Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Thử thách online - Đăng Văn Quyết

223 visualizaciones

Publicado el

Bài dự thi thử thách online của bạn Đặng Văn Quyết

Publicado en: Diseño
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Thử thách online - Đăng Văn Quyết

 1. 1. THÔNG TIN & QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
 2. 2. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ DOANG NGHIỆP • Thông tin trong doanh nghiệp • Hệ thống thông tin trong quản trị doanh nghiệp Thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp • Quyết định quản trị • Quá trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp Quyết định trong quản trị doanh nghiệp
 3. 3. THÔNG TIN “Thông tin là quá trình trao đổi giữa người gửi và người nhận”.  Thông tin là tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người Thông tin là sự phản ánh của tự nhiên và xã hội bằng ngôn từ, kí hiệu, hình ảnh,...
 4. 4. THÔNG TIN TRONG DOANH NGHIỆP Người gửi và người nhận không phải bao giờ cũng là con người mà có thể là hệ thống máy tính, ... Phương tiện trao đổi không chỉ là lời nói hoặc chữ viết mà có thể được chuyển bằng điện tử
 5. 5. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ DOANG NGHIỆP Thực hiện chức năng quản trị Gắn hoạt động của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài Gắn hoạt động của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài
 6. 6. VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN QUẢN TRỊ Xét trong quá trình quản trị, là yếu tố không thể thiếu vì thông tin vừa là đầu vào, vừa là đầu ra của quá trình quản trị Xét trong mối quan hệ với nhà quản trị, thông tin vừa là đối tượng lao động, vừa là sản phẩm của nhà quản trị Xét trong mối quan hệ quản trị, thông tin luôn gắn với các hoạt động trong quản trị
 7. 7. QUÁ TRÌNH THÔNG TIN Kênh truyền thông tin Người nhận (Đích) Thông tin phản hồi Người phát tin (nguồn) NHỮNG CHƯỚNG NGẠI MÃ HÓA YÊU CẦU LÀM SÁNG TỎ
 8. 8. PHÂN LOẠI THÔNG TIN a. Căn cứ vào cấp quản trị • Thông tin xuống dưới • Thông tin chéo b. Căn cứ vào hình thức truyền tin • Thông tin liên lạc bằng văn bản • Thông tin liên lạc sử dụng bằng lời • Thông tin liên lạc không lời c. Căn cứ vào tính chất pháp lý của thông tin • Thông tin chính thức • Thông tin không chính thức
 9. 9. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÔNG TIN QUẢN TRỊa.Vềmặtthờigian Phải được cung cấp kịp thời Phải có tính cập nhật Phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục b.Vềtínhpháplý Phải có tính thẩm quyền, tính hiệu lực (như chỉ thị, mệnh lệnh...) Phải đảm bảo được tính bí mật c.Vềkinhtế Phải đảm bảo tính hiệu quả

×