Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

613 visualizaciones

Publicado el

Nederlandstalige versie van de presentatie van de jaarcijfers 2014. Meer informatie: www.rabobank.com/jaarverslagen

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

 1. 1. Persconferentie 26 februari 2015 Jaarcijfers 2014
 2. 2. Jaarcijfers 2014 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur
 3. 3. Jaarcijfers 2014 – analyse Bert Bruggink, CFRO
 4. 4. Balans In miljarden euro’s 31-dec-14 31-dec-13 31-dec-14 31-dec-13 Geldmiddelen en Toevertrouwde kasequivalenten 43 43 middelen 326 326 Kredieten aan cliënten 462 456 Uitgegeven schuldpapier 189 195 Financiële activa 48 57 Schulden aan andere banken 18 15 Vorderingen op andere Derivaten en overige banken 45 41 handelsverplichtingen 68 50 Derivaten 56 40 Overige verplichtingen 41 44 Overige activa 27 32 Eigen vermogen 39 39 Totaal activa 681 669 Totaal passiva 681 669
 5. 5. Kredietverlening 420 425 430 435 440 31-dec-13 Particulieren HID Food en agri 31-dec-14 Kredietportefeuille private cliënten in miljarden euro's Kredietportefeuille 430 miljard euro; -1% • Daling bij lokale Rabobanken, Obvion en FGH Bank • Stijging bij Wholesale, Rural & Retail en DLL mede onder invloed van valuta-effecten -3% -3% +6%
 6. 6. Funding (1) Toevertrouwde middelen en liquiditeitsratio’s 300 305 310 315 320 325 330 31-dec-13 Sparen Overige 31-dec-14 Toevertrouwde middelen in miljarden euro's -6% +5% Toevertrouwde middelen 326 miljard euro; 0% • Particuliere spaargelden 143 miljard euro; -6% • Loan-to-depositratio 1,33 (1,35) • Liquidity coverage ratio; LCR 144% (126%) • Net stable funding ratio; NSFR 115% (114%)
 7. 7. Funding (2) Liquiditeitsbuffer op comfortabel niveau In miljarden euro’s 31-dec-14 31-dec-13 Mutatie Binnenlands retailbankbedrijf 209 216 -7 Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 116 109 +7 Overige onderdelen 1 2 -1 Toevertrouwde middelen 326 326 0 Wholesalefunding 216 219 -3 Liquiditeitsbuffer (HQLA) 80 84 -4
 8. 8. Eigen vermogen In miljarden euro’s Eigen vermogen per 31-dec-13 38,5 Nettowinst +1,8 Vergoedingen certificaten, hybride vermogen en overige belangen van derden-1,2 Reserveringscapaciteit +0,6 Uitgegeven Rabobank Certificaten +0,1 Aflossing Capital Securities enTrust Preferred Securities -1,3 Omrekeningreserves vreemde valuta +0,5 Overige mutaties +0,5 Eigen vermogen per 31-dec-14 38,9
 9. 9. Kapitaal Strategie 10,7% 10,0% 10,8% 12,2% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 3,1% 2,5% 2,4% 3,5% 3,2% 3,5% 5,3% 3,5% 4,0% 0% 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 31-dec-13 1-jan-14 (CRD IV) 31-dec-14 (CRD IV) Doel 2016 TLAC In procenten van RWA CET1 exclusief certificaten Rabobank Certificaten Additioneel tier 1 Tier 2 Subordinated debt • Doel kapitaalratio >20%; 2014: 21,3% • Doel CET1-ratio 14%; 2014: 13,6%
 10. 10. Ontwikkeling vermogensratio’s Verbetering ratio’s in 2014 0 4 8 12 16 20 24 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-jan-14 (CRD IV) 31-dec-14 (CRD IV) Vermogensratio’s in procenten Common equity tier 1-ratio Tier 1-ratio Kapitaalratio
 11. 11. Resultaatontwikkeling Rabobank Groep In miljoenen euro’s 31-dec-14 31-dec-13 mutatie Rente 9.118 9.095 Provisies 1.879 2.001 -6% Overige resultaten 1.860 1.934 -4% Totaal baten 12.857 13.030 -1% Totale bedrijfslasten 8.055 9.760 -17% Kosten kredietverliezen 2.633 2.643 Bankenbelasting en resolutieheffing 488 197 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.681 430 Belastingen -161 88 Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.842 342 Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 1.665 Nettowinst 1.842 2.007 -8%
