Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

[SLIDE FACTORY] CV Slide - Vương Tự Duy Anh

2.483 visualizaciones

Publicado el

Bài tốt nghiệp khóa học Thiết kế thuyết trình trên Powerpoint 2013 của SLIDE FACTORY

Publicado en: Reclutamiento y RR. HH.
 • Inicia sesión para ver los comentarios

[SLIDE FACTORY] CV Slide - Vương Tự Duy Anh

 1. 1. I CAN DO IT VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI VIN-GROUP QUẢN LÝ TRƯỞNG HỆ THỐNG VIN-MART TOÀN MIỀN BẮC MỤC TIÊU
 2. 2. Vương Tự Duy Anh 02/10/1992 01652576091 Duyanh.dopu@gmail.com 23A8, 47 Vũ Trọng Phụng, tòa nhà Alphanam CURRICULUM VITAE THÔNG TIN CHUNG
 3. 3. Q UÁ T R Ì N H H Ọ C TẬ P NỘI DUNG
 4. 4. Q UÁ T R Ì N H L À M V I Ệ C NỘI DUNG
 5. 5. K Ĩ N Ă N G , K I Ế N T H ỨC C Á N H Â N NỘI DUNG
 6. 6. T H Ô N G T I N K H Á C NỘI DUNG
 7. 7. Q UÁ T R Ì N H H Ọ C TẬ P Q UÁ T R Ì N H L À M V I Ệ C K Ĩ N Ă N G , K I Ế N T H ỨC C Á N H Â N T H Ô N G T I N K H Á C NỘI DUNG
 8. 8. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 20152010 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIÊP HÀ NÔI CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2011 2012 Hoàn thành khóa học “Tôi tài giỏi,bạn cũng thế” tại TGM CORP 2013 Hoàn thành khóa học “Marketting facebook” tại CLB SEO Việt Nam 2014 Tốt nghiệp Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Đăng kí học MBA tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân và hoàn thiện khóa học Slide Factory Tốt nghiệp LANGUAGE LINK INTERNATIONAL Q UÁ T R Ì N H H Ọ C TẬ P
 9. 9. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 20152010
 10. 10. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 20152010 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIÊP HÀ NÔI CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
 11. 11. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 20152010 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIÊP HÀ NÔI CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2011 Tốt nghiệp LANGUAGE LINK INTERNATIONAL
 12. 12. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 20152010 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIÊP HÀ NÔI CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2011 2012 Hoàn thành khóa học “Tôi tài giỏi,bạn cũng thế” tại TGM CORP Tốt nghiệp LANGUAGE LINK INTERNATIONAL
 13. 13. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 20152010 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIÊP HÀ NÔI CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2011 2012 Hoàn thành khóa học “Tôi tài giỏi,bạn cũng thế” tại TGM CORP 2013 Hoàn thành khóa học “Marketting facebook” tại CLB SEO Việt Nam Tốt nghiệp LANGUAGE LINK INTERNATIONAL
 14. 14. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 20152010 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIÊP HÀ NÔI CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2011 2012 Hoàn thành khóa học “Tôi tài giỏi,bạn cũng thế” tại TGM CORP 2013 Hoàn thành khóa học “Marketting facebook” tại CLB SEO Việt Nam 2014 Tốt nghiệp Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Tốt nghiệp LANGUAGE LINK INTERNATIONAL
 15. 15. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 20152010 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIÊP HÀ NÔI CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2011 2012 Hoàn thành khóa học “Tôi tài giỏi,bạn cũng thế” tại TGM CORP 2013 Hoàn thành khóa học “Marketting facebook” tại CLB SEO Việt Nam 2014 Tốt nghiệp Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Đăng kí học MBA tại Đại học Kinh Tế Quốc Dân và hoàn thiện khóa học Slide Factory Tốt nghiệp LANGUAGE LINK INTERNATIONAL
