Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

PR Clinic Služby

 1. Monitoring a Analýza médií Pre každú organizáciu, ktorá vstúpi do mediálneho ringu je monitoring médií neodmysliteľným pracovným nástrojom. Zatiaľ čo denný monitoring usmerňuje najmä operatívne rozhodovanie, analýzy odrážajú nálady verejnosti a poslúžia pri rozhodovaní strategickom. Vďaka diverzite monitorovaných zdrojov informácií vám vďaka PR Clinic už neunikne ani bodka, či slovo uverejnené o vašej spoločnosti.
 2. Vzťahy s médiami a lobing Kto nemá dobré vzťahy s médiami, môže víťaziť iba krátkodobo. PR Clinic vie, že detailná znalosť trhu a who-is-who v mediálnom svete je alfou aj omegou úspechu. Vďaka osobnému kontaktu so zástupcami všetkých médií dokážeme doručiť posolstvo našich klientov tam, kde to konkurencia nedokáže. Naším cieľom je klientom nastaviť pozitívne vzťahy s médiami, ktoré budú obojstranne fungovať na dlhodobej báze. Popri tom preberáme kompletnú agendu zverejňovania tlačových materiálov a udržiavame najaktuálnejšiu mediálnu databázu.
 3. Stratégia Na vysoko konkurenčnom trhu môže kvalitná komunikačná stratégia rozhodovať o tom, kto sa stane jeho lídrom. Preto je dôležité určovať, a nie nasledovať témy diskusie. Prostredníctvom komunikačných auditov agentúra vykoná komplexnú analýzu vášho imidžu. Následne vzniká komunikačná stratégia šitá na mieru vašej organizácie. Vďaka dlhoročným skúsenostiam priamo z mediálneho prostredia vieme, čo z vašej ponuky je vhodné aj pre médiá.
 4. Krízová komunikácia Mlčať je zlato, hovoriť striebro? Vo svete médií to nie je vždy tak. Obzvlášť, keď sa vaša organizácia dostane do krízovej situácie. Kto ju zažil už vie, ako dokáže negatívna publicita –hoci aj neoprávnená –poškodiť roky budovanú dobrú povesť, stabilitu i samotný biznis firmy. Vtedy prichádza na rad krízová komunikácia, teda distribúcia informácií a vyhlásení tak, aby boli spôsobené škody čo najmenšie. Ponúkame účinnú prvú pomoc pri ťažkostiach s komunikáciou.
 5. Online PR Kto nie je na internete, neexistuje. Sú tam totiž vaši zákazníci, ktorých treba pozorne počúvať. My to vieme, a preto ponúkame širokú škálu riešení – od tvorby špecializovaných webov a ich obsahu, cez socializáciu s rôznymi skupinami klientov až po zvyšovanie vašej viditeľnosti vo vyhľadávačoch. Jednoducho, postaráme sa a budeme dohliadať na reputáciu vašej spoločnosti a značky vo „virtuálnej realite”.
 6. Služby hovorcu Vynakladať fixné náklady na interného hovorcu či PR manažéra sa nevyplatí všetkým – takúto potrebu zvyčajne nemajú najmä stredné a menšie organizácie pôsobiace vo výrobnej sfére. V prípade neočakávanej komunikačnej potreby je preto outsourcing služieb mediálneho zastupovania jej najefektívnejším riešením.
 7. Eventy Tlačová konferencia, press foyer, stretnutie s klientmi či partnermi, roadshow? Žiadny problém. Vy poviete kedy a za koľko, my vieme ako. Podujatie pre vás u nás zahŕňa všetko od A po Z - kreatívne návrhy, strategické naplánovanie, výber dodávateľov, odsledovanie nákladov, komplexnú produkciu a realizáciu, vrátane medializácie.
 8. Mediálna akadémia Stresuje vás strenutie s novinárom? Alebo máte prehnaný rešpekt z kamery? Nevadí. PR Clinic vyškolí váš manažérsky tím tak, aby bez problémov zvládol tlačovú konferenciu, či rozhovor s kriticky naladeným novinárom. Súčasťou školiaceho programu je aj tréning internej komunikácie, či základy žurnalistiky a prehľad vášho mediálneho trhu pre lepšie porozumenie vášmu mediálnemu partnerovi.
 9. Guerilla PR V PR priemysle manipulácia neobstojí. Médiá chcú fakty a zákazníci zasa nechcú, aby im firmy diktovali, čo si majú myslieť. Ak robíme svoju prácu dobre, utvárajú si partneri názor práve na základe faktov, prípadne ho menia zo správnych príčín. Nie každý si však môže dovoliť platiť tím PR konzultantov a nie vždy je to na dosiahnutie cieľa nutné. V takýchto prípadoch je účinnou taktikou guerilla PR – teda alternatívne propagačné metódy. Ak totiž zabalíte tovar do obalu od Gucciho, bude mať vyššiu hodnotu ako ten istý tovar v bežnom obale. Nestojí však toľko, ako Gucci.
 10. Interná komunikácia Význam internej komunikácie rastie priamo úmerne s veľkosťou organizácie. Zamestnanci pritom musia porozumieť cieľom a víziám manažmentu a spojiť ich so svojou osobnou perspektívou. Ak funguje dobre interná komunikácia, funguje aj celá firma. Ponúkame outsourcing všetkých nástrojov internej komunikácie a vedieme manažérov k úspešnému zvládnutiu zmien. Nie nadarmo sa hovorí, že zamestnanci sú vaša chodiaca reputácia. Dávajte preto pozor, čo do nich vložíte a ako sa k nim správate.
 11. Kontakt PR agentúra Bratislava Jégeho 187/2, 821 08 Bratislava office@prclinic.eu Tel: +421 2 33 00 42 50 Fax: +421 2 33 00 42 58 http://www.prclinic.eu/
Publicidad