Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Manifiesto 15 d reclamo deuda gv

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Manifest alcaldes
Manifest alcaldes
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Manifiesto 15 d reclamo deuda gv (20)

Anuncio

Más de Pspv-psoe Província Castelló (17)

Manifiesto 15 d reclamo deuda gv

  1. 1.   MANIFEST 15 DESEMBRE EXIGIM ALLÒ QUE ÉS DELS CIUTADANS RECLAMEM EL DEUTE DE LA GENERALITAT En estos moments de crisi, quan més necessària és la fiabilitat de les administracions i generar un clima de confiança entre els ciutadans, ens hem trobat amb una Generalitat incapaç de pagar allò que ens deu. Els ajuntaments, col·lectius i empreses ens hem fiat i hem complit amb la nostra part del contracte. Hem fet obres i hem portat endavant serveis conveniats amb la Generalitat o subvencionats per ella. Però la Generalitat Valenciana no ha complit amb la seua part, no ha pagat allò a què s’havia compromès i ha trencat el principi de lleialtat institucional. Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, de tots els colors, com també els col·lectius, empreses proveïdores i ciutadans ens sentim enganyats. I el que és pitjor, els nostres veïns i veïnes estan patint les greus conseqüències d’una administració autonòmica irresponsable. El silenci que la Generalitat ha mantingut davant les reiterades peticions perquè paguen el que deuen als nostres pobles i ciutats ens resulta indignant. La Generalitat i el seu president amb la seua actitud són hui un mal exemple per al conjunt de la societat valenciana. A esta situació de vergonya, cal afegir-li que tampoc paga els medicaments a les farmàcies, ni els programes d’ocupació, ni els més bàsics d’assistència social, ni les subvencions a la vivenda i un llarg etcètera. Estem en un moment en què ja no és possible estirar més la corda. Les arques municipals estan buides per culpa del deute de la Generalitat i molts serveis bàsics així com col·lectius sencers estan a punt de tancar les portes i deixar la seua valuosa tasca quedant desatesos aquells que més necessitat tenen de l’acció de les administracions. Fins ací hem arribat. Els valencians i valencianes som persones lleials i solidàries, que no anem per definició contra el Generalitat ni contra altres institucions, però la nostra lleialtat és, en primer lloc, amb els nostres ciutadans, per als qui aquesta situació és insostenible. A més estem convençuts que si no fem visible la dolenta situació en la que estem, la Generalitat anirà donant llargues i incomplint les seues obligacions de pagament. Per tant, des de la lleialtat institucional que tantes voltes hem demostrat, però també des de la convicció que estem carregats de raó i des de la més absoluta fermesa hui, nosaltres, reunits a la porta dels ajuntaments volem expressar les següents
  2. 2.   MANIFESTACIONS 1. Exigim al Govern de la Generalitat el pagament íntegre dels deutes que manté amb els pobles i les ciutats de la Comunitat Valenciana. 2 Exigim al President del Consell de la Generalitat el pagament a totes les associacions, empreses i persones que han confiat, que han complit i ara no poden cobrar el que els deuen. 3. Demanem que, d’ofici, ens paguen els interessos de demora conforme marca la llei. 4. I per últim ens comprometem a continuar amb tantes accions reivindicatives com siguen necessàries fins aconseguir el pagament dels diners que la Generalitat deu als ciutadans, empreses i col·lectius dels nostres pobles i ciutats.
