Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació memòria 2013 serveis socials

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 36 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Similares a Presentació memòria 2013 serveis socials (20)

Anuncio

Más de Premsa Sant Cugat (20)

Anuncio

Presentació memòria 2013 serveis socials

 1. 1. Memòria 2013 SERVEIS SOCIALS 2013
 2. 2. Memòria 2013 Inciativa privada Justicia Educació Salut Habitatge Ocupació Cossos seguretat Serveis Socials Especializats Tercer Sector Serveis Socials Bàsics (A. Autonòmica) (A. Local)
 3. 3. Els Serveis Socials Bàsics: serveis i prestacions Memòria 2013 Servei d’atenció social bàsica Equip de professionals (15 TS i 8 ES) Ajuts lloguer, Alimentació. Subministraments, Pensions, Allotament temporal en residencies Beques menjador,etc Prestacions temporals econòmiques d’urgència Serveis socioeducatius Centres oberts Projecte Natura Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència Informació, valoració assesorament i tractament social Servei d’atenció domiciliària Servei d’ajuda a domicili Servei de neteges Teleasistències SIMAP Arranjaments Programes Preventius Transport adaptat Punt de Trobada
 4. 4. Memòria 2013 Un model de proximitat 6 punts d’atenció social Sant Cugat centre • Casa Mònaco • Xalet negre La Floresta/Les Planes • Centre Social i sanitari La Floresta • Centre Cívic les Planes Valldoreix/Mira-sol • EMD Valldoreix • CAP Turó de Can Mates
 5. 5. Memòria 2013 ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA
 6. 6. Memòria 2013 La Cartera de Serveis Socials arriba a 3.913 famílies 2010 2011 2012 2013 Increment 2012/2013 Persones ateses 6.447 7.897 7.951 8.786 + 10,5 % Famílies ateses 2.830 3.524 3.561 3.913 + 9,9 % 10,14% de la població de Sant Cugat
 7. 7. Per què venen als serveis socials? Hi ha dos grans motius: La dependència i el suport econòmic/social De les 8.786 persones ateses (10’14% de la població total de Sant Cugat) Memòria 2013 26 % són persones que tenen dificultats en la seva autonomia personal o social i que reben algun recurs o be de dependència o be de proximitat. Aquestes persones suposen un 2’64 % respecte a la població total 74% són persones que tenen dificultats econòmiques i socials Aquestes persones suposen un 7’50% respecte la població total
 8. 8. Ajuts socials 1778 ajuts econòmics 333.200,25 € Memòria 2013
 9. 9. Ajuts socials: habitatge, alimentació i subministraments Memòria 2013
 10. 10. Ajuts socials Memòria 2013 • han experimentat un increment significatiu, de gairebé un 47,92% • suposen el 44,89% del total dels ajuts Els ajuts vinculats a l’habitatge • Un increment del 42% • Hem observat dificultats creixents en les famílies, per anar cobrint les despeses de llum, aigua i gas, sovint han estat famílies que no havien estat ateses anteriorment per serveis socials 149.534,41 € ajuts de subministraments • Han experimentant un augment de prop del 36% • Els ajuts d’alimentació suposen el 30,26% del total dels ajuts socials. • La necessitat de cobrir regularment aquesta necessitat, en moltes famílies ateses, dóna idea de la precarietat de la situació que estan vivint. 24.925,40 € ajuts d’aliments 100.796,53€
 11. 11. Ajuts socials OBSERVACIONS ajuts necessitats bàsiques La situació de les famílies que s’estan atenen a serveis socials és molt semblant als anys anteriors: Dificultats econòmiques greus: adaptar-se a una situació de disminució d’ingressos o a la pèrdua dels mateixos, tot i tenir una ocupació, els salaris són baixos i les despeses d’hipoteca, lloguer i subministraments, sovint són superiors als salaris, existència de deutes, etc. Cronificació cada vegada més accentuada de les situacions, amb forces dificultats per generar canvis que puguin millorar les seves perspectives. Com a conseqüència cada vegada és més necessari el suport emocional i un acompanyament per a l’elaboració i acceptació d’aquestes situacions L’aprovació del Pla d’Inclusió representa un pla de xoc contra la cronificació Memòria 2013
