Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні

15.764 visualizaciones

Publicado el

Вибірка 1200 респондентів/ Терміни проведення дослідження: 16–30 липня 2015 р.

Publicado en: Noticias y política
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні

 1. 1. International Republican Institute Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні липень, 2015
 2. 2. Методологія 2 • Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту. • Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 16 по 30 липня 2015 р. Метод опитування - особисте інтерв'ю у респондента на дому. • Всього було опитано 1,200 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, освітою, регіоном і величиною населеного пункту. • Для побудови вибірки використовувався багатоступінчастий імовірнісний вибірковий метод, а для відбору респондента - випадковий маршрут і правило дня народження. • Перший етап: територія України була поділена на 25 адміністративних регіонів (24 регіони України та Київ). Опитування проводилося у всіх регіонах України, крім окупованих територій Криму і Донбасу. • Другий етап: територія кожного регіону була поділена на сільські та міські одиниці виміру. Населені пункти були розділені на типи за кількістю жителів: • Міста з населенням більше 1 мільйону • Міста з населенням 500-999 тис. • Міста з населенням 100-499 тис. • Міста з населенням 50-99 тис. • Міста з населенням до 50 тис. • Село • Міста і села були відібрані методом випадкової вибірки. Число відібраних міст / сіл в кожному регіоні пропорційне частці населення, що живе в містах / селах певного типу кожного регіону. • Третій етап: були визначені Первинні точки вибірки (ПТВ). • Допустима похибка не перевищує 2.8%. • Коефіцієнт досяжності респондентів – 62,8%. • Сума відсотків відповідей у графіках та діаграмах може не дорівнювати 100% через округлення. • Дослідження фінансувало Агентство США з Міжнародного Розвитку.
 3. 3. Методологія • Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту. • Опитування проводилося в Одеській області з 16 по 30 липня 2015 р. Метод опитування - особисте інтерв'ю у вдома у респондента. • Всього було опитано 665 жителів Одеської області віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком і величиною населеного пункту. • Для побудови вибірки використовувався багатоступінчастий імовірнісний вибірковий метод, а для відбору респондента - випадковий маршрут і правило наступного дня народження. • Перший етап: територія області була поділена на 33 адміністративних райони (26 районів, 6 міст обласного підпорядкування та обласний центр). Опитування проводилося у всіх районах області . • Другий етап: територія кожного району була поділена на сільські та міські одиниці. Населені пункти були розділені на типи за кількістю жителів: • Міста з населенням більше 1 мільйона (Одеса) • Міста з населенням 50-99 тис. • Міста з населенням до 50 тис. • Села • Міста і села були відібрані випадкової методом. Кількість респондентів у відібраних містах / селах в кожному регіоні пропорційна частці населення, що живе в містах / селах регіону. • Третій етап: були визначені Первинні Точки Вибірки (ПТВ). • Допустима похибка не перевищує 3,8%. • Коефіцієнт досяжності респондентів – 61,8%. • Сума відсотків відповідей у графіках та діаграмах може не дорівнювати 100% через округлення. • Дослідження фінансувало Агентство США з Міжнародного Розвитку. 3 Додаткова вибірка Одеса
 4. 4. Розподіл регіонів 4 Через російську окупацію Криму і триваючий конфлікт на Сході України, жителі Донецької, Луганської області та Криму не брали участі в цьому опитуванні.