 16. 16. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 2010 3/2011 Làm nhân viên tại THE LITTLE HA NOI Sinh viên ngáo ngơ không biết gì 9/2011 Làm quản lý tại THE LITTLE HA NOI 2/2012 Làm Telesale tại VC CORP 7/2012 Trưởng nhóm kinh doanh tại VC CORP 4/2013 Làm Coast tại TGM CORP 10/2013 Khởi nghiệp kinh doanh với công ty tổ chức sự kiện “Hi!Love” 5/2014 Mở thêm chi nhánh tại Hải Phòng, tổng cộng nhân sự 40 người 10/2014 Phá sản Q UÁ T R Ì N H L À M V I ỆC
 17. 17. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
 18. 18. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 2010 Sinh viên ngáo ngơ không biết gì
 19. 19. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 2010 Sinh viên ngáo ngơ không biết gì 3/2011 Làm nhân viên tại THE LITTLE HA NOI
 20. 20. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 2010 Sinh viên ngáo ngơ không biết gì 3/2011 Làm nhân viên tại THE LITTLE HA NOI 9/2011 Làm quản lý tại THE LITTLE HA NOI
 21. 21. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 2010 Sinh viên ngáo ngơ không biết gì 3/2011 Làm nhân viên tại THE LITTLE HA NOI 9/2011 Làm quản lý tại THE LITTLE HA NOI 2/2012 Làm Telesale tại VC CORP
 22. 22. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 2010 Sinh viên ngáo ngơ không biết gì 3/2011 Làm nhân viên tại THE LITTLE HA NOI 9/2011 Làm quản lý tại THE LITTLE HA NOI 2/2012 Làm Telesale tại VC CORP 7/2012 Trưởng nhóm kinh doanh tại VC CORP
 23. 23. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 2010 Sinh viên ngáo ngơ không biết gì 3/2011 Làm nhân viên tại THE LITTLE HA NOI 9/2011 Làm quản lý tại THE LITTLE HA NOI 2/2012 Làm Telesale tại VC CORP 7/2012 Trưởng nhóm kinh doanh tại VC CORP 4/2013 Làm Coast tại TGM CORP
 24. 24. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 2010 Sinh viên ngáo ngơ không biết gì 3/2011 Làm nhân viên tại THE LITTLE HA NOI 9/2011 Làm quản lý tại THE LITTLE HA NOI 2/2012 Làm Telesale tại VC CORP 7/2012 Trưởng nhóm kinh doanh tại VC CORP 4/2013 Làm Coast tại TGM CORP 10/2013 Khởi nghiệp kinh doanh với công ty tổ chức sự kiện “Hi!Love”
 25. 25. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 2010 Sinh viên ngáo ngơ không biết gì 3/2011 Làm nhân viên tại THE LITTLE HA NOI 9/2011 Làm quản lý tại THE LITTLE HA NOI 2/2012 Làm Telesale tại VC CORP 7/2012 Trưởng nhóm kinh doanh tại VC CORP 4/2013 Làm Coast tại TGM CORP 10/2013 Khởi nghiệp kinh doanh với công ty tổ chức sự kiện “Hi!Love” 5/2014 Phá sản
 26. 26. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 2010 Sinh viên ngáo ngơ không biết gì 3/2011 Làm nhân viên tại THE LITTLE HA NOI 9/2011 Làm quản lý tại THE LITTLE HA NOI 2/2012 Làm Telesale tại VC CORP 7/2012 Trưởng nhóm kinh doanh tại VC CORP 4/2013 Làm Coast tại TGM CORP 10/2013 Khởi nghiệp kinh doanh với công ty tổ chức sự kiện “Hi!Love” 5/2014 Phá sản 1/2015 Ứng tuyển vị trí TPKD tại VIN- GROUP
 27. 27. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN K Ĩ N Ă N G , K I Ế N T H ỨC C Á N H Â N
 28. 28. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 29. 29. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 30. 30. KĨ NĂNG QUẢN LÝ KỸ NĂNG TƯ DUY - Khả năng phân tích vấn đề - Khả năng giải quyết vấn đề - Khả năng ra quyết định KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN - Khả năng hoạch định chiến lược - Khả năng tổ chức và quản lý công việc KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH - Lên kế hoạch và quản lý theo mục tiêu KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN -Huấn luyện, động viên và đánh giá nhân viên
 31. 31. KĨ NĂNG QUẢN LÝ KỸ NĂNG TƯ DUY - Khả năng phân tích vấn đề - Khả năng giải quyết vấn đề - Khả năng ra quyết định KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN - Khả năng hoạch định chiến lược - Khả năng tổ chức và quản lý công việc KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH - Lên kế hoạch và quản lý theo mục tiêu KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN -Huấn luyện, động viên và đánh giá nhân viên
