Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Je HR pripravené na data driven kultúru?(20)

Publicidad

Je HR pripravené na data driven kultúru?

 1. Tomáš Janotík Miroslav Dravecký Je HR pripravené na data-driven kultúru?
 2. Obsah prezentácie Trhový vývoj a aktuálna situácia
 3. Obsah prezentácie Trhový vývoj a aktuálna situácia Monitoring konkurencie
 4. Obsah prezentácie Trhový vývoj a aktuálna situácia Monitoring konkurencie Údaje o uchádzačoch o prácu
 5. Obsah prezentácie Trhový vývoj a aktuálna situácia Monitoring konkurencie Údaje o uchádzačoch o prácu Údaje o platoch
 6. Trhový vývoj a aktuálna situácia
 7. Počet nových príležitostí na Profesii
 8. Počet nových príležitostí na Profesii v Žilinskom kraji
 9. Miera nezamestnanosti Miera nezamestnanosti v Žilinskom regióne je aktuálne na úrovni 6.38%, pred rokom dosiahla 7.79% 7.36% 12.97% 14.80% 8.04% 6.93% 6% 8% 10% 12% 14% Miera nezamestnanosti Predikcia Zdroj: UPSVaR
 10. Priaznivá situácie pre uchádzačov o prácu môžu si vyberať z výrazne väčšieho počtu príležitostí ako v minulých rokoch, rastie motivácia meniť prácu, zvýšenie fluktuácie Aktuálne trendy
 11. Priaznivá situácie pre uchádzačov o prácu môžu si vyberať z výrazne väčšieho počtu príležitostí ako v minulých rokoch, rastie motivácia meniť prácu, zvýšenie fluktuácie Komplikovaná situácia pre firmy nárast konkurencie, je náročnejšie obsadiť voľné pracovné miesta, obzvlášť v žiadaných odvetviach Aktuálne trendy
 12. Žilinský kraj 44.2 39.1 33.5 32.9 30.4 11.8 10.3 9.5 8.7 5.2 0 10 20 30 40 50 Administratíva Marketing, reklama, PR Zákaznícka podpora Ľudské zdroje a personalistika Obchod ... Automobilový priemysel Strojárstvo Technika, rozvoj Elektrotechnika a energetika Informačné technológie Priemerný počet reakcií na ponuku (jan - apr 2017) Aké náročné je obsadiť voľné pracovné miesta? Zdroj: Profesia
 13. 594 885 1,167 1,467 16.2 11.6 8.0 5.5 4.9 0 5 10 15 20 500 800 1100 1400 1700 2013 2014 2015 2016 2017 Priemernýpočetprihlásenýchuchádzačov Početzverejnenýchpracovnýchponúk Oblasť IT v Žilinskom regióne Počet zverejnených pracovných ponúk Priemerný počet prihlásených uchádzačov Zdroj: Profesia Žilinský kraj
 14. Monitoring konkurencie
 15. Ako merať úspešnosť onlinového náboru? Popularita – koľko uchádzačov si ponuku zobrazí?
 16. Ako merať úspešnosť onlinového náboru? Popularita – koľko uchádzačov si ponuku zobrazí? Atraktivita – koľko uchádzačov zareaguje?
 17. Ako merať úspešnosť onlinového náboru? Popularita – koľko uchádzačov si ponuku zobrazí? Atraktivita – koľko uchádzačov zareaguje? Efektivita – aká časť z tých uchádzačov, ktorí si ponuku zobrazili na ňu aj zareagovali?
 18. 16.2 11.6 8.0 5.5 4.9 2013 2014 2015 2016 2017 Priemerný počet reakcií na pracovné ponuky v IT v Žilinskom regióne Priemerný počet prihlásených uchádzačov Zdroj: Profesia Monitoring konkurencie
 19. Sila zamestnávateľského brandu Od čoho závisí úspešnosť ponuky?
 20. Sila zamestnávateľského brandu Spôsob prezentácie, forma komunikácie Od čoho závisí úspešnosť ponuky?
 21. Sila zamestnávateľského brandu Spôsob prezentácie, forma komunikácie Požiadavky a ich prísnosť Od čoho závisí úspešnosť ponuky?
 22. Sila zamestnávateľského brandu Spôsob prezentácie, forma komunikácie Požiadavky a ich prísnosť Spolupôsobenie mnohých ďalších faktorov (ne)uvedenie platu, jazyk ponuky, ponúkané benefity, počasie,... Od čoho závisí úspešnosť ponuky?
 23. Cieľová skupina inzerátu: mladí profesionáli Neformálny jazyk Atraktívne benefity Senior Java Developer CASE: Atraktívny inzerát v oblasti IT
 24. Miesto práce: Bratislava Ponúkaný plat: 3 000 - 4 500 EUR (podľa skúseností) Senior Java Developer CASE: Atraktívny inzerát v oblasti IT
 25. 14 prihlásených uchádzačov! CASE: Atraktívny inzerát v oblasti IT
 26. Údaje o uchádzačoch o prácu
 27. Dáta o uchádzačoch o prácu Aká je cieľová skupina uchádzačov?
 28. Dáta o uchádzačoch o prácu Aká je cieľová skupina uchádzačov? Aké sú preferencie uchádzačov?
 29. Dáta o uchádzačoch o prácu Aká je cieľová skupina uchádzačov? Aké sú preferencie uchádzačov? Podľa čoho sa rozhodujú pri hľadaní práce?
 30. Dáta o uchádzačoch o prácu Aká je cieľová skupina uchádzačov? Aké sú preferencie uchádzačov? Podľa čoho sa rozhodujú pri hľadaní práce? Aký je ich profil? Aké majú schopnosti/znalosti?
 31. Dáta o uchádzačoch o prácu Aká je cieľová skupina uchádzačov? Aké sú preferencie uchádzačov? Podľa čoho sa rozhodujú pri hľadaní práce? Aký je ich profil? Aké majú schopnosti/znalosti? Ako ich osloviť? Čo im ponúknuť?
