Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pakistan

6.850 visualizaciones

Publicado el

Not much

 • Sé el primero en comentar

Pakistan

 1. 1. AngKasaysayanng Pakistan<br />“IsangPresentasyonngGrupong Pakistan”<br />
 2. 2. Pakistan : Introduksyon<br /><ul><li>May Laking 764,096 Square Kilometers.
 3. 3. 169.30 MilyonangPopulasyon (Mid 2007)
 4. 4. Urdu at Ingles
 5. 5. Pakistan Day – August 14
 6. 6. PerangGinagamit – Rupee
 7. 7. Northwest Side ng India</li></li></ul><li>Pakistan - Kasaysayan<br />KaunaunahangNanirahandito – Soanian<br />Mehrgarh – Angisang Neolithic Site na kung saanangpagsasaka,pagtatanim,paggawangmgabatoatbp. Ay nangyayarisa Pakistan<br />Achaemenid,Mauraya,Greek,Kushan,Gupta,Sassanid,PalaEmpires.<br />Paggamitsa quartzite at flint nanatagpuansaRohri Hills upanggumawangbato.<br />Ginamitrinnilaitoupangmanggaso (Sangho Cave).<br />Gumagawang Rock Art. (Mehrgarh)<br />
 8. 8. Soanian<br />
 9. 9. Mehergarh<br />
 10. 10. Mehergarh<br />
 11. 11. Mehergarh<br />
 12. 12. Pakistan : Kasaysayan<br />Tinuruanng Islam noong 711 BC nangayon ay kalatsabuong Pakistan (95%)<br />Huns at Turks : Nagbigayngtulongkultural.<br />AngpaguugnayngmgaAchaemenian sa Pakistan ay tumuluongupanglumagoangpag-aaral.<br />Nakasalisa Mogul Empire noong 1526 kung kailansila ay namumunosa India.<br />Angmga Briton ay namunong 1857. Ditorinnagsimulaang Muslim League noong 1906 dahilsapaghina at pagbabang Muslim Minority. <br />
 13. 13. Cresent and Star Symbol<br />Official Logo of Islam<br />
 14. 14. Muslim League<br />Official Flag <br />
 15. 15. Pakistan : Kasaysayan<br />Ang Pakistan ay kasalisa Muslim League of India.<br />Gusto nglayamulasa Great Britain upangmaging Independent Islamic Region.<br />Lider: Ali Jinnah (Perosiya ay nag-sarilingmaginglidersaibang Muslim State sa 1940)<br />1947 – naging independent ang Pakistan mulasa Britain. Si Ali Jinnah angunanggobernador-heneral.<br />May dalawangbahagiang Pakistan noonguna (West – Pakistan, East – Bangladesh)<br />Ito rin ay naghiwalaysakalaunan. <br />
 16. 16. East and West Pakistan<br />
 17. 17. Pakistan : Kasaysayan<br />Sikatrinitodahilsa Khyber Pass.<br />Khyber Pass – daananngmga invaders patungong India.<br />May mga Buddhists naditodumadaanbilangrouta.<br />Dahildito, marami ring Buddhist Sites.<br />
 18. 18. Khyber Pass<br />
 19. 19. Ang Pakistan <br />Ay isapalang Acronym AyonkayChaudharyRehmat Ali!<br />
 20. 20. P.A.K.I.S.tan<br />P - Punjab<br />A – Afghani Border<br />
 21. 21. P.A.K.I.S.tan<br />K - Kashmir<br />I - I<br />
 22. 22. P.A.K.I.S.tan<br />S - Sindh<br />Tan - tan<br />
 23. 23. Paglalagom<br />Ang Pakistan ay nasa Middle East (Malapitsa India)<br />Unangtaosa Pakistan: Soanian.<br />Mehergarh.<br />Kasalisa Indus Civilization.<br />Natutong Islam.<br />MagagalingsaBuhay.<br />Maramingnang-invade sakanila.<br />Sikatsakanilaang Khyber Pass.<br />
 24. 24. Konklusyon<br />Bataysaamingmganalagomnamga data, masasabinaminna:<br />Sila ay nagsasaka,nagtatanim,gumagawang rock art.(Mergargh)<br />Sila ay gumagawangmgaritwalparasakanilangDiyossaMehergarh.<br />Isasilangmgamandirigma. (Maramingkaaway at nangangaso)<br />Mayroongangkingtalino (University of Taxila)<br />
 25. 25. Konklusyon<br />MayamangKultura.<br />Ang Pakistan ay dapattukuyinnaisang “Planned City” tuladngMohenjoDarrodahilsakanilangmganaggawasalaranganngagrikultura,arts at pamumuhay.<br />Masabirinnaminnamahalagaangpakikisangkotngibangbansaparasaikauunladngbayan.<br />
 26. 26. Bibliyograpiya<br />http://www.icimod.org/?q=pakistan<br />http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/modern/pakadmin/pakadmin.html<br />http://4.bp.blogspot.com/_R4_F8mOIwvA/THDbbL_dL-I/AAAAAAAAAAM/XFnoH90XMoI/1000px-Flag_of_the_Pakistan_Muslim_League_%2528Q%2529.sv<br />http://junejaworld.com/resources/punjab-map.jpg<br />http://doctorbulldog.files.wordpress.com/2006/12/durand-line.gif?w=450<br />http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_region_2004.jpg<br />
 27. 27. Bibliyograpiya<br />http://pamirtours.pk/maps/SINDH-MAP.jpg<br />http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100427045031AAzv68A<br />http://www.beyondbooks.com/wcu91/images/00043763.jpg<br />http://media-3.web.britannica.com/eb-media/84/10484-004-F4E95F3B.jpg<br />http://www.kahopakistan.com/pic/images/46488270955435605473.gif<br />http://www.heritage.gov.pk/html_Pages/history1.html<br />

×