 5. 5. International Republican Institute Значна підтримка децентралізації
 6. 6. На Вашу думку, чи потрібно передавати більше прав від центральної влади місцевим владам та громадам? 22% 45% 10% 4% 19% Однозначно так Скорiше так Скорiше нi Однозначно нi Важко вiдповiсти/Немає вiдповiдi 6
 7. 7. На Вашу думку, чи потрібно передавати більше прав від центральної влади місцевим владам та громадам? 16% 27% 24% 24% 42% 33% 45% 60% 19% 30% 21% 6% 16% 8% 6% 6% 8% 2% 4% 4% Центр Схiд Пiвдень Захiд Однозначно так Скоріше так Важко відповісти Скоріше ні Однозначно ні 7
 8. 8. На Вашу думку, чи місцеві влади та громади спроможні взяти на себе більший обсяг прав внаслідок можливої реформи децентралізації? 15% 43% 15% 5% 22% Однозначно так Скорiше так Скорiше нi Однозначно нi Важко вiдповiсти/Немає вiдповiдi 8
 9. 9. На Вашу думку, чи місцеві влади та громади спроможні взяти на себе більший обсяг прав внаслідок можливої реформи децентралізації? (за регіонами) 10% 20% 18% 16% 39% 32% 41% 59% 21% 35% 25% 9% 21% 11% 12% 13% 9% 3% 4% 3% Центр Схiд Пiвдень Захiд Однозначно так Скоріше так Важко відповісти Скоріше ні Однозначно ні 9
 10. 10. На Вашу думку, яка інституція несе основну відповідальність за покращення стандартів та якості життя українців? 9% 3% 5% 10% 32% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Важко відповісти / Немає відповіді Інша Мiсцева влада Верховна Рада Уряд пiд керiвництвом Прем’єр-міністра Президент 10
 11. 11. Сьогодні в Україні існує понад 4000 державних підприємств. З якою з таких тез щодо їх майбутнього Ви погоджуєтесь? 8% 1% 12% 30% 49% 0% 20% 40% 60% Важко відповісти / Немає відповіді Вони всi повиннi бути приватизовані Бiльшiсть з них повиннi бути приватизовані, і лише деякі стратегічні компанії повинні залишатися в руках держави Декiлька з них повиннi бути приватизовані, але більшість повинні залишатися в руках держави Вони всi повиннi залишатися державними компаніями 11
 12. 12. International Republican Institute Зростаюче розчарування відсутністю прогресу
 13. 13. Як Ви вважаєте, в цілому, справи в Україні йдуть у правильному чи неправильному напрямку? 13 13% 13% 14% 24% 15% 15% 18% 30% 34% 29% 15%16% 14% 20% 18% 16% 18% 17% 18% 18% 20% 13% 71% 72% 66% 58% 69% 67% 64% 52% 48% 51% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 11'11 03'12 05'12 09'12 05'13 09'13 02'14 03'14 04'14 09'14 07'15 У правильному напрямку Важко відповісти У неправильному напрямку
 14. 14. 14 Будь ласка, скажіть, які ТРИ проблеми з перелічених є найважливішими для України? 1% 1% 1% 2% 4% 5% 6% 7% 11% 13% 15% 20% 22% 23% 28% 30% 43% 64% 0% 20% 40% 60% 80% Важко відповісти Інше Статус російської мови Права власності на землю Нестача/відключення газу, е/енергії, води Затримка зарплат/пенсій Злочинність Російська присутність в Криму Відносини з Росією Соціальний захист бідних Політична нестабільність Некомпетентність уряду Падіння курсу гривні Низький рівень виробництва Контроль за ростом цін Безробіття Корупція в державних органах Вiйськовi дiї на Донбасi 3 відповіді
