Anemiya protokol

https://www.ebmg.az/mobile/view?id=ebm00314
ÜST-nin anemiya diaqnozu meyarları bunlardır:
- kişilərdə - eritrositlərin sayı <4,0 milyon / μl, Hb <130 q
/ l, Ht <39%
- qadınlarda - eritrositlərin sayı <3.8 milyon / μl, Hb <120
q / l, Ht <36%
- hamilə qadınlarda, Hb <110 g / l, Ht <% 33.
uşaqlar; qanda hemoqlobin < 110 q/l Ht.30-44% yaşdan
asılı olaraq
Anemiya hemoglobin konsentrasiyasının azalması və əksər
hallarda qanın vahidinə düşən qırmızı qan hüceyrələrinin
və hematokrit sayının azalması ilə xarakterizə olunan bir
vəziyyətdir.
◦Eritrositlərin orta korpuskulyar
həcminə -OKH (MCV ) görə
anemiyanın morfoloji təsnifatı
anemiyanın qiymətləndirilməsində
sadə və praktik yanaşmadır.1
◦
1.Meqaloblastik anemiya. Freja Ebeling EBM kliniki protokolları;
Anemiyaların təsnifatı
Hb-də azalma1
mikrositar /
hipoxrom
MCV <80fl
MCH <27 pg
MCHC <320 g / L
RDW dərəcəsi və
ya artır
Normositar
/ normoxrom
(MCV 80–100 fl)
MCV, MCH,
MCHC, RDW
ümumiyyətlə
normal hədlər
daxilində
makrositar/
normo- və ya
hiperxrom
MCV> 100fl
MCH> 32 pg
RDW artır
Mikrositar
Hipoxrom
Normal və ya
yüksək ferritin
Ferritin
səviyyəsi
aşağı
Normositar
Normoxrom
Retikulositlər
Yüksəlib >2 %
Makrositar
Hiperxrom
Anemiyaların təsnifatı123
Aşağı və ya normal
retikulositlər <2%
Aşağı və ya
normal
retikulositlər
Retikulositlər
Yüksəlib
Dəmir
defisitli
anemiya
Talassemiya
Sideroblast
anemiya
Xroniki
Xəstəlik
Anemiyası
Böyrək
çatışmazlığı
Sümük iliyi
infiltrasiyası
Xroniki
Xəstəlik
Anemiyası
Mielodisplastik
sindrom
Kəskin
hemoragik
anemiya
Hemolitik
anemiya
Meqalo-
blast
Qeyri Meqa-
loblast
B12 və ya
(fol turşusu )
çatışmazlıq
anemiyası
Qaraciyər
xəstəliyi
Mielodis-
plastik
Hemor-ragik
anemiya
Hipotireoz
Aplastik anemiya
Eritrpoezin
güclənməsi
Alkohol
Digər səbəblər
1.Meqaloblastik anemiya. Freja Ebeling EBM kliniki protokolları;
2.Dəmir çatışmazlığı anemiyası, Tapio Nouisiannen, EBM kliniki protokolları
3. https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/93/diagnosis-approach (Britaniya tibb Jurnalının onlayn məqaləsi)
MCV
Normositar
Mikrositar
Hemoliz
Xroniki
qan itkisi
Polixramaziya hədəf
hüceyrələr
Retikulositoz
Ferritin və dəmirin laborator
müayinəsi
Talassemiya
Hemoqlobi-
nopatiya
Dəmir
defisitli
anemiya
↓QQH, ↓HKT, ↓Hb
Xroniki
xəstəlik
anemiyası
Qan yaxmasının morfologiyası
Makrositar
Aplaziya
Xroniki
xəstəlik
anemiyası
Retikulosit sayı
↑CRP və
digər
sitokinlər
Hemoqlo-
binin
analizi
Sideroblastik
anemiya
sümük iliyi
halqalı
sideroblast-
lar
Hemorra-
gik
anemiya
Anemiya diaqnostikasına MCV əsaslı yaxınlaşma
↑LDH
↑Bilirubin
↓Haptoglo
bin
Birbaşa
qlobulin
testi
Amerika Hematologiya Asssosiasiyası
Anemia
1.Green R Hematology 2012:2012: 492-498
Qaraciyər
xəstəliyi
Vit B12
defisiti
Qaraciyər
Enzimləri
B12 və fol
turşusu
səviyyələri
MMT
< 80 fl 80-100 fl > 80 fl
aşağı aşağı
normal normal
yüksək yüksək Hiperseqmentasiyalı
neyrolfillər yoxdur
Hiperseqmentasiyalı
neyrolfillər
Fol
defisiti
MCV
YÜKSƏK
Normal B12 səviyyəsi
↓Fol turşusu
Aşağı
Qanda Ferritin
Aşağı
Fol turşusu defisiti
Normal B12 səviyyəsi
Normal Fol turşusu səviyyəsi
↓B12 səviyyəsi
Normal Fol turşusu səviyyəsi
Vit b12 defisiti
Qaraciyər xəstəlikləri
Dərmanla əlaqəli anemiya
Hipotireoidizim
Retikulositoz barədə düşünün
Normal və yüksək
TİBS
Aşağı Yüksək/normal
Normal
Retikulosit sayı
Aşağı
YÜKSƏK
Yüksək qan itkisi
Hemoliz
Dalaq anemiyası
Ağ qan hüceyrələri
Və trombositlər
Aşağı
Dəmir defisitli anemiya
Xroniki xəstəlik anemiyası Qurğuşun intoksikasiyasını
düşünün
Talassemiya
Sideroblastik anemiya
Normal və yüksək
Sümük iliyi pozuntusu
Aplastik anemiya
Leykemiya
Xroniki infeksiya
Xroniki iltihab
Bədxassəsi xəstəlikləri
Xroniki böyrək xəstəliyini barədə düşünün
1.Green R Hematology
2012:2012: 492-498
ANEMİYANIN DİAQNOSTİKASI
İLKİN MƏRHƏLƏ HABİTUS
ƏSASINDA QANIN ÜMUMİ
ANALİZİ
Eritrositlərin orta korpuskulyar
həcminə -OKH (MCV ) görə
anemiyanın morfoloji təsnifatı
anemiyanın
qiymətləndirilməsində sadə və
praktik yanaşmadır.
