Butlletí 'PCTnews' 43 (març de 2015)

340 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Butlletí 'PCTnews' 43 (març de 2015)

  1. 1. La gestió de Big Data per predir el comportament del turista i millorar l’estratègia Una quarantena de professionals d'empreses i institucions turístiques de Tarrago- na, Barcelona i Lleida, han participat el 12 de març a la jornada 'Agenda Estratègica del Grup de Destinacions de Thinktur. Com integrar el Big Data a la gestió de les destinacions?' celebrada a la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Organitzada pel Laboratori d'Innovació i Intel·ligència Turística del PCT de Turisme i Oci de Catalunya i la Plataforma Tecnològica del Turisme Thinktur, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, ha mostrat casos pràctics de les possibilitats d’ús de les dades massives. Antonio Guevara, coordinador de l’àrea tecnològica del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol Occidental, ha destacat que davant el fet que les tecnologies digitals ja formen part de tot el cicle de vida del turista, cal apostar per la integració real dels diferents sistemes d’informació com han fet els vuit municipis litorals de la Costa del Sol occidental amb un Sistema Integrat de Gestió de Destinacions. Roberto González, analista tecnològic de Telefónica I+D ha assenyalat que la veritable revolució no és internet sinó els mòbils, que s’estan convertint en un hub de sensors dels que es poden analitzar moltes dades. ÍNDEX La gestió de les dades massives per millorar l’estratègia del sector Presentada la proposta de Comunitat RIS3CAT en Turisme Els reptes del turisme al Mediterranean Tourism Meeting El PCT acull lareunió del Consell Editorial de la revista Via@ 1 2 3 4 Nº 43 MARÇ 2015 A l’esquerra, Antonio Guevara, coordinador de l’àrea tecnològica del Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol occidental, i, a la dreta, Roberto González, analista tecnològic de Telefónica I+D. Vídeos de les ponències de la jornada a Youtube
  2. 2. PCT NEWS MARÇ 2015 2 RECERCA I INNOVACIÓ El PCT de Turisme i Oci presenta a Tarragona la proposta de la Comunitat RIS3CAT en Turisme LideradaperTurismedeBarcelonaambelsuportdesispromotorsestratègics,técomaobjectiuimpulsar unplad’actuacionsd’altimpacteenR+DiInnovacióenelperíode2015-2020. El 24 de març va tenir lloc la sessió de presentació a Tarragona de la proposta de la Comunitat RIS3CAT en Turisme, que es va presentar el mateix dia a Lleida i el 26 de març a Barcelona i Girona. La jornada es va dur a terme i va ser a càrrec del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya de la URV, un dels sis promotors estratègics amb l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Fundació Privada Barcelona Digital Centre Tecnològic, el Campus UdG-Turisme de la Universitat de Girona; que amb el liderat de Turisme de Barcelona i el suport institucional de la Generalitat de Catalunya (a través de la DGTUR), impulsen la Comunitat RIS3CAT en Turisme. El seu objectiu és impulsar un pla d’actuacions d’alt impacte (2015- 2020) que permeti mantenir la posició de lideratge de Barcelona, de la resta de destinacions turístiques i de Catalunya, com a destinacions de referència mundial. Per assolir-ho, es fomentarà el desenvolupament de projectes d’R+D+i testejables a Catalunya i exportables a la resta del món; es potenciarà la innovació col·laborativa i la formació especialitzada; i es fomentarà la creació de start-ups que aportin flexibilitat i especialització al sector, alhora que es realitzaran accions per a la creació i enfortiment d’un ecosistema turístic amb capacitat per competir a nivell internacional. Estratègia RIS3CAT La RIS3CAT respon al procés de recerca i especialització intel·ligent impulsat per Europa dins la seva estratègia 2020. En aquest sentit, a Catalunya, les Comunitats RIS3CAT són un nou instrument que està impulsant ACCIÓ per potenciar els sectors més estratègics i facilitar la col·laboració del sector privat amb els agents de recerca i innovació. Es tracta d’agrupacions voluntàries d’empreses i agents Les empreses interessades en més informació o en presentar les seves propostes de projectes es poden posar en contacte amb meritxell.fuguet@pct-turisme.cat del sistema d’R+D i Innovació que impulsen plans d’R+D i Innovació de transformació econòmica en els àmbits sectorials líders. PRODUCTE Segueixen les reunions de treball per impulsar el procés de la Carta Europea del Turisme Sostenible al Priorat En el marc del projecte que es desenvolupa amb el Parc Natural de Montsant i el recolzament de la Diputació de Tarragona per impulsar la Carta Europea de Turisme Sostenible a la comarca del Priorat, segueixen les presentacions als diversos agents del territori, com la realitzada a la 3ª Fira de les Cooperatives Agrícoles celebrada al Castell del Vi de Falset, i les reunions del grup de treball, l’última de les quals va ser el 20 de març a Falset. En els treballs d’aquesta xarxa, s’ha realitzat també una enquesta online a tots els membres del Fòrum Permanent i del Grup de Treball d’aquest procés.
