Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Risto Ryymin, Jyväskylän energia

Energiantuottaja osana Metallialan ympäristö- ja kiertotaloutta

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Risto Ryymin, Jyväskylän energia

 1. 1. www.jyvaskylanenergia.fi Risto Ryymin 20.9.2016
 2. 2. 2 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi 100% 100% 100% 100% * Muuttunut 10/2012 81,4%*
 3. 3. 4 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi 1. Tarjonta vähähiilistä – tuotanto 70% uusiutuvista polttoaineista, muun toiminnan hiilijalanjälki laskevalla uralla 2. Älykkäät verkkoteknologiat ja tieto- ja viestintäteknologia on täysimääräisesti hyödynnetty liiketoiminnassa 3. Jyväskylän seudun kuntien ja yritysten luotettu lämpöpalvelu- ja verkkokumppani 4. 30 % liikevaihdosta muusta kuin olemassa olevasta tarjonnasta 5. Verkottunut toimintamalli käytössä
 4. 4. 5 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Pääpolttoaineet turve ja puu (tukipolttoaine hiili) • Kattilateho 495 MW Keljonlahti (2010 →)Rauhalahti (1986 →) • Pääpolttoaineet: turve, teollisuuden sivutuotteet, metsäpolttoaineet, hiili ja öljy • Kattilateho 295 MW
 5. 5. 6 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi Pöyry Management Consulting Oy: ” EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan linjausten toteutusvaihtoehdot ja Suomen omien energia- ja ilmastotavoitteiden toteutuminen” http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/28_EU+2030.pdf/c56de1eb-1790-49a3-ac52-762e2d34bbef?version=1.0 http://www.nasdaqomx.com/commodities/market-prices http://www.nordpoolspot.com/historical-market-data/ Kaukolämmön kysyntä Sähkön markkinahinta
 6. 6. 7 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi Tekniikka & Talous 5.11.2010 (www.tekniikkatalous.fi)
 7. 7. 8 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi http://ncfp.files.wordpress.com/2012/04/biomass-energy-not-sustainable-or-carbon-neutral.pdf http://www.rspb.org.uk/Images/biomass_report_tcm9-326672.pdf, http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Burning%20Matter.pdf http://www.dailymail.co.uk/money/news/article-3489294/Bio-fuel-emits-carbon-coal-U-S-watchdog-probe-shock-claims-power-giant-Drax-s-green-supplier.html
 8. 8. 9 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi Komission tiedonanto: ”Kohti kiertotaloutta – jätteetön Eurooppa” http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com(2014)0398_/com_com(2014)0398_fi.pdf ”Metsäalalla resurssitehokkuus tarkoittaa metsävarojen käyttöä sellaisella tavalla, jolla minimoidaan ympäristö- ja ilmastovaikutukset, sekä niiden metsien tuotosten asettamista etusijalle, jotka tuottavat enemmän lisäarvoa, luovat enemmän työpaikkoja ja edistävät paremman hiilitasapainon saavuttamista.” Puun kaskadikäyttö: 1. puupohjaiset tuotteet ja niiden käyttöiän pidentäminen, 2. uudelleenkäyttö, 3. kierrätys, 4. bioenergia ja 5. hävittäminen. Komission tiedonanto: ” Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja metsäalan puolesta” http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0007.01/DOC_1&format=PDF ’jätteellä’ mitä tahansa ainetta tai esinettä, jonka haltija poistaa käytöstä, aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä (2008/98/EY – 3.art.)
 9. 9. 10 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi Tuhkaa ”Black Box” Tuote ”A” – Raaka-aine ”B”
 10. 10. 11 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • JE:n voimalaitoksilta (Rauhalahti ja Keljonlahti) syntyy turve-/puutuhkaa • pohjatuhka ~ 16 000 t/a • lentotuhka ~ 45 000 - 58 000 t/a • Tuhkien hyötykäyttöä ja soveltuvuutta tutkittu mm. ”Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttö Keski-Suomessa” – hankkeessa • maanrakennus • betoniteollisuus • metsälannoitteiden ja kasvuravinteiden valmistus • Turpeen ja puun seospolton lentotuhkille on usein vaikea löytää hyötykäyttöä sellaisenaan • ympäristökelpoisuus tai tekninen soveltuvuus ei aina täytä asetettuja raja-arvoja tai käyttökohteen vaatimuksia (lainsäädännön asettamat pitoisuusrajat) • lentotuhkia voidaan käyttää sellaisenaan lähinnä toisarvoisissa, ympäristöluvan vaativissa maarakennussovelluksissa, joissa tuhkilla ei ole juuri lainkaan arvoa. • alustavien tutkimusten perusteella lentotuhkat soveltuvat käytettäväksi myös kerrosstabiloinneissa tai stabiloituna teiden alemmissa rakennekerroksissa.