Hemoqlobin, Hematokrit,
Qırmızı qan cisimcikləri
göstəriciləri diqqət keçirilir.
1.MCV aşağı olarsa qanda
Ferritin
2.MCV normal olarsa
retikulositlərin sayı araşdırılır.
3. MCV yüksək olarsa B12 və Fol
turşusu araşdırılır.
1.Meqaloblastik anemiya. Freja Ebeling EBM kliniki protokolları;
2.Dəmir çatışmazlığı anemiyası, Tapio Nouisiannen, EBM kliniki protokolları
3.TUSDATA, Şampiyonlar NOTU, Dahiliyə 2019 səh.12-17
4.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
ANEMİYANIN DİAQNOSTİKASI ÜZRƏ ALQORİTM1234
Gizli dəmir çatışmazlığı anemiyasının digər anemiya formalarından
(məsələn, xroniki xəstəlik anemiyası) diferensial diaqnozu üçün
lazımdır.
Qadınların 15% -i normal sərhədlər daxilində hemoglobin
dəyərləri olan dəmir çatışmazlığı anemiyasından əziyyət
çəkir. Bu fenomen gizli dəmir çatışmazlığı anemiyası adlanır.
Klinik əhəmiyyət, gizli dəmir çatışmazlığı anemiyasının erkən
diaqnozu ilə yanaşı, xroniki xəstəlik anemiyasından aydın şəkildə
differansiasiya edilməsindədir.
MAF aşağıdırsa Ferritini yoxlayın.
MAF: (Hb x MCV )/100
MAF: 10.6 - 15.5
1.«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ» Научно-практический семинар для специалистов клинической лабораторной диагностики учреждений здравоохранения
Санкт-Петербурга 18 мая 2017 г., Санкт-Петербург
Leykosit parametrləri.1
Megaloblastik anemiya (B12 və fol turşusu çatışmazlığı) diaqnozu ilə
əlaqəli yeni leykosit parametrləri:
- orta neytrofil həcmi MVNe (РЗ: 132-144 vahid)
- monosit MVMo-nun orta həcmi (РЗ: 157-167 vahid)
Simon-LopezR.,SukhachevaE.,TsvetaevaN.,Egorova M.etal.,2008
1.«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ» Научно-практический семинар для специалистов клинической лабораторной диагностики учреждений здравоохранения
Санкт-Петербурга 18 мая 2017 г., Санкт-Петербург
Kliniki Hal: qadın, 64 yaş, təqaüdçü. 3 ay əvvəl revmatoid artrit diaqnozu qoyuldu və
QSİƏM müalicə təyin edildi. Zəiflikdən və biraz sürətli nəfəs alma şikayətlənir
Müayinə məlumatları: oynaqlarda RA əlamətləri. Solğun göz qişası. Başqa diqqət
çəkən əlamətlər qeyd edimir
Test
nəticələri
Normal aralıq
Leykositlər 5 x 109/L 4-10 x 109/L
Eritrositlər 3.83 x 1012 /L 3.8-5.8 x 1012 /L
Hemoglobin 105 g/L 12-16 g/dL
Hematokrit 32.1 % 37-47 %
Retikulositlər 63 x 109 /L 20-80 x 109 /L
MCV 75 fL 80-100 fL
MCH 23 pg 27-32 pg
MCHC 30 g/dL 32-36 g/dL
RDW 15 11-14
Trombositlər 230 x 109/L 150-500 x 109/L
Mikrositar
hipoxrom
anemiya.1
1.«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ» Научно-практический семинар для специалистов клинической лабораторной диагностики учреждений здравоохранения
Санкт-Петербурга 18 мая 2017 г., Санкт-Петербург
AZ protokol səh 6
ÜMUMİ MÜDDƏALAR Dəmir defisitli
anemiya (DDA) – orqanizmdə
dəmirin daxil olmasının,
mənimsənilməsinin pozulması və ya
patoloji itirilməsi nəticəsində
hemoqlobinin miqdarının azalması
ilə xarakterizə olunan patoloji
vəziyyətdir.1
1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
Qan zərdabında ferritin səviyyəsinin təyin edilməsi dəmir defisitinin
müəyyən olunması üçün ən dəqiq meyar hesab olunur
(A), lakin Azərbaycanda bu üsuldan geniş istifadə edilmədiyindən
aşağıda göstərilən analizlərin aparılması tövsiyə olunur.