 12. 12. Ajuts socials: habitatge Memòria 2013 Beneficiaris 39 190 18 5 52 Suport al lloguer Relloguer Allotjament alternatiu Pis social Accés habitatge H Despesa 90.000,00 € 80.000,00 € 70.000,00 € 60.000,00 € 50.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € Suport al lloguer Relloguer Allotjament alternatiu Accés habitatge Pis social Despesa 304 persones ateses l’any 2013 149.534,41 € en diferents línies de suport
 13. 13. Ajuts socials: menjador El nombre d’ajuts de menjador a primària continua creixent Es mante en Escola Bressol Disminueix a l’ESO (canvis en l’horari) Memòria 2013 Ajuts menjador 2010 / 2011 2011 / 2012 1r trimestre 2012/2013 Primària i ESO 796 792 805 E. Bressol 75 85 85 L’import destinat als ajuts de menjador durant el curs 2013-2014 ha estat de 597.544,23
 14. 14. RMI Renda Mínima d’Inserció Què és? Persones beneficiàries de PIRMI 300 250 200 150 100 Memòria 2013 PIRMIS Actius durant l’any 291 129 112 113 300 250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 291 276 212 223 50 0 2010 2011 2012 2013
 15. 15. RMI OBSERVACIONS Renda mínima 223 persones beneficiàries Baixen les resolucions positives, per augment de requeriments. Les unitats de convivència de les persones sol·licitants de la RMI estan formades, majoritàriament, persones soles, més del 52.21%, seguida de les unitats conformades per 2 membres (23%). Tot i això, s’observa una tendència a la disminució de beneficiaris sols i un augment de nombres d’unitat de convivència amb dos o més membres. La prestació mensual per RMI es situa entre 141.24 €, fins a un màxim de 672.51€ El 59.29% (67) dels expedients aprovats de la RMI tenen com a sol·licitants a homes, i el 40’70% (46) a dones. Però hi ha un increment en la proporció de dones beneficiaries de RMI S’han incrementat els expedients on la persona titular és d’origen espanyol Memòria 2013
 16. 16. Memòria 2013 PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
 17. 17. 1317 Plans Individuals d’Atenció (PIAS) en actiu al 2013 250 200 150 100 50 Memòria 2013 Sol·licituds de valoració presentades 229 PIAS nous realitzats 149 PIAS modificats per canvi de circumstàncies personals i familiars 199 PIAS amb els que s’ha efectuat seguiment 670 229 242 530 1442 534 2000 1500 1000 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 Sol·licituds de valoració de grau 145 169 192 199 36 3 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Modificacions 340 670 190 36 93 3 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Seguiments Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència:
 18. 18. Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència: Ajuntament a Prop 2012-2013 Entrevistes als domicilis de les persones grans (més de 80 anys) que no estan en seguiment des de Serveis socials i que no hagin participat en cap altra fase de l’Ajuntament a Prop. Objectius:  Conèixer els interessos i necessitats de les persones grans Informar sobre els recursos i prestacions als qual poden accedir. Detectar situacions de vulnerabilitat i/o risc social que requereixin d’una intervenció social. Memòria 2013 Persones visitades: 131 Es van detectar 7 situacions urgents que es van traspassar als equips d’atenció social per fer-ne el seguiment.
 19. 19. SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA Memòria 2013 493 persones ateses 600 500 400 300 200 100 56.418,91 hores d’atenció 36 jornades laborals 492 493 418 454 463 308 252 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Persones ateses 55747,25 56418,91 52737,66 50737,66 41307,38 32846,17 21714 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hores realitzades
 20. 20. SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA Memòria 2013 El 84% són persones grans El 64% són dones 36,50% 63,50% Homes Dones 38% 5% 11% 46% 0-17 anys 18-64 anys 65-84 anys 85 i més
 21. 21. TELEASSISTÈNCIA Memòria 2013 1131 persones ateses 7,4% d’increment 1053 1131 356 483 646 849 937 1200 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Persones ateses
 22. 22. Serveis de tecnologia suport i cura : Memòria 2013 101 persones ateses AJUTS TÈCNICS 2013 Grues, dispensadors mèdics, rentacaps, cadires giratòries de bany 27 persones Servei medicació en blisters (farmàcies) 35 persones Localitzador personal (antic SIMAP) 6 persones Assessorament tècnic: Valoració d’ ajuts tècnics i de necessitats d’adaptacions a la llar. 16 persones Programa Arranjament d’habitatges per a gent gran 17 persones