 15. 15. 15 Будь ласка, скажіть, які ТРИ проблеми з перелічених є найважливішими для Вас особисто? 1% 2% 0% 2% 3% 6% 6% 8% 11% 12% 12% 12% 21% 25% 37% 38% 45% 51% 0% 20% 40% 60% Важко відповісти Інше Статус російської мови Російська присутність в Криму Права власності на землю Відносини з Росією Злочинність Політична нестабільність Затримка зарплат/пенсій Низький рівень виробництва Некомпетентність уряду Нестача/відключення газу, е/енергії, води Корупція в державних органах Соціальний захист бідних Безробіття Падіння курсу гривні Вiйськовi дiї на Донбасi Контроль за ростом цін 3 відповіді
 16. 16. Чи задоволені Ви темпом змін в Україні сьогодні? 3% 32% 12% 40% 13% Я задоволений, зміни в Україні відбуваються у правильному темпі Я незадоволений, змiни в Україні відбуваються недостатньо швидко Я незадоволений, змiни в Україні відбуваються занадто швидко В Українi не вiдбувається жодниих змін Важко вiдповiсти/Немає вiдповiдi 16
 17. 17. Чи готові Ви пережити певні економічні труднощі сьогодні (для прикладу, підвищення цін і тарифів), якщо це призведе до покращення якості Вашого життя в довготривалій перспективі? 17 10% 17% 5% 29% 39% 26% 10% 6% 11% 21% 21% 24% 30% 18% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 03'2014 09'2014 07'2015 Однозначно так Скорiше так Важко вiдповiсти Скорiше нi Однозначно нi
 18. 18. Чи готові Ви пережити певні економічні труднощі сьогодні (для прикладу, підвищення цін і тарифів), якщо це призведе до покращення якості Вашого життя в довготривалій перспективі? 5% 2% 7% 8% 19% 24% 25% 35% 11% 11% 9% 13% 22% 24% 24% 27% 43% 40% 36% 18% Схiд Центр Пiвдень Захiд Однозначно так Скоріше так Важко відповісти Скоріше ні Однозначно ні 18
 19. 19. Як змінилося за останні 12 місяців економічне становище в Україні? 19 1% 2% 11% 8% 2% 2% 29% 28% 57% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 09'14 07'15 Набагато покращилось Дещо покращилось Залишилось на попередньому рівні Важко відповісти Дещо погіршилось Набагато погіршилось
 20. 20. Як змінилося за останні 12 місяців економічне становище Вашої сім’ї? 20 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 6% 6% 9% 14% 8% 9% 8% 3% 4% 2% 1% 37% 39% 45% 37% 46% 41% 44% 46% 37% 19% 14% 2% 3% 3% 5% 1% 2% 2% 3% 3% 2% 1% 36% 34% 30% 27% 30% 30% 31% 29% 34% 37% 29% 18% 18% 13% 15% 14% 17% 14% 18% 22% 40% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11'11 03'12 05'12 09'12 05'13 09'13 02'14 03'14 04'14 09'14 07'15 Набагато покращиться Дещо покращиться Залишиться на попередньому рівні Важко відповісти Дещо погіршиться Набагато погіршиться
 21. 21. Якби Ви могли обирати між двома позиціями, що є більш важливо для Вас – демократична система влади чи заможня економіка? 13% 20% 15%34% 18% Демократiя, безумовно, є більш важливою для мене Демократiя, швидше, є бiльш важливою для мене Важко вiдповiсти/Немає вiдповiдi Заможнiсть, швидше, є бiльш важливою для мене Заможнiсть, безумовно, є бiльш важливою для мене 21
 22. 22. Якби Ви могли обирати між двома позиціями, що є більш важливо для Вас – демократична система влади чи заможня економіка? (за регіонами) 20% 28% 28% 57% 24% 10% 18% 9% 55% 62% 54% 34% Схiд Пiвдень Центр Захiд Швидше демократія Важко відповісти Швидше заможність 22
 23. 23. International Republican Institute Прихильність європейській інтеграції
 24. 24. Якби Україна могла стати членом тільки одного міжнародного економічного союзу, це слід було би зробити з: 24 42% 36% 37% 32% 40% 42% 41% 52% 53% 59% 55% 15% 17% 17% 20% 18% 17% 14% 14% 13% 15% 20% 3% 4% 5% 6% 5% 5% 9% 6% 10% 9% 12% 40% 43% 41% 42% 37% 37% 36% 27% 24% 17% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11'11 03'12 05'12 09'12 05'13 09'13 02'14 03'14 04'14 09'14 07'15 Європейським Союзом Важко відповісти Інша відповідь Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану
