Publicidad

Pla actuació cit 2013

Premsa Sant Cugat
18 de Feb de 2013
Pla actuació cit 2013
Pla actuació cit 2013
Pla actuació cit 2013
Pla actuació cit 2013
Publicidad
Pla actuació cit 2013
Próximo SlideShare
Priorització d'actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corr...Priorització d'actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corr...
Cargando en ... 3
1 de 5
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Premsa Sant Cugat(20)

Publicidad

Pla actuació cit 2013

  1. PLA D’ACTUACIÓ CIT 2013 Consell Plenari 18 de febrer de 2013 1
  2. Presentació CIT El CIT és un territori que comprèn els municipis de Rubí, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès, ubicat als voltants de la calçada lateral de l’Autopista AP-7 dins del que es coneix com a Eix de la B-30. Aquest territori ocupa una extensió total de 111 Km² i compta amb una població al voltant dels 220.000 habitants. El CiT es configura com l’espai econòmic més potent de Barcelona basat en la cadena de valor del coneixement: creació, desenvolupament, fabricació i comercialització. Missió CIT Explotar les potencialitats del CiT, les sinergies existents i el seu posicionament en l’economia del coneixement en el denominat “triangle de la innovació”: ciència – indústria i tecnologia – serveis i comercialització Actius CIT - Potència i tradició industrial - Motor universitari, científic i tecnològic - Força empresarial financera, tecnològica i de serveis - 220.000 habitants - 10.000 empreses - 5.000 investigadors - 60.000 estudiants universitaris PRIORITATS PLA D’ACTUACIÓ 2013 1. Fomentar la creació d’ocupació - Recolzar l’emprenedoria i la creació de noves empreses i nous llocs de treball - Propiciar el creixement de les empreses existents a través del suport a la seva competitivitat - Millorar les condicions del CiT per a l’atracció d’inversions i empreses de l’exterior. 2. Mancomunar objectius, estratègies i serveis per ser més eficients 3. Consolidar lligams entre empreses – coneixement - CiT 2
  3. PLA D’ACTUACIÓ 2013 S’estructura en 6 programes de treball que responen als eixos estratègics del CiT: 1. Infraestructures i serveis per a la mobilitat 2. Gestió dels Polígons d’Activitat Econòmica 3. Infraestructures de telecomunicacions 4. Desenvolupament de serveis avançats 5. Foment de l’activitat econòmica 6. Promoció de CIT a l’exterior PROGRAMA 1. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PER A LA MOBILITAT Objectiu: Aconseguir una mobilitat més eficient i millorar les infraestructures que permetin una major accessibilitat als Parcs Empresarials amb més seguretat viària, informació i confort . 1.1. Finalitzar el projecte FEDER de zonificació, ordenació i senyalització de les zones empresarials, universitàries i tecnològiques del CiT. A més de la senyalització en vies locals i en vies de la Generalitat, es considera necessari l’ampliació en les autopistes i també el reforçament en vies locals. 1.2. Creació d’un Grup d’Impuls de mobilitat on els diferents experts dels tres municipis proposin el desenvolupament d’accions d’una millor connectivitat viària i del transport públic. 1.2.1.Fomentar l’ús de les formes de transport més sostenibles 1.2.2. Interactuar amb l’Àrea Metropolitana per facilitar una major cobertura territorial del servei de taxis a l’entorn del CiT 1.2.3. Desenvolupar accions de connectivitat viària i transport públic PROGRAMA 2. GESTIÓ DE PARCS EMPRESARIALS Objectiu: Millorar la gestió de parcs i polígons empresarials 2.1. Avançar cap a la implementació de sistemes energètics eficients i sostenibles als parcs empresarials a partir de les experiències que s’estan desenvolupant en el territori com Rubí Brilla, Smart Cities, etc 2.2. Mantenir el servei d’informació sobre zones empresarials del CiT a l’entorn de la plataforma digital del CiT (web) 3
  4. 2.3 Creació d’un Grup d’ Impuls de territori per avaluar l’ impacte de les inversions empresarials en el territori CIT. Un grup d’experts valorarà l’impacte de les noves inversions en el conjunt del territori i proposarà les mesures corresponents perquè aquestes inversions repercuteixin favorablement sobre el CiT de manera que els municipis actuïn conjuntament en matèria d’infraestructures viàries, transport, medi ambient, foment de l’activitat econòmica i de l’ocupació territorial 2.4. Promoure Grup d’Impuls de gestió de PAE i elevar propostes al Grup de Millora. Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí compten amb experiències en diferents models de gestió de polígons industrials que seran avaluats per un grup d’experts per tal d’impulsar a altres polígons els models que millor s’adeqüin a les seves característiques. PROGRAMA 3. INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS Objectius: Aprofitar la força de la unió per implementar millores en infraestructures i serveis TIC 3.1. Continuar explorant les possibilitats conjuntes d’implementar millores en infraestructures i serveis TIC 3.2. Informar a les associacions d’empresaris (Grup de Millora) sobre les conclusions de l’Estudi de Banda Ampla realitzat pel CiT per a ser debatut i valorar les accions derivades d’aquest estudi que permetin millores competitives a les empreses del territori, entre les quals destaquen les negociacions des del CiT amb les operadores de telecomunicacions. PROGRAMA 4. DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS AVANÇATS PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES Objectiu: Recolzar la millora de la competitivitat de les empreses 4.1. Impulsar i donar suport a les accions que generen espais d’intercanvi de coneixements entre el món empresarial, el món acadèmic, la investigació i la recerca. Des del CiT s’ha fet un recorregut en l’aproximació entre els centres d’ensenyament, centres d’investigació i recerca i món empresarial amb l’objectiu d’impulsar iniciatives que facilitin la transferència de coneixement a les empreses. 4
  5. PROGRAMA 5. FOMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA Objectiu: Potenciar la xarxa de suport a l’empesa 5.1. Elaborar un catàleg de recursos de les eines de suport a l’emprenedoria i a les empreses del CIT (serveis, finançament, etc) 5.2. Posada en marxa de la Plataforma d’impuls a la Internacionalització Empresarial. Des d’aquesta plataforma conjunta s’executaran accions per a la internacionalització en general, i en particular aquelles accions que contribueixin a augmentar el pes exportador de les empreses del CiT , i amb caràcter especial el pes exportador de la indústria. Accions de networking, market place, etc. 5.3. Participar activament en l’elaboració de propostes i desenvolupament d’accions de l’Estratègia Catalunya 2020 (EU 20/20). S’actuarà perquè les propostes del CiT permetin optar a la presentació de projectes i finançament europeus d’acord amb els seus objectius. El CiT està en les millors condicions per integrar-se en una economia intel·ligent (basada en el coneixement i la innovació), sostenible i integradora. Els projectes han de contribuir a crear economia amb nivells alts d’ocupació, de productivitat i de cohesió social. PROGRAMA 6. MARKETING TERRITORIAL Objectiu: Definir i desenvolupar el posicionament del CiT per a la captació d’empreses i implantació i cooperació amb els centres de coneixement 6.1. Dinamització de la plataforma digital (web CIT) 6.2. Reforçar el posicionament del CiT per a la captació d’empreses com a pol de desenvolupament dins la Barcelona metropolitana basat en el coneixement 6.3. Reforçar el posicionament del CiT en el marc de la gran Barcelona amb l’objectiu d’eliminar qualsevol referència d’enclavament perifèric. 5
Publicidad