 23. 23. Programa d’arranjaments d’habitatge Memòria 2013 Edicions Número d’habitatges 2009-2010 20 habitatges 2012-2013 17 habitatges 2014-2015 17 habitatges (previsió) Durant el període 2009 - 2015 s’hauran realitzat 54 arranjaments d’habitatges de persones grans al municipi
 24. 24. Programa d’arranjament d’habitatges Memòria 2013 Arranjaments 2% 20% 8% 14% 26% 30% Substitució banyera Canvi aixetes Substitució altres banys Endolls Protector paret Ampliació porta Ajuts tècnics 46% 54% Barres de recolzament Seients Actuacions
 25. 25. Memòria 2013 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L’ADOLESCÈNCIA EN RISC
 26. 26. Memòria 2013 139 infants i adolescents Centre Obert centre Centre Obert Can llobet Taller Jove Natura 44 infants 50 infants 45 noies i nois
 27. 27. Consell dels infants Espai de participació dels infants de la ciutat amb l’objectiu d’incorporar la seva visió dels afers públics i de tenir en compte les seves opinions a l’hora de prendre decisions El Consell d’Infants està format pels representants dels nens i nenes que estudien 5è i 6è de primària a les escoles de Sant Cugat.. Cada curs es renova una part del Consell, ja que els infants poden formar-hi part durant dos cursos. A l’escola es porta a terme l’elecció dels membres. En aquesta tercera edició del Consell, s'han mantingut les dotze escoles que hi van participar el curs anterior: Joan Maragall, l’Olivera, Santa Isabel, La Farga, Thau, Gerbert d’Orlhac, Àgora, la Floresta, Collserola, Pins del Vallès, Avenç i Catalunya. 12 escoles i 24 nens i nenes. Memòria 2013
 28. 28. Consell dels infants Memòria 2013 Durant el curs 2012-2013 els nens i nenes van treballar sobre alternatives solidàries per sortir de la crisi. Durant el curs 2013-2014, han treballat propostes per millorar els espais públics urbans de la ciutat.
 29. 29. Presència dels serveis socials en altres projectes transversals i comunitaris:  Intervenció socioeducativa a la xarxa/Internet: als instituts públics i als nois/es del projecte Natura 15 xerrades preventives a 375 joves de 12 a 18 anys )  Grup d’intervenció amb pares del taller Jove Natura  Comissió de seguiment permanent entre serveis socials i Promusa per avaluar i preveure situacions de precarietat econòmica.  Participació al Servei d’atenció als infants i adolescents víctimes de la violència familiar  Participació en el projecte d’orientació transversal amb persones en situació d‘atur de llarga durada (SOM / Serveis Socials / Immigració / Ciutadania)  Participació a la Taula de Salut Mental  Elaboració del Pla d’Inclusió Memòria 2013
 30. 30. EL PLA D’INCLUSIÓ: Memòria 2013 Marc de referència comú per totes les accions compromeses amb la inclusió i la cohesió en el territori. Visió de CIUTAT Mapa de RECURSOS Dades de REFERÈNCIA Detecció de NECESSITATS Propostes d’ACCIÓ
 31. 31. 1. Cobertura de les necessitats bàsiques 2. Salut Memòria 2013 3. Habitatge 4. Educació 5. Ocupació 6. Econòmic 7. Relacional 8. Pobresa infantil EL PLA D’INCLUSIÓ: 8 eixos estratègics
 32. 32. EL PLA D’INCLUSIÓ: Memòria 2013 52% de noves 154 accions 48% de reforç Algunes propostes... Programa d’horts d’agricultura ecològica i autoabastiment per a persones usuàries dels serveis socials Targeta solidària per a la compra als supermercats de la ciutat: possibilitar la compra de productes bàsics per a les persones que reben ajuts d'alimentació directament dels establiments de forma anònima Teaming Sant Cugat disposar d’una plataforma tecnològica de projectes socials on ciutadania, comerços, entitats i empreses de la ciutat hi puguin col•laborar
 33. 33. Memòria 2013 Masia Can Montmany
 34. 34. Memòria 2013 SUPORT A LES ENTITATS SOCIALS I AL VOLUNTARIAT
 35. 35. Memòria 2013 PRESTACIÓ DE SERVEIS SUPORT AL 3R SECTOR CONVENIS (CÀRITAS I CREU ROJA i ONCOLLIGA) 108.909€ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS (35.000€) OFICINA DEL VOLUNTARIAT Transport Adaptat Punt de Trobada Centre obert Social + esportiu +cultural +cívic
 36. 36. Una societat que no persegueixi el benestar difícilment podrà ser competitiva, dinàmica i Memòria 2013 i els nivells òptims de cohesió social, capaç de créixer econòmicament. MOLTES GRÀCIES!!

