Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Predstavitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja s katerim lahko najugodnejše varčujemo za dodatno pokojnino.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

 1. 1. 1 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE najugodnejše varčevanje za pokojnino
 2. 2. 2 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” Zaposleni lahko danes računa na pokojnino iz obveznega zavarovanja v višini 57,25% svoje povprečne neto plače v najugodnejših zaporednih 20-tih letih. Zaradi vedno slabšega razmerja med številom zaposlenih in upokojencev bodo te v prihodnje še nižje in bodo padale proti 40% neto plače. Še leta 1992 je znašala javna pokojnina 71% povprečne neto plače, danes le še 57%. POKOJNINE – KAJ NAS ČAKA? Vir: SURS
 3. 3. 3 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” Konec leta 2013 je bilo v Sloveniji 833.121 delavno aktivnih (zaposlenih) in 602.311 upokojencev. Razmerje je iz leta v leto slabše – še leta 2007 je za enega upokojenca delalo 1,7 zaposlenega, lansko leto le še 1,3 zaposlenega. V prihodnosti se bo število zaposlenih in upokojencev izenačilo. VEDNO VEČ UPOKOJENCEV
 4. 4. 4 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” Skoraj polovica upokojencev v Sloveniji prejema pokojnino nižjo od 500 EUR. Vsaka tretja ženska, ki se je upokojila v 2013, je imela minimalno javno pokojnino (430€). KOLIKŠNE SO TRENUTNE JAVNE POKOJNINE? Vir: SIOL.net
 5. 5. 5 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” Slovenija je, kljub nadpovprečni višini nadomestitve iz javne pokojnine (v Sloveniji znaša 59%, povprečje OECD je 49%), ena izmed redkih članic OECD, ki že danes ne dosega ciljnega razmerja 70% med neto plačo pred upokojitvijo in neto pokojnino. Vzrok za naše nizke pokojnine je v premajhnem obsegu dodatnega pokojninskega zavarovanja. KOLIKŠNE POKOJNINE IMAJO DRUGJE? Pokojnina naj bi znašala vsaj 70% plače pred upokojitvijo. Vir: OECD Pensions Outlook 2013
 6. 6. 6 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” Z DODATNIM POKOJNINSKIM ZAVAROVANJEM BO UPAD PRIHODKOV OB UPOKOJITVI OBČUTNO MANJŠI Pokojnine zaposlenih brez dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo upadle pod 50% plače. Zaposleni vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko računajo na pokojnino v višini 60% svoje plače.
 7. 7. 7 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” Z MAJHNIMI VPLAČILI TEKOM DELAVNE DOBE DO VELIKIH PRIHRANKOV Zaposleni si z rednimi vplačili premije tekom delavne dobe prihrani zadostna sredstva, od katerih bo v pokoju prejemal dodatno pokojnino. Premije, ki jih vplačuje zavarovanec oziroma zanj njegov delodajalec so last zavarovanca in se zbirajo na njegovem osebnem računu. Sredstva se mesečno obrestujejo z doseženim donosom naložb. V obdobju varčevanja donos na vplačane premije ne sme biti nižji od zajamčenega donosa.
 8. 8. 8 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” LASTNOSTI ZAVAROVANJA  Ob upokojitvi zavarovanec izbere vrsto dosmrtne rente, ki jo želi prejemati. Nudimo enakomerno dosmrtno rento in več vrst pospešene rente. Zavarovanec se lahko odloči za „družinsko rento“, ta se v primeru smrti zavarovanca izplačuje dedičem do 20 let po upokojitvi zavarovanca.  Zavarovanec pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine sočasno z upokojitvijo po obveznem zavarovanju.  Poleg pravice do dodatne pokojnine je zavarovanec po 53 letu starosti v primeru izgube zaposlitve pred upokojitvijo upravičen tudi do predčasne pokojnine.  V primeru smrti zavarovanca pred upokojitvijo se zbrana sredstva v celoti dedujejo. Tudi dodatna pokojnina se lahko deduje.  Zbrana sredstva so izločena na posebnem računu (kritnem skladu), so last zavarovanca, zato varnost sredstev tudi v primeru stečaja delodajalca ali pokojninske družbe ni ogrožena.  
