unguente se păstrează la lista A: A. unguentul cu hidrocortizon acetat 1%; B. unguentul cu clotrimazol 1%; C. unguentul cu clorhidrat de pilocarpină 2%; D. unguentul cu fenilbutazonă 4%; E. unguentul cu oxid de zinc 10%; Răspuns corect: C 126. C. m. Conform FR X, care dintre următoarele afirmaţii referitoare la unguente sunt adevărate: A. sunt preparate farmaceutice semisolide; B. sunt destinate aplicării pe piele sau pe mucoase; C. se folosesc în scop terapeutic sau de protecţie; D. sunt constituite din excipienţi în care se pot incorpora substanţele active; E. se conservă în recipiente bine închise, la rece; Răspuns corect: A, B, C, D 127. C. m. Conform FR X, care dintre următoarele afirmaţii referitoare la unguente oftalmice sunt adevărate: A. sunt preparate farmaceutice semisolide, sterile; B. sunt destinate aplicării pe mucoasa conjunctivală; C. se prepară în condiţii aseptice; D. la preparare se folosesc în general baze de unguent liposolubile şi neiritante pentru mucoasa conjunctivală; E. substanţele active se incorporează în baza de unguent sub formă de soluţii sau pulberi micronizate; Răspuns corect: A, B, C, D, E 128. C. s. Conform FR X, în unguentele suspensii oftalmice, particulele trebuie să prezinte un diametru de cel mult: A. 25μm pentru 90% şi 50 μm pentru 10% din particulele examinate; B. 50 μm pentru 90% şi 100 μm pentru 10% din particulele examinate; C. 50 μm pentru 90% şi 180 μm pentru 10% din particulele examinate; D. 25 μm pentru 75% şi 50 μm pentru 25% din particulele examinate; E. 50 μm pentru 75% şi 100 μm pentru 25% din particulele examinate; Răspuns corect: A 129. C. s. Conform FRX, unguentele oftalmice se condiţionează în recipiente care conţin cel mult: A. 5 g unguent; B. 10 g unguent; C. 15 g unguent; D. 20 g unguent; E. 50 g unguent; Răspuns corect: B 130. C. s. Conform FRX, unguentele oftalmice se conservă la o temperatură de cel mult: A. 8°C; B. 15°C; C. 25°C; D. 40°C; E. FRX nu face nici o precizare în acest sens; Răspuns corect: C
 • 21. 131. C. s. Indicaţi aparatul care constă din 2 discuri, aşezate orizontal unul deasupra altuia. Discul inferior se roteşte, cel superior este imobil şi este unit cu pâlnia de alimentare a unguentului: A. dismembratorul; B. dezintegratorul; C. moara coloidală; D. moara cu discuri; E. moara cu 3 valţuri; Răspuns corect: D 132. C. m. În cazul dispersării cu ajutorul ultrasunetului are loc: A. o acţiune hidraulică puternică care duce la turbulenţă şi pulsarea amestecului; B. crearea alternativă a zonelor de contracţie şi dilatare a lichidului; C. crearea bulelor de cavitaţie în timpul contracţiei; D. crearea bulelor de cavitaţie în timpul dilatării; E. crearea bulelor de cavitaţie la interfaţa dintre faze; Răspuns corect: B, D 133. C. m. Pentru dispergarea mecanică în mediu lichid se folosesc: A. malaxoare cu elice; B. aparatul cu rotor pulsativ; C. malaxoare cu turbină; D. fluerul fluid; E. morile cu jet; Răspuns corect: A, B, C, D 134. C. m. În industrie suspensiile se fabrică prin următoarele metode: A. sedimentare; B. amestecare intensivă; C. dispersarea fazei solide în faza lichidă; D. condensare; E. dispersarea ultrasonoră; Răspuns corect: B, C, D, E 135. C. s. Consecutivitatea topirii componentelor din compoziţia excipientului are loc: A. în ordinea creşterii temperaturii de topire; B. în ordinea descreşterii temperaturii de topire; C. în primul rând se topesc excipienţii hidrocarburaţi, apoi graşi; D. în primul rând se topesc excipienţii graşi, apoi hidracarburaţi; E. componentele excipientului se dizolvă la încălzire în uleiuri grase sau minerale; Răspuns corect: B 136. C. m. Pentru omogenizarea unguentelor în industrie se folosesc: A. panelul electric pentru topirea bazelor de unguent; B. emiţătoare magnitostrictori; C. aparatul cu rotor pulsativ; D. moara cu pietre; E. morile cu valţuri; Răspuns corect: C, D, E 137. C. m. Faţă de excipienţii pentru unguente sunt înaintate următoarele cerinţe: A. inofensitate; B. compatibilitate cu substanţele medicamentoase; C. transparenţă; D. rezistenţă mecanică; E. puritate microbiologică;
 • 22. Răspuns corect: A, B, E 138. C. m. Care dintre următoarele unguente produse industrial prezintă unguente – suspensii: A. cu mercur alb; B. cu streptocidă; C. cu camfor; D. cu oxid de zinc; E. cu sulf; Răspuns corect: A, B, D, E 139. C. m. Ca ambalaj pentru unguente poate servi: A. tuburile din aluminiu; B. cutii de carton pergamenate; C. borcane din sticlă; D. tuburi din polietilenă; E. panele din mase plastice cu capac; Răspuns corect: A, C, D 140. C. m. Aprecierea calităţii unguentelor are loc conform următoarelor parametri: A. dozarea principiilor active; B. valoarea pH-ului; C. mărimea particulelor în unguentele suspensii; D. proprietăţile reologice; E. omogenitatea; Răspuns corect: A, B, C, D, E 141. C. m. Proprietăţile consistente ale unguentelor se apreciază conform următorilor parametri: A. gradul cedării principiilor active; B. densitatea; C. viscozitatea; D. plasticitatea; E. penetraţia; Răspuns corect: C, D, E 142.C. m. La componentele hidrofile a excipienţilor pentru unguente se referă: A. metilceluloza; B. ulei de piersic; C. vaselina; D. polietilenglicolii; E. polivinilpirolidona; Răspuns corect: A, D, E 143. C. m. La componentele lipofile a excipienţilor pentru unguente se referă: A. natriu carboximetilceluloză; B. uleiurile hidrogenizate; C. siliconii; D. parafina; E. vaselina; Răspuns corect: B, C, D, E 144. C. s. Scopul principal la omogenizarea unguentelor este: A. repartizarea uniformă a substanţei medicamentoase în excipient; B. micşorarea dimensiunilor particulelor fazei solide în unguentele suspensii; C. micşorarea proprietăţilor reologice ale unguentelor (plasticitatea şi penetraţia); D. sporirea disponibilităţii biologice a substanţelor medicamentoase;
 • 23. E. pentru realizarea tuturor parametrilor indicaţi mai sus; Răspuns corect: B 145.C. s. Factorul principal, care poate influenţa efectul terapeutic al unguentelor este: A. tehnologia de fabricare a unguentului; B. natura excipientului; C. cantitatea de unguent aplicată pe piele sau mucoase; D. coeficientul de repartiţie a substanţei medicamentoase în excipient şi prin piele; E. prezenţa substanţelor tensioactive; Răspuns corect: B 146. C. s. În ce cazuri la fabricarea suspensiilor şi emulsiilor procesul tehnologic prevede mărunţirea extrafină a fazei dispersate: A. la obţinerea mixturilor; B. la fabricarea unguentelor oftalmice; C. la fabricarea linimentelor; D. la fabricarea suspensiilor şi emulsiilor parenterale; E. la producerea comprimatelor; Răspuns corect: D 147. C. s. Conform FRX, prepararea bazelor grase de unguent se realizează prin: A. topirea componentelor la 37°C; B. dispersarea fazei apoase în faza grasă; C. dispersarea fazei grase în faza apoasă; D. triturarea la mojar a componentelor; E. amestecarea până la răcire a componentelor topite şi eventual filtrate; Răspuns corect: E 148. C. s. Toate afirmaţiile următoare privitoare la bazele hidrosolubile sunt adevărate, cu excepţia: A. sunt inerte din punct de vedere fiziologic; B. se usucă şi formează film la locul de aplicare; C. consistenţa este influenţată considerabil de temperatură; D. pH – ul poate fi uşor reglat prin tamponare; E. sunt lavabile; Răspuns corect: C 149. C. s. Testul de acantoză permite să se tragă concluzia asupra: A. capacităţii bazelor de unguent de a absorbi apa; B. capacităţii de cedare a substanţei active din excipienţi; C. toleranţei fiziologice a bazelor de unguent; D. viscozităţii bazelor de unguent; E. capacităţii de întindere a bazelor de unguent; Răspuns corect: C 150. C. m. Indicele de apă se determină la următorii excipienţi: A. baze de unguent emulsie A/U; B. baze de unguent emulsie U/A; C. hidrogeluri; D. baze de absorbţie; E. vaselină. Răspuns corect: A, D
