Peak 6 Business Academy

Peak6
Peak6Peak6

Voorziet u een intern opleidingstraject voor uw medewerkers? Zijn er opleidingen die u organiseert voor uw medewerkers? Is er voldoende kennis en competentie aanwezig bij uw medewerkers? Zetten uw medewerkers hun vaardigheden juist om in talenten?

Peak6 Academy
#Business
CFO asks his CEO: “What happens if we invest in developing our people and
then they leave the company?”
CEO answers: “What happens if we don’t, and they stay?”
M E T T A L E N T N A A R R E S U L T A A T
Business
#WatIsBusiness?
Via Peak6 bieden wij telkens u een brede waaier opleidingen aan. Telkens à la carte, up-to-date
en getoetst met de realiteit. Trainingen die u of uw medewerkers een boost geven in sales, perso-
nal development, leadership en facts and figures zijn onze toppers.
Er zijn meer en meer opleidingsbehoeftes bij uw medewerkers, ook uw persoonlijke groei als
ondernemer is essentieel om mee te benen in de rollercoaster van de economie.
Onze gedreven trainers geven op een duidelijke en eenvoudige manier een heldere kijk op
zaken. Dit door hun positieve impulsen, gepersonaliseerde aanpak en hands on-mentaliteit, en
alles interactief gebracht.
Onze core business zijn opleidingen en dit in drie vormen:
Voorziet u een intern opleidingstraject voor uw medewerkers?
Zijn er opleidingen die u organiseert voor uw medewerkers?
Is er voldoende kennis en competentie aanwezig bij uw medewerkers?
Zetten uw medewerkers hun vaardigheden juist om in talenten?
Open opleidingen
#1
In company trainingen
#2 #3
One-2-one coaching
#	Prospecteren, een pure sport
#	Van Adviseur tot Closer
#	Klantgerichte communicatie
#	Interne communicatie
#	Vooruitziend rekruteren
#	Retentiebeleid en motivatie van
	 uw medewerkers
#	Hedendaags leiderschap voor
	 managers anno 2014
#	Leidinggeven voor Teamcoach
#	Slim tewerkstellen
#	Evaluatiebeleid en
	 dossieropbouw
Opleidingen
#OnsAanbod
Sales
Personal Development
Leadership
Facts and figures
Sales
#Opleiding
Teaser:
Prospecteren is net als roepen in de woestijn. En toch kan u met enkele tips
meer gehoor geven aan uzelf of uw bedrijf.
Waarop krijgen de deelnemers een beklijvend antwoord?
•	 Inzicht in de meest gemaakte fouten bij prospectie
•	 Strategische visies omtrent prospectie
•	 Is prospectie talent of geluk
•	 De succesfactoren bij prospectie
•	 Nieuwe inzichten omtrent het maken van afspraken
•	 Talrijke voorbeelden van vragen die het verschil maken
•	 Tips voor nazorg: talrijke voorbeelden van creatieve teksten bij opvolging,
	 offerte en dagelijkse contacten met prospecten
Resultaat:
Wij claimen dat u een terugverdien-effect heeft binnen 1 week!
Doelgroep:
Account Managers, Vertegenwoordigers, Hunters, Commerciële buitendienst B2B
Prospecteren, een pure sport
#Opleiding
Teaser:
“Het tijdperk van de vlotte flamboyante verkoper ligt ver achter ons!”
“Productkennis en sociale vaardigheden zijn lang niet meer voldoende om meer
sales binnen te halen!”
Wat mag u verwachten?
•	 Inzichten in sales anno 2014
•	 De mindset van een verkoopsjager
•	 De fases van een verrijkend verkoopgesprek onder de loep
•	 Praktische handvaten om meer uit een verkoopgesprek te halen
•	 Waarom creatieve opvolging een noodzaak is
•	 Hoe u op vandaag een groot verschil kan maken bij uw huidige en potentiële klanten
Resultaat:
Na 1 dag opleiding haalt u alles uit een salesgesprek.
Doelgroep:
B2B
Van Adviseur tot Closer
#Opleiding
Teaser:
Customer Delight staat voor een enthousiaste, begeesterde klant. Deze klanten
zorgen net voor de stabiliteit van uw marktpositie.
Een klant blijft een tevreden klant door de continuïteit in service, kwaliteit,… die
u en uw bedrijf aanbieden.
Dit is net de taak van uw mensen die dagdagelijks in contact staan met uw
klanten en toch geen salesfunctie hebben.