 9. 9. 9 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” Vplačane premije do višine 5,844% posameznikove bruto plače, vendar v letu 2014 največ 2.819 evrov, so v primeru vplačila premije s strani delodajalca oproščene plačila vseh dajatev in ne predstavljajo bonitete zaposlenega. Delodajalcu se vplačane premije tekom leta tudi upoštevajo pri znižanju osnove za obračun davka od dobička pravnih oseb. V primeru, da zaposleni sam plača premijo iz svoje neto plače, mu vplačane premije znižajo osnovo za izračunu dohodnine. DAVČNA OLAJŠAVA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA Zaposleni s 1.000 EUR neto plače lahko namesto 44 EUR višje plače prejme mesečno premijo za dodatno pokojnino v višini 88 EUR. V primeru upokojitve čez 20 let bo iz tega naslova prejemal dodatno pokojnino v višini 126 EUR mesečno.
 10. 10. 10 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” Zaradi davčne olajšave na premije privarčujemo enkrat več, kot če bi varčevali na banki, kjer varčujemo iz svoje neto plače, pri zavarovanju pa lahko vplačujemo premije neposredno iz bruto plače. Da bi zavarovanec v 20 letih privarčeval enako višino sredstev na banki ali v drugi obliki varčevanja, bi moral letni donos sredstev (obrestna mera) v celotnem obdobju varčevanja znašati 8% oziroma 3 krat več kot pri dodatnem pokojninskem zavarovanju.. PRIVARČUJTE VEČ KOT NA BANKI
 11. 11. 11 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” VARNOST SREDSTEV  Izvršba nad sredstvi zavarovanca ni možna.  Sredstva zavarovancev morajo biti ločena od sredstev izvajalcev zavarovanja in so njihova last.  Menjava zaposlitve nima vpliva na sredstva zavarovanca, saj so le ta njegova last.  Izvajalec zavarovanja mora mesečno ugotavljati dejansko in zajamčeno vrednost sredstev zavarovancev. Če je dejanska vrednost sredstev nižja od zajamčene vrednosti jo mora izvajalec nadoknaditi iz lastnega kapitala.  Za vsa izplačila sredstev zavarovancev in izračunavanje dejanske mesečne vrednosti sredstev je pooblaščena banka skrbnica, ki tudi nadzira ustrezno naložbeno strukturo sredstev zavarovancev.
 12. 12. 12 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” Skupni donos pripisan na osebne račune zavarovancev od leta 2001 do konca leta 2013 je znašal 78,07%, kar je znašalo 32,4% nad skupnim zajamčenim donosom v tem obdobju. Tudi v obdobju finančne krize smo našim zavarovancem vsako leto pripisali pozitiven donos. Povprečni letni donos dosežen v celotnem obdobju poslovanja znaša 4,8%, v obdobju finančne krize od začetka leta 2008 do konca leta 2013 pa 2,6% letno. DOSEDANJE POSLOVANJE POKOJNINSKE DRUŽBE A, d.d.
 13. 13. 13 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje Skupina uglednih gospodarskih družb se je leta 2001 odločila, da v medsebojnem partnerstvu ustanovi Pokojninsko družbo A, d.d. ter poskrbi za boljšo pokojnino in posledično lepšo prihodnost svojih zaposlenih. Lastništvo družbe je razpršeno. Družba ni ustanovljena zaradi ustvarjanja dobička lastnikom in je organizirana za zavarovanje velikih skupin zavarovancev. Oboje ji omogoča, da zavarovancem nudi zelo ugodne pogoje zavarovanja. Naše največje stranke predstavljajo podjetja kot so Lek, Petrol, Mercator, SKB banka, SIJ, Talum, Adria Mobil in mnogi drugi. Trenutno ima družba približno 40.000 zavarovancev in 193 milijonov evrov sredstev v upravljanju. 1.300 našim zavarovancem že izplačujemo dodatno pokojninsko rento. PREDSTAVITEV POKOJNINSKE DRUŽBE A, d.d. “partnerstvo v korist zavarovancev”
 14. 14. 14 Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje “partnerstvo v korist zavarovancev” DODATNE INFORMACIJE Na spletni strani www.pokojnina.si so na voljo vse podrobne informacije glede zavarovanja in poslovanja naše pokojninske družbe, kot tudi vsi potrebni obrazci za sklenitev zavarovanja. Na povezavi http://pokojninsko.finance.si/izracun-pok si lahko prek spletnega izračuna vsak zaposleni izračuna koliko bo znašala njegova javna pokojnina in koliko dodatne pokojnine lahko še prihrani z davčno olajšavo. Izračun prikazuje tudi koliko se vplačilo mesečne premije pozna na znižanju neto plače. T: 01 230 77 28 E: info@pokojninskad-a.si

×