 • 24. PROCESE ŞI APARATELE PRINCIPALE ALE TEHNOLOGIEI MEDICAMENTELOR 151. C. m. Producerea industrială a medicamentelor se normează de către următoarele acte normative: A. monografie farmacopeică sau monografie farmacopeică temporară; B. regulament tehnologic; C. reţetă; D. instrucţiune de utilizare; E. licenţă; B. Răspuns corect: A, B 152. C. s. Coeficientul de consum reprezintă: A. cantitatea de substanţe, folosite pentru obţinerea unei cantităţi anumite de produs finit; B. raportul dintre masa componentelor iniţiale şi masa produsului finit; C. raportul dintre masa produsului finit şi masa produselor iniţiale; D. raportul dintre masa pierderilor şi masa substanţelor iniţiale; E. suma cantităţilor pierderilor şi a substanţelor iniţiale; Răspuns corect: B 153. C. m. Calitatea cernerii şi productivitatea sitelor depinde de: A. forma şi dimensiunile ochiurilor sitei; B. grosimea stratului de material pe sită; C. umiditatea materialului; D. viteza de mişcare a materialului pe sită; E. caracterul mişcării şi calea parcursă de materială; Răspuns corect: A, B, C, D, E 154. C. m. Pentru amestecarea materialelor solide se folosesc următoarele tipuri de malaxoare: A. reactoare; B. cu corp rotativ; C. prin suspendare în aer; D. cu palete rotative; E. cu acţiune centripetă; Răspuns corect: B, C, D, E 155.C. s. În care compartiment al regulamentului tehnologic industrial sunt descrise proprietăţile farmacologice ale preparatului: A. caracteristica produsului finit; B. caracteristica materiei prime şi a semifabricatelor; C. descrierea procesului tehnologic; D. schema aparatajului tehnologic; E. bilanţul material; Răspuns corect: A 156. C. m. Indicaţi ce informaţie este oglindită în numărul seriei unui medicament produs industrial: A. numărul ordinului pentru acest preparat; B. numărul de ordine al produsului; C. unul din punctele ordinului MS; D. anul de fabricaţie; E. anul confirmării ordinului MS; Răspuns corect: B, D
 • 25. 157.C. s. Indicaţi modul corect de înscriere al termenului de valabilitate pentru un medicament produs industrial: A. 12.09.04; B. IX.01.04; C. VII.04; D. 25.03.04; E. 3.4.04; Răspuns corect: C 158. C. m. Care sunt criteriile de clasificare a maşinelor pentru mărunţire: A. după modul de mărunţire al materialului; B. după caracterul instrumentului care produce mărunţirea; C. după gradul de mărunţire al materialului; D. după productivitatea morilor; E. după viteza de turaţie a tobei, discului etc.; Răspuns corect: A, B, C 159. C. s. Productivitatea mare a sitelor vibratoare se explică prin faptul, că: A. sita are o viteză mare de turaţie a axului, pe care este fixat grătarul; B. pe suprafaţa sitei se află un strat gros de material destinat cernerii; C. sita are o suprafaţă mare de cernere; D. oscilabile de intensitate înaltă aruncă materialul aflat pe sită, creând astfel posibilitatea de a nimeri pe suprafaţa sitei tuturor particulelor mici; E. sita are un diametru mare al ochiurilor; Răspuns corect: D 160. C. s. Care sunt factorii ce influenţează randamentul sitelor: A. dimensiunile şi forma ochiurilor; B. grosimea stratului de material pe sită; C. umiditatea materialului; D. caracterul mişcării şi calea parcursă de material; E. toţi factorii de mai sus; Răspuns corect: E 161. C. m. Pulverizarea în morile cu bile se bazează pe principiul: A. strivirii; B. despicării; C. lovirii; D. forfecării; E. triturării; Răspuns corect: A, C, E 162. C. s. Pentru obţinerea speciilor produsele vegetale se mărunţesc cu ajutorul: A. concasorului cu cilindri; B. tocătoarelor; C. dezintegratoarelor; D. dezmembratoarelor; E. concasorului cu ciocane; Răspuns corect: B 163. C. m. Solubilitatea căror dintre substanţelor nominalizate scade prin încălzire: A. hidroxidul de calciu; B. furacilina; C. glicerofosfatul de calciu; D. metilceluloza; E. hexametilentetramina;
 • 26. Răspuns corect: A, C, D 164. C. m. Cu degajare de căldură se dizolvă următoarele substanţe: A. glucoza; B. sulfatul de cupru anhidru; C. hidroxidul de sodiu; D. carbonatul de potasiu; E. etanolul; Răspuns corect: B, C, D, E 165. C. m. Prepararea soluţiilor în baza solvenţilor volatili se va realiza respectând următoarele condiţii: A. dizolvarea se va face fără încălzire; B. dizolvarea se va realiza în reactoare închise etanş; C. dizolvarea se va face prin încălzire; D. filtrarea soluţiilor se va face sub presiune; E. filtrarea soluţiilor se va face sub vid; Răspuns corect: A, B, D 166.C. s. Se pararea corpurilor solide de lichide prin sedimentare se supune legii lui: A. Hagen – Poisseuille; B. Dalton; C. Pascal; D. Stokes; E. Fick; Răspuns corect: D 167. C. s. Forţa mitrică a filtrării o constituie: A. suprafaţa filtrului; B. grosimea stratului filtrant; C. diferenţa de presiuni pe ambele părţi ale filtrului; D. vâscozitatea lichidului; E. timpul filtrării; Răspuns corect: C 168. C. m. La metodele de separare a fazei solide şi lichide se referă: A. presarea; B. filtrarea; C. liofilizarea; D. centrifugarea; E. decantarea; Răspuns corect: A, B, D, E 169. C. m. Sedimentarea la temperaturi sub 10°C se folosesc la purificarea următoarelor forme farmaceutice: A. preparate maximal purificate; B. tincturi; C. soluţiilor injectabile în fiole; D. extracte fluide; E. opoterapicelor; Răspuns corect: B, D, E 170. C. m. Materialele filtrante trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: A. rezistenţă mecanică; B. rezistenţă chimică; C. rezistenţă hidrodinamică minimală; D. preţ de cost redus;
 • 27. E. viteză mare de filtrare; Răspuns corect: A, B, C, D, E SOLUŢII INJECTABILE 171.C. m. La prepararea soluţiilor injectabile se folosesc ca solvenţi: A. apă pentru injecţii; B. dimexid; C. alcool; D. uleiuri vegetale; E. glicerol; Răspuns corect: A, E 172. C. m. Apa pentru injecţii ca solvent, prezintă următoarele calităţi: A. este bine tolerată de ţesuturi; B. este asimilată de organism; C. suportă acţiunea căldurii; D. asigură stabilitatea tuturor substanţelor active; E. dizolvă substanţe cu caracter hidrofob; Răspuns corect: A, B, C 173. C. m. Solvenţii utilizaţi în farmacie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: A. să nu aibă acţiune farmacologică proprie; B. să fie inert din punct de vedere chimic; C. să fie puri; D. să aibă constantă dielectrică mică; E. să nu prezinte inocuitate; Răspuns corect: A, B, C, E 174. C. s. Care dintre următoarele soluţii de glucoză este izotonică: A. 0,9%; B. 5%; C. 20%; D. 33%; E. 40%; Răspuns corect: B 175. C. s. Care dintre următoarele soluţii de natriu clorid este izotonică: A. 0,9%; B. 2%; C. 5%; D. 10%; E. 20%; Răspuns corect: A 176. C. m. Preparatele injectabile se pot prezenta sub formă de: A. soluţii; B. emulsii; C. suspensii; D. pulberi, comprimate; E. capsule. Răspuns corect: A, B, C, D 177. C. m. Recipientele utilizate pentru condiţionarea soluţiilor perfuzabile au capacitatea de:
 • 28. A. 100 ml; B. 250 ml; C. 500 ml; D. 1000 ml; E. 2000 ml; Răspuns corect: A, B, C, D 178. C. m. O soluţie izotonică are acelaşi ca a sângelui: A. compoziţie; B. PH; C. vâscozitate: D. presiune osmotică; E. densitate specifică; Răspuns corect: A, B, C, D 179. Sterilizarea prin filtrare se foloseşte pentru: A. emulsii U/A; B. emulsii A/U; C. soluţii termolabile; D. soluţii uleioase; E. suspensii; Răspuns corect: C 180. În calitate de solvenţi neapoşi la prepararea soluţiilor injectabile folosesc: A. uleiuri vegetale; B. eteri (simpli şi compuşi) (etiloleat); C. alcooli mono- şi poliatomici (etanol, glicerol); D. amide (N1- N- dimetilamida); E. sulfoxizi şi sulfoni (Dimetilsulfoxid şi sulfolan); Răspuns corect: A, B, C, D, E 181. C. s. Schema tehnologică generală de preparare a soluţiilor injectabile este prezentată prin următoarele faze: A. fabricarea fiolelor (flacoanelor), pregătirea lor pentru umplere, înfiolarea (umplerea, etanşarea flacoanelor, sudarea fiolelor), sterilizarea, controlul calităţii, signarea, ambalarea; B. producerea şi pregătirea solvenţilor, prepararea soluţiilor, înfiolarea, sterilizarea, controlul calităţii, signarea şi ambalarea; C. fabricarea fiolelor (flacoanelor), pregătirea fiolelor (flacoanelor) pentru umplere, prepărarea şi pregătirea solvenţilor, pregătirea soluţiei, înfiolarea (umplerea, închiderea), sterilizarea, controlul calităţii, signarea, ambalarea; D. dizolvarea, izotonizarea, stabilizarea, introducerea conservanţilor, standardizarea, filtrarea (obişnuită şi sterilizantă); E. toate schemele sus menţionate sunt corecte; Răspuns corect: C 182. C. m. Enumăraţi avantajele preparatelor parenterale faţă de alte forme farmaceutice: A. răspuns imediat şi biodisponibilitate biologică deplină; B. se exclude acţiunea tractului gastro – intestinal şi bariera hepatică; C. dozare exactă şi comodă; D. administrarea la bolnavi în stare de inconştientă; E. stabilitate şi posibilitate de preparare în vrag; Răspuns corect: A, B, C, D, E 183. C. m. Soluţiile injectabile trebuie să fie:
