Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Oprogramowanie
do zarządzania nieruchomościami
System CAFM - VITRIcon®
Kim jesteśmy?
Firma REMA Solutions Center Sp. z o.o. oferuje rozwiązania informatyczne
dedykowane dla branży Facility Mana...
Usługi
 Doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych dedykowanych do wsparcia
procesów administrowania i zarządzania ni...
VITRIcon
Kompleksowe rozwiązanie do
zarządzania nieruchomościami oraz
optymalizacji procesów Facility
Management
VITRIcon
 Zapisyje i administruje danymi nieruchomości, instalacjami i
systemami technicznymi,
 wspomaga zarządzanie med...
VITRIcon
 Modułowa architektura oprogramowania pozwalająca na obszerne a zarazem
przejrzyste obrazowanie oraz optymalizcj...
VITRIcon
 Zarządzanie systemami i instalacjami technicznymi
 Zarządzanie pracami konserwacyjnymi oraz optymalizacja eksp...
Dostarczanie jednolitej dokumentacji technicznej
dla zagwarantowania optymalnej pracy systemów
i urządzeń.
 zwiększenie p...
Zarządzanie pracami konserwacyjnymi
oraz optymalizacja eksploatacji
Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie systemów oraz...
Zapis stanu magazynu, wyposażenia i sporządzanie inwentaryzacji.
 wprowadzanie i aktualizacja danych o infrastrukturze te...
Wprowadzanie i analiza zużycia, taryf oraz kosztów jako podstawa całościowego zarządzania energią.
 wprowadzanie stanu ur...
Analiza i edycja zawiadomień o zakłóceniach jako gwarancja optymalnej pracy systemów oraz urządzeń technicznych.
 automat...
 Centralny zapis zadań, powiadomień serwisowych i awarii
 Łatwy dostęp do portalu przez internet lub intranet.
 Uwzględ...
Rejestracja oraz zarządzanie obiektami/powierzchniami do czyszczenia/sprzątania jako pomoc w przydzielaniu i obsłudze proj...
Realizacja projektów i zleceń poprzez umiejętne kierowanie zasobami, budżetem oraz terminami.
 sporządzanie i definicja r...
Określanie i administracja powierzchni w celu optymalizacji
użytkowania pomieszczeń i budynków.
 zapis, struktura i aktua...
Zarządzanie i aktualizacja wszystkich umów związanych z administracją nieruchomości
oraz użytkowaniem urządzeń technicznyc...
Rejestracja, monitorowanie i ocena przychodów oraz wydatków, alokacja kosztów, benchmarks.
 rejestracja i aktualizacja da...
Planowanie wariantów, kosztorysy i dokumentacja.
 wykonanie kompletnych przeprowadzek przedsiębiorstw, oddziałów,
pojedyn...
Przedstawienie emisji, zrzutów wody oraz tworzenie bilansu odpadów na podstawie obowiązujących dyrektyw i przepisów
ustawo...
Zarządzanie i nadzór nad kluczami i kontrolą dostepu.
 Rejestracja i zarządzanie systemami zamykania
 kontrola i dokumen...
Koordynacja pracowników i obrazowanie kompleksowych struktur przedsiębiorstwa.
 wprowadzanie i aktualizacja kompleksowych...
 połączenie zadań i terminów z różnych modułów
 nadzór i obrazowanie wpisów centralnego kalendarza
 szczegółowa lista d...
Kalendarz
 Prezentacja codziennych zadań, terminów i powiadomień.
 Wyświetlanie indywidualnych informacji na podstawie
ustawionego...
Rozwiązania mobilne
 VITRIapp
 VITRIcount
 Portal powiadomień serwisowych
Produkty – VITRIapp
Elektroniczna rejestracja
i
ocena stanu budynku.
