Más contenido relacionado

Biologji tema fotosinteza

 1. PUNIM SEMINARIK NGA LËNDA E BIOLOGJISË
 2. FOTOSINTEZA Punuar nga:Orgesa IBRI-biologji Ars.Istref lsufi
 3. Fotosinteza 3
 4. HYRJE Procesi i fotosintezës është një reaksion kimik Është reaksioni më i rëndësishëm kimik në planet.  Fotosinteza është shndërrimi i energjisë së dritës diellore në energji kimike nga organizmat e gjalla. Lëndët e para që nevojiten për kryrjen e saj janë dioksidi i karbonit dhe uji, burimi i energjisë është drita e diellit, dhe lëndët e fituara janë glukoza dhe oksigjeni. Është procesi më i rëndësishëm biokimik i shkëmbimit të lëndëve në tokë, ngaqë pothuajse gjithë jeta varet nga fotosinteza. 4
 5. Fotosinteza është një proces i ndërlikuar që ndodh tek bimët, alga dhe disa baktere. Kryhet vetem gjate ditës dhe në dritën e diellit Ka rendesi te madhe për shkak se oksigjeni thithet nga te gjithë dhe fotosinteza është faktori kryesore qe e liron ate nga bimët. 5
 6. 6 Ekuacioni për Reaksionin Kimik të Fotosintezës është gjashtë molekula dioksidi karboni bashkëveprojnë me gjashtë molekula uji për të formuar 1 molekulë glukozë dhe gjashtë molekula oksigjen. Cili është Ekuacioni për Reaksionin Kimik të Fotosintezës?
 7. 7
 8. 8 Ҫ ’ndodh gjatë procesit të fotosintezës? Bimët kapin energjinë diellore dhe e përdorin për të përftuar glukozën Rrezet e diellit sigurojnë energjinë që i nevojitet klorofilit për të shndërruar molekulat e dioksidit të karbonit në ujë dhe glukozë
 9. 9
 10. “ Fotosinteza është procesi në të cilin bimët përdorin energjinë nga rrezet e diellit për të prodhuar materiale organike (të cilat i ruajnë), si dhe oksigjenin (të cilin e lëshojnë në atmosferë) ngadioksidi i karbonit (CO2) dhe uji (H2O). Kafshët nuk mund ta bëjnë këtë dhe prandaj duhet të hanë bimë ose kafshë të tjera më të ulëta në zinxhirin ushqimor për të marrë energji. Bimët kryejn fotosintezë duke përdorur klorofilin e pigmentit të gjelbër. 10
 11. Ndërtimi dhe thyerja e materialit me bazë karboni – nga dioksidi i karbonit në molekulat organike komplekse (fotosinteza) dhe pastaj në dioksid karboni (frymëmarrje) – është pjesë e asaj që zakonisht quhet cikli global i karbonit. Kur drita është e pranishme, pigmenti jeshil-klorofili kap energjinë e dritës për të fuqizuar këtë proces në të cilin uji dhe dioksidi i karbonit shndërrohen në sheqer dhe oksigjen. Bimët eukariote të tokës si algat dhe cianobakteret prokariote, të gjitha fotosintetizohen në këtë mënyrë. . Disa baktere që fotosintetizohen duke përdorur pigmente të ndryshme si burim i atomeve të hidrogjenit, jetojnë në mjedise anaerobe si magët e kënetave dhe kënetave të kripës. 11
 12. Literatura u mor nga: https://eseshkolle.blogspot.com/ 2014/09/eshte-fotosinteza-si- kryhet-procesi-i.html dhe https://sq.wikipedia.org/wiki/Foto sinteza 12