 • 29. A. pure şi lipsite de impurităţi mecanice: B. sterile şi apirogene; C. stabile şi cu vâscozitatea necesară; D. izotonice, izoionice şi izohidrice; E. administrate uşor de bolnavul însuşi; Răspuns corect: A, B, C, D 184. C. m. Care sunt dezavantajele soluţiilor parenterale: A. răspuns imediat şi biodisponibilitate biologică deplină; B. posibilitatea reacţiilor antigene, alergice şi pirogene la administrarea lor; C. administrându-le are loc leziunea vaselor sanguine, ţesuturilor, nervurilor; D. dozare exactă şi comodă; E. posibilitatea de a fi administrate bolnavilor în stare de inconştienţă; Răspuns corect: C, D 185. C. m. Pentru asigurarea parametrilor calităţii soluţiilor parenterale se creează şi se înaintează exigenţe speciale faţă de: A. puritatea încăperilor de producere, sistemul de ventilare; B. utilajul tehnologic; C. sistemelor de transport alimentar, recepţionarea materiei prime, cât şi a producţiei finite; D. personalul ce deserveşte producerea; E. conducătorii secţiilor de producere şi administraţia uzinelor; Răspuns corect: A, B, C, D 186. C. m. Ce clase de puritate a încăperilor de producere sunt folosite la producerea soluţiilor injectabile: A. clasa A; B. clasa B; C. clasa C; D. clasa D; E. clasa E; Răspuns corect: A, B 187. C. s. Ce torent de aer creează cele mai prielnice condiţii pentru puritatea încăperilor aseptice: A. afluent cu viteza de 50 m în minut pe toată suprafaţa încăperii; B. afluent cu viteza de 27,5 m în minut pe toată suprafaţa încăperii; C. turbulent; D. cu vârtej; E. cu tiraj de ventilare forţat; Răspuns corect: B 188. C. s. În ce clasă de puritate a încăperilor se efectuează descărcarea flacoanelor sterile, dopurilor, căpăcelelor, dozarea soluţiilor sterile, fisionarea pulberilor sterile în flacoane, astuparea flacoanelor cu dopuri, completarea filtrelor pentru sterilizare: A. clasa A; B. clasa B; C. clasa C; D. clasa D; E. clasa E; Răspuns corect: A 189. C. s. În ce clasă de puritate a încăperilor se efectuează prepararea soluţiilor injectabile, filtrarea lor, spălarea fiolelor şi a flacoanelor: A. clasa A; B. clasa B;
 • 30. C. clasa C; D. clasa D; E. clasa E; Răspuns corect: B 190. C. s. Selectaţi marca sticlei utilizată la fabricarea fiolelor şi flacoanelor, pentru soluţiile substanţelor uşor oxidabile: A. MTO; B. ChT, NT – 2, NS – 2A; C. AB – 1; D. SNS – 1; E. NS – 1, NS – 3; Răspuns corect: E 191. C. s. Selectaţi marca sticlei utilizată la fabricarea fiolelor şi flacoanelor, pentru soluţii alterabile la lumină: A. MTO; B. ChT, NT – 2, NS – 2A; C. AB – 1; D. SNS – 1; E. NS – 1, NS – 3; Răspuns corect: D 192. C. s. Selectaţi marca sticlei utilizată la fabricarea fiolelor şi flacoanelor, pentru sânge şi soluţii perfuzabile: A. MTO; B. ChT, NT – 2, NS – 2A; C. AB – 1; D. SNS – 1; E. NS – 1, NS – 3; Răspuns corect: B 193. C. s. Selectaţi marca sticlei utilizată la fabricarea fiolelor şi flacoanelor, pentru soluţiile uleioase: A. MTO; B. ChT, NT – 2, NS – 2A; C. AB – 1; D. SNS – 1; E. NS – 1, NS – 3; Răspuns corect: C 194. C. m. Care sunt exigenţele de bază înaintate faţă de sticlă la fabricarea fiolelor: A. transparentă, incoloră, fuzibilitate; B. stabilitate chimică şi termică; C. rezistenţă mecanică; D. valţare uşoară; E. ştanţare; Răspuns corect: A, B, C 195. C. s. Care este temperatura optimală a arzătorului de gaze la fabricarea fiolelor în semiautomate: A. 1700 – 1800 °C; B. 1250 – 1350 °C; C. 900 – 1000 °C; D. 600 – 650 °C; E. sub 500 °C;
 • 31. Răspuns corect: B 196. C. s. Din ce cauză în sticla fiolelor apar tensiuni remanente: A. din cauza stabilităţii alcaline a sticlei; B. din cauza stabilităţii termice a sticlei; C. din cauza stabilităţii chimice a sticlei; D. din cauza variaţiilor însemnate de temperatură a pereţilor, capilarelor, fundului la fabricarea fiolelor; E. din cauza proprietăţilor protectoare faţă de lumină a sticlei; Răspuns corect: D 197.C. m. Prin ce parametri de calitate se reglamentează calitatea tuburilor la fabricarea fiolelor: A. tuburile trebuie să fie omogene (lipsite de bule de aer şi impurităţii); B. de formă circulară la tăietură pe toată lungimea tubului (cerc, dar nu elips); C. diametru uniform pe toată lungimea; D. exactitatea masei şi lungimea tubului; E. cu procent maximal de transparenţă; Răspuns corect: A, B, C 198. C. s. Care metodă de spălare a tuburilor de sticlă este mai răspândită: A. spălarea cu ultrasunet prin contact direct; B. ultrasonoră; C. metoda “camerei”; D. termică; E. prin vaporocondensare; Răspuns corect: C 199. C. m. Care sunt efectele specifice ai ultrasunetului ce influenţează spălarea tuburilor: A. cavitaţia, presiunea şi “vântul”; B. oscilaţiile mecanice proprii ale tuburilor cu frecvenţă înaltă; C. mişcarea turbulentă a fluxului de apă; D. cheltuieli mari şi viteză insuficientă a fluxului de apă; E. piezoefectul; Răspuns corect: A, B 200. C. s. Ce operaţii au loc la pregătirea fiolelor pentru umplere: A. deschiderea fiolelor, completarea în casete, spălarea (internă şi externă), uscarea, recoacerea; B. fabricarea fiolelor, sterilizarea, deschiderea, recoacerea; C. recoacerea, spălarea, determinarea stabilităţii chimice şi termice; D. deschiderea fiolelor binare, recoacerea, sterilizarea; E. fabricarea fiolelor, recoacerea, deschiderea, sterilizarea; Răspuns corect: A 201.C. m. Care sunt indicii principali de calitate a fiolelor: A. lipsa tensiunilor remanente; B. stabilitate chimică şi termică; C. proprietăţi de protecţie faţă de lumină (sticla SNS-1); D. vid necesar, îndestulător; E. tensiuni remanente îndestulătoare; Răspuns corect: A, B, C 202. C. s. În ce aparat se determină tensiunile remanente în sticla fiolelor: A. în cuptoare de recoacere; B. AП – 25, АП – 30;
 • 32. C. refractometru; D. PH-metru (ionomer); E. în polariscop; Răspuns corect: E 203.C. s. La ce metodă se foloseşte vidul pentru stingere şi spălare mai eficace a fiolelor: A. prin vid, turbovid, condensare a vaporilor; B. ultrasunet, vibroultrasunet; C. termică; D. cu seringa (SAN – 1); E. în maşinile Strunk; Răspuns corect: A 204. C. m. Enumăraţi metodele de producere a apei demineralizate: A. distilare; B. schimb de ioni; C. osmoza inversă; D. electrodializă; E. ultradializ, ultrafiltrare, evaporare prin membrană; Răspuns corect: B, C, D, E 205. C. s. Care-i esenţa metodei osmozei indirecte de preparare a apei purificate: A. trecerea simultană a solventului prin membrana semipermiabilă în soluţie; B. trecerea solventului din compartimentul soluţiei prin membrana semipermiabilă fiind supus unei presiuni superioare (30 – 70 kg) celei osmotice; C. mişcarea dirijată a ionilor concomitent cu acţiunea selectivă a membranei acţionată de curentul electric continuu; D. solventul traversează membrana şi sub formă de vapori se îndepărtează de la suprafaţă; E. se filtrează ca prin sită; Răspuns corect: B 206. C. s. Ce element constructiv nou a introdus firma “Bonapace” la aquadistilator pentru a ridica randamentul lui: A. talere cu site şi clopote; B. distilarea în trei trepte (multiple); C. termocompresor; D. reglatoare de nivel şi presiune; E. captatoare (de spumă, picături); Răspuns corect: C 207. C. m. Ce solvenţi neapoşi se folosesc la prepararea soluţiilor injectabile: A. apa purificată; B. uleiuri vegetale; C. esteri şi eteri (etiloleatul şi benzilbenzoatul); D. alcooli (mono- şi polivalenţi, etanolul, glicerolul); E. PEG – 100, PEG – 600; Răspuns corect: B, C, D, E 208. C. s. Ce preparate se înfiolează folosind protecţia în gaz inert: A. substanţele bazelor puternice şi a acizilor slabi; B. sărurile bazelor puternice şi acizilor slabi; C. sărurile acizilor puternici şi bazelor slabe; D. emulsiile destinate parenteral; E. suspensiile parenterale, pulberile; Răspuns corect: A