 12. 12. Nettowinst Per bedrijfssegment In miljoenen euro’s 31-dec-14 31-dec-13 mutatie Binnenlands retailbankbedrijf 751 781 -4% Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 758 46 Leasing 436 422 3% Vastgoed -263 -814 -68% Overig 160 1.572 Rabobank Groep 1.842 2.007 -8% Resolutieheffing 321 - Winst exclusief resolutieheffing 2.163 2.007 +8%
 13. 13. Bedrijfslasten Sterke daling van de bedrijfslasten (-17%) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 In miljoenen euro’s • Efficiencyratio verbetert met 12,2%-punt tot 62,7% • Bedrijfslasten binnenlands retailbankbedrijf 353 miljoen euro lager t.o.v. 2013 • In 2013 schikkingsbedrag Libor in de bedrijfslasten van wholesale en internationaal retail
 14. 14. Rentewinst Lichte toename van de rentewinst (+23 miljoen euro) 1,05% 1,10% 1,15% 1,20% 1,25% 1,30% 1,35% 1,40% 1,45% 1,50% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 In miljoenen euro’s Rentewinst Rentewinst als percentage van gemiddeld balanstotaal • Verbetering van rentewinst bij binnenlands retailbankbedrijf
 15. 15. Kosten kredietverliezen Boven langjarig gemiddelde 0 10 20 30 40 50 60 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 In basispunten van gemiddelde kredietverlening Kosten kredietverliezen 10-jarig voortschrijdend gemiddelde • Kosten kredietverliezen 60 (2013: 59) bp; langjarig gemiddelde 32 bp • Bij lokale Rabobanken en FGH Bank blijven kosten kredietverliezen onder invloed van AQR op hoog niveau
 16. 16. Woninghypotheken in Nederland 48% van kredietverlening; 5% van waardeveranderingen 31-dec-14 31-dec-13 Woninghypotheken in miljarden euro's 31-dec-14 31-dec-13 Kosten kredietverliezen in miljoen euro's Woninghypotheken 205,0 (209,1) miljard euro • Krimp door extra aflossingen • 21% (20%) portefeuille NHG-gefinancierd • Loan-to-value 78% (81)% • Kosten kredietverliezen woninghypotheken 112 miljoen euro; -12% • Kosten kredietverliezen bedragen 5 (6) basispunten 209,1 127 112 205,0
 17. 17. Commercieel vastgoed in Nederland Afboekingen versus kosten kredietverliezen 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2010 2011 2012 2013 2014 In miljoenen euro’s Waardeveranderingen Afboekingen
 18. 18. Binnenlands retailbankbedrijf Nettowinst 751 miljoen euro; -4% 31-dec-14 31-dec-13 Nettowinst in miljoenen euro's 31-dec-14 31-dec-13 In miljarden euro's Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille • Resultaat van binnenlands retailbankbedrijf wordt gedrukt door resolutieheffing van 274 miljoen 781 215,7 303,1 209,1 290,5 751 • Kredietportefeuille 290,5 miljard euro; -4% • Toevertrouwde middelen 209,1 miljard euro; -3%
 19. 19. Wholesale en internationaal retail Nettowinst 758 miljoen euro; + 712 miljoen euro 31-dec-14 31-dec-13 Nettowinst in miljoenen euro's 31-dec-14 31-dec-13 In miljarden euro's Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille • Lagere bedrijfslasten en lagere kosten kredietverliezen • In 2013 schikkingen Libor 46 758 108,5 87,8 115,8 95,2 • Kredietportefeuille 95,2 miljard euro; +8% • Aandeel food en agri in portefeuille 58% (56%) • Toevertrouwde middelen 115,8 miljard euro; +7%
 20. 20. Leasing Nettowinst 436 miljoen euro; +3% 31-dec-14 31-dec-13 Nettowinst in miljoenen euro's 31-dec-14 31-dec-13 Leaseportefeuille in miljarden euro's • Stijging van de rentewinst • Lagere kosten kredietverliezen 422 436 30,2 33,0 • Leaseportefeuille 33,0 miljard euro; +9% • Aandeel food en agri in portefeuille 32% (30%)
 21. 21. Vastgoed Nettoverlies 263 miljoen euro 31-dec-14 31-dec-13 Nettoverlies in miljoenen euro's • In tegenstelling tot 2013 geen forse afwaarderingen op grondposities en -exploitaties • Kosten kredietverliezen in 2014 nog op hoog niveau -814 -263 7341 17200 8982 1780031-dec-14 31-dec-13 Kredietportefeuille In miljarden euro’s • Aantal verkochte woningen 7.064; +37% • Kredietportefeuille 16,7 miljard euro; -9% • Beheerd vermogen 6,4 miljard; +8% 18,4 16,7
 22. 22. 22 Bedankt voor uw aandacht
 23. 23. Jaarcijfers 2014Jaarcijfers 2014

×