Het is uiterst belangrijk dat al uw contactpersonen voor uw klanten commerci-
eel ingesteld zijn om net een meerwaarde te kunnen bieden.
Resultaat:
Na deze opleiding kent u de voorwaarden om uw klanten emotioneel te binden
aan u en uw bedrijf, zonder één salesgesprek te voeren. Uw binnendienst mede-
werker weet hoe hij de verkregen handvaten onmiddellijk kan toepassen om een
blijvend resultaat te halen bij uw bestaande klanten.
Doelgroep:
Binnendienst Medewerker, Commerciële binnendienst, Dienst na verkoop
Medewerker, Receptie, Afhaalmedewerker, contactpersoon klant (niet-sales)
Klantgerichte communicatie
Sales
Leadership
#Opleiding
Teaser:
Deze opleiding, een extra of een noodzaak?
Doe de test!
Bent u klaar om generatie y te ontvangen?
Doen uw medewerkers altijd waarvoor u ze betaalt?
Benut u 100% de talenten in uw team?
Kan u vlot met alle verschillende persoonlijkheden om?
Benut u al uw talenten als People Manager?
5x ja? Proficiat! Deze opleiding geeft u verfrissende inzichten hoe u als People
Manager in 2014 kan blijven scoren.
U wilt graag 5x ja? Schrijf u in voor deze open sessie en ontvang de handvaten
en antwoorden om u te wapenen in 2014.
Resultaat:
Deze opleiding biedt u een verrassende kijk op het aansturen van mensen.
U weet na deze opleidingsdag welke noodzaken u als zaakvoerder en leidingge-
vende dient in te voeren om meer resultaat te boeken met uw team.
Doelgroep:
Zaakvoerders, Managers, Business Unit Managers, Afdelingsverantwoordelijken
op strategisch niveau.
Hedendaags leiderschap voor managers anno 2014
Leadership
#Opleiding
Teaser:
Vaak wordt u teamcoach omdat u de meeste ervaring hebt, de beste teamspeler
bent of de meest passende skills hebt om door te groeien. Toch zijn vertrouwen,
positionering, erkenning en aanvaarding bij uw collega’s van cruciaal belang in
uw job als Teamcoach.
Resultaat:
Deze opleiding leert u in 1 dag de juiste handvaten aan om u als succesvolle
Teamleader te positioneren.
Doelgroep:
Teamcoachen, Leidinggevenden op tactisch niveau, Lijnverantwoordelijken,
Afdelingshoofden
Leidinggeven voor Teamcoach
Personal Development
#Opleiding#Opleiding
Teaser:
“It’s not what you say, but what people hear!”
Resultaat:
Deze opleiding biedt u naast de nodige inzichten in communicatie ook onmiddel-
lijk inzetbare handvaten waardoor uw impact op anderen voelbaar verbetert.
Wat mag u verwachten?
•	 Inzichten in communicatie
•	 Welke impact communicatie op ons reactievermogen heeft
•	 Hoe we reacties van andere kunnen sturen
•	 Hoe non-verbale communicatie en lichaamstaal onze communicatie versterken
•	 Wat we kunnen aflezen van de lichaamstaal van onze gesprekspartner
•	 Waarom positief taalgebruik belangrijk is
•	 Hoe we oplossingsgericht kunnen communiceren
Doelgroep:
Zaakvoerders, Management, HR-Verantwoordelijken, sleutelpersonen in
de organisaties
Interne communicatie
Personal Development
#Opleiding
Teaser:
“Don’t limit your challenges, challenge their limits.”
Uw toekomstige nieuwe medewerkers zijn immers de belangrijkste factor om
met uw bedrijf ook in de toekomst goede resultaten neer te zetten.
Resultaat:
Deze “opleidings”-box van Pandora geeft u een concreet actieplan om uw
rekruteringsbeleid innovatief en creatief aan te passen om meer en blijvende
resultaten te boeken. Concrete handvaten om in één gesprek meer te weten te
komen van uw kandidaat. Alsook creatieve tips om uw bedrijf “aantrekkelijk” te
maken voor uw toekomstige medewerkers.
Doelgroep:
Bedrijfsleiders en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het aanwerven
van nieuwe talenten.
Vooruitziend rekruteringsbeleid
#Opleiding
Teaser:
“Maakt geld gelukkig?”
Wat mag u verwachten?
•	 Motivatie, wat is dat?
•	 Beweegreden van uw medewerkers
•	 Hoe u zelfsturende teams maakt
•	 Is Geld een motivator?