 32. Dáta o uchádzačoch o prácu 97% 95% 91% 90% 84% 25% 22% 20% 17% 11% 3% 5% 9% 10% 16% 75% 78% 80% 83% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Elektrotechnika a Energetika Strojárstvo Telekomunikácie Informačné technológie Automobilový priemysel … Ekonomika, financie a účtovníctvo Školstvo Administratíva Lekárstvo a soc. starostlivosť Textilný priemysel Uchádzači podľa pohlavia Podiel mužov Podiel žien
 33. Ako zbierať dáta – dotazníkový prieskum 62% 45% 31% 24% 21% 20% Adekvátne finančné ohodnotenie Možnosť kariérneho rastu Vyhovujúci pracovný čas Atraktívne nefinančné benefity Istota pracovného miesta Baví ma samotná práca A naopak, aké dôvody by Vás viedli k uvažovaniu nad zmenou Vašej aktuálnej práce? Zdroj: Profesia
 34. Ako zbierať dáta – dotazníkový prieskum 52% 38% 35% 28% 28% 27% Vyhovujúci pracovný čas Baví ma samotná práca Výborné vzťahy s kolegami Práca v stabilnej spoločnosti Korektný vzťah s nadriadeným Adekvátne finančné ohodnotenie Čo konkrétne Vás najviac motivuje vo Vašej aktuálnej práci? Zdroj: Profesia
 35. Údaje o platoch
 36. Podľa čoho určovať výšku platov zamestnancov? Dať im to, čo si zapýtajú
 37. Podľa čoho určovať výšku platov zamestnantov? Dať im to, čo si zapýtajú Dať im toľko, aby bola vnútorná spravodlivosť medzi pozíciami/zamestnancami
 38. Podľa čoho určovať výšku platov zamestnantov? Dať im to, čo si zapýtajú Dať im toľko, aby bola vnútorná spravodlivosť medzi pozíciami/zamestnancami Dať im toľko, aby neodišli ku konkurencii
 39. Ako zistiť, koľko platia iní? Prieskumy na základe dát od firiem
 40. Ako zistiť, koľko platia iní? Prieskumy na základe dát od zamestnancov Prieskumy na základe dát od firiem
 41. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu
 42. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu
 43. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov
 44. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov Spoločnosti zastúpené v prieskume
 45. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov Spoločnosti zastúpené v prieskume Veľkosť vzorky pre zobrazené výsledky
 46. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov Spoločnosti zastúpené v prieskume Veľkosť vzorky pre zobrazené výsledky Relevantnosť popisu pozícii k porovnávaným pozíciám
 47. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov Spoločnosti zastúpené v prieskume Veľkosť vzorky pre zobrazené výsledky Relevantnosť popisu pozícii k porovnávaným pozíciám Platnosť údajov
 48. Podľa čoho si vybrať prieskum platov? Kto je autorom prieskumu Metodika prieskumu Počet respondentov Spoločnosti zastúpené v prieskume Veľkosť vzorky pre zobrazené výsledky Relevantnosť popisu pozícii k porovnávaným pozíciám Platnosť údajov https://sk.wikipedia.org/wiki/Prieskum_platov
 49. Aké sú platy v Žilinskom kraji? Podľa úrovne pozície 563 700 700 1065 900 1250 2242 pomocní zamestnanci kvalifikovaní robotníci, zamestnanci v službách administratívni zamestnanci kvalifikovaní technickí zamestnanci kvalifikovaní zamestnanci netechnického zamerania nižší a strední manažéri top manažéri
 50. Kvalifikovaní technickí zamestnanci, podľa praxe 900 1000 1130 1200 1200 menej ako 1 rok 1 až 2 roky 3 až 5 rokov 6 až 10 rokov viac ako 10 rokov Aké sú platy v Žilinskom kraji?
 51. Kvalifikovaní technickí zamestnanci, prax 3-5 rokov, vybrané odvetvia 1083 988 1040 1357 1083 1100 Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov Doprava, logistika Elektrotechnický priemysel Informačné technológie Stavebný priemysel Strojársky priemysel Aké sú platy v Žilinskom kraji?
 52. Kvalifikovaní technickí zamestnanci, prax 3-5 rokov, vybrané odvetvia 1083 988 1040 1357 1083 1100 Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov Doprava, logistika Elektrotechnický priemysel Informačné technológie Stavebný priemysel Strojársky priemysel Aké sú platy v Žilinskom kraji?
 53. Ako čítať štatistický výstup z Platy.sk? www.platy.sk
 54. Ako čítať štatistický výstup z Platy.sk? www.platy.sk
 55. Ako čítať štatistický výstup z Platy.sk? www.platy.sk
 56. Tomáš Janotík Miroslav Dravecký Ďakujeme

Notas del editor

 1. Najviac pracovných ponúk v histórii: dnes je najľahšie byť úspešným na pracovnom trhu za posledné roky 
 2. Najviac pracovných ponúk v histórii: dnes je najľahšie byť úspešným na pracovnom trhu za posledné roky  Žilinský samosprávny kraj
 3. Tie tri body by si mohol nejak doplnit grafikou, nech je slajd putavejsi
 4. Tie tri body by si mohol nejak doplnit grafikou, nech je slajd putavejsi
 5. Tie tri body by si mohol nejak doplnit grafikou, nech je slajd putavejsi
Publicidad