Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
SOCIAL CRM
SOCIAL CRM
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 6 Anuncio

Media story telling

Descargar para leer sin conexión

אין ספק שפרסום ושיווק באמצעות ווידאו היום יותר מתמיד מייצר ערך.מאז ומתמיד תוכן ייצר מעורבות, הנעה לפעולה ובבסיסו הקשבה פעילה. גם היום פרסום טלוויזיוני עולה יותר ממה שרוב החברות, לבטח עסקים קטנים יכולים ומוכנים לשלם. כשיוטיוב נקנתה על ידי גוגל ב2006 המשחק החל להשתנות. כל מי שרצה לתעד או להציג את עצמו ללא קשר אם בצורה מסחרית או לא, יכול היה לעשות את זה בלחיצה על כפתור ובחינם.

אין ספק שפרסום ושיווק באמצעות ווידאו היום יותר מתמיד מייצר ערך.מאז ומתמיד תוכן ייצר מעורבות, הנעה לפעולה ובבסיסו הקשבה פעילה. גם היום פרסום טלוויזיוני עולה יותר ממה שרוב החברות, לבטח עסקים קטנים יכולים ומוכנים לשלם. כשיוטיוב נקנתה על ידי גוגל ב2006 המשחק החל להשתנות. כל מי שרצה לתעד או להציג את עצמו ללא קשר אם בצורה מסחרית או לא, יכול היה לעשות את זה בלחיצה על כפתור ובחינם.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Media story telling (20)

Más de הקריה האקדמית אונו (17)