 25. 25. Якби Україна могла стати членом тільки одного міжнародного економічного союзу, це слід було би зробити з: (за регіонами) 26% 48% 58% 83% 34% 16% 22% 8% 12% 18% 12% 6% 28% 18% 8% 4% Схiд Пiвдень Центр Захiд Європейським Союзом Важко відповісти Інша відповідь Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану 25
 26. 26. Якби сьогодні проводився референдум про вступ України в НАТО, як би Ви проголосували? 26 34% 38% 43% 41% 13% 15% 8% 15% 9% 7% 17% 14% 43% 40% 31% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 03'14 04'14 09'14 07'15 За вступ Важко відповісти Не голосуватиму Проти вступу
 27. 27. Якби сьогодні проводився референдум про вступ України в НАТО, як би Ви проголосували? (за регіонами) 15% 40% 43% 63% 17% 12% 21% 8% 25% 15% 11% 6% 42% 33% 26% 24% Схiд Пiвдень Центр Захiд За вступ Важко відповісти Не голосуватиму Проти вступу 27
 28. 28. 3% 6% 4% 7% 9% 7% 7% 11% 12% 13% 13% 27% 33% 34% 34% 35% 38% 39% 43% 42% 28% 58% 51% 42% 48% 46% 41% 42% 38% 38% 5% 6% 4% 5% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 27% 3% 7% 10% 3% 6% 8% 3% 2% 3% 24% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Росiї Молдови Нiмеччини США Канади Литви Європейського Союзу Грузiї Бiлорусi Польщi Дуже тепле Тепле Нейтральне Важко відповісти Холодне Дуже холодне 28 Як би Ви оцінили своє ставлення до таких країн?
 29. 29. International Republican Institute Внутрішньо переміщені особи
 30. 30. Чи відомо Вам про когось з внутрішньо переміщених осіб з Донбасу чи Криму у Вашій громаді? 40% 53% 7% Так Нi Важко вiдповiсти / Немає вiдповiдi 30
 31. 31. Чи відомо Вам про когось з внутрішньо переміщених осіб з Донбасу чи Криму у Вашій громаді? 31% 34% 41% 56% 7% 4% 9% 8% 62% 61% 50% 36% Центр Захiд Пiвдень Схiд Так Важко відповісти Ні 31
 32. 32. Наскільки відкриті люди у Вашій громаді до таких внутрішньо переміщених осіб? 32 34% 49% 8% 2% 7% Цілком відкриті Швидше відкриті Швидше невідкриті Зовсім невідкриті Важко відповісти Серед тих, кому щось відомо про когось з внутрішньо переміщених осіб з Донбасу чи Криму у громаді? N=477
 33. 33. Чи Вам відомо про якісь дії української влади, спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб? 50% 42% 8% Так Нi Важко вiдповiсти / Немає вiдповiдi 33
 34. 34. Якщо так, що Вам відомо про підтримку українською владою внутрішньо переміщених осіб? 5% 5% 5% 9% 14% 16% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Важко вiдповiсти / Немає вiдповiдi Iнше Влада забезпечує медичну допомогу Влада забезпечує психологiчну допомогу Влада забезпечує продукти харчування Влада забезпечує працевлаштування чи допомагає з пошуком роботи Влада забезпечує тимчасове житло 34 Серед тих, кому щось відомо про дії української влади, спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, N=603
 35. 35. На Вашу думку, чи повинна влада вживати якісь дії, спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб? 92% 4% 4% Так Нi Важко вiдповiсти / Немає вiдповiдi 35