 32. 32. KĨ NĂNG QUẢN LÝ KỸ NĂNG TƯ DUY - Khả năng phân tích vấn đề - Khả năng giải quyết vấn đề - Khả năng ra quyết định KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN - Khả năng hoạch định chiến lược - Khả năng tổ chức và quản lý công việc KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH - Lên kế hoạch và quản lý theo mục tiêu KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN -Huấn luyện, động viên và đánh giá nhân viên
 33. 33. KĨ NĂNG QUẢN LÝ KỸ NĂNG TƯ DUY - Khả năng phân tích vấn đề - Khả năng giải quyết vấn đề - Khả năng ra quyết định KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN - Khả năng hoạch định chiến lược - Khả năng tổ chức và quản lý công việc KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH - Lên kế hoạch và quản lý theo mục tiêu KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN -Huấn luyện, động viên và đánh giá nhân viên
 34. 34. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 35. 35. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 36. 36. KĨ NĂNG KINH DOANH Kỹ năng nghiên cứu, điều tra, phân khúc, định vị thị trường. Kỹ năng thiết lập, hoạch định và tổ chức kênh phân phối.- bán lẻ
 37. 37. KĨ NĂNG KINH DOANH Kỹ năng nghiên cứu, điều tra, phân khúc, định vị thị trường. Kỹ năng thiết lập, hoạch định và tổ chức kênh phân phối.- bán lẻ
 38. 38. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 39. 39. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 40. 40. KĨ NĂNG TRUYỀN THÔNG Xây dựng kế hoạch truyền thông, kích hoạt thương hiệu.
 41. 41. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 42. 42. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 43. 43. NHÂN SỰ
 44. 44. NHÂN SỰ
 45. 45. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 46. 46. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 47. 47. ỨNG DỤNG CNTT Các ứng dụng của Microsoft Office Khai thác tài nguyên internet
 48. 48. ỨNG DỤNG CNTT Các ứng dụng của Microsoft Office Khai thác tài nguyên internet
 49. 49. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 50. 50. Kỹ năng quản lý Kỹ năng kinh doanh Kỹ năng truyền thông Nhân Sự Ứng dụng CNTT Ngoại ngữ KĨ NĂNG, KIẾN THỨC CÁ NHÂN
 51. 51. NGOẠI NGỮ Nghe Nói Viết Đọc/Dịch NGOẠI NGỮ Tốt TB Kém Tốt TB Kém Tốt TB Kém Tốt TB Kém ANH VĂN X X X X
 52. 52. NGOẠI NGỮ Nghe Nói Viết Đọc/Dịch NGOẠI NGỮ Tốt TB Kém Tốt TB Kém Tốt TB Kém Tốt TB Kém ANH VĂN X X X X
 53. 53. NGOẠI NGỮ Nghe Nói Viết Đọc/Dịch NGOẠI NGỮ Tốt TB Kém Tốt TB Kém Tốt TB Kém Tốt TB Kém ANH VĂN X X X X
 54. 54. NGOẠI NGỮ Nghe Nói Viết Đọc/Dịch NGOẠI NGỮ Tốt TB Kém Tốt TB Kém Tốt TB Kém Tốt TB Kém ANH VĂN X X X X
 55. 55. THÔNG TIN KHÁC Trưởng phòng kinh doanh 20tr/ tháng Một tuần sau khi nhận được thông tin trúng tuyển VỊ TRÍ MONG MUỐN MỨC LƯƠNG MONG MUỐN NGÀY CÓ THỂ BẮT ĐẦU LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY T H Ô N G T I N K H Á C
 56. 56. THÔNG TIN KHÁC Trưởng phòng kinh doanh 2000 USD/ tháng Một tuần sau khi nhận được thông tin trúng tuyển VỊ TRÍ MONG MUỐN MỨC LƯƠNG MONG MUỐN NGÀY CÓ THỂ BẮT ĐẦU LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY
 57. 57. THÔNG TIN KHÁC Trưởng phòng kinh doanh 2000 USD/ tháng Một tuần sau khi nhận được thông tin trúng tuyển VỊ TRÍ MONG MUỐN MỨC LƯƠNG MONG MUỐN NGÀY CÓ THỂ BẮT ĐẦU LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY
 58. 58. THÔNG TIN KHÁC Trưởng phòng kinh doanh 2000 USD/ tháng Một tuần sau khi nhận được thông tin trúng tuyển VỊ TRÍ MONG MUỐN MỨC LƯƠNG MONG MUỐN NGÀY CÓ THỂ BẮT ĐẦU LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY
 59. 59. THÔNG TIN KHÁC Trưởng phòng kinh doanh 2000 USD/ tháng Một tuần sau khi nhận được thông tin trúng tuyển VỊ TRÍ MONG MUỐN MỨC LƯƠNG MONG MUỐN NGÀY CÓ THỂ BẮT ĐẦU LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY
 60. 60. HẾT RỒI :V Cám ơn các bạn đã lăng nghe và theo dõi

×