Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

"Thử thách online" - Thái Trà Mi

251 visualizaciones

Publicado el

Bài dự thi thử thách online của bạn Thái Trà Mi

Publicado en: Diseño
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

"Thử thách online" - Thái Trà Mi

 1. 1. Thông tin và quyết định trong quản trị doanh nghiệp - Thái Trà Mi -
 2. 2. Thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
 3. 3. THÔNG TIN LÀ GÌ? Người gửi Người nhận Phản ánh tự nhiên, xã hội qua ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh Thông tin là tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng hiểu biết của con người
 4. 4. THÔNG TIN trong doanh nghiệp LÀ GÌ? Người gửi Người nhận Phản ánh tự nhiên, xã hội qua ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh Thông tin là tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng hiểu biết của con người chuyển bằng điện tử
 5. 5. Quá trình thông tin như thế nào? Kênh truyền thông tin Thông tin phản hồi Các chướng ngại
 6. 6. Phân loại thông tin Thông tin xuống dưới Thông tin lên trên Thông tin chéo Theo cấp quản trị Theo tính chất pháp lý Theo hình thức truyền tin Thông tin bằng văn bản Thông tin bằng lời Thông tin không lời Thông tin chính thức Thông tin không chính thức
 7. 7. Phân loại thông tin Thông tin xuống dưới Thông tin lên trên Thông tin chéo Theo cấp quản trị Theo tính chất pháp lý Theo hình thức truyền tin Thông tin bằng văn bản Thông tin bằng lời Thông tin không lời Thông tin chính thức Thông tin không chính thức
 8. 8. Phân loại thông tin Thông tin xuống dưới Thông tin lên trên Thông tin chéo Theo cấp quản trị Theo tính chất pháp lý Theo hình thức truyền tin Thông tin bằng văn bản Thông tin bằng lời Thông tin không lời Thông tin chính thức Thông tin không chính thức
 9. 9. Phân loại thông tin Thông tin xuống dưới Thông tin lên trên Thông tin chéo Theo cấp quản trị Theo tính chất pháp lý Theo hình thức truyền tin Thông tin bằng văn bản Thông tin bằng lời Thông tin không lời Thông tin chính thức Thông tin không chính thức
 10. 10. Quyết định trong quản trị doanh nghiệp
 11. 11. Vai trò của thông tin quản trị Vừa là đầu vào, vừa là đầu ra của quá trình quản trị Vừa là đối tượng lao động, vừa là sản phẩm lao động của nhà quản trị Luôn gắn với các hoạt động trong quản trị
 12. 12. Vai trò của thông tin trong quản trị doanh nghiệp Thực hiện chức năng quản trị Gắn hoạt động của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài Phương tiện đặc trưng của hoạt động quản trị
 13. 13. Yêu cầu đối với thông tin quản trị Được cung cấp kịp thời Có tính cập nhật Đảm bảo tính thường xuyên, liên tục Về mặt thời gian Về mặt kinh tếVề mặt pháp lý Có tính thẩm quyền, hiệu lực Đảm bảo tính bí mật Đảm bảo tính hiệu quả
 14. 14. Yêu cầu đối với thông tin quản trị Được cung cấp kịp thời Có tính cập nhật Đảm bảo tính thường xuyên, liên tục Về mặt thời gian Về mặt kinh tếVề mặt pháp lý Có tính thẩm quyền, hiệu lực Đảm bảo tính bí mật Đảm bảo tính hiệu quả
 15. 15. Yêu cầu đối với thông tin quản trị Được cung cấp kịp thời Có tính cập nhật Đảm bảo tính thường xuyên, liên tục Về mặt thời gian Về mặt kinh tếVề mặt pháp lý Có tính thẩm quyền, hiệu lực Đảm bảo tính bí mật Đảm bảo tính hiệu quả
 16. 16. Yêu cầu đối với thông tin quản trị Được cung cấp kịp thời Có tính cập nhật Đảm bảo tính thường xuyên, liên tục Về mặt thời gian Về mặt kinh tếVề mặt pháp lý Có tính thẩm quyền, hiệu lực Đảm bảo tính bí mật Đảm bảo tính hiệu quả
 17. 17. Cảm ơn các nguồn tư liệu Icon: http://www.flaticon.com/ Ảnh: http://www.freepik.com/ - Thái Trà Mi -

×