 36. 36. Якщо так, то які дії влади, на Вашу думку, є найбільш важливими для підтримки внутрішньо переміщених осіб? 4% 3% 2% 3% 6% 34% 49% 0% 20% 40% 60% Важко відповісти / Немає відповіді Інше Забезпечити психологiчну допомогу Забезпечити медичну допомогу Забезпечити продукти харчування Забезпечити працевлаштування чи допомогу з пошуком роботи Забезпечити тимчасове житло 36 Серед тих, хто вважає, що влада повинна вживати якісь дії, спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, N=1099
 37. 37. Як би Ви оцінили діяльність влади України, спрямовану на повернення окупованих територій на Сході України? 37 19% 14% 15% 7% 27% 29% 30% 12% 12% 7% 8% 12% 24% 27% 33% 36% 19% 23% 14% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 03'14 04'14 09'14 07'15 Роблять все можливе Роблять частину з можливого Важко вiдповiсти Роблять мало з можливого Повна бездіяльність
 38. 38. Як би Ви оцінили діяльність влади Укрїни, спрямовану на повернення окупованих територій на Сході України? 3% 4% 4% 18% 9% 9% 19% 10% 8% 7% 4% 30% 42% 41% 40% 20% 37% 38% 33% 22% Пiвдень Центр Захiд Схiд Роблять все можливе Роблять частину з можливого Важко вiдповiсти Роблять мало з можливого Повна бездіяльність 38
 39. 39. International Republican Institute Схвалення і задоволеність владою та інститутами
 40. 40. 40 9% 11% 15% 3% 33% 36% 40% 21% 11% 11% 10% 8% 20% 19% 22% 34% 27% 24% 13% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 03'14 04'14 09'14 07'15 Повністю схвалюю Скоріше схвалюю Важко відповісти Скоріше не схвалюю Зовсім не схвалюю Ви схвалюєте чи не схвалюєте діяльність Президента України Петра Порошенка?
 41. 41. 41 12% 16% 13% 1% 34% 36% 35% 10% 9% 8% 10% 6% 17% 16% 27% 32% 27% 24% 15% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 03'14 04'14 09'14 07'15 Повністю схвалюю Скоріше схвалюю Важко відповісти Скоріше не схвалюю Зовсім не схвалюю Ви схвалюєте чи не схвалюєте діяльність Кабінету Міністрів під керівництвом Арсенія Яценюка?
 42. 42. Ви схвалюєте чи не схвалюєте діяльність Верховної Ради України? 42 2% 6% 6% 3% 11% 32% 33% 14% 9% 8% 11% 11% 9% 6% 30% 24% 24% 36% 35% 50% 26% 26% 37% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 02'14 03'14 04'14 09'14 07'15 Повністю схвалюю Скоріше схвалюю Важко відповісти Скоріше не схвалюю Зовсім не схвалюю
 43. 43. 1% 1% 1% 1% 3% 1% 3% 2% 2% 5% 3% 6% 5% 5% 7% 5% 8% 9% 11% 10% 14% 16% 17% 18% 17% 22% 19% 20% 22% 29% 1% 1% 14% 7% 3% 1% 16% 4% 1% 1% 1% 3% 7% 7% 8% 6% 23% 10% 16% 10% 22% 14% 10% 12% 9% 13% 10% 17% 17% 22% 25% 20% 19% 30% 23% 17% 30% 24% 26% 24% 20% 31% 19% 69% 60% 58% 31% 51% 36% 47% 25% 32% 44% 37% 41% 39% 32% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Лiдер Комунiстичної партiї Петро Симоненко Лiдер партiї Сильна Україна Сергiй Тiгiпко Прем'єр-мiнiстр України Арсенiй Яценюк Мiнiстр оборони Степан Полторак Лiдер Опозицiйного блоку Юрiй Бойко Мiнiстр внутрiшнiх справ Арсен Аваков Лiдер ВО Свобода Олег Тягнибок Мiнiстр закордонних справ Павло Клiмкiн Голова Парламенту Володимир Гройсман Народний депутат, лiдер ВО Батькiвщина Юлiя Тимошенко Мiський голова Києва Вiталiй Кличко Голова Радикальної партiї України Олег Ляшко Лiдер партiї Правий сектор Дмитро Ярош Президент України Петро Порошенко Мiський голова Львова Андрiй Садовий Дуже позитивне Скоріше позитивне Не чув про такого Важко відповісти Скоріше негативне Дуже негативне 43 Яким є Ваше ставлення до таких українських політиків та представників української влади?