Qanın ümumi analizi:
Hemoqlobinin səviyyəsi
Eritrositlərin sayı
Eritrositlərin morfoloji dəyişiklikləri – mikrositoz,
hipoxromiya, anizoxromiya, poykilositoz
Rəng göstəricisi (normada 0,85-1,05)
Eritrositdə hemoqlobinin orta miqdarı (normada 27-35 pq)
Eritrositlərin orta həcmi (normada 85-90 fl)
Retikulositlərin miqdarı (normada 0,2-1,0%) – normal1
Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikasının
laborator meyarları
1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
Qan zərdabının biokimyəvi analizi:
Qan zərdabında dəmirin miqdarı (normada 12,5-30,4
mkmol/l)
Qan zərdabının ümumi dəmirbağlama qabiliyyəti
(normada
46,7-76,7 mkmol/l)
Qan zərdabının latent dəmirbağlama qabiliyyəti
(normada
24,7-53,2 mmol/l)
Transferrinin dolma əmsalı (normada 16-54%)
Qan zərdabında ferritinin miqdarı (normada 15-150
mkq/l) (B)
Həll olunan transferrin reseptorları (normada 8,8-28,1
nmol/l)1
1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
Diferensial diaqnoz sideroblast anemiya, xronik xəstəliklər
zamanı anemiya, talassemiya və qurğuşunla zəhərlənmə ilə
aparılmalıdır.
Dəmir defisitli anemiyası olan 65 yaşdan yuxarı qadın və kişi
pasiyentlərdə mədə-bağırsaq sisteminin gizli xərçəngi istisna
olunmalıdır (B).
DDA-nin digər səbəbləri aşkar olunmadığı halda, yaşı 65-dən
aşağı olan kişi və menstruasiyası olmayan qadınlarda
mədə-bağırsaq sisteminin gizli xərçəngini istisna etmək
lazımdır (B).1
1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
Həkim təyin edilmiş müalicənin effektivliyini 1 aydan sonra
yoxlamalıdır. Əgər nəticə cüzidirsə (hemoqlobinin artması
10 q/ldən az) və ya ümumiyyətlə yoxdursa, xəstəni
hematoloqun
müayinəsinə göndərmək lazımdır. Müsbət nəticə alındıqda
müalicə hemoqlobinin səviyyəsi 120 q/l-ə qalxanadək
davam
etdirilməlidir, bundan sonra dəmirin dozası həftədə 120 mq-
a
qədər azaldıla və 6 ay müddətində davam etdirilə bilər.1
Bütün hamilə qadınlarda prenatal dövrdə həkimə birinci müraciət
zamanı və hamiləliyin sonrakı trimestrlərində heç olmasa bir dəfə
hemoqlobinin səviyyəsi yoxlanılmalıdır. Hər bir müraciət zamanı
həkim hamiləlik dövründə düzgün qidalanma (dəmirlə zəngin
olan və dəmirin sorulmasını artıran maddələrin qəbulu; dəmirin
sorulmasını azaldan qida maddələrinin ayrı qəbulu və s.) haqda
məsləhət verməlidir.
► Hemoqlobinin səviyyəsi 90 q/l-dən aşağı olduqda, diaqnozun
dəqiqləşdirilməsi və müvafiq müalicənin seçilməsi üçün
hematoloqun müayinəsi aparılmalıdır.
► Hemoqlobinin səviyyəsi 90-109 q/l arasında olduqda, həkim
gündə 120 mq elementar dəmir preparatı və 400 mkq fol turşusu
olmaqla 3 ay müddətində müalicə təyin etməlidir1
1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
5 yaşdan aşağı yaşlı uşaqlarda hemoqlobinin səviyyəsi 110 q/ldən aşağı olduqda anemiya təyin
edilir.
Vaxtında doğulmuş uşaqlar anemiyaya görə (hemoqlobinin
səviyyəsinin təyini) 6 aylığında, vaxtından əvvəl doğulmuşlar isə
3 aylığından gec olmayaraq yoxlanılmalıdırlar.1
1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
Dəmir preparatları ilə müalicə zamanı müsbət nəticə olmadıqda,
hematoloqun müayinəsi vacibdir.
