Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Premsa Sant Cugat(20)

Publicidad

Último(20)

Campanya prevenció incendis forestals 2015

 1. Presentació de la campanya de prevenció d’incendis forestals 2015 Sant Cugat del Vallès, 10 de juny del 2015
 2. Pàgina 2Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Campanya de Prevenció d’Incendis Forestals 2015 1. Resultats incendis forestals 2. Execució Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 3. Campanya de sensibilització ciutadana 4. Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Voluntaris Grup d’Intervenció i Emergències (GIE de l’ADF)
 3. Pàgina 3Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 1. Resultats incendis forestals 1.1. Any 2015 SUPERFÍCIE (m²) 1 13/03/2014 10:44 Sant Joan 5 matoll 2 14/03/2014 17:43 Can Barata 400 matoll-herbassar 3 15/03/2014 11:45 Mirasol, solar 10 matoll 4 28/03/2014 12.00 Colònia Duran 60 matoll 5 09/04/2014 estany Alous 2800 arbrat-matoll 6 22/04/2014 13.00 Can Camps 10 herbassar 7 09/05/2014 Renfe 4193 arbrat-matoll 8 09/05/2014 riera-Junior 650 arbrat-matoll 9 11/05/2014 Can Barata 25 borrisol 10 15/06/2014 18.40 c. Llaceres 50 matoll 11 16/06/2014 20:00 Pollancreda parc, centre 25 canya 12 23/06/2014 22.00 Valldoreix 29 matoll 13 23/06/2014 23:37 Can mates 2 matollar 14 11/07/2014 12.21 Can Calopa 100 arbrat-matoll 8.359 VEGETACIÓ TOTAL Nº DATA HORA INICI LOCALITZACIÓ
 4. Pàgina 4Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 ANY Matolls i conreus Arbrat Total SCT (Ha) 1992 66 4 70 4 1993 49 13 62 5 1994 121 44 165 165 1995 14 1 15 1 1996 17 6 23 3 1997 14 2 16 0,8 1998 40 2 42 39,8 1999 31 2 33 6 2000 26 4 30 1,5 2001 24 2 26 2,9 2002 13 1 14 0,4 2003 14 3 17 1,3 2004 4 0 4 0,01 2005 6 0 6 0,25 2006 21 2 23 1,3 2007 7 3 10 3,2 2008 4 0 4 0,0075 2009 12 0 12 0,7086 2010 7 0 7 0,2355 2011 4 0 4 1,3097 2012 17 3 20 0,21 2013 16 2 18 0,57 2014 12 2 14 0,84 2015 5 5 0,036 640 239,3773 Superfície cremada 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 any superfície(ha)
 5. Pàgina 5Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 2. Treballs de prevenció d’incendis forestals . Tractament de vegetació i camins Accions realitzades per l’Ajuntament el 2015: Manteniment de les franges de protecció de les urbanitzacions i nuclis urbans vulnerables als incendis forestals i camins/carrers d’accés Urbanitzacions en què s’està fent el manteniment fina a 15 de juny de 2014: . En total 69 ha amb un cost total de 125.00 euros. LES PLANES SOL I AIRE SANT MEDIR TORRE NEGRA-TURÓ DEL LLUC COSTA DEL GOLF CAN CORTÉS MAS FORTUNY Manteniment de Xarxa Viaria Bàsica Camins Prevenció d’Incendis: les feines es realitzen a través de l’Ajuntament, de l’ADF i del Parc de Collserola. Hi ha una subvenció de la Diputació de 17.300 euros Solars, parcel·les no edificades públiques, enllumenat públic Pressupost de l'Ajuntament per disminuir el risc d’incendi forestal 168.000 euros Subvencions a l’ADF i als seus voluntaris Revisió d’hidrants i punts d’aigua per a mitjans d’extinció Abocaments en zones forestals Campanya Comunicació
 6. Pàgina 6Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 2. Subvencions. DIBA 2015 ADF, voluntaris Pressupost municipal 2015: adquisició de material per a Can Ribes, jaquetes de protecció individual per a treballs de primera intervenció d’incendis (2.900 euros) Cursos de formació a càrrec de la Federació d’ADF del Vallès Occidental: bàsic, coordinació, formació avançada i exercici pràctic (impartits pel Cos de Bombers de la Generalitat). Subvenció a la Generalitat de Catalunya pel Foment per les accions de les ADF: 1.599,38 euros Recuperació camí Can Monmany Camí Can Llobet Camí de la Serreta Camí de Can Busquets, varis Camí turó d’en Lluch Camí de Rubí a Sabadell Camí de mas d’en Bosc Camí de Can Camps Total uns 10 km
 7. Pàgina 7Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 3. Campanya de sensibilització ciutadana  Títol campanya 2015: “STOP al FOC”  Flyers (4.000 unitats: es distribuiran a les urbanitzacions de Sant Cugat i zones en contacte amb el bosc)  Anuncis al Tot Sant Cugat i Diari (3 anuncis durant l’estiu)  Web de l’Ajuntament i Xarxes Socials
