Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Sistemes de representacio

 1. Dibuix Tècnic Sistemes de representació
 2. El dibuix és una ferramenta que ens ajuda a representar la realitat. esbós plànol realitat
 3. Representar la realitat mitjançant dibuixos Dibuixos en 2D Dibuixos en 3D Esbós/Croquis Plànol Vistes Perspectives
 4. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Esbós:És un primer dibuix, POC DETALLAT, que servirà de base per a una altra representació més definitiva Croquis:És el pas següent a l’esbós i és una representació que ja conté más informació: mesures, materials , anotacions, etc…
 5. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Plànol:Representació d’un objecte mitjançant utensilis de dibuix (regle, escaire, cartabó, compàs, etc..) que proporciona TOTA LA INFORMACIÓ NECESSARIA per a la seua construcció.
 6. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Escala: És la relació que hi ha entre les mesures d’un dibuix i l’objecte real . 10:1 5:1 2:1 1:1 1:2 1:5 1:10 1:10000 Ampliació Natural Reducció No es pot sempre dibuixar a escala 1:1 necessitem ampliar o reduir per a que càpiga al paper
 7. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Escala 1:1 Escala 2:1 Escala 5:1 Escales d’ampliació
 8. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Acotació Es el conjunt de símbols que s’utilitzen per a indicar les mesures d’un objecte Fletxa de cota símbols als extrems de la línia de cota. Cota identifica la mesura real de l'objecte Línia de cota han de ser paral·leles a les arestes que es volen mesurar Línia auxiliar de cota línia que s'estén des de l'objecte acotat fins a la línia de cota. 54
 9. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Tipus de línia Senyalització del pla de seccióLínia fina ratlla i punt acabada per dos ratlles grosses Eixos de simetria o gir. Centre d'arcs.Línia fina ratlla i punt Contorns i arestes no visiblesLínia grossa de traços Línies d'acotació.Ratllats per a indicar seccions Línies de ruptura Continua fina Contorns i arestes no visiblesContinua grossa UtilitzacióExempleDenominació
 10. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Tipus de línia Continua grossa Continua finaLínia grossa de traços Línia fina ratlla i punt Ratlla i punt acabada per dos ratlles grosses
 11. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Acotación d’un angle Acotación d’un arc <180º Acotación d’una circunferencia Ф 50 Ф 40
 12. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Quan hi ha més d'una acotació en un mateix costat de la figura, les acotacions es poden posar de dues maneres: alineades o en paral·lel.
 13. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica No han de faltar cotes ni han d'estar repetides
 14. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Totes les cotes han d'estar en la mateixa unitat, normalment en mm. 5 cm 30 mm 5 cm 3 cm30 mm 50 mm Les xifres estaran centrades en la línia de cota i no es creuarà amb cap aresta 30 mm 50 mm
 15. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Sempre que siga possible les acotacions es posaran a l'exterior de la figura. Les arestes NO son línies de cota
 16. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Les línies de cota no es poden creuar amb cap altra línia i les línies auxiliars de cota sí que es poden tallar entre elles quan siga necessari
 17. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Talls
 18. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Talls
 19. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Donats tres plans perpendiculars definim: Alçat vista sobre el pla vertical. Perfil vista sobre el pla de perfil Planta vista sobre el pla horitzontal Plà vertical Plà de perfil Plà horitzontal Es dibuixaran tant les arestes vistes com les que queden tapades per la mateixa peça (ARESTES OCULTES) i es dibuixaran amb línies de traços.
 20. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Alçat Perfil Planta
 21. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Alçat Perfil Planta
 22. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Alçat Perfil Planta
 23. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Alçat Perfil Planta
 24. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Perspectiva Per poder apreciar la tridimensionalitat dels objectes mitjançant una representació en 2 dimensions utilitzem la perspectiva i les projeccions. Isomètrica Caballera Cònica Els sistemes de representació més utilitzats són
 25. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica En la perspectiva Isomètrica els eixos formen un angle de 120º Alçat Perfil Planta
 26. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Cònica Caballera En la perspectiva Isomètrica els eixos formen un angle de 120º
 27. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Cònica Caballera En la perspectiva Isomètrica els eixos formen un angle de 120º
 28. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Cònica Caballera
 29. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica En la perspectiva caballera els eixos formen uns angle de 90º, 135º, 135º i les mesures de l’eix y es redueixen a la meitat x y z Alçat Perfil Planta
 30. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Perspectiva Cònica En la perspectiva s’utilitzen els punts de fuga, aconseguint el efecte de disminució de tamany amb la distància.(efecte de les vies del tren)
 31. Esbós Croquis Plànol Escala Acotació Vistes Perspectiva Isomètrica Caballera Cònica Un punt de fuga Dos punts de fuga
Publicidad