Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Sårbarhetskartan som ett verktyg i det dagliga arbetet på miljökontoret, Linda Bergqvist, Ljungby kommun

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Geological Survey of Sweden (20)

Anuncio

Sårbarhetskartan som ett verktyg i det dagliga arbetet på miljökontoret, Linda Bergqvist, Ljungby kommun

 1. 1. www.ljungby.se MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN Sårbarhetskartan som ett verktyg i det dagliga arbetet på miljökontoret www.eniro.se Linda Bergqvist, Miljöinspektör, Ljungby kommun 0372-78 92 88 linda.bergqvist@ljungby.se
 2. 2. Kommunfakta www.ljungby.se MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN • 27 277 invånare • 2000 km2 • Ca 900 000 personer får sitt dricksvatten från Ljungby. • Morän till störst del, även mycket isälvsavlagringar. • Väg E4 igenom Bergaåsen. • Väg 25 förbi Bolmentunneln. = Rikliga vattentillgångar och mark med hög genomsläpplighet.
 3. 3. www.ljungby.se Vad är ”sårbarhetskartan”? MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN • Karta framtagen i samarbete mellan SGU och MSB • Hjälpmedel för att kunna ta snabba beslut • Vägleda beslut  Snabb saneringsinsats?  Val av insatsmetod? • En grov översikt
 4. 4. www.ljungby.se Hur är kartan uppbyggd? MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN
 5. 5. www.ljungby.se MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN När använder vi kartan? • Re-aktivt: I akuta situationer, exempelvis pågående kemikalieutsläpp, brand. • Pro-aktivt: I dagliga arbetsuppgifter. Exempelvis handläggning av avlopp, handläggning av ärenden kring förorenad mark, rådgivning med mera.
 6. 6. www.ljungby.se MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN När använder vi kartan? Avloppshandläggning Genomsläpplig mark? Grundvattenförekomst? Högre skyddsnivå kan krävas, exempelvis fosforfälla.
 7. 7. www.ljungby.se MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN När använder vi kartan? Förorenad mark Genomsläpplig mark? Grundvattenförekomst? Inventering och riskklassning av f.d kommunala ”soptippar.
 8. 8. www.ljungby.se MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN När använder vi kartan? Beredskapsärenden Dieselläckage från lastbil på E4:an, Berghem område Hur? • Schaktsanering av jord • Uppdämning av vattenförande dike • Bedömning: vänta med schaktsanering till morgonen • Totalt 150-200 ton förorenade massor grävdes upp
 9. 9. www.ljungby.se MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN När använder vi kartan? Beredskapsärenden Brand i bostadshus, Dörarp • Rött område • Ligger intill ett vattenskyddsområde Hur? • Vattenbegjöt • Kvävde elden med sand
 10. 10. www.ljungby.se MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN När använder vi kartan? Beredskapsärenden Brand i lagerbyggnad, Össlöv • Rött, streckat område • Vattenskyddsområde i närheten Hur? • Vattenbegjöt endast för att förhindra spridning till andra byggnader • Lät den brandskadade byggnaden brinna
 11. 11. www.ljungby.se • Ett mycket bra beslutsunderlag och uppskattat stöd. • Enkel produkt som gör stor skillnad! Lättförståeligt. • Ger ett seriöst intryck ”utåt”. • Kan i förväg utläsa var skadliga föroreningsutsläpp kan tänkas ske och vilka konsekvenser som kan förväntas. Hinner tänka igenom särskilt sårbara platser i kommunen. • Användning i olika ärenden. Fler användningsområden finns alldeles säkert. Har ni tips? MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN Sammanfattning
 12. 12. www.ljungby.se MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN Frågor? Linda Bergqvist, Miljöinspektör, Ljungby kommun 0372-78 92 88 linda.bergqvist@ljungby.se

×