•	 Het voeren van motiverende gesprekken
•	 De factoren die een bedrijf moet hebben om gemotiveerde medewerkers te
	 hebben en houden
Resultaat:
Na deze opleiding beheerst u de tools om de motivatieknop van uw medewer-
kers te detecteren. Dit weerspiegelt zich ongetwijfeld in uw retentiecijfers.
Doelgroep:
HR-manager, Directie, Zaakvoerder
Retentiebeleid en motivatie van uw medewerkers
Facts and figures
#Opleiding
Teaser:
Deze opleiding, een extra of een noodzaak?
Doe de test!
Weet u welke premies de overheid aanbiedt voor het aanwerven en opleiden
Heeft u een overzicht van uw human capital?
Weet u van welke subsidies u kan genieten?
Welke tips&tricks helpen om de loonkost in uw onderneming te drukken?
4x ja? Proficiat! Deze opleiding geeft u een aantal handvaten om de loonkost in
uw onderneming op een eenvoudige manier te drukken.
U wilt graag 4x ja? Schrijf u in voor deze open sessie en ontvang de handvaten
en antwoorden om u te wapenen in 2014.
Resultaat:
Deze opleiding geeft u een overzicht van de premies en subsidies die door de over-
heid worden aangereikt. Verder leert u ook om aan de hand van uw HR scorebord
deze premies en subsidies voor uw onderneming in kaart te brengen. Aan de hand
van een aantal tips&tricks kan u ook uw loonpakket even onder de loep nemen.
Doelgroep:
Zaakvoerders, Managers, Business Unit Managers,
Afdelingsverantwoordelijken op strategisch niveau
van medewerkers?
Slim tewerkstellen
#Opleiding
Teaser:
Deze opleiding, een extra of een noodzaak?
Doe de test!
Weet u welke wijzigingen er zijn met het eenheidsstatuut?
Hoe werkt u een efficiënt onthaaltraject uit?
Kent u het verschil tussen een functioneringsgesprek en evaluatiebeleid?
Hoe is een evaluatiedocument opgebouwd?
Resultaat:
Deze opleiding helpt u bij de opbouw van een dossier. Ze gidst u door
alle stappen van een onthaaltraject en evaluatiebeleid.
Doelgroep:
Zaakvoerders, Managers, Business Unit Managers,
Afdelingsverantwoordelijken op strategisch niveau
Evaluatiebeleid en dossieropbouw
Testimonials
#Getuigenissen
Op 1 dag tijd heb ik een waaier aan
tips gekregen om te prospecteren
op maat van mijn persoon.
We hebben gekozen voor
Peak6 omwille van hun flexibiliteit
en goede reputatie.
Praktische en no-nonsens opleiding die makkelijk
en snel inzetbaar is in mijn eigen job.
Na 1 dag weet ik met enkele
praktijkgerichte tips hoe ik mijn team
nog performanter kan maken.
Verrassende tips om de loonkost in mijn bedrijf te drukken.
Nu behandel ik mijn klanten als medewerkers.
Qfor Label
#KMO-portefeuille #Advies&Opleiding #50%Overheidssteun
Een jaar na de opstart van Peak6 hebben we ons aanbod op vlak van advies en
opleiding aan een kwaliteitsaudit onderworpen. Tijdens de Qfor audit werd bij
onze klanten gepeild naar de tevredenheid betreffende de kwaliteit van de Peak6-
dienstverlening op vlak van advies en opleiding. Anno 2014 werden we opnieuw
geauditeerd en werd onze dienstverlening terug als uiterst kwalitatief bevonden.
Dankzij dit Qfor label is Peak6 nog steeds een erkend dienstverlener KMO-
portefeuille in de pijlers Advies en Opleiding. Dit houdt in dat Peak6-klanten
onder bepaalde voorwaarden kunen genieten van 50% overheidssteun. Het
subsidieplafond voor de pijler Advies en de pijler Opleiding bedraagt telkens
2.500 euro per jaar. U kan dus een Advies of Opleiding aankopen van 5000 euro
en daar zelf slechts 2.500 euro in investeren.
