Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

SAOBRAĆAJ 2.pptx

 1. SAOBRAĆAJ
 2. POJAM SAOBRAĆAJA -tercijarna djelatnost -prenos ljudi, dobara, energije i informacija s jednog mjesta na drugo -nastaje pojavom trgovine -latinska riječ- „transfricare“ što znači obrt -saobraćajna geografija -bavi se proučavanjem geografskih pretpostavki, razvoja i teritorijalnog razmještaja saobraćajnica i saobraćajnih kompleksa
 3. FUNKCIJE SAOBRAĆAJA ● Ekonomska- stvaranje troškova i cijena proizvoda ● Socijalna- pokretljivost stanovništa ● Strateška- integracija prostora ● Organizacija prostora
 4. SAOBRAĆAJNICE ● Razlikujemo put od ceste PUT: • Širi pojam za sve kuda i gdje se prolazi • pod pojmom puta spada i cesta CESTA: • Saobraćajni građevinski objekat namjenjen kretanju • u presjeku ceste postoje i predviđene površine za druge učesnike -> pješačke i biciklističke staze
 5. HISTORIJSKI RAZVOJ -Prvi putevi u prirodi -> utabane staze kojima su se kretale životinje -Oko 4.000 godina pne putevi se popločavaju -> prva naselja -Najstarija otkrivena inženjerski izgrađena cesta -> Engleska 3.800 god. Pne -Makadam je vrsta ceste nasute lomljenim kamenom i pjeskom različite granulacije, nabijene i uvaljane tako da se dobije čvrst vezivni sloj pogodan za odvijanje saobraćaja. ● John Loudon McAdam.
 6. The sweet track Makadam
 7. VRSTE PUTEVA Javni put ● površina od opšteg značaja za saobraćaj ● svako može slobodno da ga koristi pod uslovima određenih zakona ● nadležni organ proglasio javnim putem Mreža javnih puteva ● magistralni, regionalni, lokalni putevi, ulice u naseljima i gradovima Regionalni put ● povezuje važnija privredna područja Lokalni put ● povezuje naselja ● značajan za saobraćaj na teritoriji opštine
 8. VRSTE PUTEVA -Auto put • Isključivo saobraćaj motornih vozila • označen propisanim saobraćajnim znakom • dvije fizički odvojene kolovozne trake • bez ukrštanja sa drugim putem • bez ukrštanja sa željezničkom i tramvajskom prugom • Može se uključiti i isključiti samo određenim i posebno izgrađenim priključnim javnim putevima
 9. VRSTE PUTEVA Brzi put ● put rezervisan za saobraćaj motornih vozila ● jedna ili dvije razdvojene kolovozne trake ● tehničke karakteristike i građevinski elementi omogućavaju brzo odvijanje saobraćaja ● dostizanje većih brzina kretanja ● ostvarene veće propusne moći puta Kolovoz ● dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila.
 10. VRSTE PUTEVA Pješačka staza ● uređena saobraćajna površina namjenjena za kretanje pješaka ● nije u istom nivou sa kolovozom Putni objekti ● mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, propusti, tuneli, potporne konstrukcije, podzemni i nadzemni prolazi, objekti za naplatu putarine i slično Biciklistička staza ● saobraćajna površina namijenjena za saobraćaj bicikla ● proteže se uzduž kolovoza ● odvojena i obilježena propisanim saobraćajnim znakom
 11. PODJELA ● 3 glavna elementa: objekat prevoza, prevozno sredstvo, saobraćajni put Geografska sredina Objekat prevoza Područje odvijanja Udaljenost Namjena Način organizacije
 12. PODJELA KOPNENOG SAOBRAĆAJA CESTOVNI 1 ŽELJEZNIČKI 2 CJEVOVODNI 3 SAOBRAĆAJ NA UNUTARNJIM VODAMA 4
 13. CESTOVNI SAOBRAĆAJ ● Putnički saobraćaj ● Teretni saobraćaj -posljedica masovnog korištenja automobila -> individualni saobraćaj -javni/ linijski prevoz- autobusi, tramvaji trolejbusi, metro -autoceste Stepen automobilizacije
 14. HISTORIJA AUTOMOBILA -18. vijek- parne mašine pričvršćene na vagone -19. vijek Karl Benz- „Vozilo na plinski pogon“ -1910. Henry Ford – Model T -Poslije Drugog svjetskog rata ljudi masovno počinju koristiti automobile -Početkom 20. stoljeća počinju se donositi i prva saobraćajna pravila namijenjena automobilskom prometu
 15. Benz Motor-wagen Fordov Model T
 16. Utjecaj automobilizacije -Suburbanizacija i prostorno širenje gradova -Automobilska industrija – jedna od najznačajnijih industrijskih grana • Obuhvata proizvodnju, prodaju na veliko, prodaju na malo te popravak vozila • 2021. godine samo u SAD u automobilskoj industriji bilo je zaposleno 1,7 mil zaposlenika od čega > 923,700 ljudi u proizvodnji • 6,1% industrijskih radnika u EU zaposleno je u automobilskoj industriji -Utjecaj na razvoj masovnog turizma