Dziękujemy za uwagę
i
zapraszamy do dyskusji.
info@rema-sc.pl
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

REMA Solutions Center Sp z o.o. - Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami - System CAFM - VITRIcon

684 visualizaciones

Publicado el

SYSTEM CAFM dla całego cyklu życia Twojej nieruchomości.
Nowoczesna architektura na której jest opracowany VITRIcon oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami oraz jego modułowa konstrukcja zapewniają szybki, a zarazem szeroki dostęp do danych Facility Management. System umożliwia szczegółowe zbieranie informacji za pomocą różnorodnych interfejsów, tworzących bazę danych stałych oraz obrazujących zużycie mediów. Praca z platformą CAFM firmy EBCsoft pozwala na efektywne planowanie i monitorowanie przebiegu realizacji wielu procesów podczas całego cyklu życia nieruchomości. Wdrożenie oprogramowania daje możliwość zebrania szczegółowej dokumentacji budowli i jest podstawą przyszłościowego oraz ekologicznego zarządzania nieruchomościami. Ponadto VITRIcon® administruje informacjami dotyczącymi budynku potrzebnymi podczas certyfikacji DGNB, BREEAM lub LEED.

Publicado en: Software
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/9Xop7 ◀ ◀ ◀ ◀
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

REMA Solutions Center Sp z o.o. - Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami - System CAFM - VITRIcon

 1. 1. Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami System CAFM - VITRIcon®
 2. 2. Kim jesteśmy? Firma REMA Solutions Center Sp. z o.o. oferuje rozwiązania informatyczne dedykowane dla branży Facility Management jak również usługi związane z obsługą i zarządzaniem nieruchomościami. Wieloletnie doświadczenie, działalność prowadzona na terenie całej Polski oraz Niemiec jak i nowoczesne systemy IT przekładają się na elastyczność i możliwość szybkiego podjęcia realizacji projektów i usług. Możliwe jest to dzięki wyspecjalizowanej kadrze IT, Zarządców i Administratorów.
 3. 3. Usługi  Doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych dedykowanych do wsparcia procesów administrowania i zarządzania nieruchomościami  Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości  Restrukturyzacja obszaru usług związanych z obsługą nieruchomości  Zarządzanie łańcuchem usług dedykowanych dla obsługi nieruchomości  Doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 4. 4. VITRIcon Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania nieruchomościami oraz optymalizacji procesów Facility Management
 5. 5. VITRIcon  Zapisyje i administruje danymi nieruchomości, instalacjami i systemami technicznymi,  wspomaga zarządzanie mediami oraz projektami i zadaniami,  system oparty na technice Web - umożliwia zdalane korzystanie z oprogramowania z dowolnego miejsca.
 6. 6. VITRIcon  Modułowa architektura oprogramowania pozwalająca na obszerne a zarazem przejrzyste obrazowanie oraz optymalizcję procesów zarządzania nieruchomościami.  Oprogramowanie znajduje zastosowanie nie tylko w pojedynczych kompleksach lub budynkach ale również w dużych i niejednorodnych portfelach nieruchomości.  System zaprojektowany jest specjalnie dla wspomagania eksploatacji budynków w całym ich cyklu życia.