Fertil yaş dövründə hamilə olmayan qadınlar üçün anemiya hemoqlobinin səviyyəsi 120 q/l-dən
aşağı olduqda müəyyənləşdirilir.
Həkim təyin edilmiş müalicənin effektivliyini 1 aydan sonra
yoxlamalıdır. Əgər nəticə cüzidirsə (hemoqlobinin artması 10 q/ldən az) və ya ümumiyyətlə
yoxdursa, xəstəni hematoloqun
müayinəsinə göndərmək lazımdır1
1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
Hipervitaminoz B12 - proqnoz baxımından ağır
xəstəliklərin yeni bir marker və prediktorudur.
Hiperkobalaminemiya serum vitamin B12 səviyyəsinin artması
sindromudur, klinik praktikada əhəmiyyəti tez-tez nəzərə alınmır.
Bu fenomen, klinik baxımdan paradoksal, vitamin B12
hipovitaminoz əlamətləri ilə müşayiət oluna bilər, bu da toxumalar
tərəfindən vitamin istehlakında yaranan qüsurların mövcudluğunu
əks etdirir. Qan zərdabında kobalamin səviyyəsinin artmasının
etioloji amilləri əsasən erkən diaqnozun proqnoz üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb etdiyi ciddi xəstəliklərdir: qatı şişlər, bədxassəli
hematoloji neoplazmalar, həmçinin çatışmazlıq əlamətləri olan
qaraciyər və böyrək xəstəliklərini misal çəkmək olar.lazımlazımdır1
dır1
1. Авторы: Подзолков В.И. 1, Драгомирецкая Н.А. 1, Дамбаева О.Ц. 1, Аувинен С.Т. 1, Медведев И.Д.1
Учреждения:
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)
“Diaqnostika elə bir uğur qazanıbki,
demək olar ki, sağlam insan yoxdur».
Bertran Rassel
DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ
MİNNƏTDARAM!
1 de 22

Recomendados

DISTÚRBIO DE CÁLCIO por
DISTÚRBIO DE CÁLCIODISTÚRBIO DE CÁLCIO
DISTÚRBIO DE CÁLCIOFrancisco Fernandes
1.1K vistas25 diapositivas
Aula casos hipogonadismo - Dr Conrado Alvarenga USP por
Aula casos hipogonadismo - Dr Conrado Alvarenga USPAula casos hipogonadismo - Dr Conrado Alvarenga USP
Aula casos hipogonadismo - Dr Conrado Alvarenga USPConrado Alvarenga
4K vistas27 diapositivas
Tumores Cerebrais / Sistema Nervoso Central por
Tumores Cerebrais / Sistema Nervoso CentralTumores Cerebrais / Sistema Nervoso Central
Tumores Cerebrais / Sistema Nervoso CentralOncoguia
33.9K vistas29 diapositivas
S nefrotico por
S nefroticoS nefrotico
S nefroticoMarcelo Kobal
2.1K vistas16 diapositivas
Peculiaridades do hemograma - Inicial por
Peculiaridades do hemograma - InicialPeculiaridades do hemograma - Inicial
Peculiaridades do hemograma - InicialJanderson Physios
9.5K vistas36 diapositivas
Evoluçao demografica em portugal por
Evoluçao demografica em portugalEvoluçao demografica em portugal
Evoluçao demografica em portugalRita Ribeiro
3.3K vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Síndrome Nefrótica por
Síndrome NefróticaSíndrome Nefrótica
Síndrome NefróticaLaboratório Sérgio Franco
7.5K vistas9 diapositivas
Mieloma Múltiplo por
Mieloma MúltiploMieloma Múltiplo
Mieloma MúltiploPatrícia Prates
6.9K vistas16 diapositivas
Comércio Internacional por
Comércio InternacionalComércio Internacional
Comércio InternacionalRogério Bartilotti
2.9K vistas42 diapositivas
Esclerodermia - Clínica Médica por
Esclerodermia - Clínica MédicaEsclerodermia - Clínica Médica
Esclerodermia - Clínica MédicaAillyn F. Bianchi, Faculdade de Medicina - UNIC
5.8K vistas30 diapositivas
Apresentação anemia por
Apresentação anemiaApresentação anemia
Apresentação anemiaLaboratório Sérgio Franco
5.5K vistas12 diapositivas
GLOBALIZAÇÃO CULTURAL por
GLOBALIZAÇÃO CULTURALGLOBALIZAÇÃO CULTURAL
GLOBALIZAÇÃO CULTURALMurtinheira1964