Vragen
#Contact
	 Carol Geens
	 info@peak6.be
	 Bijenstraat 17
	 9051 Sint-Denijs-Westrem
	 Tel. +32 (0)51 460 500
M E T T A L E N T N A A R R E S U L T A A T

Recomendados

Praktijkontwikkeling bv ik por
Praktijkontwikkeling bv ikPraktijkontwikkeling bv ik
Praktijkontwikkeling bv ikKYBOKO - Better Business Development
572 vistas24 diapositivas
fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r... por
fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r...fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r...
fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r...Flevum
184 vistas22 diapositivas
Upsell brochurebusinesspartner por
Upsell brochurebusinesspartnerUpsell brochurebusinesspartner
Upsell brochurebusinesspartnerAnnemarie Roozeboom
392 vistas12 diapositivas
Bureau Klantzicht Presentatie por
Bureau Klantzicht PresentatieBureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieJoàn Harms 1200+
336 vistas8 diapositivas
accountmanagement voor budgetcoaches por
accountmanagement voor budgetcoachesaccountmanagement voor budgetcoaches
accountmanagement voor budgetcoachesellen-noor
316 vistas10 diapositivas
Flyer accountmanagement voor budgetcoaches por
Flyer accountmanagement voor budgetcoachesFlyer accountmanagement voor budgetcoaches
Flyer accountmanagement voor budgetcoachesellen-noor
217 vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018 por
Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018
Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018Angela van de Loo
382 vistas81 diapositivas
Magazine leren en opleiden als business partner por
Magazine  leren en opleiden als business partnerMagazine  leren en opleiden als business partner
Magazine leren en opleiden als business partnerMarieke Megens
1K vistas17 diapositivas
Ben je een geboren recruiter? por
Ben je een geboren recruiter?Ben je een geboren recruiter?
Ben je een geboren recruiter?MyNextCompany
142 vistas12 diapositivas
ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieel por
ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieelImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieel
ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieelSimone van Essen
1.3K vistas27 diapositivas
20 01-2021 cv por
20 01-2021 cv20 01-2021 cv
20 01-2021 cvdrs. Edwin Brasker MBA
87 vistas5 diapositivas
Het doelstellingengesprek por
Het doelstellingengesprekHet doelstellingengesprek
Het doelstellingengesprekWe Build Bridges
2K vistas12 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018 por Angela van de Loo
Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018
Presentatie Herman Bernaerts | werkbezoek Ibens | december 2018
Angela van de Loo382 vistas
Magazine leren en opleiden als business partner por Marieke Megens
Magazine  leren en opleiden als business partnerMagazine  leren en opleiden als business partner
Magazine leren en opleiden als business partner
Marieke Megens1K vistas
Ben je een geboren recruiter? por MyNextCompany
Ben je een geboren recruiter?Ben je een geboren recruiter?
Ben je een geboren recruiter?
MyNextCompany142 vistas
ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieel por Simone van Essen
ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieelImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieel
ImProve - Unlock uw verborgen verbeterpotentieel
Simone van Essen1.3K vistas
Teamleider Verkoopafhandeling Competenties por Joyce van Rijn
Teamleider Verkoopafhandeling CompetentiesTeamleider Verkoopafhandeling Competenties
Teamleider Verkoopafhandeling Competenties
Joyce van Rijn4.7K vistas
HR @ Wijs: van HR naar CNO por Ilse Jansoone
HR @ Wijs: van HR naar CNOHR @ Wijs: van HR naar CNO
HR @ Wijs: van HR naar CNO
Ilse Jansoone437 vistas
Fex 161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin scheperman por Flevum
Fex  161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin schepermanFex  161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin scheperman
Fex 161110 - verbeter u verkoopteam - ga coachen - edwin scheperman
Flevum294 vistas
Over cultuur, structuur en leadership in Wijs por Ilse Jansoone
Over cultuur, structuur en leadership in WijsOver cultuur, structuur en leadership in Wijs
Over cultuur, structuur en leadership in Wijs
Ilse Jansoone198 vistas
Yer Info Recruitment Academy Kandidaten por Meerte van Duuren
Yer Info Recruitment Academy KandidatenYer Info Recruitment Academy Kandidaten
Yer Info Recruitment Academy Kandidaten
Meerte van Duuren216 vistas
FIZZLE - SALES OUTSOURCING SOLUTIONS por Wouter Hansen
FIZZLE - SALES OUTSOURCING SOLUTIONSFIZZLE - SALES OUTSOURCING SOLUTIONS
FIZZLE - SALES OUTSOURCING SOLUTIONS
Wouter Hansen581 vistas
Nice To Meet Me - Marketing & PR voor Creatieven por Jigal Schrijver
Nice To Meet Me - Marketing & PR voor CreatievenNice To Meet Me - Marketing & PR voor Creatieven
Nice To Meet Me - Marketing & PR voor Creatieven
Jigal Schrijver1.6K vistas
Personal Branding in HR Environment (Dutch) por AlexMaertens
Personal Branding in HR Environment (Dutch)Personal Branding in HR Environment (Dutch)
Personal Branding in HR Environment (Dutch)
AlexMaertens270 vistas
Kick off 1 maart 2012 ppt de Geluksfabriek por skillcity
Kick off 1 maart 2012 ppt de GeluksfabriekKick off 1 maart 2012 ppt de Geluksfabriek
Kick off 1 maart 2012 ppt de Geluksfabriek
skillcity355 vistas
Corporate presentatie 6P Consultancy 051015 por Dr. René Jansen
Corporate presentatie 6P Consultancy 051015Corporate presentatie 6P Consultancy 051015
Corporate presentatie 6P Consultancy 051015
Dr. René Jansen207 vistas
Schaal X Holding stelt zich voor por SchaalX
Schaal X Holding stelt zich voorSchaal X Holding stelt zich voor
Schaal X Holding stelt zich voor
SchaalX479 vistas

Similar a Peak 6 Business Academy

Folder MKB Traineeship por
Folder MKB TraineeshipFolder MKB Traineeship
Folder MKB TraineeshipIvo Steenbergen
264 vistas6 diapositivas
Portfolio Workshops bloesem! por
Portfolio Workshops bloesem!Portfolio Workshops bloesem!