 44. 44. На Вашу думку, ситуація в таких сферах покращилася чи погіршилася за влади після Майдану порівняно з ситуацією за влади Януковича? 1% 1% 1% 2% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 4% 7% 7% 9% 10% 10% 19% 37% 4% 3% 40% 18% 5% 11% 21% 25% 43% 33% 28% 21% 16% 38% 19% 65% 32% 40% 36% 20% 2% 1% 28% 3% 2% 2% 3% 20% 6% 3% 18% 3% 4% 8% 8% 7% 7% 27% 18% 11% 21% 20% 14% 32% 20% 32% 26% 27% 29% 29% 24% 31% 31% 22% 22% 8% 19% 9% 15% 11% 72% 76% 17% 46% 72% 54% 49% 26% 21% 32% 28% 42% 45% 26% 43% 10% 32% 13% 11% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Вiдносини з Росiєю Цiни Право власностi на землю Працевлаштування Стабiльнiсть гривнi Економiка України Житлово-комунальнi послуги Малий та середнiй бiзнес Виплата зарплат / пенсiй Охорона здоров'я Сiльське господарство Соцiальний захист Полiтична стабiльнiсть Боротьба зi злочиннiстю Професiоналiзм влади Ситуацiя з мовами Боротьба з корупцiєю Децентралiзацiя Євроiнтеграцiя України Обороноздатнiсть країни Значно покращилася Дещо покращилася Залишилася без змін Важко відповісти Дещо погіршилася Значно погіршилася 44
 45. 45. Наскільки ймовірним є Ваше голосування у наступних місцевих виборах? 28% 36% 11% 17% 8% Однозначно голосуватиму Скоріше голосуватиму Скоріше не голосуватиму Точно не голосуватиму Важко відповісти 45
 46. 46. International Republican Institute Жінки та молодь в Україні
 47. 47. Якщо на виборах є два кандидати з однаковим рівнем професійної кваліфікації, але один з них є чоловіком, а інша – жінкою, кого з кандидатів Ви більш схильні підтримати? 17% 17% 60% 6% Проголосую за кандидата-жiнку Проголосую за кандидата-чоловiка Для мене не має рiзницi Важко вiдповiсти / Немає вiдповiдi 47
 48. 48. Ви погоджуєтесь чи ні з таким твердженням: “Політики не дослухаються до потреб та думок жінок”? 22% 31% 21% 5% 21% Цiлком погоджуюсь Швидше погоджуюсь Швидше не погоджуюсь Зовсiм не погоджуюсь Важко вiдповiсти / Немає вiдповiдi 48
 49. 49. Ви погоджуєтесь чи ні з таким твердженням: “Політики не дослухаються до потреб та думок молодих людей”? 29% 33% 16% 4% 18% Цiлком погоджуюсь Швидше погоджуюсь Швидше не погоджуюсь Зовсiм не погоджуюсь Важко вiдповiсти / Немає вiдповiдi 49
 50. 50. Чи повинні українські жінки працювати на впливових посадах у державній владі? 50 80% 79% 7% 11% 12% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 09'14 07'15 Так Важко відповісти Ні
 51. 51. Чи повинна Україна запровадити систему квот для гарантування потрапляння у Парламент мінімальної кількості жінок? 51 36% 36% 16% 24% 48% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 09'14 07'15 Так Важко відповісти Ні
 52. 52. International Republican Institute Одеса, n=665 16-30 липня, 2015
 53. 53. Чи схвалюєте Ви призначення Міхеїла Саакашвілі Головою Одеської обласної державної адміністрації? 15% 26% 18% 19% 22% Цілком схвалюю Скоріше схвалюю Скоріше не схвалюю Зовсім не схвалюю Важко відповісти 53
 54. 54. Чи схвалюєте Ви роботу… 13% 9% 25% 31% 27% 27% 16% 33% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% …попереднього Голови Одеської обласної державної адміністрації Ігоря Палиці? … нинішнього Голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі? Цілком схвалюю Скоріше схвалюю Важко відповісти Скоріше не схвалюю Зовсім не схвалюю 54
