Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Роман Сахаров "Зміна Scope спринту посередині розробки: хто винен і що робити?"(20)

Publicidad

Más de SCRUMguides(20)

Publicidad

Роман Сахаров "Зміна Scope спринту посередині розробки: хто винен і що робити?"

 1. Зміна Scope спринту посередині розробки: хто винен і що робити? Sakharov Roman @ E5
 2. Давайте знайомитись ;) Роман Сахаров Lead Business Analyst & Resource manager @ EPAM Systems Certified Scrum Master, Trainer Пройшов шлях від бізнес аналітика до resource менеджера, успішно впроваджую процеси і проводжу тренінги в EPAM Systems по гнучкими методологіями розробки та бізнес аналізу. Створюю власні тренінги.
 3. Ситуація… - У мене нова геніальна фіча, давай робити! … - Що?.. Середина спринту? Ну і що, фіча ж мега-важлива! Робіть ВЖЕ!
 4. А що, власне, відбувається?  Product Owner хоче додати в sprint нові user stories  Розробник під час роботи розуміє, що user story більше, ніж думали спочатку  Тестувальники під час тестування / написання тест кейсів розуміють, що у user story потрібно зробити більше, ніж вважали розробники
 5. Product Owner хоче додати в sprint нові user stories
 6. Чому?  Нові ідеї, які здаються Product Owner терміновими (або такими і є)  PO не розуміє / йому все одно, що sprint scope не можна змінювати  Мітинг PO з бізнесом після вашого sprint planning та затвердження їм sprint scope
 7. Що робити? 1. З'ясовуємо чому РО хоче додати нові Stories 2. Пояснюємо наслідки для Sprint-у 3. Кажемо «Ні» (без фанатизму) 4. Пропонуємо варіанти вирішення: 1. Зробити це в наступному sprint 2. Прибрати щось на замін 3. Граємося з класикою проектного менеджменту ;) Resources Quality Scope
 8. Як попередити?  Навчаємо Product Owner Agile, Scrum  Задіюємо PO в плануванні (робимо частиною команди)  Показуємо втрати компанії в у.о. внаслідок таких дій  Створюємо і оновлюємо план релізів з розбивкою на спринти, зі всіма зацікавленими  Робимо PBR до того як бізнес / РО затвердили sprint scope
 9. Розробник розуміє, що user story більша, ніж думали спочатку
 10. Чому? Розробник не вникав в суть історії під час планування / PBR Технічна складність виявилась вищою при розробці PO не надав всю інформацію спочатку і не відповів на уточнюючі питання
 11. Що робити? 1. Оцінюємо об’єм змін 2. Вам пощастило і ви встигаєте (happy end) 3. Вам не пощастило… ідемо до РО з варіантами рішень: 1. Виділити це в окрему історію 2. І знову цей трикутник ;) Resources Quality Scope
 12. Як попередити?  Мотивуємо розробників читати історії перед PBR  Домовляємося з РО про виділення часу на дослідження  Пишемо recaps & follow-ups на PBR та додаємо питання в конкретні історії  Не беремо історію без всієї інформації, використовуємо definition of ready для story  Проводимо дворівневе планування
 13. Тестувальники виявляють, що user story більше, ніж думали спочатку
 14. Чому? Тестувальники не залучені в планування / PBR / естімацію Тестувальники неправильно оцінили обсяг роботи Нові деталі внаслідок кращого розуміння продукту
 15. Що робити? Загалом те ж що і у випадку розробника… 1.Оцінюємо об’єм змін 2.Вам пощастило і ви встигаєте (happy end) 3.Вам не пощастило… ідемо до РО з варіантами рішень: 1. Виділити це в окрему історію 2. Знову цей трикутник;)
 16. Як попередити?  Мотивуємо тестувальників читати історії перед PBR  Додаємо в definition of story ready затвердження її тестувальниками  Оцінка історії тестувальниками - must have  Пишемо тест кейси на початку спринту  Обговорюємо тест кейси з розробниками
 17. То як правильно?
 18. 1. Всі відповіді надані 2. Деталі реалізації готові (wireframes, mockups, scenarios) 3. Пріоритети виставлені 4. Чітке розуміння 1. Дрібні уточнення 2. Проблеми? 1. Розуміння спринту scope наступного 2. Оформлення доопрацювань PBR – Product Backlog Refinement 1.Вичитка 2.Запитання 3.Попередня оцінка 4.Попередній вибір команди
 19. Навчаємо команду Навчаємо команду Agile Вони повинні вміти push back PO;)
 20. Зрозуміти і допомогти ;) 1) Шукаємо причини зміни sprint scope 2) Допомагаємо їх усунути
 21. Плани на вересень ;) WWoorrkksshhooppss • KKaannbbaann 1144//0099 • CCoommmmuunniiccaattiioonn wwiitthh cclliieenntt 2277//0099 IITTKKaaiiZZeennCClluubb WWeebbiinnaarrss • ТТииппооввіі ппооммииллккии вв ккооммууннііккааццііїї зз кклліієєннттааммии 2233//0099 • SSccrruumm VVSS KKaannbbaann:: KKaannbbaann wwiinnss?? 0044//0099
 22. Дякую за увагу! info@e-5.com.ua E5Trainings E5Trainings E5 www.e-5.com.ua
Publicidad