89.6K vistas5 diapositivas

La actualidad más candente(15)

A População Distribuição da População 2º Ano por guest27c000
A População Distribuição da População  2º AnoA População Distribuição da População  2º Ano
A População Distribuição da População 2º Ano
guest27c00032K vistas
Semiologia -cabeca_e_pescoco[1] por Cassia Campos
Semiologia -cabeca_e_pescoco[1]Semiologia -cabeca_e_pescoco[1]
Semiologia -cabeca_e_pescoco[1]
Cassia Campos24.5K vistas
O desenvolvimento do capitalismo por Lauro Corrêa
O desenvolvimento do capitalismoO desenvolvimento do capitalismo
O desenvolvimento do capitalismo
Lauro Corrêa488 vistas
Aula 1 - Introdução as Relações Internacionais por Sergio Santos
Aula 1 - Introdução as Relações InternacionaisAula 1 - Introdução as Relações Internacionais
Aula 1 - Introdução as Relações Internacionais
Sergio Santos6.7K vistas

Similar a Anemiya protokol

Hellp sindromu por
Hellp sindromuHellp sindromu
Hellp sindromuAzerbaijan Medical University
444 vistas16 diapositivas
Arterial hipertoniya por
Arterial hipertoniyaArterial hipertoniya
Arterial hipertoniyaClCN7
1.5K vistas24 diapositivas
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2 por
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2ClCN7
284 vistas19 diapositivas
39 hemoblastoz w por
39 hemoblastoz w39 hemoblastoz w
39 hemoblastoz wGunay Nabiyeva
784 vistas41 diapositivas
Talasemiya por
TalasemiyaTalasemiya
TalasemiyaClCN7
2.2K vistas38 diapositivas
Arteri̇al hi̇pertenzi̇ya por
Arteri̇al hi̇pertenzi̇yaArteri̇al hi̇pertenzi̇ya
Arteri̇al hi̇pertenzi̇yaClCN7
1.6K vistas77 diapositivas

Similar a Anemiya protokol(11)

Arterial hipertoniya por ClCN7
Arterial hipertoniyaArterial hipertoniya
Arterial hipertoniya
ClCN7 1.5K vistas
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2 por ClCN7
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2
Adrenal korteks xəstəli̇kləri̇ 2
ClCN7 284 vistas
Talasemiya por ClCN7
TalasemiyaTalasemiya
Talasemiya
ClCN7 2.2K vistas
Arteri̇al hi̇pertenzi̇ya por ClCN7
Arteri̇al hi̇pertenzi̇yaArteri̇al hi̇pertenzi̇ya
Arteri̇al hi̇pertenzi̇ya
ClCN7 1.6K vistas
Diabetic neuropathy treatment methods por Anar N
Diabetic neuropathy treatment methodsDiabetic neuropathy treatment methods
Diabetic neuropathy treatment methods
Anar N89 vistas
Miokard İnfarktı por ClCN7
Miokard İnfarktıMiokard İnfarktı
Miokard İnfarktı
ClCN7 3.5K vistas
Non-kardiak əməliyyatlarda əməliyyat öncəsi kardiak riskin dəyərləndirilmi por Arif Javadov
Non-kardiak əməliyyatlarda əməliyyat öncəsi kardiak riskin dəyərləndirilmiNon-kardiak əməliyyatlarda əməliyyat öncəsi kardiak riskin dəyərləndirilmi
Non-kardiak əməliyyatlarda əməliyyat öncəsi kardiak riskin dəyərləndirilmi
Arif Javadov61 vistas
Böyrək çatışmazlığı por ClCN7
Böyrək çatışmazlığıBöyrək çatışmazlığı
Böyrək çatışmazlığı
ClCN7 1.8K vistas
kidney.pptx por FidanRsul
kidney.pptxkidney.pptx
kidney.pptx
FidanRsul13 vistas

Anemiya protokol

 • 2. ÜST-nin anemiya diaqnozu meyarları bunlardır: - kişilərdə - eritrositlərin sayı <4,0 milyon / μl, Hb <130 q / l, Ht <39% - qadınlarda - eritrositlərin sayı <3.8 milyon / μl, Hb <120 q / l, Ht <36% - hamilə qadınlarda, Hb <110 g / l, Ht <% 33. uşaqlar; qanda hemoqlobin < 110 q/l Ht.30-44% yaşdan asılı olaraq Anemiya hemoglobin konsentrasiyasının azalması və əksər hallarda qanın vahidinə düşən qırmızı qan hüceyrələrinin və hematokrit sayının azalması ilə xarakterizə olunan bir vəziyyətdir.