 • 33. 209. C. m. La ce maşini se foloseşte umplerea fiolelor cu seringa: A. АП – 4М2; B. АП – 5М2; C. ştrunk; D. Rota – 50. E. АП – 6М; Răspuns corect: C, D 210. C. m. Ce preparate de mai jos trebuie să fie apirogene: A. magneziu sulfat, calciu clorid, cofein natriu-benzoat; B. eufilina, hexametilentetramina; C. natriu citrat, natriu hidrocarbonat sau hidrocitrat; D. glucoza; E. gelatina; Răspuns corect: D, E 211. C. m. Pe ce principiul se bazează metoda fizică de stabilizare a soluţiilor injectabile: A. înfiolarea separată a substanţei şi a solventului; B. respectarea principiului protecţiei gazoase; C. selectarea fiolelor din materiale chimice stabil sau înlocuirea sticlei cu polimer; D. adăugarea stabilizatorilor; E. adăugarea antioxidanţilor; Răspuns corect: A, B, C 212. C. s. La ce metodă de sterilizare folosesc izotopii de cobalt şi ceziu: A. la sterilizarea cu aer cald la temperatura 180 – 200°C; B. la sterilizarea prin filtrare; C. la sterilizarea cu aburi sub presiune; D. la sterilizarea prin radiaţii ionizante (radiosterilizatoare); E. la sterilizaţia prin încălzire cu aburi; Răspuns corect: D 213.C. s. Ce serveşte ca agent de sterilizare la sterilizarea cu gaze: A. aburi saturaţi, p – 0,11 ±0,02 mPa şi t° 120°C; B. aerul supraîncălzit cu t° 180°C sau 200°C; C. membranele de acetatceluloză de marca MFA – 0,2 şi MFA – 0,3 cu dimensiunea porilor 0,2 şi 0,3 mm; D. izotopii de cobalt şi ceziu; E. amestecul de etilen oxid şi carbon oxid în raport de 9:1; Răspuns corect: E 214. C. m. La ce automate de sudare a fiolelor se foloseşte metoda de întindere a capilarului: A. automatul liniar АП – 6M; B. automate rotor cu gaze inerte; C. automatele firmei “Strunk”; D. automatele de sudare cu electroşoc; E. Rota – 50; Răspuns corect: C, E 215. C. s. Ce piesă a instalaţiei de signare a fiolelor transmite inscripţia pe fiola cu soluţie injectabilă: A. baia; B. racleta; C. cilindru portclişeu; D. cilindru ofset;
 • 34. E. barabanul; Răspuns corect: D 216.C. s. Cu ce se formează celula pentru fiole în ambalajul poliacrilvinil: A. cu vid; B. cu aer comprimat; C. cu puansonul; D. cu racleta; E. cu plunjerul; Răspuns corect: A 217. C. m. Cum se verifică stabilitatea soluţiilor înfiolate: A. microbiologic utilizând test microorganisme, B. prin filtrarea cu membrane; C. prin metoda membrana microscopică; D. prin metoda optică; E. prin sterilizare; Răspuns corect: A, B 218. C. s. Numiţi fazele principale la fabricarea fiolelor: A. calibrarea tuburilor de sticlă, spălarea, uscarea sortarea lor; B. sortarea tuburilor de sticlă, înmuierea şi spălarea tuburilor ,calibrarea, fabricarea fiolelor; C. turnarea tuburilor, calibrarea, spălarea şi uscarea lor, fabricarea fiolelor; D. turnarea tuburilor, sortarea conform cerinţelor, fabricarea fiolelor; E. turnarea tuburilor, recoacerea lor, spălarea, uscarea şi sterilizarea; Răspuns corect: C 219. C. m. Enumeraţi metodele posibile de spălare interioară a fiolelor: A. cu seringa, sub vid, cu vârtej, prin condensare a vaporilor; B. prin turbovid, termic, vibrare, cu ultrasunet; C. cu ultrasunet în contact; D. cu seringa, termică, metoda “camerei”; E. prin condensarea vaporilor, termică, metoda “camerei”; Răspuns corect: A, B, C 220. C. m. Indicaţi metodele de spălare interioară a fiolelor prin intermediul vidului: A. cu seringa; B. cu vârtej; C. prin condensare a vaporilor; D. prin vibraţie; E. termică; Răspuns corect: B, C 221. C. m. Enumeraţi aparatele, utilizate pentru uscarea şi sterilizarea fiolelor: A. uscătoria cu tunel, dulapurile de uscare; B. dulapuri de uscare cu torent de aer cald laminar; C. sterilizatoare cu vapori de tipul АП – 7 şi АП – 18, aparatul lui Rezepin; D. instalaţia cu ultrasunet; E. camera lui Krupin; Răspuns corect: A, B 222. C. m. Enumeraţi metodele de umplere a fiolelor cu soluţie injectabilă: A. prin vid; B. prin condensarea vaporilor; C. cu seringa; D. cu vârtej;
 • 35. E. prin metoda “camerei”; Răspuns corect: A, B, C 223. C. m. Enumeraţia metodele de determinare a etanşeităţii fiolelor: A. cu soluţie colorată de metilen albastru; B. cu vidul în camere cu vid; C. utilizând câmp electric de frecvenţă înaltă; D. utilizând câmp electric de frecvenţă joasă; E. cu soluţie de săpun; Răspuns corect: A, B, C, E 224. C. s. Indicaţi la ce temperatură şi cu ce scop se efectuează recoacerea fiolelor în cuptoare tip tunel: A. la 200 – 240°C pentru încălzirea şi răcirea periodică a sticlei; B. la 440 – 620 pentru a scoate tensiunile remanente; C. la 320 – 400°C pentru arderea impurităţilor organice; D. la 300 – 400°C pentru încălzirea sticlei şi scoaterea tensiunilor remanente; E. la 120 – 200°C pentru determinarea stabilităţii termice a sticlei fiolelor; C. Răspuns corect: B 225.C. s. Numiţi operaţiile principale la faza pregătirii fiolelor pentru umplere: A. spălarea fiolelor, uscarea şi sterilizarea lor, determinarea calităţii; B. deschiderea fiolelor, spălarea şi uscarea lor, determinarea vidului; C. deschiderea fiolelor, recoacerea fiolelor, spălarea externă şi internă a fiolelor, uscarea şi sterilizarea, determinarea calităţii; D. deschiderea fiolelor, spălarea externă şi internă, uscarea, recoacerea fiolelor; E. deschiderea fiolelor, spălarea fiolelor, uscarea, determinarea stabilităţii termice şi chimice a sticlei, recoacerea fiolelor; Răspuns corect: C 226. C. s. Numiţi operaţiile principale la fazele de preparare a soluţiilor injectabile şi înfiolare: A. dizolvarea, filtrarea, umplerea, standardizarea, sudarea; B. dizolvarea, standardizarea, filtrarea, umplerea, sudarea; C. dizolvarea, izotonizarea, stabilizarea, introducerea conservanţilor, standardizarea, filtrarea, umplerea, sudarea; D. dizolvarea, introducerea conservanţilor, stabilizarea, umplerea, sudarea; E. dizolvarea, stabilizarea, umplerea, sudarea, sterilizarea; Răspuns corect: C 227. C. s. Numiţi solvenţii farmacopeici neapoşi la producerea soluţiilor injectabile: A. uleiuri vegetale, etiloleatul, alcoolul etilic, glicerolul, propilenglicolul, polietilenoxidul – 400, benzilbenzoatul, alcoolul benzilic; B. uleiuri vegetale, PEG – 400, izopropilmiristat; C. etiloleat, alcool etilic, dimexid, uleiuri vegetale; D. uleiuri vegetale, benzilbenzoat, glicerol, propilenglicol, alcool benzilic, dimetilsulfoxid; E. apa purificată, apa pentru injecţii, etanol, glicerol, uleiuri vegetale; Răspuns corect: A 228. C. s. Indicaţi componenţa stabilizatorului pentru glucoză, folosită la producerea soluţiilor injectabile: A. acidul clorhidric, natriu bromid, apă; B. apă, acid clorhidric, natriu hidroxid; C. acid clorhidric, apă, glucoză, natriu nitrit; D. apă, acid clorhidric, calciu clorid; E. acid clorhidric, natriu clorid, apă;
