Instruments Projecte

2.283 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.283
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1.124
Acciones
Compartido
0
Descargas
37
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Instruments Projecte

  1. 1. 1. Justificació del projecte d’acord amb les finalitats de l’ensenyament-aprenentatge de les CCSS (model Crític) <ul><li>1. </li></ul><ul><li>2. </li></ul><ul><li>3. </li></ul><ul><li>4. </li></ul><ul><li>5. </li></ul>
  2. 2. <ul><li>L’aportació del projecte a l’adquisició de les competències bàsiques </li></ul><ul><li>Competència matemàtica </li></ul><ul><li>Competència en comunicació lingüística </li></ul><ul><li>Competència social i ciutadana </li></ul><ul><li>Aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Tractament de la informació i compet digital </li></ul><ul><li>Competència cultural i artística </li></ul><ul><li>Coneixement i interacció amb el món </li></ul><ul><li>Autonomia i iniciativa personal </li></ul>Contribució del projecte Competències bàsiques
  3. 3. <ul><li>ELS OBJECTIUS DEL PROJECTE </li></ul>OBJECTIUS DIDÀCTICS OBJECTIUS DE L’ÀREA Saber ser/estar Saber fer... Saber...
  4. 4. <ul><li>Selecció dels continguts del projecte </li></ul><ul><li>(Disseny curricular de l’àrea del medi natural, social i cultural (pàg 10 segons el cicle) </li></ul>CONTINGUTS ACTITUDINALS (SABER SER i SABER ESTAR) CONTINGUTSPROCEDIMENTALS (SABER FER) CONTINGUTS CONCEPTUALS (SABER) Títol del projecte:
  5. 5. Conceptes socials clau RACIONALITAT/ IRRACIONALITAT IDENTITAT/ALTERITAT DIFERENCIACIÓ DIVERSITAT/DESIGUALTAT INTERRELACIÓ . CANVI / CONTINUITAT ORGANITZACIÓ SOCIAL CREENCES I VALORS
  6. 6. 2. Introducció nous continguts Abstracte Concret Simple Complex 1. Exploració idees prèvies 4. Aplicació del coneixement 3. Estructuració coneixements
  7. 7. ACTIVITATS D’APLICACIÓ ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIÓ ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ Exercir drets i deures democràt. Analitza i interpretar fets socials Resoldre conflictes i problemes Desenvolup. habilitats socials Competència social i ciutadana Analitzar i interp. fenòmens natur Plantejar hipòtesis Interactuar amb l’espai i l'entorn Coneixement i interacció amb el món Desenvolupar pensament crític Planificar i realitzar tasques, proj. Prendre decisions Adaptar-se al canvi i noves situac Competència d'autonomia i iniciativa personal Identificar i plantejar problemes Autoavaluar-se i autoregular Plantejar-se bones preguntes Aprendre amb els altres Competència d’aprendre a aprendre Resoldre problemes estratègica. Realitzar càlculs i estimacions Expressar en llenguatge matemàtic Competència matemàtica Cercar i seleccionar informació Interpretar críticament la informac. Utilitzar eines TIC Tractament informació comp. digital Desenvolupar la creativitat Expressar-se llenguatges artístics Valorar la diversitat cultural Conservar el patrimoni Competència artística i cultural ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ Comunicar idees i emocions Comunicar llenguatges diversos Dialogar Construir textos tipologia diversa Competència Comunicativa Ling. i audiov Criteris d'avaluació Activitats d’ensenya- ment/ aprenentatge I d’avaluació Continguts (conceptes, proce- diments i actituds Objectius didàc. (saber, saber fer, saber ser i estar) Capacitats a desenvolupar (coneix. , habilitats, actituds) Competèn. bàsiques

×