 • 3. ◦Eritrositlərin orta korpuskulyar həcminə -OKH (MCV ) görə anemiyanın morfoloji təsnifatı anemiyanın qiymətləndirilməsində sadə və praktik yanaşmadır.1 ◦ 1.Meqaloblastik anemiya. Freja Ebeling EBM kliniki protokolları;
 • 4. Anemiyaların təsnifatı Hb-də azalma1 mikrositar / hipoxrom MCV <80fl MCH <27 pg MCHC <320 g / L RDW dərəcəsi və ya artır Normositar / normoxrom (MCV 80–100 fl) MCV, MCH, MCHC, RDW ümumiyyətlə normal hədlər daxilində makrositar/ normo- və ya hiperxrom MCV> 100fl MCH> 32 pg RDW artır
 • 5. Mikrositar Hipoxrom Normal və ya yüksək ferritin Ferritin səviyyəsi aşağı Normositar Normoxrom Retikulositlər Yüksəlib >2 % Makrositar Hiperxrom Anemiyaların təsnifatı123 Aşağı və ya normal retikulositlər <2% Aşağı və ya normal retikulositlər Retikulositlər Yüksəlib Dəmir defisitli anemiya Talassemiya Sideroblast anemiya Xroniki Xəstəlik Anemiyası Böyrək çatışmazlığı Sümük iliyi infiltrasiyası Xroniki Xəstəlik Anemiyası Mielodisplastik sindrom Kəskin hemoragik anemiya Hemolitik anemiya Meqalo- blast Qeyri Meqa- loblast B12 və ya (fol turşusu ) çatışmazlıq anemiyası Qaraciyər xəstəliyi Mielodis- plastik Hemor-ragik anemiya Hipotireoz Aplastik anemiya Eritrpoezin güclənməsi Alkohol Digər səbəblər 1.Meqaloblastik anemiya. Freja Ebeling EBM kliniki protokolları; 2.Dəmir çatışmazlığı anemiyası, Tapio Nouisiannen, EBM kliniki protokolları 3. https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/93/diagnosis-approach (Britaniya tibb Jurnalının onlayn məqaləsi)
 • 6. MCV Normositar Mikrositar Hemoliz Xroniki qan itkisi Polixramaziya hədəf hüceyrələr Retikulositoz Ferritin və dəmirin laborator müayinəsi Talassemiya Hemoqlobi- nopatiya Dəmir defisitli anemiya ↓QQH, ↓HKT, ↓Hb Xroniki xəstəlik anemiyası Qan yaxmasının morfologiyası Makrositar Aplaziya Xroniki xəstəlik anemiyası Retikulosit sayı ↑CRP və digər sitokinlər Hemoqlo- binin analizi Sideroblastik anemiya sümük iliyi halqalı sideroblast- lar Hemorra- gik anemiya Anemiya diaqnostikasına MCV əsaslı yaxınlaşma ↑LDH ↑Bilirubin ↓Haptoglo bin Birbaşa qlobulin testi Amerika Hematologiya Asssosiasiyası Anemia 1.Green R Hematology 2012:2012: 492-498 Qaraciyər xəstəliyi Vit B12 defisiti Qaraciyər Enzimləri B12 və fol turşusu səviyyələri MMT < 80 fl 80-100 fl > 80 fl aşağı aşağı normal normal yüksək yüksək Hiperseqmentasiyalı neyrolfillər yoxdur Hiperseqmentasiyalı neyrolfillər Fol defisiti
 • 7. MCV YÜKSƏK Normal B12 səviyyəsi ↓Fol turşusu Aşağı Qanda Ferritin Aşağı Fol turşusu defisiti Normal B12 səviyyəsi Normal Fol turşusu səviyyəsi ↓B12 səviyyəsi Normal Fol turşusu səviyyəsi Vit b12 defisiti Qaraciyər xəstəlikləri Dərmanla əlaqəli anemiya Hipotireoidizim Retikulositoz barədə düşünün Normal və yüksək TİBS Aşağı Yüksək/normal Normal Retikulosit sayı Aşağı YÜKSƏK Yüksək qan itkisi Hemoliz Dalaq anemiyası Ağ qan hüceyrələri Və trombositlər Aşağı Dəmir defisitli anemiya Xroniki xəstəlik anemiyası Qurğuşun intoksikasiyasını düşünün Talassemiya Sideroblastik anemiya Normal və yüksək Sümük iliyi pozuntusu Aplastik anemiya Leykemiya Xroniki infeksiya Xroniki iltihab Bədxassəsi xəstəlikləri Xroniki böyrək xəstəliyini barədə düşünün 1.Green R Hematology 2012:2012: 492-498
 • 8. ANEMİYANIN DİAQNOSTİKASI İLKİN MƏRHƏLƏ HABİTUS ƏSASINDA QANIN ÜMUMİ ANALİZİ Eritrositlərin orta korpuskulyar həcminə -OKH (MCV ) görə anemiyanın morfoloji təsnifatı anemiyanın qiymətləndirilməsində sadə və praktik yanaşmadır. Hemoqlobin, Hematokrit, Qırmızı qan cisimcikləri göstəriciləri diqqət keçirilir. 1.MCV aşağı olarsa qanda Ferritin 2.MCV normal olarsa retikulositlərin sayı araşdırılır. 3. MCV yüksək olarsa B12 və Fol turşusu araşdırılır. 1.Meqaloblastik anemiya. Freja Ebeling EBM kliniki protokolları; 2.Dəmir çatışmazlığı anemiyası, Tapio Nouisiannen, EBM kliniki protokolları 3.TUSDATA, Şampiyonlar NOTU, Dahiliyə 2019 səh.12-17 4.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009. ANEMİYANIN DİAQNOSTİKASI ÜZRƏ ALQORİTM1234
