Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Avis Cerdanyola 08

1.538 visualizaciones

Publicado el

Projecte del medi social per al cicle mitjà a partir del concepte clau canvi/continuitat.

 • Sé el primero en comentar

Avis Cerdanyola 08

 1. 1. DESPLEGAMENT DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES: metodologia i estratègies didàctiques Setembre-08 PROJECTES DE TREBALL Roser Canals Cabau
 2. 2. <ul><ul><ul><li>El paper del professorat i l’alumnat: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>un canvi metodològic? </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Transmissió i reproducció del coneixement Reconstrucció compartida del coneixement Escoltar copiar contestar Treballar individualment en silenci parlar Treball cooperatiu preguntar discutir
 4. 4. Decret 142/2007, de 26 de juny http://www.xtec.es/estudis/primaria/06_curriculum_2007/competencies_pri.pdf 9.4 Les competències bàsiques es desenvoluparan en les diferents àrees i amb activitats de diferents graus de complexitat que comportin connexions entre continguts intradisciplinaris o de la pròpia àrea i interdisciplinaris o de les diverses àrees, integrant les diferents experiències i aprenentatges dels alumnes. En cada cicle es realitzarà com a mínim un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l'aplicació de coneixements de diverses àrees. (àrea medi natural i social)
 5. 5. CANVI I CONTINUITAT Els avis i àvies també van ser infants Tema del projecte: Exemple elaborat a partir de l’experiència realitzada al CEIP Can Deu (Sabadell)
 6. 6. <ul><li>Les preguntes responen a: </li></ul><ul><ul><li>El desig de saber coses noves </li></ul></ul><ul><ul><li>La reflexió sobre el propi saber </li></ul></ul><ul><ul><li>La recerca de nous coneixements </li></ul></ul><ul><ul><li>La reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><li>El projecte es desenvolupa a partir del diàleg i la discussió </li></ul>El recorregut del projecte <ul><li>Els projectes es desenvolupen a partir d’un problema, el recorregut del qual es construeix a partir de preguntes i la formulació d’hipòtesis. </li></ul>
 7. 7. Fase 4 L’avaluació Fase 3 El desenvolu- pament Fase 2 La planificació: Fase 1 L’elecció: Es representa el procés d’elaboració del coneixement que s’ha seguit S’avalua el que s’ha après Es connecta amb un nou tema o projecte S’inicia un procés d’investigació. Es busquen i seleccionen fonts d’informació S’estableixen criteris de selecció i interpretació de la informació. Es formulen nous dubtes i preguntes S’estableixen relacions amb altres problemes S’elabora el resultat i es comunica Es prenen decisions sobre el repartiment de les tasques, la posta en comú, l’estructuració i la comunicació de la informació. Es parteix d’un tema o problema negociat amb la classe (a partir d’una activitat de sensibilització) que dóna lloc a hipòtesis que orienten la recerca. Què he après o no sabia? Com ho he après? Què em falta per aprendre? On ho puc buscar? Qui em pot ajudar? Com ho puc saber? Quines noves pregun- tes sorgeixen? Quin és el resultat? Què en pensen els altres? Què hem de fer? Com ens organitzem? Què ens preocupa Què volem saber? Per què?