  3. 3. PCT NEWS MARÇ 2015 3 TRANSFERÈNCIA TRANSFERÈNCIA L’Associació Hotelera Salou, Cambrils, La Pineda celebra una sessió pràctica sobre l’aplicatiu JOB IN El 17 de març, l'Associació Hotelera Salou, Cambrils, La Pineda ha celebrat al PCT de Turisme i Oci una sessió informativa pràctica de l'ús de l'aplicatiu per a la selecció de candidats per treballar al sector turístic, JOB IN©, de la mà del Dr. Jordi Tous del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. A les empreses del sector serveis i del sector assistencial se'ls exigeix cada vegada més productes de qualitat. Això significa millorar tant l’organització interna com en els processos de direcció i gestió de les persones. Durant l'any 2014 s'ha desenvolupat i patentat la plataforma JOB IN©. Es tracta d'una eina en línia per la preselecció automàtica de candidats per Els reptes de futur del turisme en l’era digital al Mediterranean Tourism Meeting a Salou AquestcongrésinternacionalorganitzatperOpenEnergyInstituteiLaVanguardia,hacomptatambelPCT. Salou ha acollit el 25 de març la celebració del I Mediterranean Tourism Meeting, un congrés internacional organitzat per Open Energy Institute i La Vanguardia per abordar els reptes del turisme al Mediterrani, una regió que suposa un terç del negoci turístic mundial, segons Ghassan AIDI, president honorari de International Hotel and Restaurant Association. La primera taula de la jornada es va centrar en els reptes i oportunitats de la Costa Daurada. Va comptar amb la participació del director científic del PCT, Salvador Anton Clavé, qui ha destacat que aquesta marca turística es troba en una reformulació permanent amb una continua reinvenció de les modalitats turístiques, pel que ara s’obren diverses oportunitats gràcies a la innovació, la intel·ligència i la capacitat tecnològica. De fet, la tecnologia ha ocupat bona part de la segona taula i de la ponència de Genís Roca, de RocaSalvatella, ‘El turisme en l’era digital’. Jimmy Pons, de Rumbo, ha sacsejat els assistents amb un seguit de tecnologies noves que han sortit al mercat i que fins i tot cada vegada volen ser més emocionals, però ha advertit que un alt percentatge de la satisfacció dels clients ve pels intangibles com la professio- nalitat, el servei o la flexibilitat, de forma que a més tecnologia més important són les persones. En la mateixa línia, Genís Roca, de RocaSalvatella, ha advertit que després d’una època en el que les persones i les seves opinions han estat els protagonistes d’Internet, el que ha afectat molt el sector turístic, ara arriba l’etapa de les dades i Internet de les Coses amb una gran onada de gadgets i molta ‘pirotecnologia’. Segons Roca, no ens hem de deixar endur per la moda i cal valorar si les tecnologies que s’incorporen serveixen per factu- rar més o per capturar més dades que permetin segmentar els clients i millorar els moments de contacte amb aquests. Ha destacat que desintermediar-se, a nivell comercial i relacional, hauria de ser un clar objectiu del sector, fent de la base de dades pròpia el centre de la gestió. L’última taula del congrés ha abordat el marketing i les noves tecnologies en el turisme. al sector turístic a partir de criteris competencials relacionats amb el desenvolupament en els llocs de treball del sector. La plataforma està operativa des de maig de 2014 i permet minitmitzar els costos i l’eficàcia de la cerca de candidats per treballar al sector.