 7. 7. VITRIcon  Zarządzanie systemami i instalacjami technicznymi  Zarządzanie pracami konserwacyjnymi oraz optymalizacja eksploatacji  Zarządzanie magazynem, infrastrukturą techniczną i wyposażeniem  Zarządzanie mediami (w tym energią)  Zarządzanie powiadomieniami wraz połączenie z portalem powiadomień serwisowych / Helpdesk  Zarządzanie utrzymaniem czystości  Zarządzanie zadaniami i projektami  Zarządzanie powierzchnią z połączeniem CAD  Zarządzanie umowami  Zarządzanie kosztami i przychodami  Zarządzanie przeprowadzkami  Zarządzanie środowiskowe  Zarządzanie kluczami i kontrolą dostępu  Zarządzanie strukturą organizacyjną
 8. 8. Dostarczanie jednolitej dokumentacji technicznej dla zagwarantowania optymalnej pracy systemów i urządzeń.  zwiększenie przejrzystości danych wyposażenia technicznego budynku poprzez pełny dostęp do danych  struktura systemów oraz instalacji technicznych  generowanie kodów kreskowych/QR oraz kluczy do oznaczania urządzeń  funkcjonalność oraz ergonomia zarządzania informacjami za pomocą raportów i kart charakterystyk urządzeń  ocena stanu technicznego urządzeń w celu wspomagania zarządzania pracami konser-wacyjnymi i utrzymaniem w dobrym stanie  zapis oraz archiwizacja planów i schematów w celu utworzenia jednolitej dokumentacji technicznej  wsparcie i wdrożenie dyrektyw oraz norm w FM Zarządzanie systemami i instalacjami technicznymi
 9. 9. Zarządzanie pracami konserwacyjnymi oraz optymalizacja eksploatacji Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie systemów oraz instalacji technicznych jako gwarancja bezpieczeństwa ich funkcjonowania oraz przestrzeganie obowiązku szczególnej staranności eksploatacji nieruchomości dla zarządcy.  zwiększenie niezawodności funkcjonowania poprzez oznakowanie i wizualizację instalacji objętych obowiązkiem kontroli  wsparcie i optymalizacja procesów pracy poprzez sporządzanie zleceń, planów serwisowych i prac konserwacyjnych  automatyczne powiadomienia o terminach związanych z obowiązkiem kontroli  planowanie, zarządzanie i koordynacja działań oraz terminów w celu utrzymania w dobrym stanie systemów i instalacji technicznych
 10. 10. Zapis stanu magazynu, wyposażenia i sporządzanie inwentaryzacji.  wprowadzanie i aktualizacja danych o infrastrukturze technicznej oraz wyposażeniu  Okresowe sprawdzanie stanu magazynu  zarządzanie i rezerwacja wyposażenia oraz przydział wyposażenia do powierzchni  sporządzenie ewidencji stanu w celu przeprowadzenie inwentury  Generacja kodów kreskowych lub QR w celu identyfikacji przedmiotów/ infrastruktury / artykułów  Jednoznaczna oraz szybka lokalizacja przedmiotów / infrastruktury / artykułów - alfanumerycznie i za pomocą planów CAD. Zarządzanie magazynem, infrastrukturą techniczną i wyposażeniem
 11. 11. Wprowadzanie i analiza zużycia, taryf oraz kosztów jako podstawa całościowego zarządzania energią.  wprowadzanie stanu urządzeń pomiarowych i zużycia jako podstawa całościowego zarządzania energią (odpowiada DIN EN ISO 50001)  zastosowanie wartości referencyjnych dyrektywy 2010/31/UE do realizacji kompleksowych analiz i porównań wskaźników  diagnoza potencjału energetycznego na podstawie analizy zużycia mediów  optymalizacja systemów oraz instalacji technicznych za pomocą ciągłej kontroli energii  automatyczna integracja danych pomiarowych z automatyki budynku, rejestratorów oraz systemów smart metering  wprowadzanie danych pomiarowych manualnie i za pomocą urzadzeń mobilnych Zarządzanie mediami (w tym energią)
