Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Khi m t ai đó không còn bên b n, b n v n dõi theo, v n quan tâm đ n ng i đó…..B n hi u r ng mìnhộ ạ ạ ẫ ẫ ế ườ ạ ể ằ
đã th...
Tôi s h c cách ch p nh n…..Vì cu c s ng này đ y r y s b t công…ẽ ọ ấ ậ ộ ố ầ ẫ ự ấ
Và tôi bi t r ng ng i đó s mãi trong ti...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Khi một ai đó không còn bên bạn

Khi một ai đó không còn bên bạn

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Khi một ai đó không còn bên bạn

  1. 1. Khi m t ai đó không còn bên b n, b n v n dõi theo, v n quan tâm đ n ng i đó…..B n hi u r ng mìnhộ ạ ạ ẫ ẫ ế ườ ạ ể ằ đã th c s yêu….ự ự Khi m t ai đó quy t đ nh r i xa b n, b n c m th y m i ý nghĩa cũng ra đi….B n hi u r ng đó là ng iộ ế ị ờ ạ ạ ả ấ ọ ạ ể ằ ườ quan tr ng c a b n.ọ ủ ạ Khi m t ai đó b n mu n quên đi, nh ng càng quên thì b n càng nh ….B n hi u r ng ng i đó đãộ ạ ố ư ạ ớ ạ ể ằ ườ chi m ph n l n trái tim b n.ế ầ ớ ạ Khi m t ai đó khi n b n b t n th ng, khi n b n đau kh mà b n v n s n sàng t ra bình th ng vàộ ế ạ ị ổ ươ ế ạ ổ ạ ẫ ẵ ỏ ườ ở bên h …B n hi u r ng tình yêu c a b n dành cho ng i đó là r t l n.ọ ạ ể ằ ủ ạ ườ ấ ớ Khi m t ai đó đ c b n cho r t nhi u, nh ng không nh n đ c bao nhiêu mà b n v n s n sang choộ ượ ạ ấ ề ư ậ ượ ạ ẫ ẵ đi…B n hi u r ng ng i đó là ng i có giá tr l n v i cu c s ng c a b n.ạ ể ằ ườ ườ ị ớ ớ ộ ố ủ ạ Khi m t ai đó t ch i b n, nh ng b n không c m th y h i ti c nh ng gì mình làm….B n hi u r ng tìnhộ ừ ố ạ ư ạ ả ấ ố ế ữ ạ ể ằ yêu c a b n là chân thành.ủ ạ Khi m t ai đó làm b n đau kh khi h bên ng i khác ch không ph i b n mà b n v n c u chúc choộ ạ ổ ọ ở ườ ứ ả ạ ạ ẫ ầ h đ c h nh phúc….B n hi u r ng b n yêu ng i đó còn h n c b n thân mình.ọ ượ ạ ạ ể ằ ạ ườ ơ ả ả Khi m t ai đó dù b n bi t ng i đó đã xa b n và m i l n nh l i b n c m th y nhói trong tim….B nộ ạ ế ườ ạ ỗ ầ ớ ạ ạ ả ấ ạ bi t r ng b n không th tìm đ c ai h n ng i đó trong cu c đ i này.ế ằ ạ ể ượ ơ ườ ộ ờ Và gi đây tôi s ……ờ ẽ Tôi s quan tâm t i m i ng i nhi u h n…..ẽ ớ ọ ườ ề ơ Và dành 1 góc nh cho riêng ng i đó….ỏ ườ Đ tôi luôn c m th y r ng tôi đã yêu th c s ….ể ả ấ ằ ự ự Tôi s c tìm nh ng ý nghĩa m i c a cu c s ng…..ẽ ố ữ ớ ủ ộ ố Vì tôi bi t tôi cũng quan tr ng v i m t ai đó.ế ọ ớ ộ Tôi s v n nh , nh ng nh ch là thoáng v …đ tôi bi t r ng tôi không vô c m và tôi còn 1 trái tim yêuẽ ẫ ớ ư ớ ỉ ề ể ế ằ ả th ng.ươ Tôi s bên nh 1 ng i b n….. đ tôi bi t r ng tôi là ng i bi t gi l i h a.ẽ ở ư ườ ạ ể ế ằ ườ ế ữ ờ ứ Và tôi trân tr ng nh ng gì t t đ p đã có v i b n….ọ ữ ố ẹ ớ ạ Tôi s h c cách s ng cao th ng… vì h nh phúc th c s là khi ng i tôi yêu th ng đ c h nh phúc.ẽ ọ ố ượ ạ ự ự ườ ươ ượ ạ Tôi s h c cách nghĩ v nh ng k ni m đ p… Vì cu c s ng này không th s ng mãi trong nh ng đi uẽ ọ ề ữ ỉ ệ ẹ ộ ố ể ố ữ ề bu n bã.ồ
  2. 2. Tôi s h c cách ch p nh n…..Vì cu c s ng này đ y r y s b t công…ẽ ọ ấ ậ ộ ố ầ ẫ ự ấ Và tôi bi t r ng ng i đó s mãi trong tim tôi dù tháng năm có qua đi…..ế ằ ườ ẽ ở Chúc nh ng ai đang đ c c m nh n h nh phúc c a tình yêu s mãi mãi đ c h nh phúc nh th …..ữ ượ ả ậ ạ ủ ẽ ượ ạ ư ế Chúc nh ng ai đang còn cô đ n s s m tìm đ c 1 n a c a chính mình và cũng h nh phúc.ữ ơ ẽ ớ ượ ử ủ ạ

×