Portfolio Workshops bloesem!bloesem! feel good communicatie
315 vistas20 diapositivas
SalesManagement 5 2015 Ingrid Walrabenstein por
SalesManagement 5 2015 Ingrid WalrabensteinSalesManagement 5 2015 Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 5 2015 Ingrid WalrabensteinIngrid Walrabenstein-Renkens
112 vistas3 diapositivas
Sales cultuur onderzoek onder 175 jaar sales ervaring, conclusies, januari ... por
Sales cultuur  onderzoek onder 175 jaar sales ervaring, conclusies, januari ...Sales cultuur  onderzoek onder 175 jaar sales ervaring, conclusies, januari ...
Sales cultuur onderzoek onder 175 jaar sales ervaring, conclusies, januari ...Jan Rezelman
399 vistas5 diapositivas
Business Building Presentatie Juni 2011 por
Business Building Presentatie Juni 2011Business Building Presentatie Juni 2011
Business Building Presentatie Juni 2011Edwin Witte
262 vistas10 diapositivas
Business Building Presentatie Algemeen Pp por
Business Building Presentatie Algemeen PpBusiness Building Presentatie Algemeen Pp
Business Building Presentatie Algemeen Ppmarcovanwel
293 vistas10 diapositivas

Similar a Peak 6 Business Academy(20)

Sales cultuur onderzoek onder 175 jaar sales ervaring, conclusies, januari ... por Jan Rezelman
Sales cultuur  onderzoek onder 175 jaar sales ervaring, conclusies, januari ...Sales cultuur  onderzoek onder 175 jaar sales ervaring, conclusies, januari ...
Sales cultuur onderzoek onder 175 jaar sales ervaring, conclusies, januari ...
Jan Rezelman399 vistas
Business Building Presentatie Juni 2011 por Edwin Witte
Business Building Presentatie Juni 2011Business Building Presentatie Juni 2011
Business Building Presentatie Juni 2011
Edwin Witte262 vistas
Business Building Presentatie Algemeen Pp por marcovanwel
Business Building Presentatie Algemeen PpBusiness Building Presentatie Algemeen Pp
Business Building Presentatie Algemeen Pp
marcovanwel293 vistas
BusinessBuilding Presentatie Linkedin por mfvandefliert
BusinessBuilding Presentatie LinkedinBusinessBuilding Presentatie Linkedin
BusinessBuilding Presentatie Linkedin
mfvandefliert117 vistas
Business Building Presentatie Feb 2011 por mfvandefliert
Business Building Presentatie Feb 2011Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011
mfvandefliert116 vistas
Business Building Presentatie Feb 2011 por mfvandefliert
Business Building Presentatie Feb 2011Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011
mfvandefliert309 vistas
BusinessBuilding Presentatie Linkedin por mfvandefliert
BusinessBuilding Presentatie LinkedinBusinessBuilding Presentatie Linkedin
BusinessBuilding Presentatie Linkedin
mfvandefliert112 vistas
Business Building Presentatie Feb 2011 por mfvandefliert
Business Building Presentatie Feb 2011Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011
mfvandefliert125 vistas
Business building presentatie por davidkoorn
Business building presentatieBusiness building presentatie
Business building presentatie
davidkoorn133 vistas
Business Building Presentatie Feb 2011[1] por davidkoorn
Business Building Presentatie Feb 2011[1]Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]
davidkoorn97 vistas
Business Building Presentatie Feb 2011[1] por davidkoorn
Business Building Presentatie Feb 2011[1]Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]
davidkoorn85 vistas
Employer value proposition en 5 stappen naar een sterkwerkgeversmerk 2013 por Marlene De Koning
Employer value proposition en 5 stappen naar een sterkwerkgeversmerk 2013Employer value proposition en 5 stappen naar een sterkwerkgeversmerk 2013
Employer value proposition en 5 stappen naar een sterkwerkgeversmerk 2013
Marlene De Koning1.7K vistas
Recruiter University opleidingen & trainingen 2021-2022 por Jacco Valkenburg