 12. 12. Analiza i edycja zawiadomień o zakłóceniach jako gwarancja optymalnej pracy systemów oraz urządzeń technicznych.  automatyczny i manualny zapis zawiadomień o zakłóceniach i awariach  skierowanie zleceń naprawy  redukcja czasu przestoju poprzez możliwość szybkiej edycji i potwierdzenie zawiadomień  sporządzenie statystyk zakłóceń jako podstawa zleceń napraw i konserwacji  interfejsy do powszechnie znanych BMS (np.: Siemens, Kieback&Peter, Johnson Controls, Honeywell, Schneider Electric...)  przekaz wszystkich wiadomości związanych z zakłóceniem do systemów ERP np. SAP Zarządzanie powiadomieniami
 13. 13.  Centralny zapis zadań, powiadomień serwisowych i awarii  Łatwy dostęp do portalu przez internet lub intranet.  Uwzględnienie specyficznych wymagań zarządcy/Klienta (np. nr. umowy, data itp).  Bezproblemowa integracja z istniejącą infrastrukturą infolini.  Interfejsy do danych stałych poprzez import Excel/CSV oraz do przetwarzania zamówień za pomocą eksportu XML.  Łatwe dostosowywanie portalu, w odniesieniu do kolorów, loga, czcionki (Corporate Identity). Portal powiadomień serwisowych / Helpdesk
 14. 14. Rejestracja oraz zarządzanie obiektami/powierzchniami do czyszczenia/sprzątania jako pomoc w przydzielaniu i obsłudze projektów dotyczących utrzymania czystości.  zarządzanie obiektami oraz powierzchniami do czyszczenia  planowanie i monitorowanie terminów, interwałów czyszczenia, budżetów oraz kosztów  tworzenie harmonogramów czyszczenia, list z terminami oraz wykazem powierzchni do czyszczenia  planowanie usług czyszczenia i związanymi z tym zadaniami  wsparcie podczas sporządzania zamówień usług i tworzenia ofert  rozbudowane połaczenia z projektami, umowami, elementami organizacyjnymi oraz kalendarzem Zarządzanie utrzymaniem czystości
 15. 15. Realizacja projektów i zleceń poprzez umiejętne kierowanie zasobami, budżetem oraz terminami.  sporządzanie i definicja różnorodnych projektów, zleceń i zadań (np. projekty modernizacji, budowy, terminy przeglądów technicznych)  koordynacja realizacji wykonywania zadań przez pracowników  ustalanie odstępstw w projektach i optymalizacja procesów poprzez obszerny system raportowania  pomoc w planowaniu zasobów, budżetów i terminów  wizualizacja i kontrola terminów oraz kosztów  nadzór nad powtarzającymi się czynnościami i cyklicznymi terminami Zarządzanie projektami i zadaniami
 16. 16. Określanie i administracja powierzchni w celu optymalizacji użytkowania pomieszczeń i budynków.  zapis, struktura i aktualizacja danych nieruchomości, budynków, kondygnacji, pomieszczeń oraz przestrzeni w pomieszczeniach  tworzenie, zapisywanie i pobieranie danych powierzchni oraz danych związanych z pomieszczeniami  dodawanie zarysów i planów użytkowania powierzchni  generowanie analiz i raportów związanych z powierzchnią oraz pomieszczeniami  indywidualna konfiguracja opisu pomieszczeń  optymalizacja użytkowania pomieszczeń  integracja informacji graficznych z baza danych VITRIcon®  jednolity interfejs w formacie DWG/DXF, dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy VITRIcon® i aplikacją CAD Zarządzanie powierzchnią i pomieszczeniami z połączeniem CAD
 17. 17. Zarządzanie i aktualizacja wszystkich umów związanych z administracją nieruchomości oraz użytkowaniem urządzeń technicznych.  zapis i administracja umów poprzez wszystkie cykle życia nieruchomości  obiektowe archiwizowanie umów i dokumentów  definicja zmiennych workflow w zależności od rodzaju umowy  kontrola i signalizacja o upływach terminów oraz zmianach statusu umowy  uwzględnianie zmian w umowach poprzez dodawanie kompleksowych warunków umów  połączenie umów z projektami i zadaniami Zarządzanie umowami