Anuncio

Media story telling

  1. 1. :‫החדשה‬ ‫הווידאו‬ ‫אסטרטגיית‬Media Story Telling
  2. 2. ‫גם‬ .‫פעילה‬ ‫הקשבה‬ ‫ובבסיסו‬ ‫לפעולה‬ ‫הנעה‬ ,‫מעורבות‬ ‫ייצר‬ ‫תוכן‬ ‫ומתמיד‬ ‫מאז‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫לבטח‬ ,‫החברות‬ ‫שרוב‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫עולה‬ ‫טלוויזיוני‬ ‫פרסום‬ ‫היום‬ ‫ב‬ ‫גוגל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נקנתה‬ ‫כשיוטיוב‬ .‫לשלם‬ ‫ומוכנים‬ ‫יכולים‬2006‫החל‬ ‫המשחק‬ ‫או‬ ‫מסחרית‬ ‫בצורה‬ ‫אם‬ ‫קשר‬ ‫ללא‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫או‬ ‫לתעד‬ ‫שרצה‬ ‫מי‬ ‫כל‬ .‫להשתנות‬ ‫לא‬,.‫ובחינם‬ ‫כפתור‬ ‫על‬ ‫בלחיצה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫המפרסמים‬‫של‬ ‫כיום‬ ‫הקיימת‬ ‫שבאיכות‬ ,‫מתמיד‬ ‫יותר‬ ‫היום‬ ‫מבינים‬ : ‫לייצר‬ ‫יכול‬ ‫עצמו‬ ‫שהקהל‬ ,‫קבועים‬ ‫צריכה‬ ‫זמני‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫והטאבלטים‬ ‫הסמארטפונים‬ ‫גם‬ ‫מעורב‬ ‫להיות‬ ‫לצרכן‬ ‫מאפשרים‬ ‫קמפיינים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ .‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫התוכן‬ ‫את‬ ‫לצרכן‬ ‫להקנות‬ ‫שנרצה‬ ‫המעורבות‬ ‫ברמת‬ ‫וגם‬ ‫הקמפיין‬ ‫הפקת‬ ‫של‬ ‫החיסכון‬ ‫ברמת‬ .‫התוכן‬ ‫של‬ ‫ומספר‬ ‫כמשתתף‬
  3. 3. ‫של‬ ‫המדוברת‬ ‫הפרסומת‬ ‫היא‬ ‫הגולשים‬ ‫של‬ ‫הישירה‬ ‫למעורבותם‬ ‫מעולה‬ ‫דוגמא‬ ‫חברת‬Doritos”.‫האחרון‬ ‫בול‬ ‫בסופר‬ "2‫לבריף‬ ‫בהתאם‬ ‫גולשים‬ ‫שהפיקו‬ ‫פרסומות‬ .‫ופרסים‬ ‫לתשואות‬ ‫שזכו‬ ‫החברה‬ ‫שסיפקה‬ :‫לסרטונים‬ ‫לקישור‬ https://www.youtube.com/watch?v=ugo7Y2lRsxc https://www.youtube.com/watch?v=xKj12ZNGWF4
  4. 4. :‫מבחן‬ ‫מקרה‬Niseko Ski Resort: ‫בשנת‬ ‫כבר‬2006‫חברת‬Rippling Media‫טלוויזיוני‬ ‫ערוץ‬ ‫יצרה‬ ,‫ויראלי‬ ‫ופרסום‬ ‫לשיווק‬ ‫סוכנות‬ , online‫בסגנון‬ ‫ערוץ‬ ‫לייצר‬ ‫הייתה‬ ‫ההחלטה‬ .‫ביפן‬ ‫גדול‬ ‫סקי‬ ‫תיירות‬ ‫אתר‬ ‫של‬ ‫ביוטיוב‬National Geographic‫ובידור‬ ‫טבע‬ ‫כערוץ‬ ‫שיתפקד‬24.‫ביממה‬ ‫שעות‬ :‫חדשה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫גם‬ ‫נבחרה‬ ,‫ביוטיוב‬ ‫שנקנתה‬ ‫מדיה‬ ‫ופריים‬ ‫קבועים‬ ‫ווידאו‬ ‫לפרסומי‬ ‫במקביל‬ ‫חברת‬ ,‫הטכנולוגיה‬ ‫חלוצת‬ .‫מסכים‬ ‫בחירת‬ ‫טכנולוגיית‬Interlude‫כשלוש‬ ‫לפני‬ ‫פיתחה‬ ‫הישראלית‬ ‫לבחור‬ ‫יכול‬ ‫הצופה‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫בעיקר‬ .‫הצופה‬ ‫עם‬ ‫דיאלוג‬ ‫המייצרים‬ ‫ווידאו‬ ‫סרטוני‬ ‫של‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫שנים‬ ‫חברת‬ .‫אחד‬ ‫בסרטון‬ ‫הווידאו‬ ‫לסרטון‬ ‫סיומות‬ ‫כמה‬ ‫או‬ ‫שונות‬ ‫סצנות‬ ,‫עלילות‬ ‫כמה‬rippling media ‫וחלקן‬ ‫דוקומנטריות‬ ‫חלקן‬ ,‫תוכן‬ ‫סדרות‬ ‫כלל‬ ‫בהמשך‬ ‫הערוץ‬ .‫שכזה‬ ‫סרטון‬ ‫לייצר‬ ‫מהראשונות‬ ‫הייתה‬ ‫עלילתיות‬. :‫דוגמא‬ ‫ראו‬http://interlude.fm/en/
  5. 5. ‫:סיכום‬ : ‫ה‬ ‫"אמנות‬media story telling" ‫מגוונת‬ ‫השיווק‬ ‫בעולם‬ ‫כיום‬ ‫מכונה‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫חייו‬ ‫ובשגרת‬ ‫סיפור‬ ‫לספר‬ ‫יודע‬ ‫הצופים‬ ‫מאתנו‬ ‫אחד‬ ‫וכל‬ ‫מאחר‬ .‫קהלים‬ ‫מוטת‬ ‫ובעיקר‬ ‫או‬ ‫תמונה‬ + ‫בסטטוס‬ ,‫בסמארטפון‬ ‫מצולם‬ ‫בתיעוד‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫סיפורים‬ ‫מספר‬ ‫גם‬ ‫ב‬ ‫או‬ ‫באינסטגראם‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫סרטון‬vine. ‫כל‬ ‫ותמונה‬ ‫ווידאו‬ "‫ב"ענן‬ ‫מתעדים‬ ‫כולנו‬ ‫את‬ ‫איגד‬ ‫בעיקר‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ .‫הרף‬ ‫ללא‬ ‫ווידאו‬ ‫בפורמט‬ ‫מידע‬ ‫מחפשים‬ ‫גם‬ ‫כולנו‬ .‫הזמן‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫וישתפר‬ ‫יילך‬ ‫רק‬ ‫זה‬ .‫מבחן‬ ‫ולמקרי‬ ‫לנתונים‬ ‫שלו‬ ‫והפוטנציאל‬ ‫הרעיון‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫.לטובת‬
  6. 6. ‫:סיכום‬ : ‫ה‬ ‫"אמנות‬media story telling" ‫מגוונת‬ ‫השיווק‬ ‫בעולם‬ ‫כיום‬ ‫מכונה‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫חייו‬ ‫ובשגרת‬ ‫סיפור‬ ‫לספר‬ ‫יודע‬ ‫הצופים‬ ‫מאתנו‬ ‫אחד‬ ‫וכל‬ ‫מאחר‬ .‫קהלים‬ ‫מוטת‬ ‫ובעיקר‬ ‫או‬ ‫תמונה‬ + ‫בסטטוס‬ ,‫בסמארטפון‬ ‫מצולם‬ ‫בתיעוד‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫סיפורים‬ ‫מספר‬ ‫גם‬ ‫ב‬ ‫או‬ ‫באינסטגראם‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫סרטון‬vine. ‫כל‬ ‫ותמונה‬ ‫ווידאו‬ "‫ב"ענן‬ ‫מתעדים‬ ‫כולנו‬ ‫את‬ ‫איגד‬ ‫בעיקר‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ .‫הרף‬ ‫ללא‬ ‫ווידאו‬ ‫בפורמט‬ ‫מידע‬ ‫מחפשים‬ ‫גם‬ ‫כולנו‬ .‫הזמן‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ‫וישתפר‬ ‫יילך‬ ‫רק‬ ‫זה‬ .‫מבחן‬ ‫ולמקרי‬ ‫לנתונים‬ ‫שלו‬ ‫והפוטנציאל‬ ‫הרעיון‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫.לטובת‬

×