 • 36. Răspuns corect: E 229. C. s. Cu ajutorul căror substanţe se efectuează purificarea specială a soluţiei injectabile de calciu clorid: A. prin adăugarea oxidului de magneziu şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; B. prin adăugarea albuşului de ou şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; C. prin adăugarea acidului clorhidric şi filtrarea posterioară; D. prin adăugarea oxidului de fier şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; E. prin adăugarea de calciu hidroxid şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; Răspuns corect: E 230. C. s. Cu ajutorul căror substanţe se efectuează purificarea specială a soluţiei injectabile de gelatină medicinală: A. prin adăugarea oxidului de magneziu şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; B. prin adăugarea albuşului de ou şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; C. prin adăugarea acidului clorhidric şi filtrarea posterioară; D. prin adăugarea oxidului de fier şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; E. prin adăugarea de calciu hidroxid şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; Răspuns corect: B 231.C. s. Cu ajutorul căror substanţe se efectuează purificarea specială a soluţiei injectabile de magneziu sulfat: A. prin adăugarea oxidului de magneziu şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; B. prin adăugarea albuşului de ou şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; C. prin adăugarea acidului clorhidric şi filtrarea posterioară; D. prin adăugarea oxidului de fier şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; E. prin adăugarea de calciu hidroxid şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; Răspuns corect: A 232. C. s. Cu ajutorul căror substanţe se efectuează purificarea specială a soluţiei injectabile de glucoză: A. prin adăugarea oxidului de magneziu şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; B. prin adăugarea albuşului de ou şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; C. prin adăugarea acidului clorhidric şi filtrarea posterioară; D. prin adăugarea oxidului de fier şi absorbarea posterioară a impurităţilor pe cărbune activat; E. prelucrarea prealabilă cu cărbune activat şi stabilizarea posterioară cu acid clorhidric; Răspuns corect: E 233. C. m. Indicaţi exigenţele, înaintate faţă de sticla pentru fiole: A. transparenţă, stabilitate chimică, rezistenţă mecanică;
 • 37. B. incoloră, stabilitate termică, fizibilitate; C. rezistenţa la apă, transparenţa, stabilitate chimică şi termică; D. stabilitate chimică şi termică, lipsa tensiunilor remanente; E. proprietăţi de protecţie faţă de lumină, transparenţă, incoloră, stabilitate termică şi chimică; Răspuns corect: A, B 234. C. s. Indicaţi ce stabilizator se foloseşte pentru stabilizarea soluţiilor de novocaină de 0,5%, 1% şi 2% pentru injecţii : A. soluţie de acid clorhidric de 0,1 m până la pH 3,8 – 4,5; B. soluţie de natriu hidroxid 0,1 m; C. natriu metabisulfit; D. natriu hidrocarbonat şi natriu sulfit anhidru; E. soluţie de acid clorhidric 0,1 m şi natriu clorid; Răspuns corect: A 235. C. s. Indicaţi ce stabilizator se foloseşte pentru stabilizarea soluţiei de cofein natriu benzoat 10% şi 20% pentru injecţii: A. soluţie de acid clorhidric de 0,1 m până la pH 3,8 – 4,5; B. soluţie de natriu hidroxid 0,1 m; C. natriu metabisulfit; D. natriu hidrocarbonat şi natriu sulfit anhidru; E. soluţie de acid clorhidric 0,1 m şi natriu clorid; Răspuns corect: B 236. C. s. Indicaţi ce stabilizator se foloseşte pentru stabilizarea soluţiei novocainamidă 10% pentru injecţii: A. soluţie de acid clorhidric de 0,1 m până la pH 3,8 – 4,5; B. soluţie de natriu hidroxid 0,1 m; C. natriu metabisulfit; D. natriu hidrocarbonat şi natriu sulfit anhidru; E. soluţie de acid clorhidric 0,1 m şi natriu clorid; Răspuns corect: C 237. C. s. Indicaţi ce stabilizator se foloseşte pentru stabilizarea soluţiei de natriu ascorbinat 5% pentru injecţii: A. soluţie de acid clorhidric de 0,1 m până la pH 3,8 – 4,5; B. soluţie de natriu hidroxid 0,1 m; C. natriu metabisulfit; D. natriu hidrocarbonat şi natriu sulfit anhidru; E. soluţie de acid clorhidric 0,1 m şi natriu clorid; Răspuns corect: D 238. C. s. Indicaţi ce stabilizator se foloseşte pentru stabilizarea soluţiei de glucoză de 10%, 25% şi 40% pentru injecţii: A. soluţie de acid clorhidric de 0,1 m până la pH 3,8 – 4,5; B. soluţie de natriu hidroxid 0,1 m; C. natriu metabisulfit; D. natriu hidrocarbonat şi natriu sulfit anhidru; E. soluţie de acid clorhidric 0,1 m şi natriu clorid; Răspuns corect: E 239. C. s. Indicaţi ce soluţie injectabilă pentru injecţii se prepară fără sterilizarea termică (aseptic): A. novocaină; B. glucoză;
 • 38. C. magneziu sulfat; D. hexametilentetramină; E. calciu clorid; Răspuns corect: D 240. C. m. Indicaţi particularităţile preparării soluţiei uleioase de camfor 20% pentru injecţii: A. sterilizarea prealabilă a uleiului; B. camfora prealabil se triturează în mojar steril şi se dizolvă în ulei semirece (40°C) prin amestecare; C. filtrarea soluţiei se face prin filtru sub presiune; D. umplerea se face cu seringa în fiole sterile (uscate); E. sudarea se face prin întinderea capilarului, controlul calităţii se face cu soluţie de săpun; Răspuns corect: A, B, C, D, E 241. C. m. Sudarea fiolelor se face prin: A. topirea capilarului; B. întinderea capilarului; C. electroşoc; D. închiderea cu masă plastică; E. parafinarea capilarului; Răspuns corect: A, B, C 242. C. m. Sterilizarea termică se produce în: A. sterilizarea cu aburi; B. dulapuri de uscare; C. cu gaze; D. cu izotopii de ceziu şi cobalt; E. prin bujii filtrante tip “GhIChI”; Răspuns corect: A, B 243. C. m. Pentru ce substanţe FS XI înaintează exigenţe sporite de puritate “Calitate pentru injecţii”: A. glucoza; B. gelatina; C. magneziu sulfat, calciu clorid, cofein-benzoat de natriu; D. eufilina, hexametilentetramina; E. natriu citrat, natriu hidrocarbonat şi hidrocitrat; Răspuns corect: C, D, E 244. C. m. Indicaţi dezavantajul metodei farmacopeice de determinare a pirogenilor în soluţii injectabile: A. dependenţa rezultatelor experimentale de sensibilitatea individuală a animalului; B. o sensibilitate cu mult mai mare a omului faţă de pirogene decât la iepuri; C. cheltuieli mari la menţinerea şi îngrijirea animalelor; D. metodă uşor de efectuat; E. sensibilitate mare la determinarea substanţelor pirogene; Răspuns corect: A, B, C 245. C. m. Indicaţi testele de determinare a substanţelor pirogene în soluţii injectabile: A. testul de pirogenitate pe iepuri, cu măsurarea temperaturii rectale; B. testul Limulus (L.A.L. – Limulus Amoebocite Lysate); C. testul membrano – microscopic; D. testul filtrării prin membrane; E. testul filtrării prin bujii “GhIChI”; Răspuns corect: A, B
 • 39. 246. C. m. Indicaţi testele de determinare a sterilităţii soluţiilor injectabile: A. testul microbiologic pe medii speciale; B. testul filtrării prin membrane a volumelor mari de soluţii; C. prin sterilizare; D. metoda optică; E. metoda microscopică pe membrană; Răspuns corect: A, B 247. C. m. Cum se face controlul calităţii soluţiilor injectabile la impurităţi mecanice (testul de claritate): A. fiolele (flacoanele) se rotesc şi se privesc pe fondal alb – negru la lumina unui bec electric de 60 Wt; B. cu metode optico – vizuale (folosind lentile, lumină polarizată, raze lazer); C. cu metode optice (cu înregistrarea automată de către fotoelement a absorbţiei luminii); D. cu metoda microscopică pe membrană; E. filtrând prin hârtie de filtru; Răspuns corect: A, B, C, D 248. C. m. Indicaţi normele farmacopeice de umplere a fiolelor de volumul 1, 2, 5, 10, 20 ml în cazul soluţiilor apoase: A. 1,10; B. 2,15; C. 5,30; D. 10,50; E. 20,60; Răspuns corect: A, B, C, D, E 249. C. m. Indicaţi normele farmacopeice de umplere a fiolelor de volumul 1, 2, 5, 10, 20 ml în cazul soluţiilor uleioase: A. 1,15; B. 2,25; C. 5,50; D. 10,70; E. 20,90; Răspuns corect: A, B, C, D, E 250. C. m. Care sunt testele de calitate la standardizarea soluţiilor injectabile până la înfiolare: A. teste chimice (identificarea şi dozarea); B. testul de claritate (impurităţi mecanice); C. determinarea pH-ului; D. transparenţa şi culoarea; E. sterilitatea; Răspuns corect: A, B, C, D 251. C. s. Indicaţi metoda farmacopeică (FS XI) de calculare a concentraţiei izotonice în soluţiile injectabile: A. conform legii Want – Goff; B. conform legii lui RAOULT; C. conform echivalenţilor în clorură de sodiu; D. conform punctului crioscopic (metoda crioscopică); E. metode grafice; Răspuns corect: C 252. C. m. Substituenţii de sânge trebuie să corespundă exigenţelor suplimentare cum sunt:
