Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ceny Transferowe po zmianach z lipca 2013

654 visualizaciones

Publicado el

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych oraz wypełnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji podatnika z podmiotami powiązanymi jest jednym z kluczowych zagadnień w działalności gospodarczej.
Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej w świetle polskich i międzynarodowych przepisów podatkowych oraz umożliwienie podatnikom ograniczenia ryzyka oszacowania dochodu przez orany skarbowe na transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

Ceny Transferowe po zmianach z lipca 2013

 1. 1. dr Andrzej Dmowski CFE, CICA, CPA Partner Zarządzający Russell Bedford Poland Ceny transferowe Dokumentacja podatkowa
 2. 2. Ceny transferowe 2 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Globalizacja gospodarki światowej postępuje, jednocześnie da się zauważyć, że poszczególne kraje wzmacniają swoją odrębność podatkową • walka z uchylaniem się od opodatkowania • zasady transfer pricing • prawodawstwo w zakresie CFC – Controlled Foreign Companies • cienka kapitalizacja • wytyczne OECD Jednocześnie erozji ulega dotychczasowe pojęcie zakładu oraz Nierezydenta podatkowego
 3. 3. Ceny transferowe 3 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Wytyczne OECD dotyczące transfer pricing Zatwierdzone do publikacji przez Radę OECD w lipcu 1995 r. Będąc „wzorem” dla państw członkowskich OECD, nie są jednak dokumentem wiążącym Zawierają definicję „arm’s length” Transfer Pricing Przerzucanie dochodów (kosztów) jednego podatnika na drugiego (podmiot powiązany), przy stosowaniu cen transferowych, w celu zmniejszenia obciążenia fiskalnego całej grupy
 4. 4. Ceny transferowe 4 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Ceny Transferowe a Ceny Transakcyjne Ceny Transferowe – Ceny towarów, usług, wartości niematerialnych oraz honorariów - stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, - różniące się od cen wynegocjowanych na wolnym rynku, uzgodnionych w porównywalnych warunkach przez partnerów niepowiązanych
 5. 5. Ceny transferowe 5 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Przyczyny stosowania cen transferowych Dążenie do przerzucania dochodów (kosztów) pomiędzy kontrolowanymi podmiotami gospodarczymi w celu zmniejszenia obciążenia podatkowego w skali całej grupy podmiotów Czy można działania te uznać jako mające na celu racjonalizację opodatkowania ?
 6. 6. Ceny transferowe 6 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Skutki stosowania cen transferowych • ograniczenie kwoty podatku dochodowego od osób prawnych • ograniczenie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych • obniżenie cła • zaniżenie podatku od towarów i usług
 7. 7. Ceny transferowe 7 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Zasada „ arm’s length” Jeżeli między dwoma przedsiębiorstwami zostaną ustalone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą przedsiębiorstwa niepowiązane, to - zyski, które osiągałoby jedno z tych przedsiębiorstw bez ustalenia tych warunków mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane Zasada ta nakłada na podmioty powiązane obowiązek takiego kształtowania wzajemnych stosunków gospodarczych w taki sposób, w jaki ukształtowały by je podmioty niepowiązane.
 8. 8. Ceny transferowe 8 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Zasada „arm’s length” a zasada swobody umów „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.”* * artykuł 353 ' KC a KLAUZULA OBEJŚCIA PRAWA PODATKOWEGO
 9. 9. Ceny transferowe 9 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Przykłady przerzucania dochodów
 10. 10. Ceny transferowe 10 - Prowadzący: Andrzej Dmowski STOSOWANIE CEN TRANSFEROWYCH PRZYKŁAD 1
 11. 11. Ceny transferowe 11 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Przykład 1 200 Spółka A Spółka B -150 A B Zysk/Strata 200 -150 Podatek (19%) 38 0 Podatek A+B 38 Spółka A i B – podmioty niepowiązane
 12. 12. Ceny transferowe 12 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Przykład 1 – c.d. 200 Spółka A Spółka B -150 • Spółki są podmiotami powiązanymi • Spółka A dokonuje zakupu usług marketingowych od Spółki B • Wartość usługi - 150
 13. 13. Ceny transferowe 13 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Przykład 1 – c.d. 200 Spółka A Spółka B -150 • Spółki są podmiotami powiązanymi • Spółka A dokonuje zakupu usług marketingowych od Spółki B • Wartość usługi - 150
 14. 14. Ceny transferowe 14 - Prowadzący: Andrzej Dmowski Przykład 1 – c.d. 50 Spółka A Spółka B A B Zysk/Strata 50 0 Podatek (19%) 9,5 0 Podatek A+B 9,5 Spółka A i B – podmioty powiązane

×