Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Etiska regler för jakt på skogshönsfåglar

Finlands viltcentral publicerar för jägarna avsedda regler för etisk jakt.

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Etiska regler för jakt på skogshönsfåglar

  1. 1. ETISKA REGLER för jakt på skogshönsfåglar
  2. 2. Respektera naturen Respektera finländsk, gammal, vildmarkstradition och jaga skogshönsfåglar på ett etiskt och moraliskt rätt sätt. Välj ut ditt byte Använd sådana fångstmetoder, där selektiv jakt är möjligt och skaderisken är liten. Jaga med hjälp av hund, alltid då det finns möjlighet för det. 1 2 2
  3. 3. Njut av jakten Intresset för jakt på skogshönsfågel formas av hela jakt- tillfället. En jaktdag kan vara lyckad, även om man inte får något byte. Ansträng dig Sträva inte till att få ett byte på enklast möjliga sätt. Bästa njutningen får du av jakten genom att anstränga dig och använda dig av ditt kunnande. 3 4 3
  4. 4. 4 Följ med i naturen Följ med hönsfåglarna året runt och deltag i uppskatt- ningar av stammen. Överväg noga, hur många och hurudana fåglar du kan skjuta, och följ byteskvoter och –rekommendationer. Undvik användning av hjälpmedel Använd inga motordrivna transportmedel eller annan teknisk utrustning för att söka efter fåglar eller under- lätta fångsten. 5 6
  5. 5. Använd ett bekant vapen Vid jakt använd lämpliga och på förhand prövade vapen och patroner. Avlossa ditt vapen endast då, du är säker på en träff. Skjut endast på lämpliga avstånd Skjut högst på 30 meters avstånd med hagelgevär och med kulgevär på högst 150 meter. 7 8 5
  6. 6. 6 Sök efter det skadade utan att spara på tid eller besvär Gör ditt bästa för att hitta och ta tillvara en skadad fågel. Respektera ditt byte Respektera ditt byte, hantera det med aktning och använd dig av det. Att avnjuta en hönsfågelmåltid är en sällsynt högtidsstund. 9 10
  7. 7. Skryt inte med ditt byte Skryt inte med dit fågelbyte och var inte avundsjuk på det byte dina jaktkamrater fått. Ge en bra bild av din hobby Kom ihåg, att som jägare så representerar du alltid hela jägarkåren. Ta markägarna i beaktande och respektera andras åsikter som rör sig i naturen. 11 12 7 © Finlands viltcentral 2016 Bilder: Hannu Huttu Layout: Viestintätoimisto Konttuuri
  8. 8. De etiska reglerna hittas i sin helhet på internet på sidan www.riista.fi

×