Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Case Study : Dell

11.213 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

Case Study : Dell

 1. 1. DELL รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา MGMG 509 Strategic Management Chaovarin 5350030 Wijitra 5350136 Napapun 5350037 Satiya 5350138 Sorawit 5350042 Sirilak 5350174 Case Study : Presentation by
 2. 2. Case Summary Introduction : Customer Segments Home Users , Large Enterprise , Small & Medium Business , Public Sector Business Model Virtual Company , Supply Chain , Built to Order , Direct Sale , CRM CEO : Michael Dell
 3. 3. Industry Summary Size : Global market Opportunities for a large number of competitors Growth : Increase of USA & Global Pc’s = 25.8% Introduction : Market Share by % Revenue
 4. 4. Past Strategy & Challenge Past Strategy Introduction :
 5. 5. PEST Analysis External Analysis : การเมืองขาดเสถียรภาพ ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อที่ลดน้อยลง
 6. 6. Five Force Model External Analysis : Threat of substitute products Rivalry Among Established Firms Threat of new entrances Bargaining power of suppliers Bargaining power of customers (+) supplier ที่ผลิตชิ้นส่วนมีตัวเลือกมาก (-) supplier กลุ่ม windows หรือ Intel มีสัดส่วนผู้ใช้ทั่วโลกสูงมาก จึงมีอำนาจการต่อรองสูง (-) Netbook , Tablet ( - ) จำนวนผู้ขายมากราย (+) Dell เป็นบริษัทเดียวที่ทำ make to order (+) Economies of Scale (-) Proprietary product differences (+) Capital Requirement (+) Proprietary learning curve (+) ตลาดมีอัตราการเติบโตของ PC 25.8% (-) ตลาดมีการแข่งขัน กันทางด้านราคามากขึ้น (-) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไม่มาก
 7. 7. Competitor Analysis & Comparison External Analysis : <ul><li>Founded in 1977 : Taiwanese Company </li></ul><ul><li>Acquisition of Gateway and eMachines </li></ul><ul><li>Product : Desktop, PC, notebook, computer, server, displays and IT solutions </li></ul><ul><li>Value-creating, customer-centric, ethical and caring </li></ul><ul><li>Channel : Retail (different from our competitors) </li></ul><ul><li>Strategy : to segment their customers based on their needs and tailor one of their brands to meet those needs </li></ul><ul><li>Founded in 1936 : Based in US </li></ul><ul><li>The top position globally in the PC segment </li></ul><ul><li>Core product in desktop, notebook and servers </li></ul><ul><li>Positioning : To help customers manage and </li></ul><ul><li>transform their IT environments </li></ul><ul><li>Strategy : To serve as their corporate customers’ only resource for everything IT related </li></ul>
 8. 8. Value Chain Internal Analysis:
 9. 9. Resource, Capabilities, Core competency Internal Analysis: Resource Capabilities Core Competency <ul><li>The company is able to coordinate its internal departments with suppliers to assure the just-in-time production. </li></ul>Corporate Functions Management Information <ul><li>On-line communication among several manufacturing facilities </li></ul><ul><li>Using 5-person manufacturing cells, the company assured high efficiency with fewer defects. </li></ul>Manufacturing Sales and Distribution <ul><li>Efficiency and speed in processing orders allied with reliable quality </li></ul>Intangible <ul><li>Dell relies on patents & supplier system </li></ul>Tangible <ul><li>The industry location </li></ul><ul><li>relying on both skillful people from in and out of Dell . </li></ul>Human Resource
 10. 10. SWOT Internal Analysis: - Dell เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภครู้จักเป็นอย่างดี - Direct Business Model ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้ Dell ประสบความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน และ การขายตรงของ Dell มีคุณภาพอย่างมาก เป็น make to order โดยมีการใช้ Information technology - มีการนำระบบ CRM มาใช้กับลูกค้า ทำให้ลด inventory อย่างมาก - Dell สามารถที่จะขายสินค้าใน low price market ได้ - Dell ได้ดำเนินนโยบายใหม่โดยการขายผ่าน retail จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดของ Dell Strength Weakness - Dell เป็น computer maker ไม่ใช่ computer manufacturer จึงซื้อ ส่วนประกอบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ไฮเทค ขนาดใหญ่ที่น่าไว้วางใจซึ่งมีน้อย ดังนั้นในช่วงเวลาหนึ่งไม่สามารถหาตัวแทนได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ในระยะสั้นก็จะ switch ไปหา supplier รายใหญ่รายอื่นยาก - การ make to order ถือว่าเป็นจุดอ่อนสำหรับผู้บริโภคที่ชอบที่จะเห็นผลิตภัณฑ์ก่อน - สำหรับในบางประเทศโดยเฉพาะโซนประเทศกำลังพัฒนาการสั่งออนไลน์ก็จะทำลำบากและบวกกับคนที่อยากใช้ dell ก็จะขาดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในเชิงเทคนิคก็จะไม่สามารถที่จะสั่งคอมพิวเตอร์ได้ Opportunity - คอมพิวเตอร์ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตตลอดจนถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ - การเปิดเสรีทางการค้าในหลายๆประเทศ - การพัฒนาและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ต่างๆ - มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น Threat - ในสภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองอาจจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อที่น้อยลง โดยเฉพาะสินค้าที่ฟุ่มเฟือยอย่าง คอมพิวเตอร์ - อุตสาหกรรมนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง และคู่แข่งขันก็ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก - สภาพการแข่งขันในตลาดคอมพิวเตอร์เริ่มอิ่มตัว - การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้สินค้าในอุตสาหกรรมนี้มีวงจรชีวิตค่อนข้างสั้น - ความเสี่ยงจากการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง
 11. 11. BCG Matrix Strategic Analysis : <ul><li>BCG’s Matrix </li></ul><ul><li>PC’s Business - Cash Cow </li></ul><ul><li>Enterprise Solution - Question Mark </li></ul>Enterprise IT Solution - Late PC Cash
 12. 12. Strategic Group Analysis Strategic Analysis : Map of the Personal Computer Industry
 13. 13. Generic Strategy Analysis Strategic Analysis : <ul><li>Differentiation Strategy </li></ul><ul><li>customers have very specific needs which are possibly under-served </li></ul><ul><li>the firm has unique resources and capabilities which enable it to satisfy these needs in ways that are difficult to copy. </li></ul><ul><li>Cost Leadership Strategy </li></ul><ul><li>the lowest prices in the target market segment </li></ul>
 14. 14. Corporate Strategy Strategic Recommendation : Expanded Strategy
 15. 15. Business Strategy Strategic Recommendation : <ul><li>Expanding Market to China & India </li></ul><ul><li>Cloud Computing Expand </li></ul><ul><li>Additional Distributor & Plant </li></ul><ul><li>License Agreement with Corporate </li></ul>
 16. 16. Implement Strategy Strategic Recommendation : <ul><li>Expansion Location by acquisition Local factory </li></ul><ul><li>Investing in R&D for Product Design </li></ul><ul><li>Exchange Old Computer for Corporate </li></ul><ul><li>Financial Service Outsourcing </li></ul><ul><li>Solution for Cloud Computing </li></ul><ul><li>Social Media Communicating </li></ul>
 17. 17. Thank You!

×