Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Adobe
Adobe
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 6 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (6)

Similares a טוויטר המסך השני (20)

Anuncio

Más de הקריה האקדמית אונו (8)

טוויטר המסך השני

  1. 1. :‫השני‬ ‫המסך‬ ‫אפקט‬ ‫חי‬ ‫שידור‬ ‫של‬ ‫האמיתי‬ ‫הרייטינג‬ ‫מאחורי‬ ‫האמת‬
  2. 2. ‫הסלולארית‬ ‫התקשורת‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫מבחן‬ ‫מקרה‬ ‫מציג‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬“Sprint”‫על‬ ‫בתחום‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫מיתוג‬ ‫לטובת‬ ‫טוויטר‬ ‫בפלטפורמת‬ ‫ייחודי‬ ‫בפרסום‬ ‫שימוש‬ ‫חדש‬ ‫מושג‬ ‫טבע‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫רבות‬ ‫כותרות‬ ‫וייצר‬ ‫הצליח‬ ‫רק‬ ‫שלא‬ ,‫מבחן‬ ‫מקרה‬ .‫התוכן‬ ‫בשם‬ ‫טוויטר‬ ,‫המיקרובלוגינג‬ ‫רשת‬ ‫עם‬ ‫בעיקר‬ ‫כיום‬ ‫שמזוהה‬ ‫השיווק‬ ‫בתחום‬ Second Screen. ‫ה‬ ‫מהו‬Second Screen:? ‫במקביל‬ ‫ומתכתב‬ ‫חי‬ ‫בשידור‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫צופה‬ ‫הצרכן‬ ‫בה‬ ‫כפולה‬ ‫צפייה‬ ‫חווית‬ ‫השידור‬ ‫לגבי‬ ‫מידע‬ ‫ומייצר‬ (‫אחרת‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫בכל‬ ‫)או‬ ‫בטוויטר‬
  3. 3. ‫רקע‬: ‫טוויטר‬ ,‫מהן‬ ‫בשונה‬ .‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ‫מיתר‬ ‫שונה‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫בטוויטר‬ ‫פרסום‬ ‫המקודם‬ ‫הפרסום‬ .‫נחיתה‬ ‫לדפי‬ ‫באנרים‬ ‫מפנה‬ ‫או‬ ‫ספציפיות‬ ‫מודעות‬ ‫מפרסמת‬ ‫אינה‬ (‫בפייסבוק‬ ‫ממומנים‬ ‫פוסטים‬ ‫של‬ ‫)בסגנון‬ ‫ציוצים‬ ‫בקידום‬ ‫מתמקד‬ ‫בטוויטר‬ ‫כיום‬ ‫ההכנסות‬ ‫נתח‬ .‫טרנדים‬ ‫ובאמצעות‬ ‫המלצות‬ ‫באמצעות‬ ‫עסקיים‬ ‫פרופילים‬ ‫של‬ ‫ופרסום‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫מפרסום‬ ‫טוויטר‬ ‫של‬ ‫השנתי‬600‫להגדלת‬ ‫רבות‬ ‫תורם‬ ‫ואכן‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ .‫יתרה‬ ‫ובהצלחה‬ ‫האמריקאית‬ ‫בבורסה‬ ‫הנסחרת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המניות‬ ‫ערך‬
  4. 4. :‫המבחן‬ ‫מקרה‬ " ,‫הסלולארית‬ ‫התקשורת‬ ‫חברת‬”Sprint‫בשוק‬ ‫בגודלה‬ ‫השנייה‬ ‫לחברה‬ ‫כיום‬ ‫נחשבת‬ ‫בארה"ב‬ ‫בתחילת‬ .‫הסלולארי‬2014‫לייצר‬ ,‫סלזניק‬ ‫סקוט‬ ,‫שלה‬ ‫הדיגיטל‬ ‫מנהל‬ ‫בראשות‬ ‫החברה‬ ‫החליטה‬ " ‫את‬ ‫וימצב‬ ‫במתחרים‬ ‫רחם‬ ‫ללא‬ ‫שיכה‬ ,‫תמחורי‬ ‫מהלך‬Sprint‫ייצר‬ ‫וגם‬ ‫חדשנית‬ ‫כחברה‬ ‫גם‬ " ‫ושיחות‬ ‫גלישה‬ ‫חבילת‬ :‫הייתה‬ ‫שנבחרה‬ ‫העסקית‬ ‫האסטרטגיה‬ .‫למהלך‬ ‫משמעותיים‬ ‫רווחים‬ ‫השם‬ .‫היתר‬ ‫לכל‬ ‫הנחה‬ ‫מייצר‬ ‫מצטרף‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ ,‫חברים‬ ‫של‬ ‫מקסימלי‬ ‫מספר‬ ‫צירוף‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ " ‫הוא‬ ‫למבצע‬ ‫שניתן‬ ‫השיווקי‬Framily."
  5. 5. ‫:סיכום‬ .‫האמריקאי‬ ‫הרוח‬ ‫הלך‬ ‫את‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫המייצגת‬ ‫לרשת‬ ‫נהפכת‬ ‫שטוויטר‬ ,‫ניכר‬ ‫לחברת‬ ‫בדומה‬Sprint‫רק‬ ‫,ולא‬ ‫בטוויטר‬ ‫שמשתמשות‬ ‫חברות‬ ‫כעשרות‬ ‫עוד‬ ‫ישנן‬ ‫ושל‬ ‫שלהן‬ ‫המותג‬ ‫לגבי‬ "‫ה"סנטימנט‬ ‫לבדיקת‬ ‫גם‬ ‫רבות‬ ‫אלא‬ ,‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ ‫לפרסום‬ ‫מותגים‬ ‫על‬ ‫לשיחות‬ ‫ברומטר‬ ‫מעין‬ ‫משמש‬ ‫בארה"ב‬ ‫כיום‬ ‫טוויטר‬ ‫כלומר‬ .‫המתחרים‬ .‫בפז‬ ‫יסולא‬ ‫שערכו‬ ‫צרכני‬ ‫ידע‬ ‫מרוויחות‬ ‫הקיים‬ ‫הרוח‬ ‫הלך‬ ‫את‬ ‫המנטרות‬ ‫וחברות‬
  6. 6. ‫:סיכום‬ .‫האמריקאי‬ ‫הרוח‬ ‫הלך‬ ‫את‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫המייצגת‬ ‫לרשת‬ ‫נהפכת‬ ‫שטוויטר‬ ,‫ניכר‬ ‫לחברת‬ ‫בדומה‬Sprint‫רק‬ ‫,ולא‬ ‫בטוויטר‬ ‫שמשתמשות‬ ‫חברות‬ ‫כעשרות‬ ‫עוד‬ ‫ישנן‬ ‫ושל‬ ‫שלהן‬ ‫המותג‬ ‫לגבי‬ "‫ה"סנטימנט‬ ‫לבדיקת‬ ‫גם‬ ‫רבות‬ ‫אלא‬ ,‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ ‫לפרסום‬ ‫מותגים‬ ‫על‬ ‫לשיחות‬ ‫ברומטר‬ ‫מעין‬ ‫משמש‬ ‫בארה"ב‬ ‫כיום‬ ‫טוויטר‬ ‫כלומר‬ .‫המתחרים‬ .‫בפז‬ ‫יסולא‬ ‫שערכו‬ ‫צרכני‬ ‫ידע‬ ‫מרוויחות‬ ‫הקיים‬ ‫הרוח‬ ‫הלך‬ ‫את‬ ‫המנטרות‬ ‫וחברות‬

×