Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
AM Approved Methodology – Phương pháp đã được thẩm định
AR WG Afforestation/Reforestation Working Group...
Próximo SlideShare
Cargando en…5
×

de

Hap thu cac bon2744004 Slide 1

Hap thu cac bon2744004

  1. 1. NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT AM Approved Methodology – Phương pháp đã được thẩm định AR WG Afforestation/Reforestation Working Group (of the EB) – Nhóm chuyên trách về Trồng rừng/Tái trồng rừng của Ban thư ký ARD Afforestation, Reforestation and Deforestation – Trồng mới rừng, tái trồng rừng và phá rừng CDM: Clean Development Mechanism – Cơ chế phát triển sạch CER Certified Emission Reduction – Giảm phát thải được chứng nhận CH4 Methane – Mêtan CO2 Carbon Dioxide - Cácbonic CO2e Carbon Dioxide Equivalent – Đơn vị cácbonic tương đương COP Conference of the Parties (to the UNFCCC) – Hội nghị các Bên tham gia (Đối với Công ước khung của Liên hợp quốc vế biến đổi khí hậu) COP/MOP Conference of the Parties serving as a Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol– Cuộc họp các bên tham gia Nghị định thư Kyôtô của Hội nghị các Bên tham gia DNA Designated National Authority – Cơ quan thẩm quyền quốc gia DOE Designated Organizational Entity- Cơ quan tác nghiệp được chỉ định EB Executive Board – Ban Điều hành FAO Tổ chức Nông lương thế giới ER Emissions Reductions – Giảm phát thải GHG Greenhouse Gas – Khí nhà kính HFC Hydrofluorocarbons IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change – Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu IRR Internal Rate of Return – Tỷ suất lợi nhuận LFG Land fill gas – khí chôn lấp LULUCF Land use, land use change and forestry – Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp M&P Modalities & Procedures – Phương thức và quy trình Meth Panel Baseline and Monitoring Methodology Panel – Ban phê duyệt phương pháp giám sát và đường cơ sở N2O Nitrous Oxide – Ôxít Nitơ NM New Methodology – Phương pháp mới NMB New Methodology Baseline – Phương pháp tính đường cơ sở mới NMM New Methodology Monitoring – Phương pháp giám sát mới NPV Net Present Value – Lợi nhuận thực quy về hiện tại PDD Project Design Document – Văn kiện thiết kế dự án SSC Small Scale CDM – Dự án CDM quy mô nhỏ
  • ssuser41c043

    Oct. 30, 2015

Vistas

Total de vistas

167

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

2

Acciones

Descargas

3

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

1

×