Notas del editor


 • La Cartera de Servicios competencia de los Servicios Sociales básicos según mandato de la ley de servicios sociales es la siguiente:
  Y Pivota sobre un eje principal el denominado Servicio de Atención social que lo componen los equipos de profesionales y ejercen funciones de información, valoración, asesoramiento i tratamiento social, y de una forma muy especial en lo que se refiere a la gestión de las prestaciones de la ley de la promoción de la autonomía i atención a la dependencia.

  Ademas gestionan una serie de prestaciones encaminadas a l’atención de las necesidades sociales en el entorno más próximo a la persona.

  …..

  Como pueden apreciar estas prestaciones están relacionadas directamente con las necesidades anteriormente relacionadas, materiales i instrumentales, atención a la dependència, promoción de la autonomia, etc
 • La llei de Serveis socials catalana i el desplegament de la Llei estatatal de la promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència va suposar un cavni radical, l’accés UNIVERSAL als serveis socials. També va suposar l’increment de la Cartera de Serveis socials, delegant als Ajuntaments l’atenció social bàsica a diferència del Sistema Català de la Salut i del Sistema Català d’Educació on les competències són exercides directament per la Generalitat de Catalunya.
 • Segueix l’increment pel que fa a les tres grans línies d’ajuts però especialmetn pel que fa als ajuts a l’habitatge i els relacionats amb la pobresa energètica.:
  SUBMINISTRAMENTS
  Durant el període de gener a juny de 2013 s’havien atorgat
  109 ajuts per import de 12.789 €.
  Durant el mateix període de 2014 s’han atorgat 242 ajuts per un import de 28.772,92 €
  De seguir aquesta progressió es preveu a final del 2014 un augment de més del 200%


 • Relloguer habitacions
 • Pel que fa a curs 2014-2015, dades a aportar per Xavier.
 • Continua en descens de les valoracions de PIAS, tant per les restriccions, com perquè el creixement desprès de 6 anys de la llei, el creixement per força ha de ser sostingut.

  Durant el primer semestre es va iniciar una acció específica de seguiment de PIA’s que inclou un protocol específic de seguiment, tant amb persones a domicili com amb persones ingressades en residència.. En total es van realitzar 482 seguiments de persones grans, 358 que vivien a domicili, i 121 a residències.
  L’augment de seguiments, també ha implicat una variació dels plans de treball, i per tant un increment de modificacions d’acord PIA.