 • 9. Gizli dəmir çatışmazlığı anemiyasının digər anemiya formalarından (məsələn, xroniki xəstəlik anemiyası) diferensial diaqnozu üçün lazımdır. Qadınların 15% -i normal sərhədlər daxilində hemoglobin dəyərləri olan dəmir çatışmazlığı anemiyasından əziyyət çəkir. Bu fenomen gizli dəmir çatışmazlığı anemiyası adlanır. Klinik əhəmiyyət, gizli dəmir çatışmazlığı anemiyasının erkən diaqnozu ilə yanaşı, xroniki xəstəlik anemiyasından aydın şəkildə differansiasiya edilməsindədir. MAF aşağıdırsa Ferritini yoxlayın. MAF: (Hb x MCV )/100 MAF: 10.6 - 15.5 1.«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ» Научно-практический семинар для специалистов клинической лабораторной диагностики учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга 18 мая 2017 г., Санкт-Петербург
 • 10. Leykosit parametrləri.1 Megaloblastik anemiya (B12 və fol turşusu çatışmazlığı) diaqnozu ilə əlaqəli yeni leykosit parametrləri: - orta neytrofil həcmi MVNe (РЗ: 132-144 vahid) - monosit MVMo-nun orta həcmi (РЗ: 157-167 vahid) Simon-LopezR.,SukhachevaE.,TsvetaevaN.,Egorova M.etal.,2008 1.«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ» Научно-практический семинар для специалистов клинической лабораторной диагностики учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга 18 мая 2017 г., Санкт-Петербург
 • 11. Kliniki Hal: qadın, 64 yaş, təqaüdçü. 3 ay əvvəl revmatoid artrit diaqnozu qoyuldu və QSİƏM müalicə təyin edildi. Zəiflikdən və biraz sürətli nəfəs alma şikayətlənir Müayinə məlumatları: oynaqlarda RA əlamətləri. Solğun göz qişası. Başqa diqqət çəkən əlamətlər qeyd edimir Test nəticələri Normal aralıq Leykositlər 5 x 109/L 4-10 x 109/L Eritrositlər 3.83 x 1012 /L 3.8-5.8 x 1012 /L Hemoglobin 105 g/L 12-16 g/dL Hematokrit 32.1 % 37-47 % Retikulositlər 63 x 109 /L 20-80 x 109 /L MCV 75 fL 80-100 fL MCH 23 pg 27-32 pg MCHC 30 g/dL 32-36 g/dL RDW 15 11-14 Trombositlər 230 x 109/L 150-500 x 109/L Mikrositar hipoxrom anemiya.1 1.«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ» Научно-практический семинар для специалистов клинической лабораторной диагностики учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга 18 мая 2017 г., Санкт-Петербург
 • 12. AZ protokol səh 6 ÜMUMİ MÜDDƏALAR Dəmir defisitli anemiya (DDA) – orqanizmdə dəmirin daxil olmasının, mənimsənilməsinin pozulması və ya patoloji itirilməsi nəticəsində hemoqlobinin miqdarının azalması ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir.1 1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
 • 13. Qan zərdabında ferritin səviyyəsinin təyin edilməsi dəmir defisitinin müəyyən olunması üçün ən dəqiq meyar hesab olunur (A), lakin Azərbaycanda bu üsuldan geniş istifadə edilmədiyindən aşağıda göstərilən analizlərin aparılması tövsiyə olunur. Qanın ümumi analizi: Hemoqlobinin səviyyəsi Eritrositlərin sayı Eritrositlərin morfoloji dəyişiklikləri – mikrositoz, hipoxromiya, anizoxromiya, poykilositoz Rəng göstəricisi (normada 0,85-1,05) Eritrositdə hemoqlobinin orta miqdarı (normada 27-35 pq) Eritrositlərin orta həcmi (normada 85-90 fl) Retikulositlərin miqdarı (normada 0,2-1,0%) – normal1 Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikasının laborator meyarları 1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
 • 14. Qan zərdabının biokimyəvi analizi: Qan zərdabında dəmirin miqdarı (normada 12,5-30,4 mkmol/l) Qan zərdabının ümumi dəmirbağlama qabiliyyəti (normada 46,7-76,7 mkmol/l) Qan zərdabının latent dəmirbağlama qabiliyyəti (normada 24,7-53,2 mmol/l) Transferrinin dolma əmsalı (normada 16-54%) Qan zərdabında ferritinin miqdarı (normada 15-150 mkq/l) (B) Həll olunan transferrin reseptorları (normada 8,8-28,1 nmol/l)1 1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
