Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM

Descargar para leer sin conexión

PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Aleksandra Szulc (Redakcja PRESSto, UAM)

Prezentacja podczas webinarium z okazji udostępnienia w Bibliotece Nauki ponad 500 000 artykułów
15 listopada 2022
Platforma Otwartej Nauki

http://pon.edu.pl/aktualnosci/226-ponad-pol-miliona-artykulow-w-bibliotece-nauki

PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Aleksandra Szulc (Redakcja PRESSto, UAM)

Prezentacja podczas webinarium z okazji udostępnienia w Bibliotece Nauki ponad 500 000 artykułów
15 listopada 2022
Platforma Otwartej Nauki

http://pon.edu.pl/aktualnosci/226-ponad-pol-miliona-artykulow-w-bibliotece-nauki

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM (20)

Más de Platforma Otwartej Nauki (20)

Anuncio

Más reciente (20)

PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM

 1. 1. Webinarium z okazji udostępnienia 500 000 artykułów w Bibliotece Nauki, 15.11.2022
 2. 2.  Od 2015 r. profesjonalna platforma czasopism elektronicznych umożliwia Uczelni prowadzenie własnej polityki projakościowej w zakresie upowszechniania i zwiększenia widoczności dorobku naukowego instytucji w sieci. PRESSto
 3. 3. Działania platformy PRESSto:  korespondują z zaleceniami Komisji Europejskiej z lat 2012 i 2018 w sprawie otwartego publikowania  wpisują się w założenia Planu S opracowanego przez sygnatariuszy cOAlition S Otwarte publikowanie
 4. 4. Wpisany w Strategii UAM na lata 2020-2030 jako cel operacyjny 4.2 (p. 1.4), w ogólnym założeniu ma:  wspierać publikowanie otwarte  podnosić jakość czasopism UAM  umożliwiać wprowadzanie ich na powszechnie uznane międzynarodowe listy czasopism Rozwój platformy PRESSto
 5. 5. Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych została na UAM w Poznaniu ogłoszona 8 stycznia 2021 r. (Zarządzenie Rektora nr 47/2020/2021) PRESSto realizuje zapisy tego zarządzenia poprzez publikowanie czasopism w modelu otwartym, opatrując każdy artykuł odpowiednimi licencjami Creative Commons. Otwarty dostęp
 6. 6.  Czasopisma na platformie wydawane są w formule tzw. Diamentowego Otwartego Dostępu (Diamond OA)  Autor i czytelnik nie ponoszą kosztów publikacji Diamentowy Otwarty Dostęp
 7. 7. Przydatne dla inicjatyw doskonałości naukowej oraz ewaluacji jakości działalności naukowej poprzez realizację szczegółowych zadań mających na celu:  zwiększenie udziału w naukowych bazach danych,  przygotowanie periodyków do aplikowania do baz,  zwiększenie wskaźników wpływu czasopism,  nawiązanie współpracy z zagranicznymi autorami i recenzentami. PRESSto – narzędzie projakościowe
 8. 8. Stała współpraca z innymi jednostkami UAM odpowiedzialnymi za publikacje naukowe:  Biurem Wsparcia Nauki  Wydawnictwem Naukowym UAM Powstały:  nowe zarządzenie i regulamin – prawne i formalne zasady funkcjonowania czasopism oraz dobre praktyki Pozyskano:  grant w ramach konkursu ID-UB: „Rozbudowa funkcjonalności i rozwój Elektronicznej Platformy Otwartych Czasopism Naukowych UAM PRESSto”; od grudnia 2021 r. Rozwój
 9. 9. Upgrade
 10. 10.  97 czasopism UAM  blisko 39 tys. zgłoszeń  10 czasopism w bazie Scopus  45 czasopism - ERIH PLUS  73 czasopisma w Bibliotece Nauki Platforma PRESSto dzisiaj
 11. 11. Dziękuję za uwagę Aleksandra Szulc olafrac@amu.edu.pl pressto@amu.edu.pl

×