 55. 55. На Вашу думку, яка сфера повинна бути пріоритетом для роботи Голови Одеської обласної державної адміністрації? Не більше трьох відповідей 3% 2% 1% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 7% 9% 12% 14% 15% 16% 18% 19% 23% 24% 43% 48% 0% 20% 40% 60% ВВ / НВ Інше Культура Право розмовляти рiдною мовою Молодь Податкова сфера Оборона та армiя Освiти та наука Школи та дитячi садки Екологiя Люстрацiя Енергетика Дерегуляцiя та пiдтримка підприємництва Правоохороннi органи, включаючи місцеву поліцію Морський порт Охорона здоров'я Пенсiї та соцiльнi виплати Сiльське господарство та земля Безпека в мiстi Промисловiсть Житлово-комунальне господарство Iнфраструктура (дороги тощо) Боротьба з корупцiєю 55 *В Україні термін люстрація відноситься до виключення з державної посади державних службовців, які працювали під керівництвом президента Віктора Януковича більш ніж рік, і державних службовців, які були членами Комуністичної партії Радянського Союзу. Вони можуть бути виключені від п'яти до десяти років (Джерело: Kyiv Post).
 56. 56. Ви схвалюєте чи не схвалюєте діяльність … 56 1% 1% 2% 9% 9% 15% 4% 3% 4% 26% 17% 26% 61% 69% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Верховної Ради України Кабінету Міністрів під керівництвом Арсенія Яценюка Президента України Петра Порошенка Цілком схвалюю Скоріше схвалюю Важко відповісти Скоріше не схвалюю Зовсім не схвалюю
 57. 57. Чи відчуваєте Ви, що на російськомовних громадян України здійснюються тиск чи погрози через їх мову? 1% 10% 24% 58% 7% Однозначно так Скоріше так Скоріше ні Однозначно ні Важко відповісти 57
 58. 58. Чи відчуваєте Ви, що на російськомовних громадян України здійснюються тиск чи погрози через їх мову? 58 8% 23% 6% 9% 86% 68% За національністю українці За національністю росіяни Швидше так Важко відповісти Швидше ні
 59. 59. Чи підтримуєте Ви рішення Російської Федерації надіслати в Україну свої війська задля «захисту російськомовного населення»? 1% 4% 26% 57% 12% Однозначно так Скоріше так Скоріше ні Однозначно ні Важко відповісти 59
 60. 60. Чи підтримуєте Ви рішення Російської Федерації надіслати в Україну свої війська задля «захисту російськомовного населення»? 60 3% 13% 11% 12% 86% 75% За національністю українці За національністю росіяни Швидше так Важко відповісти Швидше ні
 61. 61. Як Ви оцінюєте дії Росії щодо Криму? 23% 7% 20% 50% 0% 20% 40% 60% Важко вiдповiсти / Немає вiдповiдi Iнше Це правомiрний захист російськомовних громадян України Це незаконне вторгнення та окупація території незалежної України 61
 62. 62. Як Ви оцінюєте дії Росії щодо Криму? 62 28% 59% 32% 21% 9% 5% 31% 15% За національністю росіяни За національністю українці Це незаконне вторгнення та окупацiя територiї України Важко вiдповiсти / Немає вiдповiдi Iнше Це правомiрний захист росiйськомовних громадян України
 63. 63. 56% 12% 14% 2% 1% 15% Залишатися унiтарною державою Залишатися унiтарною державою, але без Криму Стати федеративною державою Бути роздiленою на декiлька держав Інше Важко відповісти / Немає відповіді 63 На Вашу думку, Україна повинна …