 8. 8. Els avis i àvies també van ser infants <ul><li>RACIONALITAT/ </li></ul><ul><li>IRRACIONALITAT </li></ul><ul><li>Ara vivim millor? Per què? </li></ul><ul><li>Els canvis són sempre avantatjosos? Per què? </li></ul><ul><li>IDENTITAT/ALTERITAT </li></ul><ul><li>La família dels nostres avis i la nostra (nombre, membres,...) </li></ul><ul><li>Un dia de la seva vida i de la nostra. </li></ul><ul><li>Semblances i diferències </li></ul><ul><li>DIFERENCIACIÓ </li></ul><ul><li>DIVERSITAT/DESIGUALTAT </li></ul><ul><li>Les tasques pròpies d´homes i dones: la col·laboració de nens i nenes a les feines de casa. </li></ul><ul><li>El paper de les dones en el temps dels nostres avis. </li></ul><ul><li>INTERRELACIÓ/CONFLICTE </li></ul><ul><li>Les relacions pares i fills. </li></ul><ul><li>Les relacions avis i nets </li></ul><ul><li>Els conflictes generacionals. </li></ul><ul><li>Aspectes positius i negatius . </li></ul><ul><li>CANVI / CONTINUITAT </li></ul><ul><li>Com vivien els nostres avis i àvies quan eren petits. </li></ul><ul><li>Quines coses han canviat? Com han canviat? </li></ul><ul><li>Quines coses es mantenen? </li></ul><ul><li>La vida quotidiana durant el Franquisme . </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ SOCIAL </li></ul><ul><li>L’escola dels nostres avis. Les normes, l’autoritat del mestre, els deures, els horaris, els continguts, els jocs... </li></ul><ul><li>Els drets i els deures dels infants. La declaració universal del drets dels infants </li></ul><ul><li>CREENCES I VALORS </li></ul><ul><li>Els avis i àvies com a transmissors de la cultura. Els contes, les històries de vida. </li></ul><ul><li>El respecte i l´estimacio per la gent gran. </li></ul><ul><li>La família com un projecte de vida. </li></ul>
 9. 9. 2. Introducció nous continguts Abstracte Concret Simple Complex Elecció del tema del projecte Conversa a partir de l’album de fotos dels avies i avies quan eren petits Explicació i activitats Descripció i classificació de les fotografies per temes: escola, jocs, habitatge, temps lliure… Recerca d’informació : Elaboració d’un qüestionari de preguntes en grups de tres per entrevistar els avis. Reflexió al voltant de com vivien en aquell temps a partir de les raons històriques, socials, polítiques… Debat a l´aula: Comparació entre la manera de viure d’abans i ara. 1. Exploració idees prèvies 4. Aplicació del coneixement 3. Estructuració coneixements
 10. 12. Connexió amb altres temes: Els drets dels infants. Es respecten actualment? Cacera del tresor: la Vida quotidiana durant el franquisme Text individual: Què podem aprendre dels nostres avis? Què t’agradaria ensenyar als teus nets o netes quan tu siguis avi o àvia? Quin és el món que volem deixar als notres néts? Comunicar els resultats amb murals o power point. Els rols de gènere. A partir de diferents exemples. Determinar la diversitat de rols segons el sexe abans i ara. <ul><li>Conversa al voltant de com creuen que vivien per formular preguntes que els inquietin i els interessi descobrir: </li></ul><ul><li>On vivien? </li></ul><ul><li>Quants germans tenien? </li></ul><ul><li>Com era la seva escola? </li></ul><ul><li>A què jugaven? </li></ul><ul><li>Eren feliços? </li></ul><ul><li>... </li></ul>Debat a l’aula: Quins aspectes han canviat en relació amb la manera de viure dels nens d’ara? Què ha millorat i que no? Analitzar els resultats i extreure conclusions. Reflexió al voltant de com vivien en aquell temps a partir de les raons històriques, socials, polítiques… El fris cronològic. Dibuixar la línia del temps. Situar les fotografies de l’exploració (familiars i de l’entorn). Demanar als avis/àvies que ens expliquin un conte o que ens ensenyin algun joc de quan eren petits. Fer un recull dels contes dels avis i àvies, il·lustrar-los i regalar-los als avis Dissenyar i realitzar l’entrevista als avis/àvies Buidar les entrevistes, sintetitzat i organitzar la informació obtinguda. Descriure totes les imatges i classificar-les segons els criteris pactats (antiguitat, tema...) Comentar fotografies dels avis dels nens i generar un diàleg per descriure què hi veuen? Inventar una història sobre la foto. Aplicació Estructuració Introducció Exploració