  3. 3.   MANIFIESTO 15 DICIEMBRE EXIGIMOS LO QUE ES DE LOS CIUDADANOS RECLAMAMOS LA DEUDA DE LA GENERALITAT En   estos   momentos   de   crisis,   cuando   es   más   necesaria   la   fiabilidad   de   las   administraciones   para   generar   un   clima   de   confianza   entre   los   ciudadanos,   nos   encontramos   con   una   Generalitat  incapaz  de  pagar  aquello  que  nos  debe.  Los  ayuntamientos,  colectivos  y  empresas   nos   hemos   fiado   y   hemos   cumplido   nuestra   parte   del   contrato.   Hemos   realizado   obras   y   hemos   llevado   a   cabo   servicios   conveniados   y   subvencionados   por   ella.     Pero   la   Generalitat   Valenciana   no   ha   cumplido   con   su   parte,   no   ha   pagado   lo   que   se   había   comprometido   y   ha   roto  el  principio  de  lealtad  institucional.  Los  ayuntamientos  de  la  Comunidad  Valenciana  ,  de   todos   los   colores,   como   también   los   colectivos,   empresas   proveedoras   y   ciudadanos,   se   sienten   engañados.   Y   lo   que   es   peor,   nuestros   vecinos   y   vecinas   están   sufriendo   las   consecuencias  de  una  administración  irresponsable.     El  silencio  que  la  Generalitat  ha  mantenido  frente  a  las  reiteradas  peticiones  para  que  paguen   lo   que   deben   a   nuestros   pueblos   y   ciudades   nos   resulte   indignante.   La   Generalitat   y   su   presidente,   con   esta   actitud,   son   hoy   un   mal   ejemplo   para   el   conjunto   de   la   sociedad   valenciana.   A   esta   situación   de   vergüenza,   hay   que   añadir   que   la   Generalitat   tampoco   paga   los   medicamentos   a   las   farmacias,   ni   los   programas   de   empleo,   ni   los   más   básicos   de   asistencia   social,  ni  las  subvenciones  de  viviendas  y  un  largo  etcétera.   Estamos  en  un  momento  en  que  ya  no  es  posible  estirar  más  la  cuerda.  Las  arcas  municipales   están   vacías   por   culpa   de   la   deuda   de   la   Generalitat   y   muchos   servicios   básicos   así   como   colectivos   enteros   están   apunto   de   cerrar   sus   puertas   y   dejar   su   valiosa   tarea   dejando   desatendidos  a  los  que  más  necesidades  tienen  de  la  acción  de  las  administraciones.   Hasta   aquí   hemos   llegado.   Los   valencianos   y   valencianas   somos   personas   leales   y   solidarias,   que   no   vamos   por   definición   en   contra   de   la   Generalitat   ni   en   contra   de   las   instituciones,   pero   nuestra  lealtad  es,  en  primer  lugar,  con  los  propios  ciudadanos,  para  los  que  esta  situación  es   insostenible.     Además  estamos  convencidos  que  si  no  hacemos  visible  la  dura  situación  en  la  que  estamos,  la   Generalitat  irá  dando  largas  e  incumpliendo  sus  obligaciones  de  pago.   Por   tanto,   desde   la   lealtad   institucional   que   tantas   veces   hemos   demostrado,   pero   también   desde  la  convicción  de  que  estamos  cargados  de  razón  y  desde  la  mas  absoluta  firmeza  hoy,   nosotros,  reunidos  en  la  puerta  de  los  ayuntamientos  queremos  expresar  lo  siguiente:      
  4. 4.     MANIFESTACIONES:     1.-­‐  Exigimos  al  gobierno  de  la  Generalitat  que  pague  las  deudas  integras  que  mantiene  con   los  pueblos  y  las  ciudades  de  la  Comunidad  Valenciana.     2.-­‐  Exigimos  al  Presidente  del  Consell  de  la  Generalitat  que  pague  a  todas  las  asociaciones,   empresas  y  personas  que  han  confiando  y  ahora  no  pueden  cobrar  lo  que  deben.     3.-­‐  Pedimos  que,  de  oficio,  nos  paguen  los  intereses  de  demora  conforme  marca  la  ley.     4.-­‐  Y  por  último  nos  comprometemos  a  continuar  con  tantas  acciones  reivindicativas  como   sean   necesarias   para   conseguir   que   paguen   el   dinero   que   la   Generalitat   debe   a   los   ciudadanos,  empresas  y  colectivos  de  nuestros  pueblos  y  ciudades.        

×