Recruiter University opleidingen & trainingen 2021-2022Recruiter University opleidingen & trainingen 2021-2022
Recruiter University opleidingen & trainingen 2021-2022
Jacco Valkenburg96 vistas
Pyth model voor internal branding por pyth
Pyth model voor internal brandingPyth model voor internal branding
Pyth model voor internal branding
pyth607 vistas
LR ICT Magazine DECEMBER LOS 16 por Remco Broekmans
LR ICT Magazine DECEMBER LOS 16LR ICT Magazine DECEMBER LOS 16
LR ICT Magazine DECEMBER LOS 16
Remco Broekmans131 vistas

Peak 6 Business Academy

 • 1. Peak6 Academy #Business CFO asks his CEO: “What happens if we invest in developing our people and then they leave the company?” CEO answers: “What happens if we don’t, and they stay?” M E T T A L E N T N A A R R E S U L T A A T
 • 2. Business #WatIsBusiness? Via Peak6 bieden wij telkens u een brede waaier opleidingen aan. Telkens à la carte, up-to-date en getoetst met de realiteit. Trainingen die u of uw medewerkers een boost geven in sales, perso- nal development, leadership en facts and figures zijn onze toppers. Er zijn meer en meer opleidingsbehoeftes bij uw medewerkers, ook uw persoonlijke groei als ondernemer is essentieel om mee te benen in de rollercoaster van de economie. Onze gedreven trainers geven op een duidelijke en eenvoudige manier een heldere kijk op zaken. Dit door hun positieve impulsen, gepersonaliseerde aanpak en hands on-mentaliteit, en alles interactief gebracht. Onze core business zijn opleidingen en dit in drie vormen: Voorziet u een intern opleidingstraject voor uw medewerkers? Zijn er opleidingen die u organiseert voor uw medewerkers? Is er voldoende kennis en competentie aanwezig bij uw medewerkers? Zetten uw medewerkers hun vaardigheden juist om in talenten? Open opleidingen #1 In company trainingen #2 #3 One-2-one coaching
 • 3. # Prospecteren, een pure sport # Van Adviseur tot Closer # Klantgerichte communicatie # Interne communicatie # Vooruitziend rekruteren # Retentiebeleid en motivatie van uw medewerkers # Hedendaags leiderschap voor managers anno 2014 # Leidinggeven voor Teamcoach # Slim tewerkstellen # Evaluatiebeleid en dossieropbouw Opleidingen #OnsAanbod Sales Personal Development Leadership Facts and figures
 • 4. Sales #Opleiding Teaser: Prospecteren is net als roepen in de woestijn. En toch kan u met enkele tips meer gehoor geven aan uzelf of uw bedrijf. Waarop krijgen de deelnemers een beklijvend antwoord? • Inzicht in de meest gemaakte fouten bij prospectie • Strategische visies omtrent prospectie • Is prospectie talent of geluk • De succesfactoren bij prospectie • Nieuwe inzichten omtrent het maken van afspraken • Talrijke voorbeelden van vragen die het verschil maken • Tips voor nazorg: talrijke voorbeelden van creatieve teksten bij opvolging, offerte en dagelijkse contacten met prospecten Resultaat: Wij claimen dat u een terugverdien-effect heeft binnen 1 week! Doelgroep: Account Managers, Vertegenwoordigers, Hunters, Commerciële buitendienst B2B Prospecteren, een pure sport
 • 5. #Opleiding Teaser: “Het tijdperk van de vlotte flamboyante verkoper ligt ver achter ons!” “Productkennis en sociale vaardigheden zijn lang niet meer voldoende om meer sales binnen te halen!” Wat mag u verwachten? • Inzichten in sales anno 2014 • De mindset van een verkoopsjager • De fases van een verrijkend verkoopgesprek onder de loep • Praktische handvaten om meer uit een verkoopgesprek te halen • Waarom creatieve opvolging een noodzaak is • Hoe u op vandaag een groot verschil kan maken bij uw huidige en potentiële klanten Resultaat: Na 1 dag opleiding haalt u alles uit een salesgesprek. Doelgroep: B2B Van Adviseur tot Closer