 64. 64. На Вашу думку, Україна повинна … 64 38% 62% 19% 11% 16% 15% 1% 1% 17% 11% 9%За національністю росіяни За національністю українці Залишатися унiтарною державою Залишатися унiтарною державою, але без Криму Важко відповісти Інше Стати федеративною державою Бути роздiленою на декiлька держав
 65. 65. Демографія 45% 55% 33% 25% 42% 46% 32% 21% 1% 0% 0% 28% 39% 33% 24% 1% 20% 1% 30% 4% 9% Чоловік Жінка 18-35 років 36-50 років 51 років і старше Українська Російська В рівній мірі українською і російською В рівній мірі українською і іншою мовою В рівній мірі російською і іншою мовою Іншою Початкова Середня спеціальна Вища Робітник Фермер/Селянин Службовець Представник виконавчої влади середньої чи вищої ланки Пенсіонер (не працюючий) Студент Домогосподарка СТАТЬВІКМОВАСПІЛКУВАННЯОСВІТАРІДЗАНЯТЬ 65
 66. 66. Демографія 60% 10% 1% 1% 2% 5% 19% 2% 69% 31% 24% 31% 23% 22% Православний Греко-католик Католик Протестант Інше Атеїст Вірю в Бога, але не належу до певної релігії Не знаю / Немає відповіді Місто Село Захід Центр Південь Схід РЕЛІГІЯ ТИП ПОСЕЛЕННЯРЕГІОНИ 66
 67. 67. Демографія 15% 35% 35% 13% 1% 1% Змушені економити на харчуванні. Вистачає на харчування. Для покупки одягу, взуття потрібно назбирати чи позичити Вистачає на харчування і необхідний одяг, взуття. Для таких покупок як хороший костюм, мобільний телефон, пилосос потрібно назбирати чи позичити Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші покупки. Але для покупки дорогих речей потрібно назбирати чи позичити Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки. Для таких покупок як машина, квартира потрібно назбирати чи позичити Важко відповісти ФІНАНСОВИЙСТАН 67
 68. 68. Демографія 46% 54% 34% 25% 41% 10% 60% 26% 1% 1% 2% 35% 31% 33% 20% 1% 22% 1% 28% 3% 12% Чоловік Жінка 18-35 років 36-50 років 51 років і старше Українська Російська В рівній мірі українською і російською В рівній мірі українською і іншою мовою В рівній мірі російською і іншою мовою Іншою Початкова Середня спеціальна Вища Робітник Фермер/Селянин Службовець Представник виконавчої влади середньої чи вищої ланки Пенсіонер (не працюючий) Студент Домогосподарка СТАТЬВІКМОВАСПІЛКУВАННЯОСВІТАРІДЗАНЯТЬ 68 Додаткова вибірка Одеса
 69. 69. Демографія 69% 0% 0% 0% 1% 4% 22% 2% 69% 31% Православний Греко-католик Католик Протестант Інше Атеїст Вірю в Бога, але не належу до певної релігії Не знаю / Немає відповіді Місто Село РЕЛІГІЯТИППОСЕЛЕННЯ 69 Додаткова вибірка Одеса
 70. 70. Демографія 23% 38% 33% 4% 0% 1% Змушені економити на харчуванні. Вистачає на харчування. Для покупки одягу, взуття потрібно назбирати чи позичити Вистачає на харчування і необхідний одяг, взуття. Для таких покупок як хороший костюм, мобільний телефон, пилосос потрібно назбирати чи позичити Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші покупки. Але для покупки дорогих речей потрібно назбирати чи позичити Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі покупки. Для таких покупок як машина, квартира потрібно назбирати чи позичити Важко відповісти ФІНАНСОВИЙСТАН 70 Додаткова вибірка Одеса
 71. 71. www.IRI.org | @IRIGlobal International Republican Institute (202) 408-9450 | info@iri.org

×