Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Similar a Open Access I (Iva Burešová)(20)

Más de PARTSIP: Partnerská síť informačních profesionálů(20)

Publicidad

Open Access I (Iva Burešová)

 1. Open Access I. Iva Burešová Knihovna AV ČR, v. v. i.
 2. Obsah: Co je Open Access? Definice pojmu Historie hnutí Open Access Jak to funguje v praxi? Vydavatelství BioMed Central Časopis Biomagnetic Research and Technology Open Access a knihovny Trocha teorie Knihovna AV ČR Ostatní knihovny? ☺ 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 3. Definice pojmu Způsob přístupu k informacím, nikoli druh financování publikační činnosti nebo licencování plných textů nebo obsahu Každý digitální (nebo zdigitalizovaný) dokument může mít otevřený přístup (open access) Open Access jako hnutí se však téměř výhradně zaměřuje na recenzované odborné články a jejich zpřístupňování 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 4. Trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům, zejména pak plným textům pro všechny uživatele Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové propojování Autorská práva nezanikají - nutné citovat Např. www.citace.com 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 5. Zdroje s otevřeným přístupem Předmětově profilované archivy a institucionální repozitáře Online časopisy s otevřeným přístupem Povrchový web – tzv. „viditelný“ web 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 6. Open Access časopisy vychází z modelu tradičního vědeckého publikování umožňují však okamžitý bezplatný přístup k plným textům článků NEKOMERČNÍ časopisy – bezplatné pro čtenáře i autory, náklady na publikování, recenzní řízení, zpřístupnění a archivaci hradí třetí strana (např. vědecká instituce) KOMERČNÍ časopisy – bezplatné pro čtenáře, náklady hradí autoři. Cena se dnes pohybuje v rozmezí 700 až 3500 € OA časopisy tvoří cca 15 % ze všech vydávaných recenzovaných vědeckých časopisů; jde o cca 4 400 z celkového počtu 25 000 časopisů. Méně než polovina využívá model „platí autor“ 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 7. Možnosti Open Access zlatá cesta (gold road) – otevřený přístup k publikovaným materiálům okamžitě a bez prodlení, ihned po publikování zelená cesta (green road) – tato cesta umožňuje autorům postprintovou archivaci článků světle zelená cesta (pale green road) – tato cesta otevřeného přístupu nebrání autorům v preprintové archivaci článků, ale postprintovou archivaci publikovaných článků už neumožňuje šedá cesta (grey road) – sem patří vše, co se nedá zařadit do výše uvedených skupin 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 8. Proč Open Access? Argument hodnoty vědce Vědci by neměli platit za přístup a užití informací, které většinou publikují, recenzují a upravují zdarma Argument veřejného prospěchu Akademické instituce a knihovny čelí „časopisecké krizi“ – předplatné časopisů dramaticky stoupá a tudíž dochází ke snižování počtu předplácených titulů – vědci se v některých případech nedostanou ani ke článkům, kteří oni sami publikovali Etické a morální argumenty Dvojí financování vědy – veřejné peníze by se měli utrácet efektivněji Poskytnout volný přístup všem, kteří si nemohou dovolit platit 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 9. Proč autoři publikují? finanční odměna financování osobní prestiž kariéra komununikace s kolegy 0 20 40 60 80 100 komununikace s kolegy kariéra osobní prestiž financování finanční odměna 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 10. Historie a obecné principy Open Access 7. duben 1969 Steve Cocker spustil publikování série volných online dokumentů o vývoji internetu 21. září 1985 Bílý dům vydal Nařízení o národní bezpečnosti 189 nesoucí poselství, že „maximální možná míra výsledků základního výzkumu zůstává neomezená“ 1989 – založení časopisu Psycoloquy, jeden z prvních časopisů s otevřeným přístupem, který se stal zároveň recenzovaným 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 11. 16. srpna 1991 (Paul Ginsparg) - založen jeden z nejvýznamnějších archivů s otevřeným přístupem – arXiv (http://arxiv.org) 1993 – CERN spustil preprintový server 1994 – Projekt lidského genomu /The Human Genome Project) spustil svou open access webovou stránku 1999 - založena Iniciativa otevřených archivů 22. října - Konvence ze Santa Fe, která specifikuje technické a organizační požadavky nutné k vzájemnému propojení elektronických archivů 15. ledna 2001 byla Jimmym Walesem založena Wikipedie 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 12. 