 • 40. A. izotonice; B. izoionice; C. izohidrice; D. vâscozitate ca la plasma sângelui; E. sterilitate; Răspuns corect: A, B, C, D 253. C. s. Prin ce metodă se disperseză emulsiile şi suspensiile parenterale: A. cu ultrasunet (magnitostricţie şi piezoefect); B. în moara coloidală prin fricţiune; C. în moara coloidală tip rotar cu bile; D. în moara coloidală; E. în moara coloidală cu vibrocavitaţie; Răspuns corect: A 254. C. m. Liofilizarea ca metodă fizică de stabilizare a preparatelor parenterale se foloseşte la producerea: A. antibioticelor, enzimelor; B. ser sanguin sec; C. vaccinuri; D. seruri; E. preparate oftalmice; Răspuns corect: A, B, C, D COMPRIMATE 255. C. s. Daţi definiţia farmacopeică a comprimatelor ca formă farmaceutică: A. comprimatele prezintă formă farmaceutică solidă dozată, obţinută prin compresarea substanţelor medicamentoase sau a amestecului de substanţe medicamentoase şi auxiliare şi este destinată administrării interne, externe, sublinguale, pentru implantaţii sau parenterale; B. formă farmaceutică obţinută prin compresarea substanţelor medicamentoase şi auxiliare la MCR; C. formă farmaceutică obţinută prin modelarea substanţelor medicamentoase şi auxiliare în matriţa maşinii de comprimat; D. formă farmaceutică dozată pentru uz intern obţinută prin compresarea substanţelor medicamentoase şi a celor auxiliare; E. formă farmaceutică dozată obţinută prin compactarea unor mase de compresare speciale la maşinile ci excentric; Răspuns corect: A 256.C. m. Cum se clasează comprimatele în dependenţă de metoda de producere: A. compactate; B. compresate; C. friabile; D. cu carcas; E. turte; Răspuns corect: B, C 257. C. s. Care este greutatea specifică a comprimatelor obţinute prin modelarea maselor speciale (friabile): A. 1 – 2%; B. 2 – 5%;
 • 41. C. 5 – 8%; D. 8 – 10%; E. peste 10%; Răspuns corect: A 258. C. s. Indicaţi comprimatele friabile produse în CSI: A. norsulfazol; B. dibazol; C. ednit; D. nitroglicerină; E. asparcam; Răspuns corect: D 259. C. s. Când şi în ce ţară au apărut pentru prima dată informaţia despre compresarea pulberilor în comprimate: A. în a. 1844 în Marea Britanie; B. în a. 1846 în SUA şi Germania; C. în a. 1848 în Elveţia şi Franţa; D. în a. 1850 în Suedia; E. în a. 1900 în Rusia; Răspuns corect: A 260. C. s. Când şi în ce ţară comprimatele ca formă farmaceutică a devenit formă oficială: A. în a. 1850 în Marea Britanie; B. în a. 1860 în SUA; C. în a. 1880 în Germania; D. în a. 1900 în Rusia; E. în a. 1901 în Suedia; Răspuns corect: E 261. C. m. Indicaţi avantajele comprimatelor ca formă farmaceutică: A. volum mic; B. dozarea exactă în condiţii de producere, mecanizareă pe scară mare; C. portativitatea comprimatelor, care asigură comoditatea livrării, păstrării şi transportării medicamentelor; D. conservarea (relativ îndelungată) a substanţelor în stare presată. Pentru substanţele uşor labile se pot folosi învelişuri de protecţie; E. fiind conservate, comprimatele pot pierde dezagregarea şi se cimentează sau invers, îşi pierd integritatea; Răspuns corect: A, B, C, D 262. C. m. Indicaţi care sunt neajunsurile comprimatelor ca formă farmaceutică: A. fiind conservate se cimentează; B. fiind conservate îşi pierd integritatea; C. nu toţi bolnavii, mai ales copiii, pot înghiţi liber comprimatele; D. diferite substanţe medicamentoase (natriu bromid şi kaliu bromid) formează în zona dizolvării soluţii de concentraţie mare, care pot duce la o iritare puternică a membranelor mucoasei; E. au un aspect exterior plăcut; Răspuns corect: A, B, C, D 263. C. m. Indicaţi grupele de comprimate cunoscute în dependenţă de prescriere şi modul administrării: A. oriblettae; B. rezoriblettae;
 • 42. C. injectablettae, implantablettae; D. solublettae; E. bacili, boli, uteritoria, vagitoria; Răspuns corect: A, B, C, D, E 264. C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi împlutorii: A. cu scopul asigurării masei necesare a comprimatului; B. cu scopul granulării şi asigurării rezistenţei mecanice necesare la compresare; C. cu scopul asigurării biodisponibilităţii substanţelor medicamentoase puţin solubile şi hidrofile; D. cu scopul îmbunătăţirii fluidităţii amestecului de compresat; E. cu scopul asigurării dezagregării comprimatelor în timpul necesar; Răspuns corect: A 265. C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi lianţii în comprimate: A. pentru granulare şi asigurarea rezistenţei mecanice necesare la compresare; B. pentru asigurarea biodisponibilităţii substanţelor medicamentoase puţin solubile; C. pentru asigurarea îmbunătăţirii fluidităţii amestecului de comprimate; D. pentru a reda culoarea şi gustul necesar comprimatului; E. pentru asigurarea dezagregării comprimatelor în timpul necesar; Răspuns corect: A 266. C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi diluanţii: pentru asigurarea biodisponibilităţii substanţelor puţin solubile şi hidrofobe; D. pentru asigurarea rezistenţei mecanice necesare a comprimatelor; pentru asigurarea dezagregării comprimatelor; pentru a reda culoarea şi gustul necesar comprimatelor; pentru îmbunătăţirea fluidităţii granulatelor; Răspuns corect: A 267.C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi dezagreganţii: A. pentru asigurarea masei necesare a comprimatelor; B. pentru asigurarea rezistenţei mecanice necesare a comprimatelor; C. pentru asigurarea biodisponibilităţii comprimatelor; D. pentru asigurarea fluidităţii maselor de compresat; E. pentru asigurarea dezagregării necesare a comprimatelor sau dizolvarea substanţelor medicamentoase; Răspuns corect: E 268. C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi lubrifianţii în comprimate: A. pentru a reda comprimatelor culoarea şi gustul necesar; B. pentru asigurarea fluidităţii maselor de comprimat; C. pentru asigurarea dezagregării necesare; D. pentru granulare şi asigurarea rezistenţei mecanice necesare; E. pentru asigurarea masei necesare a comprimatelor; Răspuns corect: B 269. C. s. Cu ce scop sunt utilizaţi coloranţii şi substanţele corigente: A. pentru asigurarea masei necesare a comprimatelor; B. pentru granulare şi asigurarea rezistenţei mecanice necesare a comprimatelor; C. pentru asigurarea biodisponibilităţii comprimatelor; D. pentru asigurarea dezagregării necesare a comprimatelor sau dizolvarea lor; E. pentru a reda comprimatelor culoarea şi gustul necesar; Răspuns corect: E 270. C. m. Care este mecanismul de acţiune al dezagreganţilor:
 • 43. A. asigură o dezintegrare mecanică rapidă în mediu lichid şi ca rezultat o cedare uşoară şi absorbţie posterioară a substanţelor medicamentoase; B. dezagregă comprimatul din cauza măririi volumului (turgescieri) agenţilor de dezagregare în contact cu apa; C. un factor este capilaritatea care favorizează pătrunderea apei în interiorul comprimatului, exercitarea unei presiuni hidrostatice şi dizolvarea legăturilor interparticulare de liant; D. asigură formarea unui gaz în mediu lichid ce favorizează dezagregarea; E. îmbunătăţeşte hidrofobitatea substanţelor medicamentoase; Răspuns corect: B, C, D 271. C. m. Ce substanţe fac parte din împlutori şi diluanţi: A. zaharoza, lactoza; B. glucoza, natriu clorid; C. magneziu carbonat, calciu fosfat; D. gelatina; E. mercur diclorid; Răspuns corect: A, B, C 272. C. m. Ce substanţe fac parte din dezagreganţi: A. gelatina, natriu alginat; B. gumele, amidonul; C. amestec de acid tartric şi citric cu natriu hidrocarbonat şi calciu carbonat; D. twin – 80; E. flavurozum şi cerulozum; Răspuns corect: A, B, C, D 273. C. m. Ce substanţe fac parte din aglutinanţi: A. apa, alcoolul etilic; B. gumele, gelatina, mucilagul de amidon; C. zahărul, siropul de zahăr; D. derivaţi ai celulozei, acidul alginic şi alginaţi; E. calciu şi magniu stearat; Răspuns corect: A, B, C, D 274. C. m. Ce substanţe fac parte din lubrifianţi: A. calciu şi magniu stearat; B. acidul stearic; C. talcul şi aerosilul; D. polietilenoxidul – 4000; E. eozina, titanul dioxid; Răspuns corect: A, B, C, D 275. C. m. Ce substanţe fac parte din coloranţi: A. indigo, tartrazin; B. roşu de amarant, galben de tartrazin, tropeolin 00; C. eozina, titanul dioxid; D. clorofila, flavurozum, cerulezum; E. ceara galbenă, parafina alba, PEG – 400; Răspuns corect: A, B, C, D 276. C. m. Ce substanţe fac parte din cele ce favorizează efect prelungit: A. ceara albă; B. parafina, gliceridstearatele; C. mono- şi distearinele; D. talcul; E. amidonul;