 • 6. #Opleiding Teaser: Customer Delight staat voor een enthousiaste, begeesterde klant. Deze klanten zorgen net voor de stabiliteit van uw marktpositie. Een klant blijft een tevreden klant door de continuïteit in service, kwaliteit,… die u en uw bedrijf aanbieden. Dit is net de taak van uw mensen die dagdagelijks in contact staan met uw klanten en toch geen salesfunctie hebben. Het is uiterst belangrijk dat al uw contactpersonen voor uw klanten commerci- eel ingesteld zijn om net een meerwaarde te kunnen bieden. Resultaat: Na deze opleiding kent u de voorwaarden om uw klanten emotioneel te binden aan u en uw bedrijf, zonder één salesgesprek te voeren. Uw binnendienst mede- werker weet hoe hij de verkregen handvaten onmiddellijk kan toepassen om een blijvend resultaat te halen bij uw bestaande klanten. Doelgroep: Binnendienst Medewerker, Commerciële binnendienst, Dienst na verkoop Medewerker, Receptie, Afhaalmedewerker, contactpersoon klant (niet-sales) Klantgerichte communicatie Sales
 • 7. Leadership #Opleiding Teaser: Deze opleiding, een extra of een noodzaak? Doe de test! Bent u klaar om generatie y te ontvangen? Doen uw medewerkers altijd waarvoor u ze betaalt? Benut u 100% de talenten in uw team? Kan u vlot met alle verschillende persoonlijkheden om? Benut u al uw talenten als People Manager? 5x ja? Proficiat! Deze opleiding geeft u verfrissende inzichten hoe u als People Manager in 2014 kan blijven scoren. U wilt graag 5x ja? Schrijf u in voor deze open sessie en ontvang de handvaten en antwoorden om u te wapenen in 2014. Resultaat: Deze opleiding biedt u een verrassende kijk op het aansturen van mensen. U weet na deze opleidingsdag welke noodzaken u als zaakvoerder en leidingge- vende dient in te voeren om meer resultaat te boeken met uw team. Doelgroep: Zaakvoerders, Managers, Business Unit Managers, Afdelingsverantwoordelijken op strategisch niveau. Hedendaags leiderschap voor managers anno 2014
 • 8. Leadership #Opleiding Teaser: Vaak wordt u teamcoach omdat u de meeste ervaring hebt, de beste teamspeler bent of de meest passende skills hebt om door te groeien. Toch zijn vertrouwen, positionering, erkenning en aanvaarding bij uw collega’s van cruciaal belang in uw job als Teamcoach. Resultaat: Deze opleiding leert u in 1 dag de juiste handvaten aan om u als succesvolle Teamleader te positioneren. Doelgroep: Teamcoachen, Leidinggevenden op tactisch niveau, Lijnverantwoordelijken, Afdelingshoofden Leidinggeven voor Teamcoach
 • 9. Personal Development #Opleiding#Opleiding Teaser: “It’s not what you say, but what people hear!” Resultaat: Deze opleiding biedt u naast de nodige inzichten in communicatie ook onmiddel- lijk inzetbare handvaten waardoor uw impact op anderen voelbaar verbetert. Wat mag u verwachten? • Inzichten in communicatie • Welke impact communicatie op ons reactievermogen heeft • Hoe we reacties van andere kunnen sturen • Hoe non-verbale communicatie en lichaamstaal onze communicatie versterken • Wat we kunnen aflezen van de lichaamstaal van onze gesprekspartner • Waarom positief taalgebruik belangrijk is • Hoe we oplossingsgericht kunnen communiceren Doelgroep: Zaakvoerders, Management, HR-Verantwoordelijken, sleutelpersonen in de organisaties Interne communicatie
 • 10. Personal Development #Opleiding Teaser: “Don’t limit your challenges, challenge their limits.” Uw toekomstige nieuwe medewerkers zijn immers de belangrijkste factor om met uw bedrijf ook in de toekomst goede resultaten neer te zetten. Resultaat: Deze “opleidings”-box van Pandora geeft u een concreet actieplan om uw rekruteringsbeleid innovatief en creatief aan te passen om meer en blijvende resultaten te boeken. Concrete handvaten om in één gesprek meer te weten te komen van uw kandidaat. Alsook creatieve tips om uw bedrijf “aantrekkelijk” te maken voor uw toekomstige medewerkers. Doelgroep: Bedrijfsleiders en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het aanwerven van nieuwe talenten. Vooruitziend rekruteringsbeleid