 • 15. Diferensial diaqnoz sideroblast anemiya, xronik xəstəliklər zamanı anemiya, talassemiya və qurğuşunla zəhərlənmə ilə aparılmalıdır. Dəmir defisitli anemiyası olan 65 yaşdan yuxarı qadın və kişi pasiyentlərdə mədə-bağırsaq sisteminin gizli xərçəngi istisna olunmalıdır (B). DDA-nin digər səbəbləri aşkar olunmadığı halda, yaşı 65-dən aşağı olan kişi və menstruasiyası olmayan qadınlarda mədə-bağırsaq sisteminin gizli xərçəngini istisna etmək lazımdır (B).1 1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
 • 16. Həkim təyin edilmiş müalicənin effektivliyini 1 aydan sonra yoxlamalıdır. Əgər nəticə cüzidirsə (hemoqlobinin artması 10 q/ldən az) və ya ümumiyyətlə yoxdursa, xəstəni hematoloqun müayinəsinə göndərmək lazımdır. Müsbət nəticə alındıqda müalicə hemoqlobinin səviyyəsi 120 q/l-ə qalxanadək davam etdirilməlidir, bundan sonra dəmirin dozası həftədə 120 mq- a qədər azaldıla və 6 ay müddətində davam etdirilə bilər.1
 • 17. Bütün hamilə qadınlarda prenatal dövrdə həkimə birinci müraciət zamanı və hamiləliyin sonrakı trimestrlərində heç olmasa bir dəfə hemoqlobinin səviyyəsi yoxlanılmalıdır. Hər bir müraciət zamanı həkim hamiləlik dövründə düzgün qidalanma (dəmirlə zəngin olan və dəmirin sorulmasını artıran maddələrin qəbulu; dəmirin sorulmasını azaldan qida maddələrinin ayrı qəbulu və s.) haqda məsləhət verməlidir. ► Hemoqlobinin səviyyəsi 90 q/l-dən aşağı olduqda, diaqnozun dəqiqləşdirilməsi və müvafiq müalicənin seçilməsi üçün hematoloqun müayinəsi aparılmalıdır. ► Hemoqlobinin səviyyəsi 90-109 q/l arasında olduqda, həkim gündə 120 mq elementar dəmir preparatı və 400 mkq fol turşusu olmaqla 3 ay müddətində müalicə təyin etməlidir1 1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
 • 18. 5 yaşdan aşağı yaşlı uşaqlarda hemoqlobinin səviyyəsi 110 q/ldən aşağı olduqda anemiya təyin edilir. Vaxtında doğulmuş uşaqlar anemiyaya görə (hemoqlobinin səviyyəsinin təyini) 6 aylığında, vaxtından əvvəl doğulmuşlar isə 3 aylığından gec olmayaraq yoxlanılmalıdırlar.1 1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
 • 19. Dəmir preparatları ilə müalicə zamanı müsbət nəticə olmadıqda, hematoloqun müayinəsi vacibdir. Fertil yaş dövründə hamilə olmayan qadınlar üçün anemiya hemoqlobinin səviyyəsi 120 q/l-dən aşağı olduqda müəyyənləşdirilir. Həkim təyin edilmiş müalicənin effektivliyini 1 aydan sonra yoxlamalıdır. Əgər nəticə cüzidirsə (hemoqlobinin artması 10 q/ldən az) və ya ümumiyyətlə yoxdursa, xəstəni hematoloqun müayinəsinə göndərmək lazımdır1 1.Dəmir Defisitli Anemiyanın Diaqnostika və Müalicəsi üzrə Kliniki protokol Bakı 2009.
 • 20. Hipervitaminoz B12 - proqnoz baxımından ağır xəstəliklərin yeni bir marker və prediktorudur. Hiperkobalaminemiya serum vitamin B12 səviyyəsinin artması sindromudur, klinik praktikada əhəmiyyəti tez-tez nəzərə alınmır. Bu fenomen, klinik baxımdan paradoksal, vitamin B12 hipovitaminoz əlamətləri ilə müşayiət oluna bilər, bu da toxumalar tərəfindən vitamin istehlakında yaranan qüsurların mövcudluğunu əks etdirir. Qan zərdabında kobalamin səviyyəsinin artmasının etioloji amilləri əsasən erkən diaqnozun proqnoz üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi ciddi xəstəliklərdir: qatı şişlər, bədxassəli hematoloji neoplazmalar, həmçinin çatışmazlıq əlamətləri olan qaraciyər və böyrək xəstəliklərini misal çəkmək olar.lazımlazımdır1 dır1 1. Авторы: Подзолков В.И. 1, Драгомирецкая Н.А. 1, Дамбаева О.Ц. 1, Аувинен С.Т. 1, Медведев И.Д.1 Учреждения: ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)
 • 21. “Diaqnostika elə bir uğur qazanıbki, demək olar ki, sağlam insan yoxdur». Bertran Rassel