  Durant el 2013 s’han realitzat 120 modificacions, un 16,5% més que durant l’any 2012 (103). El que vol dir, que qualsevol expedient de PIA és manté en actiu i viu sempre, per tant és un constant flux d’entrada però no de sortida quan a l’atenció dels serveis socials.

  S’ha apostat pel treball de prevenció i de reforç del tractament amb famílies amb menors i com a resultat Increment de les hores de servei adreçada a famílies amb infants:Total 2012: 639,87 hores Total 2013: 1.927,75 hores
  L’increment durant aquest any, respecte l’any passat ha estat d’un 208,3%, s’han triplicat les hores destinades a aquest sector de població.
 • L’increment de persones usuàries durant aquest any ha estat del 6.26%.

 • PERFIL MAJORITARI:

  Dona, entre 80 i 84 anys, que viu sola en un habitatge de propietat al nucli del municipi, que és autònoma per les activitats de la vida diària, amb certes dificultats de salut, i que percep uns ingressos entre 663 i 995 euros mensuals
 • Què és el centre obert i el taller Jove natura? FORMEN PART DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I SON UN RECURS D’OFERTA OBLIGATÒRIA PER ALS MUNICIPIS DE MES DE 50.000 HABITANTS. L’ajuntament de Sant Cugat mai s’ha plantejat tancar aquest servei!!
  Desenvolupen tasques compensatories de les deficiències socioeducatives.
  Estem estudiant el model d’atenció amb la intenció de que sigui més integrador. A la floresta ja ho hem provat. No només admetem nanos derivats per serveis socials, també poden venir nens i nenes del barri. Ha estat una experiència molt interessant. La Generalitat està treballant en la definició d’un model d’atenció i nosaltre hi participem. • Per què un Pla d’inclusió social a Sant Cugat del Vallès?
  A causa de la perllongada situació de crisi socioeconòmica, les situacions de risc d’exclusió social s’han cronificat i afecten cada vegada més persones i grups socials. Ho hem pogut veure en les dades que s’han presentat anteriorment.

  Visió de ciutat:
  La ciutat no és aliena a la crisi socioeconòmica i així ho manifesten aquelles persones que treballen diàriament amb la ciutadania com són els serveis socials o entitats socials com Càritas o Creu Roja, entre d’altres.

  I L’administració local, per tant, es troba davant el repte d’abordar aquesta situació i aportar recursos i solucions per cobrir les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Cugat, amb un pressupost global de 8.292.000 d’euros, destina el 9% del seu pressupost a desenvolupar el present Pla d’Inclusió Social

  A banda del lideratge dels poders públics, un pla d’inclusió requereix també del paper d’altres agents del territori com les entitats i associacions del tercer sector, empreses, mitjans de comunicació i ciutadania

  Cadascun d’aquests agents, a més, planteja la seva experiència i la seva visió de la realitat de la pobresa i l’exclusió social i fa més èmfasi en determinats factors d’exclusió. A través de la inclusió d’aquests agents en l’elaboració del Pla d’Inclusió Social, es proporciona una visió més plural i acurada de la realitat de la ciutat.

  Mapa de recursos: EL Pla posa en valor tots els plans programes sectorials, actuacions i mesures destinades a la inclusió de persones amb diversitat funcional, gen gran, persones nouvingudes o la promoció de l’ocupació. Inclou també tots els serveis de l’ajuntament, així com els que es presten per altres entitats i agents del municipi, per aprofitar sinergies i donar coherència.

  El Pla s’estructura en 8 eixos:

 • La concreció de l’objectiu del Pla d’inclusió s’estructura en 8 eixos estratègics que estan presents en el diagnòstic, en la concreció de les accions
 • TRANSPORT ADAPTAT………….. CREU ROJA………….. 192.982

×