 11. 11. 12 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi European Commission: ” REPORT ON CRITICAL RAW MATERIALS FOR THE EU” https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_fi
 12. 12. 13 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Tutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston kemianlaitoksen kanssa (2010 – 04/2017) • Tavoitteena ollut • selvittää tuhkassa olevien aineiden pitoisuuksia • kehittää menetelmä, jolla tuhkassa olevat arvokkaat alkuaineet saadaan eroteltua tuhkasta mahdollisimman tehokkaasti Taloudellinen potentiaali: 67 – 87 M€/a
 13. 13. 14 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi FI 123432
 14. 14. 15 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Tutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston kemianlaitoksen kanssa (2010 – 04/2017) • Tavoitteena ollut • selvittää tuhkassa olevien aineiden pitoisuuksia • kehittää menetelmä, jolla tuhkassa olevat arvokkaat alkuaineet saadaan eroteltua tuhkasta mahdollisimman tehokkaasti • kehittää menetelmä arvokkaiden alkuaineiden saostamiseksi ja rikastamiseksi uuttoliuoksesta tavoitteena mahdollisimman puhdas ja vain haluttuja arvometalleja sisältävä kiinteä rikaste Taloudellinen potentiaali: 67 – 87 M€/a
 15. 15. 16 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi FI 123432
 16. 16. 17 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Tutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston kemianlaitoksen kanssa (2010 – 04/2017) • Tavoitteena ollut • selvittää tuhkassa olevien aineiden pitoisuuksia • kehittää menetelmä, jolla tuhkassa olevat arvokkaat alkuaineet saadaan eroteltua tuhkasta mahdollisimman tehokkaasti • kehittää menetelmä arvokkaiden alkuaineiden saostamiseksi ja rikastamiseksi uuttoliuoksesta tavoitteena mahdollisimman puhdas ja vain haluttuja arvometalleja sisältävä kiinteä rikaste • optimoida uutto- ja talteenottovaiheita saannon maksimoimiseksi Taloudellinen potentiaali: 67 – 87 M€/a
 17. 17. 18 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi
 18. 18. 19 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Tutkimusyhteistyö Jyväskylän yliopiston kemianlaitoksen kanssa (2010 – 04/2017) • Tavoitteena ollut • selvittää tuhkassa olevien aineiden pitoisuuksia • kehittää uuttomenetelmä, jolla tuhkassa olevat arvokkaat alkuaineet saadaan eroteltua tuhkasta uuttoliuokseen mahdollisimman tehokkaasti • kehittää menetelmä arvokkaiden alkuaineiden saostamiseksi ja rikastamiseksi uuttoliuoksesta tavoitteena mahdollisimman puhdas ja vain haluttuja arvometalleja sisältävä kiinteä rikaste • optimoida uutto- ja talteenottovaiheita saannon maksimoimiseksi • Prosessin esisuunnittelu • yhteistyössä Elomatic Oy:n kanssa Taloudellinen potentiaali: 67 – 87 M€/a
 19. 19. 20 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi PGM REE
 20. 20. 21 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi • Haluttujen metallien pitoisuudet tuhkissa pieniä (~ mg/kg) • Pitoisuusongelmaa ratkotaan (mm.) • optimoimalla uutto- ja talteenottoprosesseja edelleen • hyödyntämällä metallikollektoreita PGM ryhmän metallien talteenotossa • esikäsittelemällä tuhkia ennen uuttoa • vaihtamalla uuttoliuoksen tausta • Rubidiumille ja Iridiumille ei vielä talteenottomenetelmää • identifioitu, mutta ei optimoitu • Prosessin talous herkkä • pitoisuuksille • liuoskierron sulkemiselle • metallien hinnoille
 21. 21. 22 Jyväskylän Energia -yhtiöt | www.jyvaskylanenergia.fi

×