Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Xarxessocials-XSPolRomera

  1. M8: Aplicacions Web Pol Romera
  2. Les xarxes socials ● Que es una xarxa social? Una xarxa social és una estructura social composta per individus anomenats "nodes" que estan lligats per un o més tipus d'interdependència com ara amistat, parentesc, interessos comuns, intercanvis financers, relacions sexuals, creences, coneixements o prestigi.
  3. Característiques ● Poden ser horitzontals o verticals ● Poden ser humanes, de contingut o d’interès ● Tenen masivitat ● Tenen personalització ● Estan formades per algoritmes
  4. Requisits d’us ● Les xarxes socials tenen requisits mínims d'ús. La majoria demana Una certa edat ja complerta en sobre usuaris, i incloïa algunes -com les de citacions- demanen la majoria d'edat complerta. De la resta, els registres Solen ser gratuïts i va consistir en una certa quantitat d'informació amb que l'usuari Ha de alimentar sumi perfil.
  5. Avantatges ● Els avantatges de les Xarxes Socials tenen a veure amb la seva immediatesa i la seva massivitat, mai abans viscudes per la humanitat industrialitzada, així com la seva personalització de l'experiència, a grau tal que moltes de les interaccions en xarxes (els "m'agrada" o els "favorits", etc.) són emprats en el món del màrqueting com mesuradors de l'èxit d'una campanya o un producte. ● D'altra banda, les Xarxes Socials ens permeten centralitzar els nostres contactes, administrar dates d'aniversari, reprendre contacte amb vells amics o fer alguns nous, tot sense sortir necessàriament de casa.
  6. Inconvenients ● Els desavantatges de les Xarxes Socials apunten a la ruptura amb la presència dels altres, és a dir, al fet que no sapiguem socialitzar en persona sinó per escrit, construint generacions dependents de la màquina i alienades, tancades en un nínxol que poc o gens les exposa als gustos diferents o al pensament contrari. ● De la mateixa manera, els algoritmes de les xarxes socials privilegien el contingut semblant al que hem triat (amb un "m'agrada" o un "favorit", etc.), restringint les oportunitats de rebre informació real, no filtrada pels gustos o les ideologies de l'usuari, de manera que acaben convertint-se en "càmeres d'eco" on la gent llegeix només opinions semblants a les seves. Això sovint es denuncia com un efecte antidemocràtic de les xarxes socials.
  7. Inconvenients ● Els desavantatges de les Xarxes Socials apunten a la ruptura amb la presència dels altres, és a dir, al fet que no sapiguem socialitzar en persona sinó per escrit, construint generacions dependents de la màquina i alienades, tancades en un nínxol que poc o gens les exposa als gustos diferents o al pensament contrari. ● De la mateixa manera, els algoritmes de les xarxes socials privilegien el contingut semblant al que hem triat (amb un "m'agrada" o un "favorit", etc.), restringint les oportunitats de rebre informació real, no filtrada pels gustos o les ideologies de l'usuari, de manera que acaben convertint-se en "càmeres d'eco" on la gent llegeix només opinions semblants a les seves. Això sovint es denuncia com un efecte antidemocràtic de les xarxes socials.
Publicidad