Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

"Thử thách online" - Nguyễn Thúy Hạnh

142 visualizaciones

Publicado el

Bài dự thi "Thử thách online" của bạn Nguyễn Thúy Hạnh

Publicado en: Diseño
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

"Thử thách online" - Nguyễn Thúy Hạnh

 1. 1. Thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp  Thông tin trong doanh nghiệp  Hệ thống thông tin trong quản trị doanh nghiệp 1 Quyết định trong quản trị doanh nghiệp  Quyết định quản trị  Quá trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp 2
 2. 2. 1. Thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 1.1. Thông tin trong doanh nghiệp Thông tin Quá trình trao đổi giữa người gửi và người nhận Sự phản ánh của tự nhiên và xã hội bằng ngôn từ, kí hiệu, hình ảnh,… Tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người
 3. 3. 1. Thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 1.1. Thông tin trong doanh nghiệp  Thông tin trong doanh nghiệp Đối tượng
 4. 4. 1. Thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 1.1. Thông tin trong doanh nghiệp  Thông tin trong doanh nghiệp Phương tiện trao đổi
 5. 5. 1. Thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 1.1. Thông tin trong doanh nghiệp  Vai trò của thông tin trong quản trị doanh nghiệp Quản trị Môi trường bên ngoài Phương tiện đặc trưng
 6. 6. 1. Thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 1.1. Thông tin trong doanh nghiệp  Vai trò của thông tin quản trị  Xét trong quá trình quản trị Đầu ra Đầu vào  Không thể thiếu!  Xét trong mối quan hệ với nhà quản trị Đối tượng lao động Sản phẩm  Xét trong mối quan hệ quản trị Gắn với các hoạt động trong quản trị { {
 7. 7. 1. Thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 1.1. Thông tin trong doanh nghiệp  Quá trình thông tin Người phát tin (Nguồn) Người nhận (Đích) Thông tin phản hồi Kênh truyền thông tin CHƯỚNG NGẠI
 8. 8. 1. Thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 1.1. Thông tin trong doanh nghiệp  Phân loại thông tin  Thông tin xuống dưới  Thông tin lên trên  Thông tin chéo  Thông tin liên lạc bằng văn bản  Thông tin liên lạc sử dụng bằng lời  Thông tin liên lạc không lời  Thông tin chính thức  Thông tin không chính thức Căn cứ vào tính chất pháp lí của thông tin Căn cứ vào hình thức truyền tin Căn cứ vào cấp quản trị
 9. 9. 1. Thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 1.1. Thông tin trong doanh nghiệp  Yêu cầu đối với thông tin quản trị  Được cung cấp kịp thời  Tính cập nhật  Tính thường xuyên, liên tục  Tính thẩm quyền, tính hiệu lực  Tính bí mật  Tính hiệu quả Về mặt thời gian Về tính pháp lí Về kinh tế

×