  4. 4. PCT NE AGEN El 28 relac amb e Aquest les 9.3 Faculta de la U Compt ‘La pre turista d’inspi bàsiqu amb M 3iSIC; ‘ amb M TripAdv desapa Juan C Hotele Organit Empre Turism Tarrago Salou, Faculta de la U Oci, és ahotel Pa PCT B ‘Le P del P L’Ofic Genis Diput zat a Turis Turis per p del P Eric D Paris lecto cone inspi Picas Vend EWS MARÇ 201 NDA d’abril, jo ió directa el turista’ ta jornada ti 0 a les 13.30 at de Turism URV a Vila-se arà amb les esa de decisi a’ a càrrec d’A ra Project; ‘ es del Màrq Montserrat Pe ‘El poder de Mercedes Sán visor; i ‘Com areixen les e Carlos Sanjuá s. tzada per la sarial d’Hos me de la prov ona, l’Assoc Cambrils, la at de Turism URV i el PCT d gratuïta am ls@costa-da arc Científic i T BREUS arisien Maga Paisatge dels cina Tècnica s i el Patrona tació de Tarr mb l’Agència sme i l’Oficina smo a París, presentar els Paisatge dels Delon de la r sien Magazin ors. Durant u gut els paisa rar a Gaudí, sso a Reus, M drell i Horta d 15 ornada ‘La a a la xarxa ’ ndrà lloc de 0h a la me i Geografi eca. ponències: ions del Agustí Lópe Les tècniqu queting Digit eñarroya, de les opinions nchez de m i quan estrelles?’ am án de Casua Federació staleria i víncia de ciació Hotele a Pineda, la me i Geografi de Turisme i mb inscripció aurada.com Tecnològic de azine’ coneix s Genis a del Paisatg at de Turism ragona, han a Catalana d a Española d un viatge de s atractius de s Genis al pe revista franc ne” amb 450 n cap de set atges que va Miró, Casals Mont-roig, e de Sant Joan a a e a z es al’ el s’ mb al era a ó: DI L re Turisme i Oci La ce de la El Sk pa Sa Aq pl po pr Ac x la Ruta e dels e de la organit- de de premsa e la Ruta riodista esa “Le .000 tmana ha an s i l n. Cont VULGACIÓ La revist eunió d – Universitat a revista elec elebrat al PC el seu Conse revista per a ls participan kype, proven articipar el d alvador Anto questa revist uringüisme ortuguès i an ròpia dels inv ccés a Via@T L’AT celebra ‘Sigues un e L'Associació Costa Daura celebrat el 2 da “Sigues u Disciplinat: l’Emprenedo tingut lloc a Parc Científi i Oci a Vila-s Juanjo Gras emprenedor claus per ac per dissenya tacta amb e ta de tu del seu Rovira i Virgil ctrònica, inte CT de Turism ll Editorial q a l’any 2015. ts al Consel nien de païso irector cient on Clavé, que ta electrònic i es publica e nglès, per afa vestigadors. Tourism Rev a l’esmorzar f mprenedor d ó d'Apartame ada i Go On T 20 de març la un Emprened 24 Passos C oria amb Èxi l'Aula de Fo ic i Tecnològ seca. Imparti a, especialis ria i empresa ccedir al clien ar productes el PCT de Tu urisme Consel li - Campus Vi ernacional i me i Oci a Vila ue també ha . l Editorial, a os com Franç tífic del PCT e n’és memb ca i gratuïta a en alemany, avorir la difu iew formatiu disciplinat’ ents Turístic Training han a jorna- dor ap a t”, que ha rmació del gic de Turism ida per sta en a, ha donat nt així com s i serveis. urisme i Oci Via@ c ll Edito la-seca 977 interdiscipli a-seca aques a servit per d lguns online ça, Itàlia i Su de Turisme i re. aposta per la català, espa sió de treba cs me Premis Vallesp Cooper Santa Baix Ca CDO al la cam gories verd do de mar amb la desenv càrrec Univers a Twitter, a A la im Philip Anton Delau Maria panta partic Franç Jacqu celebra orial al P 394 871 info nar de turism st mes de ma definir la pro a través de uïssa. També i Oci de Cata a interdiscip anyol, francè lls de recerc s als olis d’ol pí Vidal (Vilal rativa Agríco Bàrbara i Un amp han obt millor oli d'o panya 2014- de Fruitat ve olç i Fruitat m rç a Reus. L’a a ponència ‘R volupament de Jaume S sitat Rovira a LinkedIn i imatge, d’esqu ppe Bachimon on Clavé, Cécile utre, Alessia M ia Gravari-Barb talla projectad icipant via Sky çois Staszak i quot a la PCT o@pct-turism me, Via@, ha arç la reunió gramació de la plataform é hi va lunya, plinarietat i e ès, italià, ca en llengua iva verge ext lba dels Arcs ola del Camp nió Fruits-Ce tingut els pre oliva verge ex -2015, en les erd amarg, F madur, lliura acte ha comp Reptes per al de l’Oleoturi alvat, del PC i Virgili. a Slidesha uerra a dreta: n, Salvador e Renard- Mariotti i rbas. A la da, kype: Jean- i Sébastien 4 me.cat a e ma el a tra s), de eller emis xtra de s cate- Fruitat ats el 6 ptat l sme’ a CT i la re

×