 • 44. Răspuns corect: A, B, C 277. C. m. Ce substanţe fac parte din cele peliculogene: A. OPMCeluloza, OPCeloloza; B. PVP, PEG; C. Etilceluloza, etilpropilceluloza; D. AC, APV, MFC, PEO; E. Gelatin, alginaţi de sodiu, gumele; Răspuns corect: A, B, C, D 278. C. m. Care sunt proprietăţile fizico – chimice principale ale preparatelor pulverulente: A. forma şi dimensiunile particulelor, densitatea pulberei; B. suprafaţa specifică a pulberilor, densitatea reală; C. fricţiunea internă, capacitatea de umectare; D. higroscopicitatea, proprietăţile electrice; E. fluiditatea maselor de compresat; Răspuns corect: A, B, C, D 279.C. m. Care sunt proprietăţilor tehnologice principale ale preparatelor pulverulente: A. componenţa fracţiilor, porozitatea masei pulverulente; B. factorul de umplere; C. coeficientul de împachetare şi fluiditatea pulberilor; D. presarea pulberilor şi forţa de expulzare a comprimatelor din matriţă; E. higroscopicitatea şi proprietăţile electrice; Răspuns corect: A, B, C, D 280. C. m. Care este componenţa granulometrică optimă a maselor de comprimat: A. peste 60% trebuie să fie fracţii de dimensiunile particulelor 0,5 – 2 mm; B. până la 20% trebuie să fie fracţiile de dimensiunile particulelor până la 0,2 mm; C. 80% trebuie să fie fracţiile de dimensiunile 2 mm şi mai mari; D. 90% trebuie să fie fracţiile de dimensiunile de până la 0,5 mm; E. toate fracţiile de mai sus sunt corecte; Răspuns corect: A, B 281.C. m. Care sunt valorile umidităţii optimale pentru masele de comprimat: A. până la 0,5%; B. de la 0,5 la 4%; C. de la 4 până la 6%; D. de la 8 la 10%; E. peste 10%; Răspuns corect: B, C 282. C. m. Care este fluiditatea optimală pentru masele de comprimat: A. până la 1 g/s; B. de la 1 g/s la 4 g/s; C. de la 4 g/s la 5 g/s; D. de la 5 g/s la 8 g/s; E. peste 8 g/s; Răspuns corect: B, C 283. C. m. Care sunt etapele procesului comprimării: A. îndesarea (tasarea, condensarea) materialului; B. deformarea granulelor şi particulelor; C. formarea unui corp compact; D. aglutinarea materialului sub presiune; E. contracţia după volum a acestui corp compact;
 • 45. Răspuns corect: A, C, E 284. C. m. De ce depinde formarea contactului dintre particule la presarea comprimatelor: A. contactul se formează în rezultatul formării suprafeţelor de contact mecanice dintre particule şi deasemenea în ansamblu de proeminenţele suprafeţei şi de particulele neregulate; B. de “teoria sinterizării sub presiune”; C. însemnătatea deosebită de presare o are umeditatea (umeditatea reziduală); D. sub acţiunea forţelor intermoleculare crescânde (Van – der – Waals) particulele aderă între ele; E. de legarea diferitor materiale în faza solidă (“sudarea rece”); Răspuns corect: A, B, C, D, E 285. C. m. Care sunt fazele de bază a mecanismului unirii materialului în faza solidă: A. topirea şi presarea materialului; B. proeminenţele suprafeţei formate şi particulele neregulate ale granulatelor; C. formarea contactului fizic; D. activizarea suprafeţelor de contact; E. dezvoltarea unei interacţiuni de volum; Răspuns corect: C, D, E 286. C. m. Care sunt parametrii principali ai procesului “sudării la rece” la comprimare: A. energia legăturii dintre particule; B. elasticitatea şi plasticitatea materialului fluid; C. presiunea compresării; D. temperatura materialului; E. durata acţiunii presării; Răspuns corect: C, D, E 287. C. m. Care sunt teoriile contemporane de bază ce lămuresc procesul compresării: A. teoria mecanică; B. teoria copilarocoloidală; C. teoria electrostatică; D. teoria sinterizării sub presiune; E. “Sudarea la rece”; Răspuns corect: A, B, C, D, E 288. C. m. De ce depinde rezistenţa mecanică a comprimatelor: A. de presiunea de compresare; B. de cantitatea de aglutinanţi; C. de cantitatea de umeditatea (2-5%) în granulate; D. de substanţele lubrifiante; E. de substanţele colorante; Răspuns corect: A, B, C 289. C. m. De ce depinde dezagregarea comprimatelor: A. de cantitatea substanţei aglutinante; B. de gradul compresării; C. de cantitatea substanţelor dezagregante; D. de proprietăţile substanţelor încorporate în comprimat (posibilitatea de a se dizolva, a se umecta, a se gonfla); E. de cantitatea substanţelor lubrifiante; Răspuns corect: A, B, C, D 290. C. s. Care este schema tehnologică adevărată la presarea comprimatelor folosind granularea umedă:
 • 46. A. pregătirea materiei prime (cântărirea, măsurarea, măcinarea, cernerea), amestecarea, umectarea, granularea, uscarea, pudrarea, presarea, standardizarea, ambalarea; B. pregătirea materiei prime, amestecarea, compactarea, pudrarea, compresarea, standardizarea, ambalarea; C. pregătirea materiei prime, amestecarea pulberilor, presarea, standardizarea, ambalarea; D. amestecarea, presarea, filmarea, ambalarea; E. compactarea, pudrarea, presarea, ambalarea; Răspuns corect: A 291. C. s. Care este schema tehnologică adevărată la producerea comprimatelor folosind granularea uscată: A. pregătirea materiei prime (cântărirea, măsurarea, măcinarea, cernerea), amestecarea, umectarea, granularea, uscarea, pudrarea, presarea, standardizarea, ambalarea; B. pregătirea materiei prime, amestecarea, compactarea, pudrarea, compresarea, standardizarea, ambalarea; C. pregătirea materiei prime, amestecarea pulberilor, presarea, standardizarea, ambalarea; D. amestecarea, presarea, filmarea, ambalarea; E. compactarea, pudrarea, presarea, ambalarea; Răspuns corect: B 292. C. s. Care este schema tehnologică adevărată la producerea comprimatelor folosind presarea directă a substanţelor medicamentoase şi celor auxiliare: A. pregătirea materiei prime (cântărirea, măsurarea, măcinarea, cernerea), amestecarea, umectarea, granularea, uscarea, pudrarea, presarea, standardizarea, ambalarea; B. pregătirea materiei prime, amestecarea, compactarea, pudrarea, compresarea, standardizarea, ambalarea; C. pregătirea materiei prime, amestecarea pulberilor, presarea, standardizarea, ambalarea; D. amestecarea, presarea, filmarea, ambalarea; E. compactarea, pudrarea, presarea, ambalarea; Răspuns corect: C 293. C. m. Ce tipuri de granulare sunt utilizate la producerea comprimatelor prin presarea directă: A. umedă; B. uscată; C. în pat fluidizat; D. prin nebulizare; E. cristalizarea dirijată; Răspuns corect: D, E 294. C. m. Ce metode de granulare sunt utilizate la producerea comprimatelor: A. umedă; B. uscată; C. în pat fluidizat; D. prin nebulizare; E. prin fluiditate; Răspuns corect: A, B, C, D 295. C. m. Ce granulatoare (aparate) sunt utilizate la efectuarea granulării umede: A. granulator pentru granularea umedă; B. malaxorul – granulator centripet; C. granulatorul de tipul 3027; D. SP – 30; E. SG – 30; Răspuns corect: A, B, C, E
