Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Geological Survey of Sweden(20)

Último(20)

Publicidad

Johan Strandberg-Dricksvattenproduktion-nar-spelreglerna-andras

 1. Dricksvattenproduktion när spelreglerna ändras Användning av yt- och grundvattenmodeller i dricksvattenproduktionen
 2. IVL | Rökebo Vattenverk ● Byggt på 1950-talet ● Producerar ca 14 000 m3 vatten per dygn ● Blandar råvatten från sjö (70 %) med grundvatten (30 %) ● Ökande halt organiskt material ● Ökande halt mangan och järn i grundvatten
 3. IVL | Hydrologisk modell Hydrogeologisk modell Ytvattenkemisk massbalansmodell Processkemisk Dosmodell
 4. IVL | Sjön Öjaren och Årsundaåsen
 5. IVL |
 6. IVL |
 7. Men klimatet då?
 8. IVL | Tillrinning och ytnivå
 9. IVL | Ytvattenkvalitet 0 2 4 6 8 10 12 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec µg/l TP TP ytvatten Baseline TP ytvatten 2060 0 5 10 15 20 25 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec mg/l TOC TOC ytvatten Baseline TOC ytvatten 2060
 10. IVL | Grundvatten
 11. IVL | Vinster ● Simulering av effekter från klimatförändringar, som underlag för planering på lång sikt. ● Prediktion av vädrets påverkan på råvattenkällorna, som underlag för månadsvis produktionsplanering. ● Strukturerad insamling av data möjliggör modellering av andra variabler såsom produktionskostnad eller kemisk modellering. ● Tillsammans med sensorer och automatiserad datainsamling kan modellerna på sikt ”förbättra sig själva”. ● Allt sammantaget, bättre leveranssäkerhet på naturens villkor
 12. Tack! Johan Strandberg, Projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet
Publicidad