 8. Pàgina 8Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 4. Agrupació de Defensa Forestal 4.2. Voluntaris del Grup d’Intervenció i Emergències de l’ADF Els Voluntaris • Extinció • Vigilància forestal •Prevenció •Col·laboració - Participació preventiva al Castell de Focs - Intervencions revetlla de Sant Joan - Participació preventiva Marxa Infantil - Participació preventiva Flama del Canigó - Participació preventiva Aplec de Sant Medir
 9. Pàgina 9Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Presentació de la campanya de prevenció d’incendis forestals 2015 Sant Cugat del Vallès, 10 de juny de 2015
 10. Pàgina 10Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 • La millor forma de combatre una emergència es que aquesta no s’arribi a produir. PREVENIR. • La Prevenció és una bona INVERSIÓ per combatre els riscos i minimitzar els danys produïts per una situació d’emergència. • La col·laboració ciutadana és una de les millors eines preventives, tant per les actituds cíviques com pels avisos als serveis d’emergència. • Les comunicacions entre els diferents cossos preventius i d’emergència són un dels pilars fonamentals per una bona coordinació. Conceptes Clau
 11. Pàgina 11Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Incendis a Sant Cugat
 12. Pàgina 12Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 PREVENCIÓ per evitar emergències
 13. Pàgina 13Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Planificació d’Emergències Pla d’actuació Municipal per a Incendis Forestals (PAM) • La Planificació és una bona eina de prevenció. • És un document que recull les actuacions bàsiques i genèriques del municipi en relació a una emergència per incendis forestals. També hi consten aquelles actuacions inicials dirigides a garantir l'operativitat dels mitjans humans i materials de què disposa el municipi. El PAM per Incendis Forestals forma part del Pla INFOCAT. • Preveu l'estructura organitzativa de resposta i els procediments bàsics inicials per a la intervenció en coordinació amb els grups d'actuació previstos en el Pla INFOCAT • Disposa d’un catàleg de mitjans i recursos municipals específics per fer front a l’emergència. • 2015 revisió del PAM d’Incendis.
 14. Pàgina 14Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Planificació d’Emergències Estructura Organitzativa (PAM) Comitè Municipal de l’Emergència Consell Assessor Cap del Consell Assessor Responsables i tècnics municipals dels Àmbits implicats Grups Locals Actuants Director/a del PLA Gabinet d’Informació CECOPAL
 15. Pàgina 15Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Activació del CECOPAL
 16. Pàgina 16Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Avisos de risc rebuts i gestionats Avisos 2011 2012 2013 2014 Onada de Calor 1 16 5 1 Pla ALFA 5 35 33 15 Total 6 51 38 16 0 5 10 15 20 25 30 35 2011 2012 2013 2014 Onada de Calor Pla ALFA Avisos 2015 Onada de Calor 1 Pla ALFA 20 Total 21
 17. Pàgina 17Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 - Any 2011 (2 activacions): 28 de juny de 2011: Castell de Focs Artificials de Festa Major 26 d’agost de 2011: Alt risc d’Incendi Forestal - Any 2012 (5 activacions): 23 de juny de 2012: Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan 28 de juny de 2012: Onada de Calor i Alt risc d’Incendi Forestal 28 de juny de 2012: Castell de Focs Artificials de Festa Major 8 d’agost de 2012: Onada de Calor i Alt risc d’Incendi Forestal 16 d’agost de 2012: Onada de Calor i Alt risc d’Incendi Forestal - Any 2013 (4 activacions): 23 de juny de 2013: Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan 27 de juny de 2013: Castell de Focs Artificials de Festa Major 28 de juliol de 2013: Onada de Calor i Alt risc d’Incendi Forestal 1 d’agost de 2013: Onada de Calor i Alt risc d’Incendi Forestal - Any 2014 (4 activacions): 23 de juny de 2014: Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan 29 de juny de 2014: Castell de Focs Artificials de Festa Major 25 d’agost de 2014: Onada de Calor i Alt risc d’Incendi Forestal Activacions de la Situació de PREALERTA del Pla municipal de Protecció Civil pel risc d’Incendi