 • 47. 296. C. m. Ce granulatoare (aparate) sunt utilizate la efectuarea granulării uscate: A. granulator pentru granularea umedă; B. granulator pentru granularea uscată; C. granulator – presă; D. compactorul; E. SG – 30; Răspuns corect: B, C, D 297. C. s. Ce operaţii tehnologice sunt realizate concomitent prin granularea în pat fluidizat: A. amestecarea şi uscarea; B. granularea şi uscarea; C. amestecarea şi granularea; D. granularea şi sferonizarea; E. amestecarea, umectarea pulberii, formarea şi uscarea granulatelor; Răspuns corect: E 298. C. m. Ce maşini de comprimat contemporane cunoaşteţi: A. maşini de comprimat cu excentrie tip KTM – 1M; B. maşini de comprimat rotative tip RTM – 41; C. maşini pentru comprimate friabile; D. maşini de comprimat rotative tip RTM41M3; E. maşini de comprimat rotative tip RTM41M2; Răspuns corect: D, E 299. C. m. Ce parametri este necesar de reglat la granularea în pat fluidizat: A. cantitatea de pulbere în lucru; B. cantitatea de lichid de granulare (concentraţia soluţiei, vâscozitatea etc.), poziţia dispozitivului de nebulizare; C. viteza şi timpul dăzării lichidului de granulare; D. temperatura şi viteza aerului, timpul uscării; E. succesiunea alternativă a aerului cald şi rece după timp; Răspuns corect: A, B, C, D, E 300. C. m. Care sunt piesele principale ale dozatorului de alimentare din trei camere la maşina contemporană RTM: A. malaxorul de încărcare; B. malaxorul de umplere; C. malaxorul de dozare; D. matriţa; E. puansoanele; Răspuns corect: A, B, C 301. C. m. Ce serveşte ca pres-instrument de bază la maşinile de tipul RTM: A. matriţele; B. puansoanele; C. dozatorul de alimentare; D. şablonul (superior şi inferior); E. mecanismul de expulzare a comprimatelor; Răspuns corect: A, B 302. C. m. Care sunt operaţiile principale la compresarea în maşinile excentrice (KTM): A. dozarea granulatelor; B. presarea granulatelor; C. expulzarea (evacuarea) comprimatului în matriţă; D. filmarea comprimatului;
 • 48. E. ambalarea comprimatului; Răspuns corect: A, B, C 303. C. s. Ce piesă a maşinii de comprimat se uzează în primul rând: A. puansonul superior; B. puansonul inferior; C. matriţa; D. dozatorul; E. agitatorul; Răspuns corect: C 304. C. s. Ce se află în mişcare relativă faţă de matriţă la compresarea comprimatelor în maşinile cu excentric: A. dozatorul; B. puansoanele; C. matriţa; D. biela; E. manivela; Răspuns corect: A 305. C. s. Ce se află în mişcare relativă faţă de dozator la maşinile rotative (tip RTM): A. dozatorul; B. matriţa; C. puansoanele; D. rotorul (cu poansoane şi matriţe); E. şablonul (superior şi inferior); Răspuns corect: D 306. C. m. Ce tipuri de filme (pentru acoperire) cunoaşteţi: A. prin drajefiere; B. peliculogene; C. presate; D. micromoleculare; E. formate din compuşi complecşi; Răspuns corect: A, B, C 307. C. s. În ce aparate se efectuează acoperirea comprimatelor prin drajefiere: A. maşini KTM; B. maşini RTM; C. turbine (cazane) de drajefiat; D. RTM – 24 D; E. maşini de compresare cu acţiune triplă; Răspuns corect: C 308. C. m. Care sunt fazele principale la acoperirea comprimatelor prin drajefiere: A. dizolvarea pulberei; B. acoperirea sau predrajefierea; C. stratificarea; D. uniformizarea; E. lustruirea; Răspuns corect: B, C, D, E 309. C. s. Ce metodă de acoperire a comprimatelor a fost propusă de ICŞChFH (P.Paşnev): A. prin drajefiere; B. prin presare; C. prin filmare;
 • 49. D. prin acoperirea cu suspensie; E. în pat fluidizat; Răspuns corect: D 310. C. s. Ce metodă de acoperire a comprimatelor a fost propusă în Marea Britanie de firma Manesti : A. prin drajefiere; B. prin presare; C. prin filmare; D. prin acoperirea cu suspensie; E. în pat fluidizat; Răspuns corect: B 311. C. m. Ce metodă de filmare a comprimatelor cunoaşteţi: A. în turbina de drajefiat; B. în pat fluidizat; C. în instalaţii cu acţiune centripetă; D. în maşini cu presare dublă; E. de uscare prin nebulizare; Răspuns corect: A, B, C 312. C. m. Ce tipuri de filme pentru acoperirea comprimatelor cunoaşteţi: A. hidrosolubile; B. solubile în sucul gastric; C. enterosolubile (solubile în intestine); D. insolubile; E. tip carcas; Răspuns corect: A, B, C, D 313. C. m. În calitate de filme hidrosolubile pentru comprimate folosesc: A. PVP, MC; B. OPMC, NaCMC; C. dietilaminometilceluloza; D. acetilftalilceluloza; E. etilceluloza; Răspuns corect: A, B 314. C. m. În calitate de filme solubile în sucul gastric pentru comprimate folosesc: A. dietilaminometilceluloza; B. benzilaminoceluloza; C. paraaminobenzoaţi ai zaharozei; D. paraaminobenzoaţi ai acetilcelulozei; E. polivinilpirolidona (PVP) şi MC; Răspuns corect: A, B, C, D 315. C. m. În calitate de filme enterosolubile (solubile în intestine) folosesc: A. AFC, MFC; B. PVAF, ftalaţi ai decstrinei; C. lactoza, manitul, sorbitul. D. şerlacul, răşini de poliacrilaţi (Eudragit); E. PVP, MC; Răspuns corect: A, B, C, D 316. C. m. În calitate de filme insolubile pentru comprimate folosesc: A. etilceluloză; B. acetilceluloză; C. eudragit;
 • 50. D. PVP, MC; E. NaKMC, benzilaminoceluloză; Răspuns corect: A, B 317. C. s. Indicaţi operaţiile principale la acoperirea comprimatelor prin presare: A. acoperirea sau predrajefierea, stratificarea, uniformizarea, colorarea, lustruirea; B. încărcarea comprimatelor în turbină, pregătirea soluţiei de acoperit, reglarea parametrilor procesului (temperatura, soluţiei ce se usucă, timpul de nebulizare a soluţiei, debitul soluţiei cu pompa de dozare), nebulizarea soluţiei pelicologene, suflarea azotului cald pentru uscarea filmului, înlăturarea solventului din cazan (turbină); C. încărcarea comprimatelor în rezervor, instalarea rezervorului în aparat, reglarea parametrilor procesului (timpul de acoperire, temperatura aerului), pregătire, conectarea sistemului de pulverizare a soluţiei, etanşarea aparatului, crearea vidului în sistemă, filtrarea aerului atmosferic aspirat în aparat şi încălzirea lui, ieşirea aerului în atmosferă; D. încărcarea comprimatelor în colectorul perforat, menţinerea nivelului necesar al soluţiei de acoperire, scufundarea comprimatelor în colectorul cu soluţia peliculogenă, uscarea comprimatelor în curent de aer ascendent; E. dozarea în matriţă a stratului de granulate inferior, transportul nucleului spre matriţă cu ajutorul dispozitivului de transfer, presarea parţială a nivelului în granulat cu ajutorul puansonului superior, dozarea stratului superior de granulat, presarea definitivă cu ambele puansoane (superior şi inferior), expulzarea comprimatului acoperit; Răspuns corect: E 318. C. s. Indicaţi operaţiile de bază la acoperirea comprimatelor prin metoda drajefierii: A. acoperirea sau predrajefierea, stratificarea, uniformizarea, colorarea, lustruirea; B. încărcarea comprimatelor în turbină, pregătirea soluţiei de acoperit, reglarea parametrilor procesului (temperatura, soluţiei ce se usucă, timpul de nebulizare a soluţiei, debitul soluţiei cu pompa de dozare), nebulizarea soluţiei pelicologene, suflarea azotului cald pentru uscarea filmului, înlăturarea solventului din cazan (turbină); C. încărcarea comprimatelor în rezervor, instalarea rezervorului în aparat, reglarea parametrilor procesului (timpul de acoperire, temperatura aerului), pregătire, conectarea sistemului de pulverizare a soluţiei, etanşarea aparatului, crearea vidului în sistemă, filtrarea aerului atmosferic aspirat în aparat şi încălzirea lui, ieşirea aerului în atmosferă; D. încărcarea comprimatelor în colectorul perforat, menţinerea nivelului necesar al soluţiei de acoperire, scufundarea comprimatelor în colectorul cu soluţia policulogenă, uscarea comprimatelor în curent de aer ascendent; E. dozarea în matriţă a stratului de granulate inferior, transportul nucleului spre matriţă cu ajutorul dispozitivului de transfer, presarea parţială a nivelului în granulat cu ajutorul puansonului superior, dozarea stratului superior de granulat, presarea definitivă cu ambele puansoane (superior şi inferior), expulzarea comprimatului acoperit; Răspuns corect: A 319. C. s. Indicaţi operaţiile principale la acoperirea comprimatelor în pat fluidizat: A. acoperirea sau predrajefierea, stratificarea, uniformizarea, colorarea, lustruirea; B. încărcarea comprimatelor în turbină, pregătirea soluţiei de acoperit, reglarea parametrilor procesului (temperatura, soluţiei ce se usucă, timpul de nebulizare a soluţiei, debitul soluţiei cu pompa de dozare), nebulizarea soluţiei pelicologene, suflarea azotului cald pentru uscarea filmului, înlăturarea solventului din cazan (turbină); C. încărcarea comprimatelor în rezervor, instalarea rezervorului în aparat, reglarea parametrilor procesului (timpul de acoperire, temperatura aerului), pregătire, conectarea sistemului de pulverizare a soluţiei, etanşarea aparatului, crearea vidului în sistemă, filtrarea aerului atmosferic aspirat în aparat şi încălzirea lui, ieşirea aerului în atmosferă;