 11. 13. <ul><li>LES AVIES A LES ESCOLES </li></ul><ul><li>El dimarts 18 de març van venir a I'escola les àvies d'alguns nens/es i abans nosaltres havien elaborat una enquesta de preguntes relacionades de quan elles eren petites i anaven a I'escola com nosaltres. </li></ul><ul><li>A I'escola solament hi havia nens/es del poble o eren de diferents pobles.S'hi havia nens/es de fora i si tenien menjador? </li></ul><ul><li>Quin horari tenien a I'escola? </li></ul><ul><li>Només anaven a I'escola o també treballaven? </li></ul><ul><li>A més del nostre idioma, estudiaven algún altre? </li></ul><ul><li>Nens/es estudiaven junts a classe? Eren de la mateixa edat o de diferent? </li></ul><ul><li>Com eren les classes i el material que tenien? </li></ul><ul><li>Les taules i cadires com estaven distribuïdes: individuals, de dos en dos o en una taula allargada i gran on estaven tots els nens/es </li></ul><ul><li>Hi havia hora de pati com ara o solament els nens/es anaven a estudiar? Si havia pati, a quins jocs jugaven í quines joguines tenien </li></ul><ul><li>L'escola era pel nen/a que volia o tenien que anar per obligació? </li></ul><ul><li>Quin tipus de festes celebraven a l'escola? </li></ul><ul><li>Portaven I'uniforme? Si portaven eren els mateixos pels nens/es o diferents? </li></ul><ul><li>Si algú nen/a no entenia alguna cosa, podien preguntar a algú company o només al mestre? </li></ul><ul><li>A on portaven els llibres els nens/es? </li></ul><ul><li>Aquesta època era la de Franco? </li></ul><ul><li>Alumnes de 4t. CEIP Can Deu (Sabadell) </li></ul>
 12. 16. 3r de primària
 13. 19. Treballant a partir de projectes es desenvolupen les competències bàsiques perquè… <ul><li>Parteix d'un tema, problema o centre d'interès negociat amb l'alumnat. </li></ul><ul><li>Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber... </li></ul><ul><li>Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat. </li></ul><ul><li>Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes. </li></ul><ul><li>Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el què s'ha après i com s’ha après. </li></ul><ul><li>S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per a construir coneixement de forma compartida. </li></ul>
 14. 20. <ul><li>Com contribueix el projecte al desenvolupament de les competències bàsiques? </li></ul>
 15. 21. Comunicar oralment i per escrit el coneixement el propi pensament (descriure, explicar, justificar, interpretar, argumentar) Conservar el patrimoni cultural dels nostres avantpassats Cercar, triar, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts diverses Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques, objectives i subjectives, reconeixent la intencionalitat dels missatges Representar el temps històric (fris cronològic) i situar-hi fets rellevants Representar gràficament el resultat de les entrevistes i interpretar els resultats Fer preguntes: Què?, per què?, com? Desenvolupar estratègies per organitzar i recuperar la informació (resums, esquemes, mapes conceptuals...) Planificar i realitzar tasques en grup (qüestionari) Prendre decisions (treball cooperatiu) Conèixer la història familiar i de l´entorn (poble, família) Comprendre el canvi com a resultat de la interacció de l'ésser humà amb el medi Comprendre la realitat social actual i històrica i la seva projecció en el futur Exercitar el diàleg, l´empatia, la cooperació com a mitjans per exercir la ciutadania democràtica <ul><li>Exercir drets i deures democràticament </li></ul><ul><li>Analitzari interpretar fets i fenòmens socials </li></ul><ul><li>Resoldre conflictes i problemes socials </li></ul><ul><li>Desenvolupar habilitats socials </li></ul>Competència social i ciutadana <ul><li>Resoldre problemes amb diverses estratègies </li></ul><ul><li>Realitzar càlculs i estimacions </li></ul><ul><li>Expressar i comunicar-se en llenguatge matemàtic </li></ul><ul><li>Desenvolupar el raonament matemàtic </li></ul>Competència matemàtica <ul><li>Anàlitzar i interpretar fenòmens naturals </li></ul><ul><li>Plantejar hipòtesis </li></ul><ul><li>Interactuar amb l’espai i l´entorn </li></ul>Competència Coneixement i interacció amb el món físic <ul><li>Cercar i seleccionar informació </li></ul><ul><li>Interpretar i analitzar críticament la informació </li></ul><ul><li>Utilitzar eines TIC </li></ul>Tractament de la informació i competència digital <ul><li>Desenvolupar un pensament crític </li></ul><ul><li>Planificar i realitzar tasques, projectes </li></ul><ul><li>Prendre decisions </li></ul><ul><li>Cooperar i treballar en equip </li></ul><ul><li>Adaptar-se al canvi i a situacions noves </li></ul>Competència d’autonomia i Iniciativa personal <ul><li>Desenvolupar la capacitat creadora i estètica </li></ul><ul><li>Expressar-se a partir dels llenguatges artístics </li></ul><ul><li>Valorar la diversitat cultural </li></ul><ul><li>Contribuir a la conservació patrimoni </li></ul>Competència artística i cultural <ul><li>Identificar i plantejar problemes </li></ul><ul><li>Autoavaluar-se i autoregular-se </li></ul><ul><li>Gestionar els propis processos aprentatge </li></ul><ul><li>Plantejar-se bones preguntes </li></ul><ul><li>Aprendre amb els altres </li></ul>Competència d’aprendre a aprendre <ul><li>Comprendre </li></ul><ul><li>Comunicar idees i emocions </li></ul><ul><li>Dialogar </li></ul><ul><li>Utilitzar diverses tipologies textuals </li></ul>Competència Comunicativa Lingüística i audiovisual CAPACITATS I HABILITATS A DESENVOLUPAR COMPET. BÀSIQUES CAPACITATS I HABILITATS A DESENVOLUPAR COMPET. BÀSIQUES
 16. 22. <ul><li>ALGUNS RECURSOS… </li></ul><ul><li>APRENDER EN LA ESCUELA A TRAVES DE PROYECTOS: ¿POR QUÉ?, ¿CÓMO ? Philippe Perrenoud http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2000/2000_26.html </li></ul><ul><li>La organización del currículum por proyectos de trabajo , El conocimiento es un calidoscopio. Fernando Hernández y Montserrat Ventura Ed. Octaedro. 2008 </li></ul><ul><li>Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas competencias para nuevas formas de racionalidad . Fernando Hernández </li></ul><ul><li>http://ddd.uab.es/pub/educar/0211819Xn26p39.pdf </li></ul><ul><li>Monogràfic Cuadernos de pedagogía , 243. </li></ul><ul><li>Avaluació de CB a partir del treball per projectes: la carpeta d’aprenentatge http://competentes.wordpress.com/2008/05/06/com-avaluem-amb-el-treball-per-competencies/ </li></ul><ul><li>Treball cooperatiu i aprenentatge basat en problemes. Ramon Grau. http://www.xtec.cat/~rgrau/links/links.htm </li></ul><ul><li>Diversos recursos, experiències i presentacions sobre el treball per projectes </li></ul><ul><li>http://competentes.wordpress.com/2008/05/12/aprendizaje-cooperativo-aprendizaje-por-proyectos/ </li></ul><ul><li>http://www.xtec.net/~mvert2/0607eemates/trprojec.pdf </li></ul><ul><li>http://projectes.bloc.cat/resource/4229/44700 </li></ul><ul><li>http://www.xtec.es/ ~amerlo / projecte /pagina1.htm </li></ul>
 17. 23. El desplegament del currículum: UN PROJECTE EN CONSTRUCCIÓ <ul><li>Dolors Bosch i Neus González </li></ul>

×