 18. Pàgina 18Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Mitjans (Dispositiu de vigilància, serveis preventius i d’intervenció) • Mitjans del Parc de Collserola: – Torres de guaita: del 2 de juny al 12 de setembre període que es pot ampliar depenent de les condicions meteorològiques. Amb un horari de • 10:00 h a 20:00 h – Repetidors, terminals portàtils de comunicacions i bases fixes – Vigilància mòbil formada pels guardes del parc i l’equip d’intervenció immediata – Central de coordinació de tot el dispositiu a la seu del Consorci del Parc
 19. Pàgina 19Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 • Mitjans d’àmbit superior (Generalitat): - Bombers de la Generalitat (Parc de Rubí) - Mossos d’Esquadra - SEM - Agents Rurals - Direcció General de Protecció Civil Mitjans (Dispositiu de vigilància, serveis preventius i d’intervenció)
 20. Pàgina 20Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011  Mitjans de l’Ajuntament: - Policia local - Protecció Civil - Brigada Municipal - Medi Ambient (serveis tècnics i empreses concessionàries) - G.I.E de l’ADF - AV de Protecció Civil - Creu Roja Mitjans (Dispositiu de vigilància, serveis preventius i d’intervenció)
 21. Pàgina 21Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 • Grup d’Autoprotecció de Sol i Aire Grups d’Autoprotecció
 22. Pàgina 22Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Vigilància preventiva
 23. Pàgina 23Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Vigilància preventiva
 24. Pàgina 24Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Informació - distribució de díptics, tríptics, cartells...
 25. Pàgina 25Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 • Ajuntament de Sant Cugat: – L’Ajuntament està contínuament treballant en la millora d’aquestes comunicacions: • Comunicacions per telèfon i telefonia mòbil • Comunicacions per radio freqüència: - 3 canals per la Policia Local (1 de back-up) - 2 canals per Protecció Civil (1 REP + 1 Directe) - 2 canals per l’ADF (1 REP + 1 Directe) - 1 canal de coordinació municipal per emergències que en cas de necessitat serviria per comunicar tots els grups municipals actuants - 1 canal de comunicació directa amb la Central de coordinació del Consorci del Parc i amb les Torres de Guaita - El Grup d’Autoprotecció de Sol i Aire disposa d’uns terminals que estan en contacte amb el canal de coordinació municipal per emergències. - Terminals de la Xarxa RESCAT: • pel personal de l’àmbit de Seguretat Ciutadana i Protecció civil • pels comandaments de cada cos preventiu i d‘emergències municipal. Coordinació (Comunicacions)
 26. Pàgina 26Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 • Sala CRA-CECORP “Centre Receptor d’Alarmes” : - Aquesta Sala està ubicada a la centraleta de la Policia Local i és el centre receptor d’avisos 24h. • Sala SCC “Sala Conjunta de Coordinació” : - Aquesta Sala està ubicada a la seu de la Creu Roja i té com a objectiu principal, millorar la coordinació entre els diferents cossos d’emergència i reduir el temps de resposta davant un incident o situació de risc. - S’activa en cas necessari - Ajuda a descongestionar la sala CRA de la Policia Local (Centre Receptor d’Alarmes) i donar una millor resposta als requeriments que no siguin de l’àmbit de la Seguretat Ciutadana. Coordinació (Comunicacions)
 27. Pàgina 27Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 • Prevenció, com a ciutadans les nostres actituds diàries, per petites que siguin, poden col·laborar en evitar situacions de risc i ajudar en les emergències. • Tots som PROTECCIÓ CIVIL, els membres de cadascun del grups operatius, dels cossos preventius i d’emergències (personal assalariat i personal voluntari), administracions públiques i també la ciutadania. Protecció Civil
 28. Pàgina 28Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 – Creu Roja – G.I.E. de l’ADF – Protecció Civil Voluntaris/es municipals d’Emergències
 29. Pàgina 29Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Moltes gràcies
 30. Pàgina 30Medi Ambient - Protecció Civil - Campanya incendis forestals 2011 Ajuntament de Sant Cugat
Publicidad