 17. Ekološki utjecaj -Zagađivači iz vozila štete našem zdravlju i sadrže stakleničke plinove koji uzrokuju klimatske promjene -Sagorijevanjem benzina i dizel goriva -> dušikov dioksid, ugljični monoksid, ugljovodonici, benzen i formaldehid -vozila emituju ugljen dioksid, najčešći staklenički plin uzrokovan čovjekom
 18. Poginuli i ozlijeđeni -Svaki dan 3400 ljudi pogine na cestama širom svijeta (WHO) -Godišnje 1,24 mil ljudi pogine u saobraćaju, oko 50 mil ozlijeđenih
 19. ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ -odvija se na specifičnom prometnom putu- prugama Prednosti: • veliki kapacitet (masovni i teški tereti) • efikasnost i rentabilnost • velika brzina • neovisnost o vremenskim prilikama • ekološka prednost • sigurnost Nedostaci: • nije prilagodljiva- neusklađenost širina pruga • slabije razvijena mreža • osjetljivost na reljefne prepreke • velike investicije
 20. Dužina željezničke mreže u odabranim zemljama širom svijeta u 2019. (u kilometrima), Statista
 21. HISTORIJA ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA -jedan je od najstarijih oblika cestovnog prometa -način za bržu distribuciju ugljena- Industrijska revolucija -1814. George Stivenson- prva parna lokomotiva „Rocket“ -Željeznica Stockton i Darlington -prva putnička željeznica koja je koristila parne vozove za prijevoz putnika 1825. -Prva željeznica Bosne i Hercegovine- 1872. godine puštanjem u saobraćaj pruge Dobrljin – Banja Luka
 22. BRZI VOZOVI -Ponovni rast putnika željeznicom desio se pojavom brzih vozova -Raste značaj u odnosu na zračni saobraćaj -Japan- Shinkansen -Francuska- TGV -intercity vozovi -od jednog do drugog gradskog središta -uz minimalna zaustavljanja
 23. Saobraćaj na unutarnjim vodama -saobraćaj rijekama, jezerima i kanalima -jeftina vrsta saobraćaja, prevoz robe -kanal Rajna-Majna-Dunav -nastaje u drugoj polovini 18. stoljeća -fabrički pogoni zahtijevali su jeftin i brz način prenošenja robe -1807. Robert Fulton konstruisao prvi parobrod „Clermont“ -parni brodovi zavladali su internacionalnim, okeanskim linijama
 24. CJEVOVODNI SAOBRAĆAJ -Prevoz plinova i tekućina ● Plinovodi ● Naftovodi - Prvi naftovod u svijetu sagrađen je u SAD-u 1862. -postoji manje od 3.500.000 km cjevovoda u 120 zemalja svijeta - Sjedinjene Države su imale 65%, Rusija 8%, a Kanada 3%
 25. ZRAČNI SAOBRAĆAJ -najbrži i najskuplji vid saobraćaja kojim se danas prevoze putnici i roba na međunarodnom nivou ● Civilni ● Vojni -osim samog transporta obuhvata i djelatnost u polaznim i odredišnim aerodromima i terminalima Zračni prijevoz (prevezeni putnici) (mil), 2020, National Statistical office
 26. HISTORIJA AVIONA -Leonardu Davinciju -uloga osnivača avijacije -Orville i Wilbur Wright ● -konstruktori aviona ● -testni inženjeri ● -prvi piloti aviona težih od vazduha -1000 letova na nizu aviona između 1900. i 1902. godine -17. decembra 1903.- „Wright Flyer“ -1908. pokazuju javnosti
 27. PTT SAOBRAĆAJ -Pošta, Telegraf i Telefon -20. vijek- uobičajeni naziv za monopolistička preduzeća - pojavom moderne tehnologije-> telegraf potpuno gubi svoj smisao te se i kao usluga i tehnika, gasi
 28. PREVOZ ŠIROM SVIJETA- Norry, Kambodža Ovi "vozovi„ od bambusa sastoje se od motora i bambusove ploče koja se nalazi na vrhu dvije šipke sa zavarenim točkovima. Drvena ručka služi kao kočnica i gas. Jednostavnost norija je važna jer se voze na jednoj prugi, što znači da vozači i putnici norrija moraju rastaviti svoje vagone kako bi jedni drugima omogućili prolaz ako se dvojica sretnu.
 29. PREVOZ ŠIROM SVIJETA- Schwebahn, Njemačka U Wuppertalu, Njemačka, provozajte se visećom prugom Schwebebahn koja se vijuga iznad grada i pritoke Wupper. Ikonična monošinska pruga počela je sa radom 1901. godine i sada je koristi oko 85.000 putnika dnevno.
 30. PREVOZ ŠIROM SVIJETA- Coco Taxi, Kuba Coco Taxis je popularan način prevoza za turiste koji posjećuju Kubu od 1990-ih. Taksiji su napravljeni od školjki i sjedišta od fiberglasa zavarenih na Piaggio skutere, a ime su dobili po jarko žutim školjkama u obliku kokosa. Mogu se naći u većim kubanskim gradovima kao što su Havana, Veradero i Trinidad.
 31. Kraj Hvala na pažnji!
Publicidad