 18. 18. Rejestracja, monitorowanie i ocena przychodów oraz wydatków, alokacja kosztów, benchmarks.  rejestracja i aktualizacja danych związanych z kosztami eksploatacji nieruchomości / obiektu według normy DIN 18960  przypisywanie kosztów i przychodów do umów oraz nośników kosztów i przychodów  porównanie kosztów i przychodów od początku do końca eksploatacyjnym  ustalenie potencjału oszczędności energii poprzez sporządzenie benchmark za pomocą porównania budynków i kosztów  przypisanie i analiza kosztów i przychodów na różnych poziomach - od nieruchomości od urządzenia  obszerne analizy dla identyfikacji czynników kosztowych  import i export danych dla księgowości oraz SAP Zarządzanie kosztami i przychodami
 19. 19. Planowanie wariantów, kosztorysy i dokumentacja.  wykonanie kompletnych przeprowadzek przedsiębiorstw, oddziałów, pojedynczych osób jak i przedmiotów infrastruktury  planowanie oraz graficzna wizualizacja przeprowadzek i ich wariantów  automatyczne realizacja zaplanowanych wariantów  możliwość porównania ofert i cen usług związanych z przeprowadzkami  tworzenie etykiet, list oraz tabliczek na drzwi Zarządzanie przeprowadzkami
 20. 20. Przedstawienie emisji, zrzutów wody oraz tworzenie bilansu odpadów na podstawie obowiązujących dyrektyw i przepisów ustawowych.  doskonała podstawa dla systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą DIN EN ISO 14001 lub EMAS  rejestrowanie odpadów i tworzenie bilansu odpadów  identyfikacja stężenia substancji oraz systemów z obowiązkiem zatwierdzenia  rejestrowanie emisji i obliczania CO2-Footprints obiektów i budynków  tworzenie potwierdzeń, list przewozowych oraz deklaracji materiałowych  generowanie kluczowych danych/wskaźników dla benchmarkingu środowiskowego Zarządzanie środowiskowe
 21. 21. Zarządzanie i nadzór nad kluczami i kontrolą dostepu.  Rejestracja i zarządzanie systemami zamykania  kontrola i dokumentacja wydania oraz zwrotu kluczy  nadzór nad kontrolą dostępu poprzez przydział kluczy do pomieszczenia oraz użytkownika  prezentowanie powiązania pomiędzy systemami zamykania a kluczem, użytkownikiem i pomieszczeniem Zarządzanie kluczami i kontrolą dostepu
 22. 22. Koordynacja pracowników i obrazowanie kompleksowych struktur przedsiębiorstwa.  wprowadzanie i aktualizacja kompleksowych struktur przedsiębiorstwa  zarządzanie adresami i kontaktami  wprowadzanie danych osobistych pracowników oraz profili miejsca pracy we wszystkich strukturach przedsiębiorstwa  łączenie pojedynczych jednostek organizacji w obrębie VITRIcon®  Intuicyjne mechanizmy przedstawienia struktury organizacji jako schematu organizacyjnego w Microsoft Visio®.  wspomaganie importu i eksport w formacie vCard Zarządzanie strukturą organizacyjną
 23. 23.  połączenie zadań i terminów z różnych modułów  nadzór i obrazowanie wpisów centralnego kalendarza  szczegółowa lista do koordynacji krótko-, średnio- i długotrwałych prac oraz zleceń  możliwość osobistej konfiguracji wyświetlania informacji  bezpośrednie połączenie wpisów kalendarza z modułami VITRIcon® Kalendarz Wizualizacja i nadzór nad zadaniami oraz terminami.
 24. 24. Kalendarz
 25. 25.  Prezentacja codziennych zadań, terminów i powiadomień.  Wyświetlanie indywidualnych informacji na podstawie ustawionego filtra.  Szczegółowy przegląd krótko-, średnio- i długoterminowych zleceń, prac, umów i powstających kosztów.  Bezpośrednie połączenie wpisów z modułami w systemie VITRIcon®. Zadania do wykonania – ToDo Dashboard
 26. 26. Rozwiązania mobilne  VITRIapp  VITRIcount  Portal powiadomień serwisowych
 27. 27. Produkty – VITRIapp Elektroniczna rejestracja i ocena stanu budynku.
 28. 28. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji. info@rema-sc.pl

×