Prezantim në Teknologji VP2.pptx

Hace 1 año 524 Visualizaciones

Kanuni-Orgesa dhe Brikena X-4.pptx

Hace 1 año 175 Visualizaciones

Biologji-Angatha-Orgesa Ibri.pptx

Hace 1 año 102 Visualizaciones

Teknologji __

Hace 1 año 426 Visualizaciones

Acidi desoksiribonukleik adn

Hace 1 año 128 Visualizaciones

Gjergj Fishta

Hace 1 año 796 Visualizaciones

Biosinteza e ac.nukleike dhe proteinave

Hace 1 año 782 Visualizaciones

Kongresi i vijenes histori

Hace 1 año 687 Visualizaciones

Biologji tema fotosinteza

Hace 1 año 574 Visualizaciones