Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

"Thử thách online" - Lưu Minh Châu

173 visualizaciones

Publicado el

Bài dự thi "Thử thách online" của bạn Lưu Minh Châu

Publicado en: Diseño
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

"Thử thách online" - Lưu Minh Châu

 1. 1. Số hóa 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 This slide is designed by Luu Minh Chau Date of birth is Febuary 1st, 1996 Tel +841655780906 Any copy without asking the author for permission will be punished. This text box illustrates the news. Tin tức 17.04 2016 L U U M I N H C H A U Giao tiếpSố liệu THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP QUYẾT ĐỊNHVÀ
 2. 2. Số hóa 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 This slide is designed by Luu Minh Chau Date of birth is Febuary 1st, 1996 Tel +841655780906 Any copy without asking the author for permission will be punished. This text box illustrates the news. Tin tức 17.04 2016 L U U M I N H C H A U Giao tiếpSố liệu 1 THÔNG TIN QUYẾT ĐỊNHVÀ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Quyết định quản trị Thông tin trong doanh nghiệp Hệ thống thông tin trong quản trị doanh nghiệp Quá trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp
 3. 3. luuminhchau 2
 4. 4. luuminhchau THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP  Người gửi – người nhận: con người hoặc hệ thống máy tính, ...  Phương tiện trao đổi: lời nói, chữ viết hoặc phương tiện điện tử 3 informa tion Information
 5. 5. luuminhchau VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TRONG QTDN Phương tiện đặc trưng của hoạt động quản trị Gắn hoạt động của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài Thực hiện chức năng quản trị 4 1 3 2
 6. 6. luuminhchau 5 VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ Xét trong quá trình quản trị Xét trong mối quan hệ quản trị Xét trong mối quan hệ với nhà quản trị Thông tin vừa là ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG, vừa là SẢN PHẨM của nhà quản trị Thông tin luôn GẮN VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG trong quản trị Là yếu tố không thể thiếu vì thông tin vừa là ĐẦU VÀO, vừa là ĐẦU RA của quá trình quản trị
 7. 7. luuminhchau QUÁ TRÌNH THÔNG TIN Người phát tin (nguồn) Kênh truyền thông tin Người nhận Thông tin phản hồi Yêu cầu làm sáng tỏ Mã hoá Giải mã 6
 8. 8. luuminhchau Chính thức Không chính thức 7 PHÂN LOẠI THÔNG TIN Căn cứ vào hình thức truyền tin Căn cứ vào cấp quản trị Căn cứu vào tính chất pháp lý của thông tin Thông tin chéo Thông tin lên trên Thông tin xuống dưới Bằng lời Không lời Văn bản
 9. 9. luuminhchau Về tính pháp lý • Phải có tính thẩm quyền, tính hiệu lực (như chỉ thị, mệnh lệnh...) • Phải đảm bảo được tính bí mật Về kinh tế • Phải đảm bảo tính hiệu quả 8 YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊ Về mặt thời gian • Phải được cung cấp kịp thời • Phải có tính cập nhật • Phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục
 10. 10. luuminhchau L U U M I N H C H A U PLEASE ENJOY YOUR WORK THANKS FOR WATCHING!

×