1. srpna 2002 - projekty RoMEO a SHERPA 12. května 2003 - založen Adresář časopisů s otevřeným přístupem, jehož cílem je usnadnit uživatelskou orientaci v oblasti otevřeného přístupu 6. října 2004 společnost Google oficiálně vyhlásila projekt Google Print (nyní přejmenováno na Google Book Search), jehož snahou je zdigitalizovat fondy největších světových knihoven a uživatelům umožnit online vyhledávání v těchto textech 28. listopadu 2004 potom také společnost Google ohlásila vznik své vědecké „odnože“ Google Scholar 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 13. Klíčové iniciativy Budapest Open Access Initiative (2002) vznik na setkání členů Open Society Institute otevřeným přístupem myslíme volnou dostupnost na veřejném internetu, dovolující jakémukoli uživateli ji číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat nebo propojovat s jinými plnotextovými články, nabízet je k indexaci, předat jako data do softwaru, nebo je použít jakýmkoli jiným zákonným způsobem bez finančních, zákonných nebo technických překážek kromě těch, které jsou neoddělitelné od internetu jako takového. Jako jediné omezení v reprodukci a distribuci je třeba dodržovat autorský zákon 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 14. http://www.soros.org/openaccess/ 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP Jacso
 15. Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) Prohlášení z Bethesdy se zabývá především úzkou spoluprácí všech objektů, kterých se otevřený přístup týká – tj. grantové agentury a jiné organizace zabývající se podporou vědy a výzkumu, knihovny, vydavatelé odborných periodik, samotní vědci a badatelé, studenti a vědeckovýzkumné společnosti a instituce. 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 16. Berlin Declaration of Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) Berlínská deklarace o otevřeném přístupu k vědění ve vědě znovu opakuje principy z Budapeště a Bethesdy a přidává nutnost formulování a především dodržování standardů kvality časopisecké produkce. Toto by měla zajistit i jednotná infrastruktura pro snadné publikování jednotlivých článků včetně nástrojů softwarových, metadatových apod. tuto deklaraci podepsalo a zavázalo se tak podporovat principy OA na 300 významných výzkumných institucí AV ČR a GA ČR se k prohlášení připojily v roce 2008 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 17. http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP Jacso
 18. Důvody vzniku OA … 0 let ých2 ka žd 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 19. …. A co se děje s počtem titulů v knihovnách? … 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 20. Knihovna zruší předplatné … kolotoč ☺ Vydavatel si zvýší cenu … Vydavateli se sníží zisk … 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 21. Výzvy digitálního publikování a ukládání Elektronické materiály „zmizí“ v okamžiku, kdy se stávají off-line Magnetická média mají omezenou životnost (10 let a spíše méně) Pokud knihovny nepokračují v předplatném, často ztratí k dokumentům přístup Mnoho webových stránek dnes je a zítra prostě zmizí … “Error 404, file not found” 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 22. A to dalo vzniknout Hnutí Open Access Digitální archivy Nezbytné cíle: Dlouhodobé uchovávání digitálních dokumentů Pokud možno co nejširší přístup k vědeckým publikacím Respekt k autorským právům 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 23. Open Access logo, navrženo Public Library of Science 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 24. Financování OA: Mezinárodní grantové agentury a neziskové organizace WHO, Soros Foundation a další … 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 25. Největší OA sbírky … 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 26. Země s největší podporou OA 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 27. A nyní … Google Scholar (GS) 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 28. Mýtus GS GS je alfou a omegou OA zdrojů … Přístup “S GS už nepotřebuji nic jiného” GS jako kult GS je nejchytřejší GS je můj nejlepší přítel … GS pro citovanost a impact factor 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 29. Realita Tajnosti ohledně excerpovaných zdrojů Tajnosti ohledně časopisů Tajnosti ohledně časového pokrytí Tajnosti ohledně velikosti Tajnosti o všem Obrovské mezery ve sbírkách Excerpovaní nedovoleno Elsevier, ACS a ... Dobrý pro běžné hledání, vysokoškolské studenty, ale ne pro opravdové vědce Informační profesionálové dávejte si pozor na svou reputaci ☺ 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 30. OA zdroje 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 31. Výhody OA publikování PLoS 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
 32. Děkuji za pozornost … 28. 4. 2010 Nové technologie v komunikaci - PARTSIP
Publicidad