 • 11. #Opleiding Teaser: “Maakt geld gelukkig?” Wat mag u verwachten? • Motivatie, wat is dat? • Beweegreden van uw medewerkers • Hoe u zelfsturende teams maakt • Is Geld een motivator? • Het voeren van motiverende gesprekken • De factoren die een bedrijf moet hebben om gemotiveerde medewerkers te hebben en houden Resultaat: Na deze opleiding beheerst u de tools om de motivatieknop van uw medewer- kers te detecteren. Dit weerspiegelt zich ongetwijfeld in uw retentiecijfers. Doelgroep: HR-manager, Directie, Zaakvoerder Retentiebeleid en motivatie van uw medewerkers
 • 12. Facts and figures #Opleiding Teaser: Deze opleiding, een extra of een noodzaak? Doe de test! Weet u welke premies de overheid aanbiedt voor het aanwerven en opleiden Heeft u een overzicht van uw human capital? Weet u van welke subsidies u kan genieten? Welke tips&tricks helpen om de loonkost in uw onderneming te drukken? 4x ja? Proficiat! Deze opleiding geeft u een aantal handvaten om de loonkost in uw onderneming op een eenvoudige manier te drukken. U wilt graag 4x ja? Schrijf u in voor deze open sessie en ontvang de handvaten en antwoorden om u te wapenen in 2014. Resultaat: Deze opleiding geeft u een overzicht van de premies en subsidies die door de over- heid worden aangereikt. Verder leert u ook om aan de hand van uw HR scorebord deze premies en subsidies voor uw onderneming in kaart te brengen. Aan de hand van een aantal tips&tricks kan u ook uw loonpakket even onder de loep nemen. Doelgroep: Zaakvoerders, Managers, Business Unit Managers, Afdelingsverantwoordelijken op strategisch niveau van medewerkers? Slim tewerkstellen
 • 13. #Opleiding Teaser: Deze opleiding, een extra of een noodzaak? Doe de test! Weet u welke wijzigingen er zijn met het eenheidsstatuut? Hoe werkt u een efficiënt onthaaltraject uit? Kent u het verschil tussen een functioneringsgesprek en evaluatiebeleid? Hoe is een evaluatiedocument opgebouwd? Resultaat: Deze opleiding helpt u bij de opbouw van een dossier. Ze gidst u door alle stappen van een onthaaltraject en evaluatiebeleid. Doelgroep: Zaakvoerders, Managers, Business Unit Managers, Afdelingsverantwoordelijken op strategisch niveau Evaluatiebeleid en dossieropbouw
 • 14. Testimonials #Getuigenissen Op 1 dag tijd heb ik een waaier aan tips gekregen om te prospecteren op maat van mijn persoon. We hebben gekozen voor Peak6 omwille van hun flexibiliteit en goede reputatie. Praktische en no-nonsens opleiding die makkelijk en snel inzetbaar is in mijn eigen job. Na 1 dag weet ik met enkele praktijkgerichte tips hoe ik mijn team nog performanter kan maken. Verrassende tips om de loonkost in mijn bedrijf te drukken. Nu behandel ik mijn klanten als medewerkers.
 • 15. Qfor Label #KMO-portefeuille #Advies&Opleiding #50%Overheidssteun Een jaar na de opstart van Peak6 hebben we ons aanbod op vlak van advies en opleiding aan een kwaliteitsaudit onderworpen. Tijdens de Qfor audit werd bij onze klanten gepeild naar de tevredenheid betreffende de kwaliteit van de Peak6- dienstverlening op vlak van advies en opleiding. Anno 2014 werden we opnieuw geauditeerd en werd onze dienstverlening terug als uiterst kwalitatief bevonden. Dankzij dit Qfor label is Peak6 nog steeds een erkend dienstverlener KMO- portefeuille in de pijlers Advies en Opleiding. Dit houdt in dat Peak6-klanten onder bepaalde voorwaarden kunen genieten van 50% overheidssteun. Het subsidieplafond voor de pijler Advies en de pijler Opleiding bedraagt telkens 2.500 euro per jaar. U kan dus een Advies of Opleiding aankopen van 5000 euro en daar zelf slechts 2.500 euro in investeren.
 • 16. Vragen #Contact Carol Geens info@peak6.be Bijenstraat 17 9051 Sint-Denijs-Westrem Tel. +32 (0)51 460 500 M E T T A L E N T N A A R R E S U L T A A T